onsdag 19 december 2012

Ingen nedräkning direkt den här veckan. Jag har som vanligt lyckas fylla varje vaken stund. Veckan började inget bra. Jag var på mitt favortitpass på Friskis i söndags kväll och klev rakt på mina glasögon som blev ett enda mos.

Måndagen avslutades med årets sista kommunfullmäktige. Vi har nu en styrmodell med vision fastställd i kommunfullmäktige. Den segslitna frågan kring Ceos fick ett avslut och vi får använda kvarvarande medel till att byta möblemang i sammanträdesrummen. Frågorna på ett politiskt sammanträde kan verkligen vara av olika karaktär!

I tisdags hade vi ledningsgrupp med bl a utvärdering av ledarforum i fredags och plan för nya träffar 2013. Vi hann också med en första redovisning av resursfördelning, redovisning av tjänster utförda av företagshälsovård och planering för hur vi går vidare med utkastet kring nytt samverkansavtal.

Nu är det mer nära än någonsin att vi kommer till skott med en gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. I dag har jag färdigställt tjänsteskrivelsen som kommer att kompletteras med förslag på avtal. Politisk behandling sker i januari.

Idag har vi haft Industriråd på VEMAB i de nya lokalerna som nu är färdigställda. Det blev riktigt bra.

Jag tänker inte ge mig på någon sammanfattning av året. Jag har skrivit så ofta och så många gånger om organisationöversyn, effektiviseringar och rekryteringar som tagit mångas energi under året som gått så nu får de stora dragen vara avklarade inom kommunstyrelseförvaltningen. Ständig omorganisation hindrar framgång. Nu går vi in i nästa fas.

Nu tänker jag istället lyfta fram något som jag läst i tidningen Kvalitetsmagasinet, nr 5 2012 -
Så blir förändringar bestående. Joseph Genny är en amerikansk entreprenör och konsult inom beteendeförändring och ledarskap.
"Den enkla modellen för framgångsrik beteendeförändring delar in påverkansstrategierna i sex kategorier. All förändring bygger på att det finns motivation och förmåga att göra det som krävs. Motivation och förmåga kan främjas ur tre olika perspektiv: personliga, sociala och strukturella. Anledningen till att en verksamhet inte lyckas med sitt förändringsinitiativ är oförmåga att påverka vanor och beteenden. Det handlar inte om att förändra alla tänkbara beteenden utan om att identifiera de få situationer där medarbetarnas beteende är direkt avgörande för det det önskade utfallet. Beteende i dessa få avgörande situationer kallas nyckelbeteenden och det är just dessa som behövs för att säkerställa framgång. När minst fyra av de sex källorna till påverkan utnyttjas för att främja nyckelbeteenden ökar verksamhetens chanser att lyckas."

Vilka är då de sex källorna till beteendeförändring:
1. Personlig motivation - Gillar jag att göra det?
2. Personlig förmåga - Kan jag göra det?
3. Social motivation - Motiverar andra mig att göra det?
4. Social förmåga - Gör andra det möjligt?
5. Strukturell motivation - Motiverar systemet mig att göra det?
6. Strukturell förmåga - Gör systemet det möjligt?

Kräver en del tankearbete...

Nu ser jag framåt och nästa år har vi en massa saker att ägna oss åt som kommer att märkas mer externt. Vår nya förskola färdigställs, byggnation av äldreboende påbörjas, färdig industrimark finns till förfogande och fiberutbyggnaden kommer igång, ÖP-arbetet kommer igång, destinationsarbetet tar form, vi bygger nytt infocenter i stadshusets entré och fortsätter det inslagna samverkansspåret med våra grannkommuner. Dessutom ska en satsning ske på att utveckla arbetsformer för att fånga upp barn och unga på glid samt tillskapa en arbetsmarknadsenhet.

Internt implementerar vi styrmodellen, jobbar med budget för 2014 och 2015, fördjupar koncernsamverkan, genomför en ny medarbetarenkät, kommer igång med vårt ledarskapsprogram, skapar ordning och reda - ökar den interna kontrollen och fortsätter arbetet med att implementera och införa IT-stöd för att möjliggöra ovanstående förändringsarbete.
Vi står" i startblocken" för i princip alla ovanstående projekt.

Tack för alla goda arbetsinsatser under 2012!

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla, återkommer efter helgerna igen med fler tankar i denna blogg.

Ps Förra året fördelade kommunalrådet "julklappar" i sin blogg till mig, vice ordföranden i KS och oppositionsrådet. Kommunalrådet önskade mig en Fiat Panda i julklapp p g a att det är trångt i garaget. (eller så är han rädd för att jag ska backa på hans bil...?)
Jag missade TV-inslaget där han visst var med och pratade frukter i samband med det nya förslaget till länsindelning. Han är förtjust i apelsiner. Jag önskar honom en apelsin så här till jul! ;)

fredag 14 december 2012

Idag har vi haft ledarforum i Plenisalen på stadshuset. Tur att det var ett mycket bra innehåll för det var kallt! Värmen inomhus hänger inte riktigt med när det är så kallt ute som det var under natten. De flesta ledare i kommunen var på plats, CESAM, oppositionsråd och några medarbetare som går programmet  - Ledarutveckling över gränserna. (ledarskapsprogram med 7 andra kommuner).

Vår första gäst var Johan Graffman som berättade om processen inför den turismstrategi där kommunfullmäktige också fattat ett beslut om inriktning. Därefter fortsatte Patric Engqvist att berätta om vårt destinationsprojekt. Det är nu viktigt att kommunens förvaltningar tänker till om vi kan genomföra några utvecklingsprojekt inom kommunen för att utveckla destinationen Vimmerby. Den kommunala organisationen måste gå i takt med näringslivet, i det här fallet besöksnäringen. Vi är alla viktiga ambassadörer!
Det ambassadörskapet har Bertram Stenlund och Martin Snickars skött alldeles exemplariskt. De har som ni kan se på kommunens hemsida vunnit ett fantastiskt fint pris som blivit nationellt uppmärksammat på ett sätt som svårt att förstå vidden av för många av oss.

Sedan var det dags för retorikexperten, Elaine Eksvärd. Hon höll en mycket inspirerande föreläsning om vikten av tonläge, kroppspråk, balans mellan ethos, logos och pathos samt härskartekniker. Här behövs träning och åter träning, det är uppenbart.

Den här veckan har jag träffat min nya adept som går ledarprogrammet inom ramen för CKS. Vi fick en god kontakt. Det ska bli inspirerande och roligt att ses ett antal gånger under våren.

Jag har varit och hämtat min "Gods och Gårdar" i veckan. När jag började jobba i Vimmerby behandlades detta ärende, d v s att kommunen skulle stödja projektet som handlar om att inventera och dokumentara just gods och gårdar i Kalmar Län. Jag har just köpt ett exemplar privat och jag tycker den ser kanonfin ut. Jag har även den tidigare versionen från år 1939, så det var verkligen dags igen, en kulturskatt.

För övrigt är nu Springsteen biljetterna säkrade till två koncerter i maj - härligt! Det är nog också svårt för någon "ej initierad" att förstå vilken pärs det innebär när dessa biljetter släpps... :)

I morgon blir det ett besök på Näs!

fredag 7 december 2012

Vi planerar just nu för att byta möblemang i våra mest använda sammanträdesrum på stadshuset. Den ena stolen efter den andra går sönder. Vi får bara hoppas att inget händer innan vi har det nya på plats. Samtidigt ser vi också över så vi får tekniska, tidsenliga och säkra lösningar. Vi är i behov av ett fungerande trådlöst nätverk i huset. Det här har inte varit den högst prioriterade uppgiften bland alla andra men nu är det en absolut nödvändighet. Det ska bli skönt när det blir klart.

Många bra och nödvändiga möten den här veckan. Jag tänker främst på ett arbetsmöte med facken i onsdags där vi tillsammans uppdaterar vårt samverkansavtal. Bra diskussioner. Grunden i samverkansavtalet är arbetsplatsträffen. Det är ett högt prioriterat utvecklingområde. Det är så många saker som hänger ihop med att det ska bli välfungerade. Ledarskap, gruppstorlek, frekvens, att de fylls med ett innehåll som är meningsfullt och att det finns en grundläggande känsla av att man som medarbetare kan påverka på riktigt. Det man ska veta också är att det är allas ansvar att se till att det blir så, det är inget ensidigt arbetsgivaransvar. Vi har nu gjort ett utkast klart som ska processas i ledningen för att sedan åter föras tillbaka till facken och sedan till sist få en politisk förankring. Jag själv känner mig så grundad i arbetssättet att jag istället får tänka till ordentligt när MBL ska användas så all formalia blir rätt.

Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare var ute och åt tillsammans i onsdags kväll, trevligt!

Torsdag och fredag - kommunchefsträff i Söderköping. Denna gång var det sociala medier och medborgarprotester i samband med skolnedläggningar på agendan. Alltid nyttig information och diskussion, dessutom trevligt.

