torsdag 24 mars 2011

Just nu har jag fullt fokus på lönesamtal med förvaltningschefer och avdelningschefer. Jag har nu varit anställd i Vimmerby kommun i ett halvår. Det har varit mycket ny kunskap att ta in på kort tid. Jag har inte haft några medarbetarsamtal utan försöker utifrån kommunens lönekriterier och en del egna kriterier göra en bedömning av arbetsresultat utifrån det uppdrag varje chef har. Organisationen behöver utvecklas på en rad punkter och då är dessa enskilda samtal mycket värdefulla! Det är ju min erfarenhet och fasta övertygelse att ska förändring ske så krävs det ett handlingsinriktat ledarskap!

När jag generellt funderar på vad som är viktigt så landar jag på :

1.Kultur - Vi har en värdegrund som lyder Ansvar, Mod och Fantasi. Här handlar det mycket om att vi som ledare är förebilder. Det handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det kan också handla om att man som ledare ska stötta men även konfrontera ibland för att åstadkomma utveckling.

2. Struktur - Tydlighet i mål, uppdrag och roller. Ordning och reda helt enkelt. Det handlar också om att ge chefer som medarbetare verkliga förutsättningar.

3. Resultat - och då menar jag inte bara ekonomiskt resultat utan också att säkra och utveckla vad kommuninvånaren/brukaren av tjänsten anser om kvaliteten. Det handlar också om synen på oss som arbetsgivare och hur väl vi är strategiska och långsiktiga i vårt arbete.

Idag har det varit politikerutbildning här i Vimmerby. Micael Glennfalk pratade om ledningsfilosofi och politisk styrning och jag förmedlade tankar kring styrmodell och ledarskap. Vår kanslichef höll sedan ett pass om kommunal självstyrelse och organisation och vår personalchef och PA-konsult ett pass kring arbetgivaransvar, löneprocess, samverkansavtal m m - en bra förmiddag tycker jag!

torsdag 17 mars 2011

Intensiv arbetsvecka!

På kommunstyrelseförvaltningen håller vi på med intervjuer till tjänsten som näringslivschef. För övrigt läggs nu mycket energi på budget och effektiviseringar 2012. Uppdragen väcker mycket tankar och känslor. Alla som kommit till mig för att diskutera, tycker något men inte alltid lika. Jag har under veckan både träffat förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen.

I tisdags var jag på Regionförbundet i Kalmar. Jag blev väl mottagen och fick mycket information om pågående regionala frågor. Vi pratade bla om LUPP och hållbar utveckling. Ett uttyck jag ska ta med mig från det mötet är "befolkning i balans" kopplat till hållbar uteckling och inte "bara" budget i balans. Det stämmer väl med mina tankar kring ledarskap. Det handlar inte bara om ekonomi utan att hitta balansen till vilken kvalitet vi har på de tjänster vi levererar, vad våra medarbetare anser om oss som arbetsgivare och strategisk utveckling som måste knytas samman för att bli långsiktigt hållbar utveckling. Vi pratade även om nödvändig IT-utveckling och utveckling av näringslivstjänster.

I morgon fredag kommer BRIS till Vimmerby så då ska jag till Fabriken.

Glöm inte att fylla i medarbetarenkäten! 

torsdag 10 mars 2011

Veckan inleddes med intervjuer av sökande till näringslivschefstjänsten. På måndagskvällen var jag inbjuden till socialdemokraternas fullmäktigegrupp. Vi diskuterade Vimmerby kommuns situation och ledarskapsfrågor - ett trevligt möte!

På tisdagen var det dags för kommunstyrelsesammanträde. Hela förmiddagen ägnades åt analys av bokslut 2010. Resultatet för Vimmerby var ju minst sagt lyckat! Kommunstyrelsen gick sedan vidare med att ge förslag på budgetdirektiv inför 2012. Alliansen är mycket tydlig- Nu krävs förändring! Vi förvaltningschefer har sedan träffats för en första diskussion hur vi ska lägga upp arbetet inför dialogdagarna i april.

Under onsdagen hade vi ett utvecklande samtal Linköping, Vimmerby, Hultsfred, Högsby o Kinda, kommunalråd o kommunchefer om Stångådalsbanans utveckling.

