torsdag 23 februari 2012

Bloggar lite tidigare den här veckan än vanligt. Jag ska försöka var lite ledig under morgondagen. Vi får se hur det går med den saken.

Den här veckan har många av oss framförallt de som arbetar på ekonomiavdelningen varit sysselsatta med verksamhetsberättelser och årsbokslut. Jag återkommer efter den inplanerade dialogdagen i början av mars med kommentarer om vårt resultat. Jag tycker om att vid årets slut för mig själv få tänka tillbaka och sammanfatta vad som faktiskt hänt under året. Troligtvis har det en positiv inverkan på mig eftersom jag i vardagsarbetet ständigt strävar vidare och lätt tappar det vi faktiskt genomfört... Jag tycker att medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen gjort ett bra jobb, mycket har hänt!

Viktiga politiska diskussioner har ägt rum om nämndsstrukturen den här veckan. Jag och presidiet i KS var i Hultsfred i måndags för att diskutera ev. utökat samarbete. Diskussionen fortsatte sedan under tisdagen på kommunstyrelsen. Där diskuterades även vad som ska hända med de verksamheter som idag finns på teknik och serviceförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade också om att förslag på näringslivsstrategi och riktlinjer för industrirådet och näringslivsrådet ska gå vidare till kommunfullmäktige.

Ledningsgruppen för invandrarfrågor hade sammanträde igår och Micael Glennfalk fanns med som särskilt inbjuden. Vi ägnade den största delen av mötet till att förbereda oss inför länsstyrelsens besök på måndag. Vi kommer få frågan om vi kan ta emot fler personer. Vi gick varvet runt och frågade berörda om förutsättningar och konsekvenser.

Jag har ägnat dagen till diverse fackliga kontakter, viktigt i förändringstider.

fredag 17 februari 2012

Vad jag hör så pågår politiska diskussioner i varje nämnd om föreslagna organisationsförändringar. På tjänstemannasidan så är det mest påtagliga den här veckan att Torbjörn Johansson kommer att sluta som förvaltningschef på teknik och service, se pressmeddelande på kommunens hemsida. Politiken ska tills i början av april bestämma sig för vad som ska hända med de verksamhetsområden som finns inom teknik och serviceförvaltningen. Till er som jobbar på förvaltningen vill jag framföra att ni ska fortsätta utföra ert viktiga arbete i vardagen på bästa sätt. Era tjänster handlar ofta om service både externt och internt. Det blir genast märkbart om det inte fungerar. Jag har vid ett par tillfällen den sista tiden träffat de 4 verksamhetschefer som finns på förvaltningen för kost, gata/park, fastighet och mät/ kart/ MEX. Jag känner mig trygg med att de kommer att göra allt de kan för att vardagen ska fungera. Den 21/2 kommer också Claes Markstedt som tillfälligt tar över ledarskapet under tiden rekryteringsarbetet pågår - varmt välkommen!

Kommunfullmäktige har gett mig klartecken att upphandla en konsult som ska hjälpa till med implementeringen av den nya organisationen. Den tillfälliga resursen kommer också att stötta planeringen och införandet av en gemensam styrmodell. Den administrative chefen kommer som det ser ut nu ta över befintlig verksamhet inom ekonomi, kansli, överförmyndarverksamhet och ev inköp för att utifrån ett samlat tänk utforma verksamheten på bästa sätt.

När det gäller en samlad förvaltning där både nuvarande socialförvaltning och omsorgsförvaltning finns med så kommer en MBL-förhandling att ske under nästa vecka. Frågan behandlas i KS i början av mars. I avvaktan på rekrytering av IFO-chef behöver vi en tillfällig resurs. Det blir Per-Magnus Svensson, en tidigare kollega till mig som arbetat som socialchef i Aneby. Ett urval av berörda ledningspersoner har träffat honom och jag uppfattar att det kändes bra från båda håll. Varmt välkommen till Vimmerby!
Jag skulle vilja lyfta ett fenomen i det sammanhanget. Det fördelen med att ha en egen blogg där jag kan förtydliga, förklara och kommentera olika saker. I veckan fick jag ett besök där det framfördes att det diskuterades om att " Carolina anställer gamla kompisar". De som säger så känner inte mig alls... Jag har ett ganska stort professionellt nätverk från olika delar i landet med många ovärderliga kontakter. När behov uppstår använder jag mig av dem. Det är också tvärtom, många kontaktar mig för resonemang o dyl. Vad vill jag säga med det här? Jag tycker det är en tråkig grundinställning som bygger på misstro och bristande tillit. Det skapar en obehagskänsla hos mig när jag hör att man lägger ut "lösryckta sanningar" i avsikt att diskvalificera. Min förhoppning är att vi ska vända det här och att vi tillsammmans riktar allt fokus på att skapa en verksamhet i framkant i Vimmerby kommun med personer som har kompetens för sina uppdrag och vill vara med och utveckla.

På FAS-mötet igår hade vi spännande strategiska diskussioner. Jag var fortfarade färgad av den information vi fick på ett möte i tisdags om folkhälsa. Då hade vi besök av länsstyrelsen som informerade om läget i länet vad gäller ungdomars nyttjande av tobak, alkohol och narkotika. Vimmerby kommun hamnar på en icke angenäm plats. Vi har problem. Föräldrars inställning spelar här en avgörande roll. Hur ska vi tillsammans ändra på den här utvecklingen? På FAS-mötet diskuterade vi olika möjliga samband och vilka olika projekt vi har igång. Vi har FAS, Bryggan 2, Leva livet och Ingjuta. Sedan har vi ju naturligtvis våra ordinarie förvaltningar med sina grunduppdrag. Hur ska vi organisera oss för att få effektiva flöden där vi kan påverka utvecklingen för våra ungdomar åt rätt håll?