På hemvägen reflektion över att jag varit med länge och haft väldigt många kompetenta underställda chefer. Jag är referensperson ofta, så även denna eftermiddag. En av dom har jag dessutom nu fått som kollega - Andreas Capilla i Åtvidaberg. Det är roligt att nu få tillfällen att träffas igen. Det är så med en del personer att det har inte så stor betydelse om det går några år. När man väl ses så känns det som om det var förra månaden...söndag 2 december 2012

Intensiv vecka där det inte har funnits några luckor i kalendern.

Måndag, interna möten och kommunfullmäktige på kvällen. Det mötet var dock ovanligt kort.

Tisdag kommunstyrelse. Därefter resa till Stockholm med delar av styrgruppen för destinationsarbetet - Kjell-Åke Hansson, Patrik Kinnbom, Patric Engqvist och jag representerade destination Vimmerby denna gång. På tisdagen tidig morgon med flyg till Östersund och sedan bil till Åre. Som jag skrivit om tidigare så är de utvalda - Vimmerby, Kiruna, Bohuslän, Stockholms skärgårdar och så Åre som denna gång vad värd.
Lunch till lunch med ett intensivt program. Först busstur med visning av destinationen. Därefter genomgång av nuläge av projekten i respektive destination.
Jag blev imponerad av vilken drivkraft och samverkan det verkar finnas mellan alla aktörer och befolkningen i Åre. Värdpersonerna var dessutom mycket proffsiga, erfarna och målinriktade.
Under hemresan var vi uppfyllda med idéer och spånade om framtidstankar. Det känns dessutom större än någonsin att ha blivit utvald av Tillväxtverket. Det som också gör det extra spännande är även att andra statliga verk ska bidra med stöd och hjälp för att gynna vår utveckling.

Fredagen ägnades åt utbildning med Axel Danielsson. Betoning på hur vi ska få till ett effektivt och fungerande samspel mellan politik och förvaltning. Vad är politikens uppdrag och vad är förvaltningens? Skillnader när det gäller "demokratibranschen och kapitalistbranschen" Styrning av kommunala bolag m m.
Axel Danielsson är med sin juristbakgrund och 35-åriga erfarenhet nog landets mest erkända proffs på detta område och han körde hårt med oss under dagen... Han levererade ett antal klara budskap vad som är prioriterat för oss att utveckla. Viktigt att få till "ett styrsystem som gynnar tillit" och "där vi skickliggör varandra". "
Kort slutsats av Axel D - politiken ska ange mål, riktlinjer och möjligöra förutsättningar för en god uppföljning samt ha koll på produktivitet och effektivitet.
Förvaltningen ska leverera utifrån ovanstående och ska ges utrymme för att göra det utifrån sin profession.

fredag 23 november 2012

Den här gången blir det ett långt blogginlägg… Hoppas att ni orkar igenom!
Först lite positiva nyheter:
1.      Grattis till oss i Vimmerby (Kalmar, Växjö och Ronneby) . Lärcenter i Vimmerby har fått 20 platser till förskollärarprogrammet  (HT13)
”Principerna för att välja Vimmerby respektive Ronneby var dels att få geografisk spridning (norr och söder) samt att beakta vilka lärcentra som erhållit förskollärarprogrammet de senaste åren (2010-2012).”
”Beslutet innebar också att nämnden vill se en utveckling i ett andra steg inför hösten 2014 med en sammanslagning av lärcentra och distansutbildning med fokus på Linnéuniversitetets närregion. ”
2.      Regionförbundet går in med fem miljoner till destinationprojektet Vimmerby med omnejd!

3.      Vi har blivit uttagna till SKL:s utvecklingsarbete - PRIO. Ska bli mycket spännande att följa Barn- och utbildningsförvaltningens arbete!
Tillsyn:
Länsstyrelsen var här i onsdags och gjorde tillsyn kring kommuners uppgifter enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära uppgifter i fredstid och höjd beredskap. Dels handlade det om tillsyn av kommunens organisation för krisberedskap och om hur kommunen använder de statliga medel vi får för åtgärder för att öka säkerheten. Ett tillsynsprotokoll är nu att vänta. Vi vet redan i dagsläget att vi behöver åtgärda en del dokument och planer.
Sedan lite allvar…
På tisdagseftermiddagen hade vi Folkhälsopolitiskt forum. Vi kommer på nästa ledningsgrupp lyfta frågan om hur vi ska utveckla strategier för att stötta barn och ungdomar som är på glid samt att motverka så att fler inte hamnar där. Siffrorna/Statistiken talar sitt tydliga språk, återkommer om detta.
Nu till lite omvärldsspaning...
På Trendspaning.se kunde man för ett tag sedan läsa om Mathias Kristiansson och Robert Elm som har hittat fem egenskaper som särskiljer framgångsrika företag. Här är fem områden som de bästa företagen behärskar:
1. De upptäcker möjligheter på osannolika ställen
Tex Apples iPad ett utmärkt exempel på detta, men det finns många andra som till exempel Skype, Facebook, Google och Spotify
2. De är strukturerade och entreprenöriella
Företag som Google och Facebook har utvecklat ”en företagskultur som är operationellt strukturerad men samtidigt entreprenöriell i hur de uppmuntrar medarbetare att tänka, agera och innovera. De välkomnar öppenhet och fördomsfrihet. Samtidigt som de når organisationens resultatmål så förmår de säkra en kreativ och nytänkande företagskultur. Här krävs en ledning som litar på folk och firar skillnader.”
3. De tappar inte fokus vid kriser
”Osäkerheten i ekonomin gör det svårt för företag att vara fokuserade. Men på dagens marknad handlar strategi inte bara om att förutse konkurrentens nästa nya produkt eller reklamkampanj. Snarare handlar det om att ha en instinktiv känsla för trender och förändringar i sin närhet. Företag med hög strategisk inriktning har en talang att förutse både naturliga och udda skeenden på marknaden.”
”Strategisk inriktning kräver ett ledarskap med cirkulär vision. En 360°-kapacitet att se runt, under och bortom den traditionella affärsmodellen. Ett kontinuerligt sökande i att förutse förändringar och att hitta de mest hållbara möjligheterna.”
4. De för samman passionerade människor
”Det som får en individ eller organisation att lyfta är inte det som kan mätas eller vägas. Det mesta av kompetensen utgörs av något annat, något som är svårt att sätta fingret på. Det som ryms i begreppet ”annat” handlar om saker som passion, ambition, förmåga att inspirera och att skapa förväntan. Om ett entreprenörstänkande som genomsyras av uthållighet och modet att välja och ta ansvar.
De bästa företagen lyckas attrahera oumbärliga människor med passion, ambition och modet att våga handla. Det handlar om inspiratörerna, entreprenörerna, de intuitiva, kloka galenskapare som aldrig behövt visa ett cv, för att det inte varit intressant. De som testar nya idéer och som någonstans i djupet av sig själva vet att de kan förändra vad de vill.
Världen behöver passionerade individer och grupper som vill och kan förändra världen. Inte prydliga cv:n staplade på hög på personalavdelningens skrivbord.”
5. De bygger en bättre värld
”De bästa företagen förenar lönsamhet och samhällsutveckling. De använder sitt varumärke för att skapa sociala värden som reflekterar och multiplicerar.”
Denna typ av ”välgörenhetsarbete” kan tyckas vara bara marknadsföring, eller ännu värre, en distraktion från den nedersta resultatraden. Men det är kännetecknet för ett verkligt stort företag att inse att en känsla av uppdrag och syfte inspirerar både anställda och kunder.
När vi arbetar för eller gör affärer med företag som verkligen försöker göra världen till en bättre plats, skapas energi och växtkraft. Vi ser plötsligt möjligheter i nya områden och är villiga att ta risker för att nå högre.”
I princip hela bilagan till Dagens industri i november ”Framtidens Kommuner & Landsting” handlar om välfärdsuppdraget.
Ordföranden i SKL – Ander Knape säger
-          Medborgarnas krav på välfärd ökar linjärt med utbildningsnivå och ekonomisk kraft. Och efterfrågan på välfärdtjänster kommer inte att minska, tvärtom. Det är dags att föra en fördjupad diskussion om välfärdsuppdragets omfattning
-          Utmaningen ligger i att hitta lösningar för hur den förväntade ambitions- och kostnadshöjningen, tillsammans med det ekonomiska trycket ska finansieras
VD på SKL Håkan Sörman fortsätter:
-          Det är absolut dags för den offentliga sektorn att på allvar börja samverka över gränserna
-          Generellt gäller det gamla uttrycket att den bästa affärsutvecklingen görs tillsammans med kunderna. I den offentliga världen behöver vi bli bättre på och inte bara förstå kundens behov, utan framförallt den situation man befinner sig i
De flesta har väl vid det här laget räknat ut att jag har ett syfte med att visa på dessa exempel. Jag tror nämligen att om vi ska lyckas i vårt välfärdsuppdrag så behöver vi använda oss av precis samma egenskaper.
Vilka strategier behöver vi utveckla för att lyckas?
Då finns där också en nära anknytning till min andra spaning…..:
Rapporten, Den offentliga marknaden - Offentlig verksamhet handlar för ca 800-900 miljarder/år, en fjärdel av BNP. Klart att den offentliga marknaden spelar en viktig roll för alla!
I Dagens Samhälle skriver chefredaktören, Mats Edman ofta en krönika på sista sidan. På temat ”Jakten på ekonomer och jurister går trögt” skriver han
-          Långtifrån alla har klart för sig hur sammanflätade det offentliga och privata är. Många lever i en föreställningen att det skulle finnas några vattentäta skott mellan offentligt och privat. Så är det ju inte, vilket alla kommunpolitiker är medvetna om.
-          Offentlig sektors roll som beställare ökar stadigt. Samtidigt blir företagen och leverantörer av produkteter och specialistkompetens hela tiden viktigare. Den ömsesidiga nyttan bli alltmer uppenbar
-          Varje år intervjuas 12 000 studenter på landets universitet och högskolor av Universum om var de helst vill jobba när det gått ut skolan. Av den nya undersökningen kan man dra den beklagliga slutsatsen att ”kommun” inte ligger längst fram i pannloben på våra ekonomer eller jurister när de tänker framtida arbetsgivare.
Det är så sorgligt. För alla som jag känner som kommit från näringslivet eller annan offentlig verksamhet till den kommunala verksamheten säger unisont ” Att ett mer utmanande eller intressant jobb har jag aldrig haft…”
Hur ska vi lyckas nå ut med det budskapet?
Min sista spaning får handla om ”Konsten att leda hållbart”
Margaretha Simm, journalist och ledarskapskonsult har givit ut boken ”Att leda med hjärtat”
”Vad är viktigast för en chef idag
-att nå de kortsiktiga målen eller uppnå resultat på lång sikt? Margareta Simm tror att det går att framgångsrikt uppnå båda delar, om chefen vågar se längre än näsan räcker”
”Bli en hållbar ledare
-          Ett hållbart ledarskap ser människan bakom organisationen och att företaget är en större del av en helhet. Beslutet tas med hänsyn till flera aspekter än kortsiktig vinst
-          Känn dig själv. Genom att förstå vem du är, dina drivkrafter och rädslor, kan du lättare sätta dig in i andras situation och förstå hur dina beslut påverkar dem
-          Se till att de beslut du tar idag är något du kan stå för i morgon, om ett år, om tio år
-          Lått ditt handlande styras av både hjärta och hjärna. Svåra beslut blir lättare att fatta och genomföra om du låter omtanke om andra prägla det du gör”
Jag känner mig helt bekväm med ovanstående tankar. Det känns bra att det här är ett prioriterat område för oss i Vimmerby de kommande åren!
Idag fulldag i Oskarshamn med diskussion om fördjupad samverkan inom räddningstjänsten mellan kommunerna i norra Kalmar län
Därefter kommunchefsträff med punkter som regional agenda för Kalmar län, EU:s sammanhållningspolitik, regionfrågan och befolkningsfrågan i länet.fredag 16 november 2012

