torsdag 24 november 2011

Måndagen började med företagsfrukost på stadshotellet. Temat denna gång var översiktplan. Plan och byggavdelningen vill ha in synpunkter och tankar från så många som möjligt hur planen ska se ut för att utveckla Vimmerby. Det kan handla om bostadsområden, industriområden , infrastruktur m m . Det som framkom direkt under detta möte var vikten av att kommunen snabbt får fram tillgänglig industrimark. Det andra temat handlade om en annan viktig infrastrukturfråga nämligen utbyggnad av fiber. VD:n i kommunalförbundet IT-SAM informerade om hur den typen av utbyggnad gått till i andra kommuner. Utbyggnad av fiber är en nödvändig satsning för att människor ska kunna leva, verka och bo i vår kommun.

I tisdags var jag i Ödeshög och träffade de andra kommuncheferna inom IT-SAM. Jag tror inte att jag varit i Ödeshög förut. Jag åkte på en krokig väg där jag till slut trodde att jag skulle möta mig själv...På hemvägen fick det bli Mjölby, Linköping. Det var första gången jag deltog i den här typen av möte. Det var bra diskussioner och samverkansandan är mycket god. Vi gick igenom alla projekt som är pågående och de som är på gång.  Vi pratade om E-strategi, användarpolicy, SITHS-kort som är en fysisk och elektronisk ID-handling som du kan logga in med och som innebär så många möjligheter framöver. I Kalmar län ligger vi långt framme när det gäller detta arbete. Våra sjuksköterskor inom omsorg och skolhälsovård är först ut. I Östergötland ska man nu påbörja arbetet.
En viktig punkt handlade naturligtvis om Vimmerby kommuns ansökan om medlemskap i IT-SAM. Verksamhetsmässigt kommer arbetet att påbörjas vid årsskiftet. Det har egentligen redan kommit igång inom flera områden. Formellt kommer alla fullmäktigeförsamlingar i de 6 kommunerna att fatta sina beslut i mars/april. Det finns i dagsläget inget som talar för att någon kommun inte vill ha Vimmerby med. Jag kände mig mycket välkommen.

Under onsdagen hade vi en bra avdelningschefsträff på kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade besök av teknik och service som informerade om lokalvårdsorganisationen och vi pratade bl a utbildningsbehov, personalbefrämjande aktiviteter och sälj av juristtjänst till Kinda och Hultsfred.

fredag 18 november 2011

Jag vill börja med att tacka alla tjänstemän som under lördagen gjorde en fin insats under ”Arkivens dag” på stadshuset. Dels handlade det naturligtvis om att man som besökare hade möjlighet att ta del av bilder och dokument m m. Man hade också möjlighet att framföra synpunkter inför arbetet med ny översiktsplan, få se och höra hur vi arbetar med internationella kontakter, det fanns även en utställning om bröstcancer men också olika inslag av underhållning. Jag har bara hört lovord och vi ska nu diskutera vidare hur vi ytterligare kan öppna upp den kommunala verksamheten för alla kommuninvånare.
Måndagen, heldag på jobbet med bara ett möte inbokat. Det är mycket ovanligt. Det förtjänar därför en egen rad…
Monica Bergh som är personalchef och jag hade under tisdagen bjudit in de fackliga organisationer som finns inom den kommunala verksamheten och de förvaltningschefer som hade möjlighet till ett möte. Vi tyckte att det var dags att göra ett försök att utvärdera hur det står till med arbetet enligt vårt samverkansavtal. Med på mötet fanns också oppositionsrådet, Helen Nilsson. Vi började med att gå igenom dokumentet och det blev en bra diskussion under genomgången om avtalets olika delar. Därefter delade vi in oss i tvärgrupper och diskuterade där förväntningar och farhågor på samverkansarbetet framöver. Jag känner mig mycket nöjd med mötet. Det fanns energi och engagemang och fick i alla fall mig att se mer klarsynt på var våra kritiska punkter finns. Ni som tidigare läst min blogg har sett mig skriva om vikten av att få till ett utvecklande ledarskap och det är egentligen precis vad samverkansavtalet också handlar om. Allt för många kommuner tecknar samverkansavtal, för det förväntas man göra om man inte ska framstå som alltför bakåtsträvande. Hur många lever sedan i vardagen efter vad det egentligen innebär? För mig är det här arbetet på riktigt! Nu handlar inte allt om ledarskap utan även om medarbetarskap. Vad har man för möjligheter att påverka? vad har man för rättigheter och skyldigheter som anställd? Vet alla? Vi behöver lägga kraft på att utveckla båda delarna, det står helt klart. Vi kommer nu att ta med oss underlaget till ledningsgruppen och CESAM. Vi planerar sedan för en återträff i januari.
Ledningsgruppen för invandrarfrågor har träffats den här veckan, likaså styrgruppen för FAS (Fokus på arbete och studier) jag funderar mycket ofta på hur vi ska få till fungerande kanaler mellan olika nätverk, styrgrupper och ledningsgrupper. För det mesta gör alla dessa grupperingar mycket bra saker. Det som trots det gör att det inte alltid blir så framgångsrikt är att informationen och kommunikationen mellan olika grupper inte alltid fungerar, synkningen saknas. ”Den ene vet helt enkelt inte vad den andre gör”. Jag försöker för egen del vara med där jag kan för vara en länk. Ju fler som ökar sin medvetenhet kring detta, ju mer effektiva kommer vi att bli.
-          Hur kan du? var frågan som ställdes efter min föredragning för Lions Linnéa under onsdagskvällen.
I min iver hade jag pratat konstant i 45 minuter om vad som hänt under mitt första år som kommunchef i Vimmerby och vad som är på gång. Jag ser i efterhand att det naturligtvis kan uppfattas som provokativt att prata om utvecklingsområden, investeringar, satsning på det ena och andra när man som kommuninvånare sitter med frågor som - Varför drar man ner på våra skolskjutsar på landsbygden? Är det sant att ni ransonerar maten i skolan? Hur är det med kylmaten? Kan någon annan aktör få leverera mat till våra äldre? Varför sparas det alltid på förskolan? Ska ni lägga ut äldreomsorg på privat drift med tanke på de vårdskandaler vi läser om? De svaren jag kan ge vid dessa tillfällen kan aldrig uppfattas som tillräckliga. Hur förklarar man enkelt hur vår nämndsstruktur ser ut, var besluten tas och hur en kommunal budgetprocess går till? Min avslutning fick bli att det är mycket viktigt att man känner att man får möjlighet att framföra de frågor och synpunkter man bär på. Jag och övrig ledning inom både förvaltning och politik måste sedan ansvara för att bära med oss dessa frågor och lyfta in dem i rätt sammanhang.
Under torsdag kväll och fredag har jag varit på en återträff för ett ledarskapsprogram som jag deltog i för några år sedan inom ramen för CKS (centrum för kommunstrategiska studier). Nyttigt med omvärldsbilder och dessutom mycket trevligt att träffa gruppen igen. Jag har haft stor nytta av detta nätverk.

