torsdag 27 januari 2011

Frukostmötet som jag nämnde om i tidigare inlägg gick bra. Mötet var välbesökt . För mig var detta möte jätteviktigt! Det är så få tillfällen där jag kan förmedla mina tankar till en större skara. När det gäller chefer/ledare så har ju dessa en nyckelroll när det gäller hur väl vi kommer att lyckas med våra kommande utamningar. Jag hoppas att jag lyckades förmedla att jag tycker det är ett jätteviktigt jobb som i de allra flesta fall är mycket intressant. Ofta är det också ett kravfyllt arbete där det gäller att få verksamheten och ekonomin att gå hand i hand. Det handlar om utmaningen att skapa förståelse hos alla medarbetare varför vi är på jobbet, d v s vad är vårt uppdrag. Som chef ska man även se till att alla anställda inom ens verksamhetsområde får det stöd och den utveckling man själv och organisationen behöver. Till detta ska läggas en ekonomisk verklighet. Nu är det ju inte allt som är chefens ansvar... Jag visade på mötet en tidningsartikel om en man - Jörgen Oom som har utsetts till "Årets talare" Med humor talar han om att allt inte är chefens fel utan att det är upp till var och en att skapa sig en bra arbetsplats. Han talar också om något han kallar för RMI, rätt mental inställning. Han pekar också på att "det finns alltför stora tendenser att skylla på andra. "Det är kundernas, chefens, marknadsavdelningens eller regeringens fel om någonting på arbetsplatsen är dåligt eller går åt skogen" Han säger att chefer ofta är för fega för att ta individuella samtal och sätta gränser - Håller ni med? Det egentliga syftet med mötet var att förbereda orgnisationen för att vi under mars månad kommer att genomföra en kommunövergripande medarbetarenkät. Det finns flera orsaker. Den senaste kommunövergripande enkäten genomfördes 2005. Både politiker och vi förvaltningschefer behöver ha en nulägesbild för att sätta mål och för att kunna prioritera så vi riktar vårt arbete på rätt saker. Långsiktigt handlar det främst om - Hur blir vi en attrativ arbetsgivare där man trivs och vill arbeta! Vi kommer få rekryteringsproblem inom flera områden och därför är denna fråga mycket angelägen redan idag men den kommer att bli allt mer viktig de kommande åren!
Igår samlades den politiska ledningen i Plenisalen för att ta del av vårt ekonomiska läge. Därefter följde förvaltningschefernas presentationer av alla verksamhetsområden. Många tyckte säkert att det var mycket information på en och samma dag. Jag tycker att det gick riktigt bra! Samtliga chefer gjorde en mycket bra presentation!
I måndags var jag på Fabriken för första gången (pinsamt) Jag blev mycket väl mottagen och gick en rundvandring i hela byggnaden.  Det finns redan idag en mycket bra bredd i verksamhetsutbudet men Fabriken har en ännu större potential. Det får vi hjälpas åt att fundera över!
Nästa vecka kommer säkert mycket kraft gå åt till kärnkraftsolyckeövningen! Jag vet inte hur det blir... Har ingen förhandsinformation. Vi får ta det som ett värdefullt träningstillfälle och se hur vi efter övningen kan utveckla kommunens krisberedskap