Det är inte klokt så många möten man har med olika människor under en vecka. Vilket flöde av samtal om stort och smått. Det är också själva tjusningen med arbetet. Det blir aldrig tråkigt.

I måndags hade vi besök av regionförbundet i Kalmar. Vi hoppas naturligtvis att regionförbundet ska stödja oss när det gäller att matcha de medel vi fått till destinationsutveckling av Tillväxtverket. Frågan kommer nu behandlas politiskt.

Vimmerby har varit värd för ett möte inom vårt gemensamma infrastrukturskansli i veckan. Kommunalråd och tjänstemän från Högsby, Hultsfred, Kinda, Mönsterås och Linköping var här. Arbetet flyter på och det råder stor samstämmighet i gruppen.

Under hösten genomför räddningstjänsten brandskyddsutbildning med alla medarbetare på stadshuset. Jag var med på en utbildning i onsdags. Jag har jobbat inom offentlig sektor i 22 år i flera kommuner men det här var den bästa utbildningen jag varit på inom området. Informativt, effektivt och med inslag av praktiska övningar.

Idag har arbetet präglats av samverkan med grannkommuner. Telefonmöte om ev. inköpsamverkan i norra Kalmar län och avstämning när det gäller miljö- och bygg/mät samverkan mellan Vimmerby och Hultsfred. En bra dag!

fredag 9 november 2012

Jag har haft en mycket bra ledighet. Vi är två familjer som varit i USA och firat en jämn födelsedag. Jag är mycket tacksam för att vi slapp "Superstorm Sandy". Då hade vi redan lämnat New York för att tillbringa resterande semesterdagar i Florida. Ett minne för livet.
Väl hemma kom jag snabbt in i jobbet igen. Redan under måndagen började Anna Erlandsson Karlsson som utvecklingsstrateg och Helena Sjöholm började som administrativ chef i tisdags. Jag har sett fram emot att bli klar med dessa rekryteringar där det varit klarlagt sedan ett år att vi har behov av förstärkning. Det är skönt att ibland kunna bocka av och se att saker faktiskt händer. Alla inblandade har gjort ett mycket bra arbete! Ett år låter som en lång tid. Det är det inte när det gäller långtgående förändringar i offentlig verksamhet som ställer krav utifrån de demokratiska spelregler vi har att förhålla oss till. Granskningsrapporten för ett år sedan gav fem rekommendationer:

1.      Inför en ny ledningsstruktur för kommunstyrelseförvaltningen. I den nya strukturen föreslås bl.a. att administrativa funktioner och ekonomi samlas i en avdelning och att en ny chef rekryteras för att leda detta arbete

Nuläge: Ledningen på kommunstyrelseförvaltningen består nu av kommunchef, administrativ chef, personalchef, näringslivschef och samhällsbyggnadschef. Dessa funktioner finns även med i den kommunövergripande ledningsgruppen som också består av barn- och utbildningschef, socialchef, kultur- och fritidschef och miljö- och byggchef

2.      Tillför kompetens och resurser till kommunens ledningsfunktion. Det måste skapas ”en inre kärna” av funktioner, där nya personer tillkommer för att det ska bli möjligt att driva en samlad utvecklingsorienterad verksamhet, där kommunstyrelsen styr mot de mål som fullmäktige satt upp

Nuläge: Rekrytering har nu skett när det gäller administrativ chef och utvecklingsstrateg och de finns alltså även på plats fr o m den här veckan

3.      Inför en ny styrmodell med fokus på resultat – ekonomiska och kvalitativa resultat för medborgarna och brukarna. Styrmodellen måste också omfatta bolagskoncernen

Nuläge: Förslag till styrmodell kommer att behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet inkl politika visioner

4.      Överväg en annan nämndstruktur. Det finns inget som formellt hindrar att nämndstrukturen ändras under mandatperioden. Det kan göras till ett kommande årsskifte

Nuläge: En nämnd har redan försvunnit  - den gamla Socialnämnden och Teknik- och servicenämnden försvinner vid årsskiftet

5.      Rollerna behöver förtydligas mellan politik och förvaltning
Nuläge: Bl a kommer en gemensam utbildningsdag genomföras för ett 80- tal personer den 30/11

Tisdagen ägndes åt kommunstyrelsesammanträde. Därefter har vecken präglats av många avstämningar med chefer både internt och externt.

fredag 19 oktober 2012

Lämnade utsökta Rimforsa Strand för en stund sedan. Ledningsgruppen har varit där torsdag och fredag för inplanerade utvecklingsdagar. Torsdagen ägnades åt att grunda för det ledarskapsprogram som vi kommer att genomföra för kommunens alla chefer de kommande åren. Vi gick igenom allt ifrån innehåll, frekvens, sammansättning m m. Fredagen ägnades åt tjänstemannadelen av styrmodellen som nu håller på att växa fram. Det handlar om ramar och mallar som sedan utifrån den politiska viljeinrikningen kommer att fyllas med innehåll. Jag känner mig mycket nöjd över chefernas engagemang och vilja till utveckling. Vi har tagit många viktiga steg dessa två dagar. Det var nog ett ganska trött gäng som skiljdes åt. Jag själv har adrenalinpåslag som jag alltid får när det blir uppenbart att ledningen börjar ta gemensamma steg i rätt riktning.
Vår nya samhällsbyggnadschef var med. Hans första vecka blev tuff men det här var också en gyllene chans att lära känna kollegor och komma in i jobbet.

Jag kommer nu ta semester två veckor. Det blir därför uppehåll i bloggandet.

lördag 13 oktober 2012

Det får bli ett blogginlägg till idag så det inte uppstår några missförstånd...