fredag 11 november 2011

Jag vill gratulera alla er på Vimmerby Gymnasium som jobbat med Frizon som vunnit priset som årets skoltidskrift. Härligt, ni befinner er alltid i toppstriden och kammade i år hem 1:a priset!

Juryns motivering:
”En engagerad och för läsarna intressant och givande tidskrift som lockar med rappa och relevanta vinklar. Det omväxlande innehållet med krönikor, instrumentella artiklar, breda reportage och intervjuer ger en berikande bild av både den egna skolan, orten och den omgivande världen. Vinnare av priset Årets skoltidskrift är Frizon.”

Ännu en positiv nyhet. Skolinspektionen har gjort en riktad granskning av vår SFI (svenskundervisning  för invandrare) som syftar till att säkerställa invandrares rätt till utbildning i SFI. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att "det inte framkommit annat än att kommunen uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats". Det är inte vanligt förekommande att tillsyner avslutas utan någon form av påpekande eller krav på åtgärder. Vi har här ett gott exempel på engagerade medarbetare och en välfungerande intern samverkan inom kommunen.

Idag på ledningsgruppen har vi haft besök av arbetsförmedlingen. De ville informera och diskutera med oss om jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med den är att erbjuda personer som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Det finns ju även andra sökandegrupper med behov av praktik, tex nyanlända och ungdomar. Hjälp till och fundera - vad har vi för uppgifter som vi kan erbjuda inom vår stora kommunala verksamhet? En förutsättning är dock att man inte ersätter personer som har ordinarie tjänst.

I det sista numret av Dagens samhälle intervjuas Alf Rehn som rankas som en av världens mest spännande tänkare. Han är finlänsk professor och finns med i tidningen på teamat - "Kommunal kvalitet" Han säger att
"All förändring ska göra lite ont". "Vi vill ha lagom med kreativitet, något gulligt och tryggt och kontrollerat som vi är bekväma med. Riktig kreativitet, däremot, är något som nästan alltid kommer som en överraskning, en liten chock, något som ofta är jobbigt. En riktigt god idé gör inte alla glada". Jag ska öka min medvetenhet kring det budskapet.

Trevlig helg!

