fredag 23 december 2011

Reflektion efter kommunfullmäktige i måndags kväll. Jag tycker mig se att åhörarskaran på läktaren ökar i antal . Det känns roligt. Jag har stor respekt för alla ledamöter som engagerar sig politiskt på fritiden. Den här gången avslutades kommunfullmäktige efter kl 21.00 med julgröt. Många sammanträden avslutas betydligt senare än så. Jag har detta som arbete medan många politiker i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på kort tid ska sätta sig in i mycket komplicerade ärenden. Efter det ska de sedan fatta beslut i viktiga frågor som kommer att påverka vår kommun för lång tid framöver. Många av er har den veckan tittat förbi min dörr, sagt några ord och önskat god jul. Det har varit en bra vecka för mig när jag har haft möjlighet att spontant byta några ord med både er politiker och med chefer och medarbetare som haft något som man vill prata om. Det känns bra! 
I onsdags var jag på kommunchefsträff i Kalmar. Vi hann avverka en massssa frågor.
-          Kalmar kulturcentrum en regional angelägenhet?
-          Almi var på besök. De erbjuder rådgivning och finansiering till företag.
-          Grufman & Reje var där och redogjorde för konkurrenskraftsanalys av länets näringsliv. Det är bara att konstatera att Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Västerviks kommuner i dagsläget totalt sett ligger på ”fel sida” när det gäller lönsamhet.
-          OECD – studien. Det är en studie för Småland, Öland, och Blekinge. Den omfattar infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, akademi och om våra kommuner - Där sammanfattas bilden med vikten att kunna rekrytera och behålla kompetens samt behovet av kommunövergripande samverkan. Sammanfattningsvis för alla områden handlar det om att öka attraktionskraften för vår del av landet.
-          Digitalt verktyg för omvärldsanalys – Vi sa Ja till att testa.
-          Certifiering av företagslotsar, Projektet är utvecklat i Hultsfred. Vimmerby och Högsby har också funnits med på ett litet hörn. Projektet är proffsigt och har vunnit intresse hos SKL. Det syftar till att ”Gå från stuprör till en professionell företagslotsande organisation” I Vimmerby fick vi frysa detta utvecklingsarbete förra året p g a resursbrist. Jag hoppas att vi snabbt kommer på banan när vi nu får en ny näringslivschef. Kalmar län föreslås bli pilotlän.
-          Öka EU-kompetensen i Småland, Öland och Blekinge, ett omfattande program ska startas upp inom en rad områden som tex IT, näringsliv, kompetensutveckling och infrastruktur.
Igår avverkades de sista julklappsinköpen och idag finns planer på att inhandla julskinkan m m.
Jag tar nu ledigt och återkommer med mitt bloggande efter den 9/1, då jag åter är i tjänst. Ekonomichef Staffan Leijon eller Monica Bergh finns i tjänst (någon av dem) och ersätter mig under min ledighet.
Jag vill tacka för alla fina arbetsinsatser 2011.
God Jul och Gott Nytt År!

fredag 16 december 2011

Den här veckan har nog överskuggats av diskussioner kring den föreslagna organisationsförändringen. Den väcker känslor! Jag har nu en förhoppning om att att vi får en snabb politisk hantering men har också förståelse för att den måste kombineras med ett bredare förankringsarbete. Det viktigaste nu är att både politiker och tjänstemän inser att vårt omstruktureringsbehov inte kommer att lösa sig med automatik. Det kommer att krävas en tydlig inriktning och ett samlat handlingsprogram där det framgår vad och när olika insatser ska göras. Arbetet ska präglas av öppenhet och en bra kommunikation.

Igår var vår nye näringslivschef Patrik Kinnbom hos mig och Carina Östh. Vi påbörjade dialogen kring de områden som är prioriterade när han väl är på plats den 9:e januari.

Under lunchen passade ledningen på kommunstyrelseförvaltningen på att avtacka IT-chef, Krister Jonsson som nu formellt tillsammans med sina medarbetare på IT-avdelningen övergår till kommunalförbundet IT-SAM. Vi ska ju vara med där så IT-SAM är ju faktiskt  - Vi. Det kändes ändå bra att uppmärksamma att nu blir det en förändring inom detta område. Vi kommer säkert att drabbas av en del övergångsbesvär men min tro är att detta ska bli riktigt bra. Jag vill önska alla medarbetare på IT-avdelningen ett stort  - Lycka Till!
Ofta får jag säga det jag nu också tänker skriva... Vi har så många kompetenta medarbetare inom en rad olika områden i Vimmerby. Ibland när jag pratar samverkan med andra kommuner så kan en del få uppfattningen att "vi inte kan något i Vimmerby". Så är det inte alls. Jag vill säga att vi är djupt spetskunniga inom många områden. Det märker jag ofta själv och får det också till mig från kollegor. Min tolkning är i stället att vi har brist på de övergripande sammanhangen. Det har ju inte att göra med enskilda medarbetares förmåga utan handlar om att det finns ett starkt behov av strategisk styrning och ledning.