Jag konstaterar att lördagens "stora nyhet" i Vimmerby tidning är att kommunen nu fullt ut har verkställt det som det finns beslut om sedan knappt ett år tillbaka.
I måndags var det dags för presidieöverläggningar mellan Hultsfred och Vimmerby. Denna gång träffades vi i Hultsfred.
På agendan fanns det gemensamma arbetet med att utveckla miljö- och byggverksamheten. Här deltog presidierna inom miljö- och byggnämnderna och förvaltningschefen. Nu påbörjas arbetet med förberedelser inför gemensam nämnd nästa mandatperiod. Vi hann också med att diskutera avfallsplaner där vi står inför viktiga val, där finns även Högsby kommun med som en aktör under mötet.
Den sista punkten handlade om en ev. gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. Chefen för inköpscentralen i Västerviks kommun informerade om den nuvarande verksamheten med Oskarshamns kommun. Hon presenterade också ett tänkbart gemensamt upplägg för hela den norra länsdelen.

På ledningsgruppen i tisdags hade vi besök där det informerades om det instrument man använder sig av inom barn- och utbildningsförvaltningen där man med jämna mellanrum snabbt kan utläsa vad man som medarbetare anser om sin arbetssituation. Vi står snart inför ett val hur nästa kommunövergripande medarbetarenkät ska utformas.

I onsdags hade vi ett internt arbetsmöte där vi resonerade om hur vi ska gå vidare för att utveckla det som ligger inom Vimmerby kommuns ansvarsområde för att bli mer attraktiva som besöksort. Detta med anledning att vi blivit utvalda av regeringen som en av fem kommuner i Sverige där en riktig satsning ska ske för att öka intresset för destinationen.

Under två onsdagar har vi haft introduktion för nyanställda inom kommunen. Tanken är att man ska få ta del av basinformation som alla behöver veta om den kommunala organisationen, ekonomi och personalsituation m m. Att förbättra introduktionen är ett av fyra områden som ledningen tillsammans med facken valde ut som utvecklingsområden efter att resultatet av den förra medarbetarenkäten var klarlagt. Övriga områden som blev utvalda var löneprocessen, information inom organisationen och ledarskap.

I slutet av veckan har jag varit i Stockholm på en uppföljning inom ramen för en ledarskapsutbildning där jag behöver hålla min handledarkompetens aktuell. Det är alltid intressant att ta del av aktuell forskning som sker inom ledarskapsområdet på Försvarshögskolan. Fokus denna gång var prestation och stress framförallt om moralisk stress där forskning än så länge främst skett inom försvarsmakten, akutsjukvården och inom polisen. Vid genomgången fanns dock stark igenkänning även till situationer som sker inom den kommunala verksamheten. Det handlar om situtioner som uppstår där du hamnar i svåra situationer i relation till ditt eget samvete, egna handlingar i förhållande till eget samvete och egna handlingar i relation till existerade lagar och regelverk. Brist på ledarstöd i dessa sitúationer leder till brist på förtroende/tillit och tendens att "mörka" beslut. Jag hörde i veckan på radion om konkreta exempel på detta inom polisväsendet. Jag tror att vi dagligen har många medarbetare hos oss som ställs i svårbedömda situationer inom tex hemtjänst, förskola och skola. Vi kommer att ta med vissa delar av detta material i vårt eget ledarskapsprogram som ska genomföras i kommunen de kommande åren.

Rekryteringen av administrativ chef är nu klar, mer om det kan ni läsa på kommunens hemsida.

fredag 5 oktober 2012

I måndags hade vi ett andra planeringsmöte kring ett av kommunens största projekt någonsin - byggnation av nytt äldreboende.
Vi har hittat ett struktur som jag tror kommer att fungera. En styrgrupp, som kanske enligt ledaren i Vimmerby tidning kommer att benämnas som ytterligare en supergrupp? Totalt är det tre delprojekt:
Den första delen är avklarad som handlar om tydliggörande av behov och nödvändiga funktioner i boendet.
Den andra delen går vi in i nu - byggfasen. Först med upphandling och bygg med alla tekniska funktioner som ska hållas samman av en projektledare som först även den ska upphandlas.
Den tredje delen kommer först efter färdigställande av byggprojektet där det handlar om inflyttning och att få hela driftsorganisationen att fungera i stort. Där har socialförvaltningen förberett organisationen hur den projektorganisationen ska se ut. Det här är ett riktigt stort och viktigt investeringsprojekt för kommunen.

På kvällen var Micael Glennfalk och jag i Ydrefors på medborgardialog. En årlig träff där representanter finns med från tre kommuner och två län.
Det framkom åter igen hur stort behov det finns av förbättrade vägförhållanden, framförallt väg 812. Enligt Trafikverket ska en satsning ske senast tidig höst 2013. Vi påtalar behovet åter igen och hoppas att ärendet ytterligare kan flyttas upp på prioriteringsskalan.

Tisdagen ägnades åt KS sammanträde med framförallt budgetuppföljning och delårsbokslut och på kvällen, destinationsmöte på Näs.

Torsdag och fredag kommunchefsnätverk i Kisa. Det har startats upp ännu ett ledarskapsprogram där vi har med en chef från Vimmerby denna gång. I och med det har jag fått en ny adept som jag ska träffa ett antal gånger fram t o m nästa vår, spännande!
Temat denna nätverksträff var korruption och bisysslor - har kommuner och landsting beredskap? Nyttigt med en ökad kunskapsnivå och ökad medvetenhet. Det är viktigt att vi har bra rutiner och en god intern kontroll men också att vi i vardagen för en dialog och fortsätter arbeta på den inslagna vägen med ökad öppenhet och transparens.
Med för sista gången i detta nätverk var min gode kollega och före detta chef Anders Lind. Han har varit en person som betytt mycket för min egen utvecklingsresa och ledarskapsutveckling, Lycka till Anders framöver, det sysslolösa livet är inget för dig, din tid kommer snart att fyllas med andra uppdrag...

fredag 28 september 2012

Måndagen började med ett lååångt kommunfullmäktige. Det var dags för återredovisning från barn- och utbildningsnämndens, miljö- och byggnämndens och teknik- och servicenämndens "ordföringar" De  rapporterade om sitt arbete enligt de uppdrag man fått av kommunfullmäktige samt berättade om nuläge och framtidsplaner. Dessa återredovisningar har verkligen utvecklats i en positiv riktning. Alla gjorde det mycket bra. Därefter kom vi till ärendet IT-infrastruktursplan och fiberutbyggnad. Vårt kommunalråd har verkligen satt sig in i frågan. Det känns bra för oss tjänstemän att kommunens politiker tar denna fråga på största allvar, debatten blev lång och stundtals het innan det slutligen fattades beslut enligt förslag. Det som framförallt har varit föremål för diskussioner är nätägandet. Beslutet som fattades innebär att kommunen ska ha kontroll över sin infrastruktur.

Micael Glennfalk fanns också med på samma tema när ledningsgruppen träffades i tisdags. Vi gick också igenom hur vår ekonomiska situation ser ut efter 8 månader. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag. Det finns klara orosmoln även om årets resultat verkar bli helt OK.

Vi har nu utvärderat klart kring årets sommartorg och lagt en grund för hur nästa års sommartorg ytterligare ska utvecklas. Det handlar om en hel del lärdomar och där vi nu tydliggjort vem som är processägare eller ansvarig. Det blir näringslivsenheten som övertar ansvaret. Ärendet ska senare i höst behandlas i kommunstyrelsen.

Min ambition var att varva lite administrativt arbete med lite ledighet under torsdag och fredag, men det blev mest arbete...

Jag blev igår intervjuad om konsulter och kostnader som är förenade med den omstruktureringsfas vi  just nu befinner oss i. Utifrån helhetsperspektiv är bilden komplex där olika pusselbitar hör ihop med varandra. Jag hoppas att det kommer att prägla kommade artikel/artiklar och ev. insändare.

torsdag 20 september 2012

Det har varit mycket och är fortfarande mycket kring våra rekryteringar på kommunstyrelseförvaltningen. Jag insåg nu att jag glömt uppmärksamma i min blogg att vi fått en ny PA-konsult på personalavdelningen. Hon heter Amelie Carlstedt och har varit i en introduktionsfas så här långt. Vi behöver verkligen förstärkning inom personalområdet och söker i dagsläget efter en PA-konsult till.

Den här veckan har vi haft ett möte med Tillväxtverket om vilka förutsättningar som gäller för de destinationspengar som nu finns specialdestinerade till oss som en av landets fem utvalda destinationer. Avsatta medel ska göra oss ännu mer exportmogna. Det finns stora möjligheter för både näringsliv och kommunala verksamheter/bolag att få del av dessa medel. Ingen klarar det här ensam. Vi är många som behöver hjälpas åt om vi ska bli en stark destination där vi får människor som besöker oss att vilja stanna längre och besöka oss igen. Vi hoppas på massor med goda idéer under resterande 2,5 år. Hör av er till kommunens näringslivskontor!
Vi fick klart för oss under mötet att det här ger oss möjligheter som vi kanske inte visste från början. Tillväxtverket har en grupp representanter från andra statliga verk som också ska fokusera på att underlätta för utvecklingsprojekt i de utvalda destinationerna tex Trafikverket. Det som inte kommer att fungera denna gång är utredningar, rapporter m m som ej leder till något resultat. Här är det endast leverans som gäller från oss alla aktörer i Vimmerby!