På kvällen var det Företagsgala i Vimmerby. Det kändes bra att få vara där och representera Vimmerby kommun. Min uppgift var att dela ut priset till årets nyföretagare som välförtjänt gick till  - Timmy Waxhammer, Staydirt.
Årets nyföretagare blev Henrik Dunge, Åbro Bryggeri AB, Årets butik blev La Classe, årets anställd blev Kjell Bexell på Konsum.
Sedan har vi ju en egen medarbetare som under kvällen fick ett fint pris -
Carina Johansson som blev utsedd till årets Vimmerbybo 2010.
Hon har ett brinnade engagemang för frågor som rör barn och unga. Någon mer angelägen fråga är svår att hitta i Vimmerby. Jag har precis läst kommunens LUPP-resultat och det är riktigt uselt! Sedan det blev känt har dock ett arbete startats upp på bred front. Många jag träffar i organisationen är mycket inställda på förändring och det tror jag kommer att bära frukt på sikt.

Under kvällen presenterade sig elva UF-företag och publiken fick rösta. Vann gjorde Amanda Lundberg och Wendela Winglycke med UF företaget, Love card!
STORT GRATTIS till er alla!


Idag har jag varit på Näs. Jag brukar ibland boka in en lunch med VD:n där. Det är alltid trevligt på Näs. Passa på att kolla in fotoutställningen som pågår nu!

Läste precis på kommunchefen i Kindas Twitter. Kommunerna som tillsammans har ett IT-samarbete genom kommunalförbundet - IT-SAM har under dagen ställt sig positiva till att fler kommuner kan söka medlemskap. Det gjorde mig mycket glad! Nu får vi se om våra politiker i Vimmerby anser att vi ska söka medlemskap. Utredningen väntas bli klar i april.

torsdag 3 mars 2011

Aktuella regionala frågor

Har nu varit på kommunchefsträff i Västervik. Det var ett innehållsrikt möte i deras nya fina lokaler!

Sammanfattningsvis kan man säga att de finns 6 mycket aktuella frågor - regionfrågan, infrastrukturen, tillväxt, näringslivsfrågor/rekrytering, tydligare samverkan mellan länets kommuner och klimatförändringar.

Den kanske viktigaste frågan just nu är regionfrågan. Det finns 3 olika alternativ på regionindelningar. Det framstod tydligt idag att de de olika politiska ledningarna i länets kommuner har olika uppfattning. Kommunerna förväntas ta egna initiativ och tidsplanen är mycket snäv. Helst ska ett förslag finnas innan sommaren. Regionförbundet kommer att besöka samtliga fullmäktigeförsamlingar i länet för att infomera och diskutera frågan. Till oss i Vimmerby kommer de den 28/3. Beslut i regering och riksdag 2013/2014.

På agendan fanns även den digitala samhällsutvecklingen. I länet finns tre prioiterade områden - Regional inköpsportal, telefonisamverkan och säkerhetsplattform.
Det finns ett nationellt bredbandmål som säger att 40 % av hushållen ska år 2015 ha 100 Mbit. I dag ligger vi på ca 2 Mbit... det målet blir svårt att nå trots att vi nu fått upp ögonen så tar det tid att förverkliga. År 2020 ska 90% av hushållen ha 100 Mbit. Vi behöver snarast komma ifrån ADSL - lösningar eftersom det inte kommer att fungera nu när Telia kontinuerligt avvecklar sina Telestationer.
Vi fick även en rapport om informationsäkerhet inom IT-området. Det kan handla om att åtkomster till information endast är tillgängliga för behöriga personer, Att informationen är riktig, att informationen är tillgänglig för behöriga personer samt spårbarhet. Bl a inför vi SITHS - kort som står för säker IT i Hälso- och sjukvården. Det är ett koncept som möjliggör säker inloggning till IT-systemen. Vimmerby kommun ligger väl till i införandet vilket gjorde mig mycket glad!