Idag har vi haft ledningsgrupp och bl a haft besök av Kenneth Rooth som pratat om upphandling. Vi bestämde att frågan är så viktig att vi behöver återkomma till den på nästa möte. Vi behöver öka kunskapsnivån inom kommunen och behöver diskutera hur vi bäst ska lägga upp detta arbete.

Efter mötet idag var det dags för grötlunch med inbjudna medarbetere på kommunstyrelseförvaltningen. Våra festarrangörer Bo Klarén och Ing-Britt Adolfzén hade gjort ett kanonjobb med att fixa denna enkla men trevliga sammankomst!

lördag 10 december 2011

Jag har kommit i ”ofas” när det gäller mitt fredagsbloggande. Har varit på kommunchefsträff i Linköping, torsdag och fredag. Det var riktigt bra dagar. Det är dessutom guld värt att träffa alla kollegor och utbyta tankar och erfarenheter. Det är främst kommunerna i Östergötland som är med men även kommuner från Sörmland och Jönköpings län. Temat denna gång var kommunal bolagsstyrning. Forskaren Anna Thomasson inledde med en teoretisk ansats. Hon har skrivit en avhandling i företagsekonomi om Kommunala bolag som svårhanterliga företagshybrider. Därefter beskrev Lena som är kommundirektör i Linköping, Åsa som är kommundirektör i Norrköping och jag hur vi uppfattar att styrningen fungerar samt vilka utvecklingstankar som finns i våra respektive kommuner.  De kommuner som vill hålla ihop sin koncern efter ett genomtänkt strategiskt upplägg kan rikta sina blickar mot och kontakter med Norrköpings kommun.
Under fredagen handlade det om samarbete och relationer mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner. Vi hade besök av Viveka Nilsson från kommunforskning i Väst, Leif Jonsson och Johan Wänström från CKS.  Vi diskuterade kring de dilemman vi nästan dagligen hamnar i. Det är hög omsättning på kommunchefer i landet. Jag läste för några veckor sedan att 70 stycken börjat efter mig. Det är en ganska hög procent. Igår blev det offentligt att stadsdirektören i Göteborg får sluta så det handlar säkert om ett antal till sedan artiklen om den höga omsättningen publicerades... Jag jobbar ju nära kommunstyrelsen och framförallt finns främst Micael Glennfalk som kommunalråd och även Helen Nilsson som oppositionsråd nära mig i min vardag. Jag upplever att vi har ett gott samarbete. Det är absolut ingen självklarhet kan man konstatera när man utbyter erfarenheter med andra kommuner... Det går heller inte att komma ifrån att det till stor del handlar om tillit och rätt personkemi.
Vi hann även med att resonera en del kring det ledarutvecklingsprogram som finns inom ramen för CKS som bl a innehåller det mentorsprogram som jag tidigare nämnt i denna blogg. Jag hoppas att någon chef kommer att delta från Vimmerby kommun när nästa ledarutvecklingsprogram drar igång nästa höst.
I onsdags var jag i Västervik, inbjuden till deras egna ledarprogram för alla chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Jag var inbjuden för att personligt delge mina erfarenheter hur samverkan har sett ut med olika ordföranden som jag haft under mina år som förvaltningschef. Det var nyttigt för mig att reflektera och tänka tillbaka. Jag har samarbetet med fem olika ordföranden och de har alla varit väldigt olika. Jag har inte upplevt det svårt att jobba med någon av dem. Istället har det ofta inneburit en nära relation där man lär känna varandra väl och där man har stor respekt för varandras roller. En del beskriver det som att det finns en gråzon mellan ordföranden och förvaltningschefen. I Linköping pratade vi om att det istället kanske handlar om ”den gyllene zonen eller sampelszonen” Det är ofrånkomligt att en politiker ibland ”kliver in” i förvaltningsorganisationen och tjänstemannen ger sig ibland även in i politikens område. Micael G och jag diskuterar ofta om det här. Den dialogen tror jag är oerhört viktig för att vi ska nå framgång i vårt uppdrag. Jag tror att en viktig egenskap man behöver ha som förvaltningschef är anpassningsförmåga där man jobbar på och gör det bästa man kan utifrån de förutsättningar som ges.
I början av veckan var Micael Glennfalk och jag hos Johan Olefors, Storebro Bruk på företagsbesök. Det var mycket intressant att lyssna på hur produktionen av båtar går till.  Vilka kvalitetsprodukter! För mig känns det viktigt att stämma av förväntningar och ev. synpunkter på den kommunala verksamheten. Denna gång fanns främst ett översiktligt intresse av att lyssna in vad det finns för möjligheter och hur företagen ska gå tillväga för att söka EU-stöd. Om någon av er hör att det finns frågor inom detta område, hänvisa till Carina Östh på kommunens näringslivskontor.