onsdag 19 januari 2011

I torsdags hade ledningen en krisövning inplanerad. Två medarbetare från Kinda kommun kom hit och tränade oss förvaltningschefer och kommunstyrelsen. Det var en nyttig upplevelse. Vi samlar nu på oss alla erfarenheter vi kan för att stå bättre rustade vid krislägen. Stort tack!, Pär och Malin. Ni har verkligen hjälpt oss!
Mötet med regionförbundet förra veckan gick bra. Vi diskuterade mest infrastrukturfrågor och framförallt tåg... Den frågan ventilerades även med Michael Leijonhud från Hultsfred som var här i måndags och träffade Micael Glennfalk och mig. Vi har ju ett gemensamt infrastrukturkansli - Kinda, Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner där Leijonhud är vår gemensamma samordnare. Ju mer insatt jag blir så ökar medvetandegraden om hur viktig denna fråga är för oss! Provade själv på att åka till Stockholm med tåg i tisdags och det fungerade utmärkt. Annat var det i december då jag tror jag fick vänta sammanlagt 7 timmar på olika ställen och var inte hemma förrän mitt i natten.
Linköpings universitet har beslutat att förlägga ett bolag här i Vimmerby som heter NCU AB. Just nu pågår en massa förberedelser. Vi hade företrädare här från universitetet i Linköping på vår ledningsgrupp i fredags. Som när det gäller allt utvecklingsarbete så är inte alla konturer tydliga från början men det här är verkligen en spännande utvecklingsfråga för Vimmerby kommun. Min fråga var om det är vanligt att universitetet har bolag i andra kommuner utanför universitetet. Jag fick svaret att vi i princip är unika. Hur tar vi tillvara på denna möjlighet?
I eftermiddag/kväll är det dags för ett nytt möte mellan Hultsfred och Vimmerby kommuner för att diskutera vår gymnasiesamverkan.
I morgon fredag har jag bjudit in alla chefer som arbetar inom Vimmerby kommun till ett frukostmöte. Det känns riktigt bra att få träffa alla chefer som har en så viktig roll i vårt nu inledda utvecklingsarbete!
Det som mest snurrar runt i mitt huvud annars är Parkinsons lag om byråkrati som jag läste om i Dagens Samhälle - "Arbetet expanderar tills den tillgängliga tiden fyllts ut" lyder portalparagrafen. Med tanke på vårt kostnadsläge behöver vi effektivisera tjänsteproduktionen och det blir nödvändigt för oss att minska den tillgängliga tiden för en arbetsinsats. Enligt chefredaktören kan man "banta antalet tjänstemän och låta de kvarvarande utföra samma arbetsinsats som tidigare" Enligt chefredaktören ligger här "den beska kärna som ingen vågar bita i". Håller ni med?

tisdag 11 januari 2011

Nystart

Ja, det känns faktiskt så!

Tidigt på måndagsmorgonen startade vi upp en ny projektgrupp som ska utreda förutsättningarna för ett ev. medlemskap  i kommunalförbundet IT-SAM. Med i gruppen finns representanter från oss som har IT- och ekonomisk kompetens samt representanter från IT-SAM. Det känns mycket inspirerande att träffa gamla arbetskamrater som jag arbetade med i Kinda kommun för några år sedan. Jag är verkligen imponerad av deras mångåriga systematiska utvecklingsarbete.

Igår hade vi CESAM - möte. Det är vårt övergripande samverkansorgan där jag och representanter från personalavdelningen varje månad träffar fackliga organisationer för att samverka kring kommunövergripande frågor. Det är ett mycket viktigt forum för mig där vi kan informera varandra, diskutera angelägna frågor och göra överenskommelser om sådant som vi är överens om.

Idag har det varit kommunstyrelsesammanträde i princip hela dagen. Det har varit mycket spännande.  Det var ett möte fyllt av energi, vilja och engagemang! Jag tror att alla verksamheter i kommunen ganska snabbt kommer att märka av ökade krav på olika sätt. Det kan handla om hur underlag ska utformas och presenteras men också om ett generellt krav på en ökad utvecklingstakt.

I morgon onsdag kommer regionförbundet i Kalmar på besök. Micael Glennfalk och jag kommer att diskutera angelägna frågor med dom. Det kommer säkert att handla en hel del om framtidsfrågor som IT, infrastruktur och kompetensförsörjning.

För övrigt lägger vi på kommunstyrelseförvaltningen mycket energi på att verkställa det effektiviseringsbeslut som kommunstyrelsen fattade i december som handlar om att ta bort flera tjänster.