En annan högaktuell fråga är Arbetskraftsinvandring och integration! Vi får hjälp av regionförbundet med samordning. Inom detta område finns följande gemensamma utvecklingsfrågor - Planering kring hur vi i länets kommuner ska klara att erbjuda samhällsorientering inkl innehåll. Vi behöver reda ut frågor kring den schablonersättning som ges och där är vår chef för integrationsenheten i Vimmerby sammankallande. Det är säkert en knepig uppgift men som jag tror att hon kommer att klara mycket bra! Övriga utvecklingsfrågor handlar om målbilder för arbete, SFI - validering av kunskap och praktik, koppling till generationsväxling samt att vi ska bygga upp en gemensam regional hemsida.

I länet har det länge pågått ett arbete med hur hjälpmedelsförsörjningen ska lösas. Det hela är en komplicerad historia! Det började år 2009 med ett tjänsteutvecklingsprojekt inom ramen för FOKUS. Hur hjälpmedelsförsörjningen ska hanteras har utretts i en speciell översikt som var klar i september, 2010. Den 1/1 2012 ska den nya gemensamma organisationen träda i kraft då kommunerna tar över verksamheten från landstinget. Alla kommuner kommer att ha egna förråd och sedan kommer man samverka kring vissa spetskompetenser och ha ett gemensamt förråd för mer avancerade hjälpmedel. Just nu pågår rekrytering av hjälpmedelschef via Kalmar och upphandlingskompetens via Västervik. Vi har inom Vimmerby kommuns omsorgsförvaltning mycket god kompetens inom området. Det känns bra!

Så några ord om ungdomspolitiken... det är verkligen en viktig fråga för oss här i Vimmerby. Vårt senaste LUPP resultat visade på en stor utvecklingspotiential... Just nu pågår en diskussion om hur vi ska utveckla arbetet. Diskussionerna ser olika ut i länet. I september blir det regional LUPP konferens här i Vimmerby.

På nästa kommunchefsträff ska vi diskutera ett stort intresseområde för mig! - Ledarförsörjning och ledarutveckling. Vi kommer då även träffa länets personalchefer. Detta är en avgörande fråga för hur väl vi kommer att lyckas med vårt kommunala uppdrag. Vi behöver chefer som är trygga i sina uppdrag och som levererar. Då måste förutsättningar ges och det måste finnas möjlighet till utveckling. Det är svårt som liten kommun att klara att ta fram strategier på egen hand. Vi behöver samverka med andra kommuner!

Noterar att vi hamnat på denna icke angenäma lista... Där ska vi inte vara efter bokslut 2011!

Kommunernas resultat 2010, kr per invånare (källa: SCB)

Förlustkommunerna
Härnösand-2 170
Färgelanda-1 381
Malå-1 170
Helsingborg-749
Arjeplog-651
Ydre-618
Bjuv-422
Degerfors-409
Arboga-285
Vimmerby-208
Valdemarsvik-195
Hofors-91
Lysekil-70
Ulricehamn

tisdag 1 mars 2011

Är nu tillbaka igen efter en fantastisk resa till Indien! Innan jag åkte redovisade olika medier resultat av olika undersökningar som visade på att det nästan är omöjligt att åka till Indien utan att bli magsjuk... Jag utmanade verkligen en av mina rädslor genom att våga åka dit. Det visade sig dock gå väldigt bra bara man vidtog vissa försiktighetsåtgärder som handsprit innan vi åt samt att vi bara åt varm tillredd mat. Vi besökte Dehli och jag fick där verkligen för första gången möjlighet att komma Indien nära. Vi forsatte sedan med tåg till Agra och besökte där Taj Mahal. Resan fortsatte därefter med tåg till Jodphur i Rajasthan och sedan till Varansi med flodturer på Ganges. Den sista veckan tillbringade vi i Kerala i södra Indien med flodtur och elefantridning. Jag har fått ett nytt favoritland! Vänliga människor, god mat och starka upplevelser. Naturligvis har ju också mitt fantastiska resesällskap en avgörande betydelse för den totala bedömningen!

Har nyss avslutat den andra arbetsdagen efter ledigheten. Det känns bra att vara tillbaka igen! Man kommer förvånansvärt snabbt "in i jobbet". Fokus just nu ligger på rekrytering av en näringslivschef samt budgetarbete inför år 2012. På torsdag är det kommunchefsträff i Västervik och på fredag ser jag fram emot en föreläsning med Micael Glennfalk om hur vi ska ska "skapa Wow" inom vår organisation.