Idag har jag  och Räddningschefen Tommy Lindström varit i Kisa och träffat myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Vi ökar succesivt vårt medvetande och kunskapsnivån om hur vi ska öka säkerheten vad gäller styrning och ledning vid en ev. krissituation.  Det handlar också om konkreta fysiska förändringar som kommer att ske tex i våra sammanträdesrum i stadshuset och i andra utrymmen som är känsliga ur sårbarhetssynpunkt.

Under lunchen läste jag senaste numret av "My business Magazine" och fastnade då för en artikel om entreprenören, Percy Nilsson som bl a varit ordförande i ishockeyklubben Malmö Redhawks och även blivit utsedd till "Årets skåning" för några år sedan. Första frågan:

"Varför blev du entreprenör?
- Är man besatt av att vilja något mycket och dessutom är lite orädd, då är man entreprenör"

Jag har ofta under mina år inom offentlig verksamhet fått den återkopplingen...Har alltid varit besatt av att utveckla kommunal verksamhet och är nog också ofta ganska modig. Undrar om begreppet kommunala entreprenör finns... ?

fredag 14 september 2012

Besök:
Vi hade ett mycket trevligt besök av den nye landshövdingen, Stefan Carlsson och planeringsdirektören Peter Ekholm från Länsstyrelsen i tisdags. Bra dialog och samförstånd i viktiga frågor. Vi besökte Ljunghäll AB, Astrid Lindgrens Värld och Arla Foods AB. Vi fick ett riktigt bra bemötande på alla ställen och både nyttig och intressant information. Det är lätt att känna stolthet över vårt näringsliv i Vimmerby kommun.

Integrationsfrågor:
Vice ordf i KS, PerÅke Svensson och jag var dessutom på besök hos landshövdingen i onsdags tillsammans med länets övriga kommuner och andra myndigheter, huvudmän och aktörer för en diskussion kring ett arbetsmaterial om "Integrationsstrategi för Kalmar län" en regional överenskommelse, s k RÖK.

Ledarskap:
Så här skrev jag i min blogg den 21/7, 2011

"Jag har ägnat mig en hel del åt omvärldsbevakning och tagit del av det som varit framgångsrikt i andra kommuner. Just nu har jag fastnat för en CKS rapport som beskriver Organisatoriska förmågor och egenskaper för förändring. Där beskrivs fem egenskaper som utmärker framgångsrika organisationer:
  1. En positiv befolkningsutveckling
  2. Ett utvecklat samarbete inom kommunen och med andra kommuner
  3. En ny ledningsorganisation - tydlig kommunchefsroll och sampratad ledningsgrupp
  4. Stärkt ekonomifokus - Ekonomin i fokus och kostnadseffektivitet är centralt
  5. Tillämpandet av långsiktigt verkande informella avtal - en överenskommelse eller samsyn i botten som har en fundamental betydelse för ställningstaganden för kommunens utveckling
Rapporten handlar egentligen om hur en kommun handskas med besvärliga situationer, d v s kris
För att ha en bra grund att stå på när oväntade händelser sker så bör man ha en struktur bestående av fem egenskaper: Tidig uppmärksamhet på misstag, ovillighet att förenkla så att viktiga förklaringar missas, känslighet för verksamhet i frontlinjen där arbetet utförs, förmåga att vara dynamisk men samtidigt stabil och att ha respekt för den expertis som finns inom organisationen. Ja, jag håller nog med om ovanstående."


Dessa punkter är fortfarande varje dag en del av min vardag. Punkt 1 och 2 tillsammans med några samverkanskommuner och när det gäller befolkningsfrågan även med Regionförbundet.

Den tredje punkten:
Nu undrar kanske en del av er varför  jag letat mig tillbaka till just det här blogginlägget och den här CKS - rapporten. I Ledaren idag i Vimmerby tidning skriver Alf Wesik om ledningsstrukturen i Vimmerby kommun. Jag förstår när jag läser den att det finns behov av en del klarlägganden.

1. Fr o m årsskiftet finns planer på att kommunchefsuppdraget även ska inrymma VD-skapet för kommunens förvaltningsbolag, VKF. Det finns ännu inga beslut fattade utan en del arbete återstår innan uppdraget är klarlagt. Redan när jag anställdes var den politiska ambitionen att koncernsamordningen ska öka. Några möten är alltså inte inplanerade utan jag har utifrån att jag tagit del av hur en del andra kommuner gör framfört i några sammanhang att gemensamma möten kan bli aktuella ca 4 gånger /år efter ett ev. politiskt beslut.

2. Det står också "att för att klara dessa tunga uppgifter har kommunen dessutom beslutat att upphandla ledarskapsutbildning" Jag kan berätta att det inte finns något samband mellan de beskrivna "supergrupperna" och den planerade ledarskapsutbildningen. Utbildningen gäller de 70 chefer som finns inom den kommunala ledningsorganisationen. Jag har under min anställningstid i Vimmerby själv sett behovet av en sådan satsning och får dessutom behovet klarlagt kontinuerligt för mig av både förvaltningschefer, fackliga organisationer, från medarbetare tex via resultatet av förra årets medarbetarenkät och inte minst från politiker i både nämnder och kommunstyrelsen, i majoritet som opposition.

Idag har vi haft ledarforum. 4 gånger /år träffas alla ledare för att ta del av eller diskutera vissa övergripande strategiska frågor. Idag har vi bl a haft haft styrmodellfrågan, ovanstående ledarskapsutbildning och samverkansavtalet på agendan. Jag har fått både spontana kommentarer och mejl efteråt om "att det här är vad vi behöver"
Min ambition är att använda metoder som är beprövade. Den ledarutbildning som kommunen ska satsa på har sin grund i forskning om framgångsrikt ledarskap. Detta görs i syfte att vi förbättra och utveckla våra tjänster till kommunens invånare. Att nå framgångsrika resultat både vad gäller ekonomiska resutat, nöjdhet med de tjänster vi erbjuder, att vi har medarbetare som vill arbeta i vår kommun samt att vi utvecklingsmässigt blir en kommun i framkant.

Fredagseftermiddagen ägnades åt kommunchefsmöte inom IT-SAM. Det var ett bra möte där vi tillsammans förberedde aktuella frågor inför kommande direktionsmöte.

fredag 7 september 2012

Måndagens beredning var mycket intressant. Vi hade besök av Telia och diskuterade fiberutbyggnad. Det är inte lätt att hålla koll på skillnader mellan nätägarskap, kommunikationsoperatörer och tjänsteoperatörer... Vår IT-infrastruktursgrupp bestående av politiker och representanter från IT-SAM har jobbat på väldigt bra och blivit mycket insatta i frågan. Ärendet var sedan uppe för politisk behandling i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.
På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades även den viktiga investeringen av nytt äldreboende. Jag fick också tillfälle att berätta om andra pågående strategiska utvecklingsplaner på kommunledningsnivå. Det är viktigt att få feedback av politiken så vi är på rätt spår och gör rätt prioriteringar. Vår tid och resurser ska användas till det som är viktigast.

Vi har haft ett utvärderingsmöte om sommartorget med involverade aktörer. Ytterligare möten är inbokade. Jag tror helt klart att vi kommer att kunna göra en hel del förbättringar inför nästa års sommartorg.

Hur kan vi utveckla vår samverkan i organisationen? Det diskuterade vi med fackliga företrädare i veckan. När vi avslutade mötet delade vi bilder av hur vi ska gå vidare. Mycket diskussioner om ledarskap, kommunikationsvägar, mötesformer m m allt i syfte att skapa förutsättningar för en förbättrad dialog, skapa engagemang och delaktighet.

Den här veckan har vi också haft besök av den nya samhällsbyggnadschefen Miklós Hatházi. Han kommer att börja sitt nya arbete i mitten av oktober.

Jag vill hälsa vår nya överförmyndarhandläggare Tatjana Pavlov välkommen till kommunstyrelseförvaltningen.

fredag 31 augusti 2012

Vi har som säkert många sett och hört haft besök från Mukono, Uganda. Det är ett flerårigt projekt där det handlar om ett utbyte framförallt inriktat kring aktiviteter för ungdomar. Ett intensivt och genomarbetat program fanns för våra besökare. Många politiker och medarbetare är engagerade och det är lätt att känna en stolthet över att vi har ett bra värdskap här i Vimmerby. Själv var jag med bl a i måndags kväll när vi hade en gemensam middag på Näs. Jo, vi dansade afrikansk dans och sjöng...