Något som jag vill lyfta fram den här veckan som verkligen sticker ut är kulturgarantin för barn och ungdomar i Vimmerby kommun. Jag tycker alltid det finns någon spännade plan och jag hör så många som uppskattar dessa inslag i vardagen. Det kan ibland vara så att man tänker att det här finns i alla kommuner, så är det verkligen inte. Det är ett resultat av ett mycket gott samarbete mellan barn- och utbildningsnämnd/förvaltning och kultur- och fritidsnämnd/förvaltning. Nu senast fick jag höra en lång historia av min dotter när hon varit på teaterföreställningen -  "Världens bästa begravningar". 

söndag 4 december 2011

Det har varit en minst sagt arbetsintensiv vecka. Jag börjar med det positiva! Vi har anställt en näringslivschef, Patrik Kinnbom som börjar hos oss den 9/1. Vi träffades i tisdags och bestämde att vi ska ses vid ytterligare ett tillfälle i december. Det känns mycket bra och jag tror att han snabbt kommer att bli fullt sysselsatt. Inte minst märktes det på det nystartade industrirådet som hade sitt första möte i veckan. Micael Glennfalk har nu startat upp både ett näringslivsråd och ett industriråd. Jag själv finns med i det senare. Redan det första mötet kändes mycket betydelsefullt.
Det andra jag vill lyfta fram är att Lars Rönnlund stannar i Hultsfred som kommunchef. Vi är redan igång med ett antal samverkanslösningar och har mer på gång bl a på juristsidan och inom lokalvård. Vi har samma grundsyn på hur kommuner ska ledas för att utvecklas och det gör att samarbetet mellan oss är enkelt och bygger på förtroende.
Ekonomikontoret har arbetat med att sammanställa ett antal nyckeltal på vår hemsida. Arbetet är inte klart men det finns som sagt ett antal att ta del av redan nu. Ni går in under Politik & förvaltning – ekonomi – där ni sedan kan nå ett antal nyckeltal av olika slag.
Om jag sedan fortsätter med det som upptar min energi just nu…
Hans Eriksson, vår socialchef har fått nytt jobb – Grattis! Han kommer att börja arbeta inom samordningsförbundet. Hur ersättarfrågan när det gäller tjänsten ska lösas är ännu ej klarlagt. Det har att göra med om det finns en politisk ambition att förändra nämndsstrukturen.
I torsdags hade vi frukostmöte med alla chefer i Vimmerby kommun. Vi träffades ett par timmar för att gå igenom lite kort om vår löneprocess, det nya PA/lönesystemet och vi hade besök av företagshälsovården, Sensia som vi nu har avtal med. Vi ägnade större delen av mötet till att diskutera strategier för hur vi ska arbeta vidare med de utvalda prioriterade områden som ledningen valt ut med anledning av resultat på medarbetarenkäten. Det handlar mycket om ledarskap och hur vi agerar. Jag är trygg (och dessutom mycket uthållig) i min övertygelse om hur vi måste utveckla ledarskapet i Vimmerby. Jag märker att min synsätt krockar en del. Min förhoppning är att vi i Vimmerby ska vara en attraktiv arbetsgivare där kompetenta ledare som har ett utvecklande ledarskap söker tjänster och gärna stannar och naturligtvis tar ansvar för sitt eget verksamhetsområde fullt ut men också har förmåga helhetssyn.
Det lär vi behöva... !
I fredags blev organisationsanalysen offentlig som pågått under hösten. Det är en dyster läsning (finns att ta del av i sin helhet på hemsidan). Jag delar bilden men har inte sett behoven i så samlad form tidigare. Jag tror att rapporten kan få även de personer som har en positiv grundinställning att dra efter andan. Det är ju så att de konsulter som utfört uppdraget sammanställt uppgifter och gjort analyser utifrån de uppgifter som de intervjuade lämnat. Dessa konsulter har mycket lång och gedigen erfarenhet inom området och skriver på ett ställe i rapporten att ” Vi har bedömt att det finns relativt sett mer att arbeta med i Vimmerby kommun än i andra kommuner vi varit verksamma i som chefer och konsulter”. Det inger stor respekt hos mig för ledningsuppdraget framöver i Vimmerby kommun.