lördag 5 november 2011

Det här har varit en arbetsvecka med mycket arbete och sena kvällar. Det började i måndags med kommunfullmäktige där mötet avslutades strax efter kl 22.00. Under ärendet – Allmänhetens frågestund ställdes en hel del frågor och det fanns energi och känsla i det som framfördes bl. a kring lokal- och kostfrågor samt kommunala prioriteringar.
Under tisdagen träffades kommunchefer, kommunstyrelseordföranden och vice kommunstyrelseordföranden från Vimmerby och Hultsfreds kommuner för att prata samverkansområden. Vi gjorde avstämning när det gäller miljö- och byggområdet, samverkan kring juristfunktion, lokalvård, kost, inköp, räddningstjänst och vuxenutbildning. Idag har vi redan en påbörjad samverkan inom miljöområdet och en planerad samverkan kring jurist där även Kinda kommun finns med. När det gäller övriga områden så gjordes en nulägesbeskrivning av respektive kommun som följdes av en diskussion om eventuella förutsättningar till framtida samverkan.
Under onsdagen träffades jag och kommuncheferna i Hultsfred och Högsby på samma tema. Eftersom kommunchefen i Hultsfred tyvärr snart slutar så känns det viktigt att säkra upp vissa områden utifrån tjänstemannaperspektiv. Lars i Hultsfred har varit drivande när det gäller olika samverkansområden där vi nu inte får tappa fart.
På kvällen var jag inbjuden till Sparbankstiftelsens och Sparbanken i Vimmerbys möte. I år var temat ”Hjärta vs Hjärna i beslutsfattandet” Vi som var där fick enligt mig en riktigt bra kväll på Björkbacken. Det började med att Håkan Johansson från Swedbank investment Center informerade om beslutsprocessen kring placeringar. Hans uppfattning är att även om vi nu befinner oss i en finansiellt orolig tid/paradimsskifte så ”kommer vi att krångla oss ur detta”. Hans andra viktiga budskap är att ”vi inte ska blanda ihop världsekonomin och börsen med den egna ekonomins behov”. Mötet fortsatte med Ari Riabacke som doktorerat i beslutsanalys. Hans budskap handlade bl a om att ”de flesta överskattar sin förmåga att fatta beslut” och ”Framgång föds av dom som gör lite annorlunda”.  Kristina Alsér fanns också på plats och pratade kring” ”Våga fatta beslut och förenkla på riktigt” Därefter följde ett panelsamtal kring beslutsfattade med Kristina Alsér, mig och två av kommunens duktiga företagare – Per Lindqvist på Ica Kvantum och Peder Magnusson från MD Group. Sist var det dags för stipendieutdelning till fyra ungdomar som utmärker sig som speciellt framgångsrika inom sin sport. Stipendierna gick till Joel Larsson (speedway), Didrik Gustavsson (enduro), Emma Jones (fotboll) och Sandra Fransson (ryttarinna)
Den kommunövergripande ledningsgruppen var under torsdagen och fredagen på Vårdsnäs på ledningsutvecklingsdagar. I maj bestämde vi vilka arbetsformer som ska gälla för vår ledningsgrupp. Nu var det dags att stämma av om vårt upplägg håller. Vi behövde inte ändra mycket i dokumentet, endast ett par meningar. Det kommer efter ändring att finnas på intranätet för de som är intresserade. Vi bestämde hur nästa steg ska se ut kring utvalda strategiområden – löner och löneprocess, information/vi-känsla, introduktion och ledarskapsutveckling. När det gäller det sistnämnda så användes resten av tiden till att öka kunskapen kring olika ledarskapsmodeller. Jag fick under dessa dagar frågan vad som är viktigast för mig att åstadkomma som ledare. Mitt svar är att det är att skapa tillit inom vår stora organisation på över 1300 medarbetare. Hur gör man då? Den frågan ställer sig nog många. Ja, det finns ingen snabb lösning. Det handlar om att vi som ledare ska vara förebilder, ha förmåga till personlig omtanke och att vi är övertygande om att vi når ett bättre resultat om vi jobbar med motivation och inspiration som grund. Det kommer att bli en del krockar… Den här typen av ledarskap är mest framgångsrikt på sikt men är inte det som de flesta medarbetare hos oss efterfrågar. Jag har själv under detta dryga år fått prova på det många gånger. Som chef ”förväntas du ha svaren” Här handlar det istället om att ställa frågor och tro på varje medarbetares egen förmåga till både att utföra och ta ansvar för sina egna uppgifter och förmåga att bidra till lösningar som även ligger utanför ens egna arbetsfält. För att skapa den här typen av organisation måste chefer på alla nivåer träna sig att leda på detta sätt. Här uppmuntras kreativa lösningar och innebär även att det är tillåtet att göra en del misstag och fel. Då kan tillit skapas som enligt forskning (och min erfarenhet) ger avsevärda skillnader när det gäller verksamhetens resultat. Det kan handla om att nå en ekonomi i balans, leverera hög kvalitet på tjänster till våra kommuninvånare och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare d v s hur nöjd man är som medarbetare med att jobba i Vimmerby kommun. Vi hann också med att teoretiskt gå igenom hur grupprocesser fungerar och vad som utmärker ett destruktivt ledarskap. ”Bad is stronger than good”, därför har ett gott ledarskap högsta prioritet för mig när vi nu ska utveckla Vimmerby till en av landets bästa kommuner! Själv har jag (som jag nog skrivit om tidigare) haft förmånen att ha bra chefer genom åren! De har alla varit väldigt olika men har på sitt sätt bidragit till min utvecklingsresa. Idag har jag bjudit en av dem, min gamla socialchef, Eva Augustsson från Hultsfredstiden på 90-talet på ALV:s höstmarknad. Vi fick en skön eftermiddag i parken, samtal om livets allvar men också med mycket värme och skratt.