Sång var det också när kommuncheferna i länet träffades under två dagar på Mundekulla i Emmaboda kommun. Ett lugnt och fridfullt ställe beläget i de djupa småländska skogarna. På kvällen blev vi indelade i lag och hade tävling under "Så KAN det låta", nog talat om det. Jag var ej med i det vinnande laget...Temat denna gång på kommunchefsträffen var "Så ska vi blir fler" Det handlar naturligtvis om vilka strategier vi gemensamt ska ha för att påverka länets befolkningsiffror i rätt riktning. Vi hade ett bra resonemang om förslag som ska redovisas för länets kommunalråd i mitten av oktober.

Har haft många olika typer av ledningsmöten denna veckan - alla konstruktiva och bra!

Rekryteringsprocessen kring utvecklingsstrategtjänsten är nu avklarad. Jag vill hälsa Anna Erlandsson Karlsson varmt välkommen i början av november!
Jag känner nu klart att kommunens ledningsorganisationen börjar ta form.

fredag 24 augusti 2012

Nu närmar sig sommarens slut med stora steg... Först en eloge till kommunens Gata-Park avdelning på Teknik och serviceförvaltningen. Så fint det varit i sommar med alla välskötta blomsterarrangemang! Det är lätt att bli hemmablind och inte se sådant. Men jag har verkligen haft koll. Nu vet jag inte om några akuta utryckningar gjorts runt om i kommunen men det jag sett är att de också har fått vara ifred från skadegörelse.

Den här veckan har varit fylld med interna möten. Det känns verkligen att arbetet efter semestern  nu startar upp på allvar. Jag känner stor inspiration och är förväntansfull över vad den kommunala organisationen kan uträtta denna höst. Vi har verkligen många saker på gång där allt hör ihop. Det blir en grannlaga uppgift att hantera alla dessa parallella processer... Min känsla efter att stämt av handlingplanen med var och en i ledningen är att alla verkligen vill vara med och bidra. Det finns ett stort engagemang och ansvarskänsla för de uppgifter vi har framför oss.

I måndags kväll startade vi officiellt igång styrmodellsarbetet inom politiken, mycket positiva tongångar.

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Jag har redan sagt det till några men skriver nu också här att jag ofta i mitt arbete får en påminnelse om min stora respekt för det politiska uppdraget. Det är så komplext och innebär ett så stort ansvar. Om vi tar tisdagens möte som ett exempel. Under förmiddagen en dragning om Biogasproduktion, PSYNK (psykisk hälsa hos barn och unga) och Astrid Lindgrens trädgårdar - ansökan om utvecklingsanslag. Tre helt skilda områden där alla säkert snabbt begriper att det ofta till slut handlar om politiska prioriteringar och finansieringslösningar.

Jag har den här veckan fått en dragning om utvecklingsarbetet inom kommunens kostverksamhet. Ett stort arbete har lagts på att ta fram ett bra underlag.

Därutöver "välfyllda" möten med facken och med VD:ar och ordföranden i VEMAB och Vimarhem.fredag 17 augusti 2012

Nu är första veckan redan avverkad efter semestern. Jag vet inte var alla dagar bara försvann... Jag har haft en bra semester på hemmaplan och ett par dagar i Göteborg där Springsteen bjöd på en fantastisk koncertupplevelse i slutet av juli!
Det gick väldigt smidigt att komma in i jobbet igen. Innan jag gick på semster hade jag en grov plan klar för vad som ska göras i höst och 2013. Det handlar bl a om ny styrmodell för kommunen, stora investeringar i nytt äldreboende och förskola, destinationsarbete, fiber och viktiga rekryteringar m m.
Vi har anställt en samhällsbyggnadschef – Miklós Hatházi som börjar i mitten av oktober. Det känns mycket bra att vi har kommit så långt.
I tisdags träffades ledningsgruppen. Ett intensivt första möte efter semestern. På kvällen träffades några kommunchefskollegor och jag för speedway i Målilla. Jag ser alltid fram emot denna årliga träff och det var lika trevligt den här gången.
Torsdagen ägnades till gemensamt möte i Högsby mellan kommunchefer och räddningschefer i Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby. Vi utreder förutsättningar för fördjupad samverkan – ett bra möte.
Ska nu åka till Västervik och även där prata samverkanslösningar tillsammans med ett antal kollegor.

Ser ut att bli en härlig sensommarhelg!

fredag 13 juli 2012

Min förhoppning infriades. Det har varit en mycket bra vecka där jag känner att jag kommit i ordning och är i fas.
Flera personer har kommenterat förändringen på mitt rum där det nu är ganska uppstädat. Jag trivs ju bäst när det är ordning och reda men har under det senaste året fått anpassa mig till att göra det bästa jag kan utifrån gällande situationen. Nu känner jag att vi som organiastion snart kan börja märka och känna att att vi inom rimlig tid kommer att ha skapat en bra plattform för fortsatt arbete. Jag har snart varit här i två år och det är ibland med viss frustration jag konstaterar att det kan inte gå fortare. Vi har verkligen jobbat på sedan granskningsrapporten kom i höstas. Vi jobbar på för fullt inom de områden som angavs som mest prioriterade i rapporten och det arbetet kommer att fortsätta med full kraft i höst och ta några år framöver i anspråk...eller förresten det blir ju aldrig klart, det är ju en del av tjusningen, man kan alltid göra saker lite bättre!
Nu tar jag semester och även från bloggen. Jag är åter den 13/8. Under vecka 29 är Anders Eriksson tf kommunchef, v 30 - Monica Berg och v 31-32 - Staffan Leijon.

Jag vill önska er alla en fortsatt skön sommar!

fredag 6 juli 2012

Det har varit en konstig vecka på många vis. Jag brukar säga att om man arbetar i juli så brukar det antingen vara lugnt så det finns utrymme för lite städning och planering för hösten. Händer det något å andra sidan så brukar det vara lite udda saker som sker som man ej kunnat förutse som kan uppta mycket tid och energi.  Det har varit flera saker av senare sort den här veckan.
Jag har när det gäller en fråga precis skickat en insändare till Vimmerby tidning. Jag känner mig väldigt glad för att jag varje vecka har ett antal läsare på min blogg. Den här gången har jag behov av att nå ut till fler, framförallt kommuninvånare.

Jag hoppas att nästa vecka blir lugn.

Med hopp om en skön helg!

fredag 29 juni 2012

Jag har varit på utbildning i Stockholm måndag till onsdag. Jag åkte redan på söndagen. Utbildningen ägde rum på Värmdö.  Jag fick möjligheten att hänga på p g a goda kontakter och fick under dagarna förmånen att utbildas tillsammans med delar av den nya kongressvalda förbundsstyrelsen i Byggnads. Det är LO:s femte största förbund med förbundsordföranden Johan Lindholm i spetsen. En facklig organisation som tar ledarskapsfrågorna på största allvar, spännande!  

Det var första gången utbildningskonceptet användes utanför en militär kontext. Kursen omfattade verktyg och träning i att leda samtal. Begreppet ”Vägledande” samtal bygger på ett coachande förhållningsätt och är i grunden inriktat för att stödja personlig utveckling. Det handlar om att leda utvecklande, stödjande, utforskande och konfronterande samtal. Ett effektivt verktyg för chefer, ledare och annan personal som hanterar mellanmänskliga relationer. Vi använde oss av JTI för att reflektera över den egna personligheten och de preferenser vi har som påverkar vårt beteende. JTI bygger på Jungs teorier. Kursen är inriktad på att höja den praktiska förmågan att leda olika typer av samtal.
Kurskonceptet bygger på den norska utbildningen ”Veileder 1” och är resultatet av ett samarbete mellan Markstridsskolan, Militärhögskolan Karlberg och Krigsskolen i Oslo. Kursen har dock ingen militär koppling utan är inriktad på att träna den generella förmågan att leda samtal mellan människor.
Efter tre dagars träning är man lite matt och har behov av att låta den nya kunskapen skjunka in.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt kommunalråds och kommunchefers nätverksträff i Eksjö. Temat denna gång var "Pragmatiskt beslutsfattande - vad är det i ett kommunalt sammanhang?" Statsvetaren Martin Lundin besökte oss. Vi fick även veta vilka idéer och visioner som finns för Linköpings universitet av dess ledning.
Vi hade också avslutning av ledarskapsprogrammet "Ledarskap i kommuner" där bl a min adept som jag haft sedan i höstas nu avslutat sin utbildning. Vimmerby kommun hade ingen deltagare med denna gång.
Förutom dessa pass hann vi med att få se och veta mycket om Eksjö. Värdskapet höll högsta klass och inte kan Eksjö vara Sveriges tråkigaste stad som kommunalrådet berättade för oss var omdömet i en del artiklar. Det tycker inte jag.

torsdag 21 juni 2012

Den här veckan har varit tung tycker jag. Flera människor har ryckts undan alldeles för tidigt p g a olycka och sjukdomar. Torsten Andersson, konstnären från Södra Vi där jag bor hade förvisso formellt slutat jobba på stadshuset innan jag började men han har gjort en hel del jobb efteråt som är så bra för man kan så lätt få en bild av hur förändringen i tex stadsbilden skulle bli i verkligheten. Han kommer att vara saknad av många, det hör jag här.
Det har dessutom varit intensivt med jobb som ska klaras av innan en del nu börjar sin semester.

Det var positivt att bli inbjuden till styrgruppen för destinationsarbetet i måndags. Micael Glennfalk och jag var på rådhuset och träffade Patrik Kinnbom, Kjell-Åke Hansson, Ulf Bergh, Anders Eriksson och Carina Östh. Den här gruppen kommer att bli mycket viktig när det gäller att hålla ihop det fortsatta arbetet. Det finns en grupp till som leds av Patrik där man specifikt arbetar med de 10 miljoner vi nu fått tillgång till via staten för att göra Vimmerby till en mer exportmogen destination. Där kommer en del viktiga företrädare från olika företag och bolag finnas med så att vi ska arbeta åt samma håll och skapa förändringar som märks. Gränsen mellan dessa grupper är grå så vissa personer måste vara delaktiga i båda för att en röd tråd ska kunna hållas.

I onsdags "invigde" vi våra nya möbler på innegården på stadshuset. Tänk vad lite möbler och några blommor kan göra för att det genast ska se mer trivsamt ut.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommarhelg! För min egen del ska den firas hemma med släkten. Det är nog bäst att ta tag i alla förberedelser nu...!

fredag 15 juni 2012


I lördags var jag på Vernissage på Näktergalen. Erik Carlssons utställning om "Brott och Straff från förr i Vimmerbytrakten" hade premiär. Intressant utställning och försäljning av den nya årsskriften. Erik har naturligtvis stått för det imponerande grundmaterialet. Jag vill också passa på att säga att vår egen kultur- och fritidsförvaltning, speciellt Gunilla Gustafsson gjort ett fantastiskt fint jobb. Utställningen är väl värd ett besök.

Måndag, inbjuden gäst till Rotary. Jag har fått en hel del mail efteråt där man tyckte att budskapet var klart och tydligt och gav inspiration. Det gjorde i sin tur mig glad. En närvarande person som dessutom skrev en insändare i gårdagens tidning verkade dock mycket misstänksam till vår kommunala verksamhet. Jag tycker om dialog och brukar tro att det är möjligt att lösa det mesta. När det gäller den typ av kritik som framfördes om ständiga kafferaster och dålig arbetskapacitet inom kommunal verksamhet i den tonen så är jag tveksam till om det går att påverka i positiv riktning. Vi går vidare och fortsätter bygga upp en stolthet för vårt offentliga uppdrag! För min del är jag övertygad om att det inte alls är sämre ställt hos oss än på andra arbetsplatser. För min egen del ska jag försöka bli bättre på att ta fikapauser som i princip varit obefintliga det sista året. Det är min ambition.

Sista ledningsgruppsmötet innan sommaren hade vi i tisdags. Vi fortsatte diskutera former för styrmodell och hade besök av Helené Gustavsson, projektledare för ledarskapsprojektet som jag berättade om förra veckan. Birgitha Sahlin berättade också för oss andra om utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är verkligen en bra grund man lagt inom förvaltningen och riktningen är tydlig och klar, riktigt bra!

Onsdag Stockholm, nyttig handledning

Torsdag inbjuden till Hultsfred, festivalen ligger mig varm om hjärtat. Det började med en liten föreläsning av Jan Torege från SKL som gjorde en genomgång för oss om vad som är viktigt för att skapa lokal utveckling bl.a. enl Kairos Future. Ni blir säkert inte förvånade - skickligt ledarskap, ambition, samverkan och samförstånd, gemensam agenda, tydlig varumärkesstrategi och omvärldsbevakning. Jag tycker att vi börjar ta in dessa aspekter i vår vardag. De finns ständigt närvarande i mina tankar. Ledarskap handlar om att få alla att "ro i samma riktning" när det gäller hur vi handlar i vardagen. Någon sa till mig den här veckan att det "är som att gå i trapporna på Gröna Lund ibland går det bakåt också". Det är så svårt att förstå varför det hakar upp sig ibland. Det gäller att få alla att förstå att bäst resultat åstadkommer man i team, med olika kompetenser och personligheter. I grunden krävs tillit och förtroende.
I Hultsfred fick vi även möjlighet till ett studiebesök på RockCity och imponerande Svenskt Rockarkiv. På festivalområdet rundvandring med FKP Scorpio. Hoppas att årets festival blir mycket lyckad!

Nu startar vi med  intervjuer till de vakanta tjänsterna. Spännande! Det lär jag återkomma till varefter processen fortskrider.


fredag 8 juni 2012

Intensiv vecka med många positiva förtecken. Dels handlar det naturligvis om att Vimmerby kommun är en  av utvalda turistmagneter som nu fått 60 miljoner av regeringen att dela på. Vimmerby tillsammans med Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård och Åre är utvalda pilotdestinationer. Det känns stort!

Därutöver var det roligt att få träffa utvalda personer till det nya ledarskapsprojektet. Projektledare Helené Gustavsson var här och vi hade en liten kick-off i all enkelhet i måndags. Ledarskapsprojektet sker tillsammans med Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner och är ett ESF-projekt (Europeiska sociala fonden).
För mig är ledarskapet centralt om vi ska lyckas med att utveckla verksamheten i rätt riktning d v s skapa framgång i vårt uppdrag men också att vi för den enskilde ledaren eller medarbetaren ska kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats där man kan utvecklas och där man har ett faktiskt inflytande. För att skapa dessa förutsättningar krävs skickliga ledare. Det är mycket positivt att intresset varit så stort för våra 10 platser. Stort lycka till önskar jag er som nu ingår i programmet!
Jag vill hälsa Liselott Frejd som nu ska arbeta som kommunsekreterare på kommunstyrelseförvaltningen välkommen.
Jag har haft många RUS-samtal med chefer den här veckan, alla bra!

fredag 1 juni 2012

Vilken bredd det har varit på frågorna den här veckan. För att ta några exempel. I måndags hade vi besök av Linköpings universitet som gör en studie om olika beslutsfattares rum, alltså fysiska rum där man har sitt kontor och vilka sammanträdesrum som används o s v. Vimmerby var den 14:e kommunen man besökte. Det ska bli spännande att se vad man kommer fram till, d v s har de fysiska rummen och dess placering i sig någon betydelse?

På tal om rum har vi haft ett annat möte och där pratat kommunal ledningsplats. MSB (myndigheten för samhällsberedskap) besökte oss i onsdags och vi har nu fått en massa "läxor" att göra på hemmaplan. Det handlar om strömförsörjning, IT och hur vi utrustar våra sammanträdesrum för att kunna hantera kriser o s v.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på studieresa till den norra kommundelen. Vi började på VTAB, åkte sedan till Djursdala, Gullringen för en fika och ett besök på Skanska. Vi fortsatte till Söderhult för en lunch och sedan Ljunghälls i Södra Vi. Vi passade också upp att kolla in våra nya industriområden. Jag uppfattade att alla var mycket nöjda. Vi har verkligen professionella företag i vår kommun!

I onsdags hade vi ledningsgrupp för invandrarfrågor. Vi fick där en levande beskrivning om en delegationsresa till Iran med Migrationsverket. Mats Lundberg som jobbar på kommunens integrationsenhet var själv deltagare på resan. Han visade många bilder och berättade om kvotflyktingars situation.
Kerstin Merkel besökte oss också och berättade om hur vi i Vimmerby arbetar med Samhällsorientering för nyanlända i Vimmerby. Det verkar vara ett ganska komplicerat uppdrag men som man hanterar på ett mycket bra sätt utifrån de förutsättningar vi har.

På kommunfullmäktigemötet i måndags antog man de förslag till organisationsförändringar som politiskt processats fram under våren 2012. KF besöktes också av våra kommunala bolag som redogjorde för sina årsredovisningar 2011 och framtidsplaner. KF beslutade också om medlemskap i IT- SAM och IT-SAM Arkiv.

Jag har den här veckan börjat testa vårt nya material om RUS-samtal (resultat och utvecklingsamtal). Jag tycker om att få "egen stund" med varje chef. Det finns inte så mycket tid i vardagen till spontana möten, den tiden finns inte.

Vi hade en spännande avdelningschefsträff på kommunstyrelseförvaltningen igår. Vi ägnade en del tid åt att reflektera över hur vi kan bli mer effektiva i vår vardag.

lördag 26 maj 2012


Sen eftermiddag på flygplatsen i Bryssel. Fullt med resenärer. Jag har varit här på besök i ett par dagar med länets kommunchefer. Regionförbundet har samordnat hela resan på ett föredömligt sätt. Det har varit ett par intensiva dagar med många besök.
Vi har haft Småland, Blekinges kontor i Bryssel som bas. Sven Kastö som där finns på plats berättade om verksamheten. Vi fick inledningsvis en övergripande bild om sammanhållningspolitiken 2014-2020 och den kommande budgeten. Det verkar finnas två läger. Ett som vill behålla nuvarande upplägg med strukturfonder och det andra som rejält vill skära ner.

Vi besökte även SKL:s lokalkontor i Bryssel och fick där åter en påminnelse om hur påverkade vi är hemma i våra kommuner av händelser och beslut inom EU. Vi tittade som ett exempel på Hultsfreds kommuns nästa kungörelse till kommunfullmäktigesammanträdet på måndag. Vi konstaterade att det är nog som olika undersökningar visar att 50-60% av de ärenden som ska behandlas inom den kommunala verksamheten har samband med EU.

Nästa pass handlade om finans. En biträdande enhetschef som arbetar på Generaldirektoratet för ekonomiska och finansiella frågor (DG ecfin) berättade om det finansiella läget inom EU. Det var mycket intressant och inte svårt att förstå att den sista tiden inneburit en hel del dramatik framförallt med tanke på Greklandskrisen.

Nästa pass handlade om utbildningspolitiken. Jag känner mig helt lugn med vår omvärldsbevakning när det gäller den typen av frågor. Barn och utbildningschefen hos oss - Birgitha Sahlin var nere i Bryssel för några veckor sedan och fick då en djupare genomgång om planer och vilka möjligheter som står till buds inom utbildningsområdet. Här handlar det bl.a. om "drop outs" d v s elever som hoppar av sin utbildning.
Idag har vi besökt Svenska EU- representationen. Vi fick där under ett intressant föredrag veta hur den Svenska regeringen arbetar med frågor som rör lokal och regional nivå. Vi fick också kunskaper om hur arbetet kan gå till när det gäller förhandlingar i Rådet där medlemsstaterna (27 st) har sina gemensamma överläggningar.
Sista passet handlade om den digitala agendan för Europa. Här handlade det naturligtvis om bredband. Vi fick värdefulla tips som gör att vi kan arbeta vidare på hemmaplan.
Sammanfattningsvis - viktigast med fortsatt arbete på hemmaplan kring bredbandsfrågor, sammanhållningspolitiken - EU 2020 och vår demografiska utveckling.
Sakfrågorna i sig visste vi ju om innan besöket men jag känner mig nu upplyft av insikten att vi faktiskt kan påverka på riktigt. Jag ser den röda tråden mellan vår lilla kommun och EU. Fördjupad insikt också om hur viktigt det är med omvärldsbevakning och att vi behöver samverka. Vi är så små och påverkas i sådan hög grad av vad som händer inom EU. Tänker bl a på att vi ibland på hemmaplan kan fastna i diskussioner om avstånd när det handlar om några mil. Här kommer våra perspektiv med all säkerhet förändras över tid.
Utöver att nya pusselbitar nu hamnat på plats så var det dessutom en mycket trevlig resa, utmärkt resesällskap och vänligt mottagande på alla ställen.

Jag hoppas att läget också varit bra på hemmaplan. Jag tänker att det nu är dags för löneutbetalning och vädret ska vad jag förstår att bli mycket bra! Hoppas att ni alla medarbetare får en riktigt skön helg! Jag vill i det här sammanhanget rikta en särskild uppmärksamhet till kommunens medarbetare på personalavdelningen. Ett intensivt arbete har pågått där under lång tid men kanske särskilt den sista månaden. Vi byter nu nämligen ut vårt PA/ lönesystem. Det handlar om en mycket stor arbetsinsats eftersom det kräver ett helt annat arbetsätt. Alla medarbetare och chefer påverkas och det kräver allas engagemang. Det hela hålls dock ihop av personalavdelningen- en stor stjärna speciellt till er!


onsdag 16 maj 2012

Kort vecka när det gäller dagar men kanske inte i timmar.
I måndags hade vi samverkansmöte med Hultsfred på Näs för att checka av en sista gång innan politisk behandling i respektive kommun om gemensam organisation för miljö, plan/bygg och mät /kartverksamhet. Anders Helgée gjorde en dragning för oss om nuläget och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Bra diskussioner och god stämning!

På kvällen kom företrädare från regionförbundet till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av bredbandsfrågan. Utveckling kräver oftast någon form av störning det har jag skrivit om några gånger förut eller som mitt lunchsällskap sa idag "All utveckling kräver förändring" Det håller säkert nästan alla spontant med om men när det handlar om att förändra mitt eget tankesätt eller mitt eget beteeende så är det inte alltid lätt. Det här var ett möte när jag tror att många blev "störda i sina tankar" men som kommer att leda till förändring och utveckling i någon form, det är jag säker på.

Ledningsgrupp tisdag förmiddag. Besök av Per-Anders Svenssom om verksamhetsstyrning och Andreas Söderberg , IT-SAM. Jag var under tisdagen skuggad av socialchefen i Aneby som just nu går CKS ledarskapsprogram. En dag under utbildningsprogrammet ska man välja ut en chef som man får följa under en dag. Hennes och mina vägar har korsats förut och det var mycket trevligt att träffas igen. Dessutom är det alltid nyttigt att få feedback på sitt ledarskap.

På eftermiddagen besök av kommuncheferna inom IT-SAM, ett bra möte. Vi förberedde bl a frågor inför direktionsmötet nästa vecka som också äger rum i Vimmerby. Direktionen består av samtliga kommunalråd i IT-SAM - kommunerna.

I morgon är det helgdag igen, hoppas att ni alla får en riktigt skön dag!

fredag 11 maj 2012


Ishockey på TV, funderar på om det är bra underhållning? Jag kommer fram till att för min del kan det kvitta med ishockey en fredagskväll i maj månad.

Jag har ju lätt att bli uppfylld av arbete. Det finns år när jag ärligt kan säga att jag missat våren. Jag försöker verkligen träna mig i att öka medvetenheten kring vad som händer och den här våren har jag faktiskt följt förändringen dag för dag.

Idag har dagen varit till bredden fylld av uppföljningar av olika samverkanslösningar med grannkommunerna på tjänstemannanivå. Vi har under dagen diskuterat miljö och de fortsatta utvecklingsplanerna med Hultsfred samt juristfunktionen som vi nu har gemensam i Hultsfred, Vimmerby och Kinda kommuner. Dessutom har vi haft en avstämning var vi i nuläget befinner oss när det gäller eftergymnasialt lärande i Hultsfred och Vimmerby. På måndag är det dags att avrapportera läget till politiken.

Kommunstyrelsen hade möte i tisdags. Eftermiddagen ägnades åt ett besök på VEMAB. Vi fick ett ordentligt informationstillfälle om planerna gällande kraftvärmeverket på Tallholmen.

I onsdags var jag i Stockholm på egen handledning. Jag vet inte om jag är särskilt otursdrabbad men det blev ett par timmars väntan i Flen vid 20.00 tiden p g a trasigt tåg som blockerade ett spår. Om man åker till Stockholm över dagen är det otroligt viktigt att tågen går som de ska. Restiden är i sig bra använd arbetstid men när det handlar den här typen av förseningar uppstår ändå en frustration.

Jag, Claes Markstedt och Per-Anders Svensson bildar tillsammans en styrgrupp för den pågående organisationsförändringen. Vi har träffats i veckan och stämt av läget och planerna framåt. Jag uppfattar att projektgruppen är aktiv och har tagit ett helhetsgrepp med en noga utvald projektgrupp, politisk referensgrupp och en facklig referensgrupp. Dessutom en speciell grupp som planerar för den föreslagna förändringen som handlar om att föra över gata till VEMAB. En ”förvaltningsplan” finns framtagen för allt detta och den finns upphängd i stort format på teknik och serviceförvaltningen. Meningen är att man ska kunna gå dit om man har behov av att hålla sig informerad och även om man vill komplettera bilden.

Vi har ett par personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen. Dels vill jag hälsa Per-Erik Paulsson på plan och bygg varmt välkommen. Vi fick ett första tillfälle att pratas vid idag trots att han varit på plats ett tag. Sedan har vi en uppskattad medarbetare som slutar nästa vecka efter 40 år i kommunen nämligen Yvonne Dahlström på ekonomikontoret. Stort tack för dina insatser under alla år!

Stadshusets cafeteria sköts nu av Vimmerby kommuns dagliga verksamhet. Varmt välkomna till oss! Vad jag kan konstatera efter den här veckan så hanterar ni uppgiften fantastiskt bra. Så mycket uppskattande, spontana omdömen har jag sällan hört vid en förändring.

För en vecka sedan var jag i Riga. Jag fattar inte att tiden går så snabbt… Jag kan verkligen rekommendera ett besök där. Vi hade det fantasiskt bra!