Igår eftermiddag träffade jag och Micael Glennfalk revisorerna. De granska just nu " Är nämndernas interna kontroll av verksamheten tillräcklig?" vi får väl se vad de skriver i sin granskningsrapporten men jag själv säger att mycket arbete återstår.

fredag 10 februari 2012

Svårt att släppa tankarna på jobbet. Jag har dessutom svårt att riktigt redogöra för hur min vecka varit...

I början av veckan träffade jag facken och på tisdagen var det dags för ett heldagssammanträde med kommunstyrelsen. Vi hade besök av Bengt Falke från Regionförbundet. Han gav kommunstyrelsen sin syn på fiber och bredbandsutbyggnad.
Vi hade också besök av vindkraftsprojektörer, länsstyrelsen och en del egna medarbetare för att få information om olika aspekter av vindkraft.
Dagens kontroversiella fråga kanske var friskvårdsfrågan. Det finns starka önskemål från våra fackliga organisationer och en politisk motion från oppositionen om att få möjlighet till någon form av friskvård från oss som arbetsgivare. Det hela resulterade i votering där beslutet blev att avvakta till budetarbetet inför 2014. Det finns inga pengar i dagsläget.
I övrigt vill kommunstyrelsen nu föreslå kommunfullmäktige att ett nytt bolag bildas Child Innovation Lab (CILAB).
Jag berättade förra veckan om att jag skrivit ett förslag till organisationsförändring på socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen på förvaltningschefsnivå. Kommunstyrelsen gav klartecken till att mitt förslag nu kan processas vidare den kommande månaden. Jag tror på en samlad förvaltning och att den nuvarande omsorgschefen, Anette Nilsson blir chef för den nya förvaltningen. Beslut väntas i början av mars.

I onsdags var det dags för uppföljning i Hultsfred av vår gemensamma miljöorganisation. Ett bra möte. Det är naturligtvis svårare omställning för medarbetare i den organisation som " släpper" en stor del av sin chef än för de medarbetare som är mottagare. Sunda åsikter framfördes som gav oss en tydlig bild av hur man upplever verkligheten. Jag är så imponerad av medarbetarna i både Vimmerby och Hultsfred som ser mervärdet av samverkan och jobbar på trots att omställningen inte alltid är lätt att hantera i vardagen.

På kvällen var det dags för den årliga utdelningen av gåvor till de medarbetare som vi har i Vimmerby kommun som varit anställda i 25 år. En avspänd kväll på vår fina restaurangskola! Jag håller med PerÅke Svensson som höll tal till de inbjudna - frågan är hur många som kommer att vara kvar på sina arbeten så länge som dessa medarbetare. Det är nya tider och kommande generationer verkar generellt inte vara så uthålliga. Stort tack till er alla för era fina arbetsinsatser under dessa år!

Trots att det finns om och men kring vårt ekonomiska resultat 2011 så gläds jag mycket åt att det landar på drygt 25 miljoner. Det behöver vi för att hantera tidigare års underskott och återställningskrav samt för att skapa visst utrymme för kommande investeringar.

fredag 3 februari 2012

En medarbetare på stadshuset har hastigt gått bort. Våra tankar går naturligtvis främst till familjen. Det är också mycket smärtsamt för arbetskamrater när man förlorar en omtyckt mycket trevlig kollega och vän. En betydelsefull person i mitt liv brukar säga att det är viktigt att ta sig tid till sitt sorgearbete. Jag tror han har rätt.
I måndags träffade Lars Rönnlund och jag medarbetarna på miljöförvaltningen. Vi stämde av hur den nya organisationen fungerat sedan den förste september förra året. Sedan dess har vi en gemensam chef. Bra att få möjlighet att lyssna in reflektioner och tankar från våra medarbetare i Vimmerby. Det som framkom överensstämmer till stora delar med det vi förväntade oss. Jag tycker att alla har gjort ett fantastiskt arbete så här långt. Det handlar om ganska stora förändringar på kort tid. Nästa vecka träffar vi personalen på miljö- och byggkontoret i Hultsfred.
I måndags kväll hade kommunfullmäktige sammanträde. Det var ett relativt kort sammanträde. Kvällens längsta ärende handlade om bredbandsutbyggnad och vi hade besök av IT-SAM:s VD, Alberto Necovski.
Under veckan har vi även fått veta att vi kraftigt förbättrat vårt läge i Svensk näringslivs årliga ranking. Vi vet ännu inte vilken plats vi hamnar på men vi vet resultatet när det gäller de olika frågeområdena. Dessa resultat kan ni hitta via vår hemsida. Även om den här undersökningen inte heller är en absolut sanning så har den betydelse. Jag känner mig oerhört glad över denna form av feedback till både den politiska ledningen som till våra tjänstemän. Siktet är inställt på ytterligare förbättringar!
I tisdags hade ledningsgruppen möte. En hel del diskussioner om aktuella frågeställningar kring ekonomi, arbetsmiljö, personal och kvalitetsfrågor. Ni kommer väl ihåg att ledningsgruppens protokoll finns på intranätet för den som är intresserad? Efter mötet åkte jag direkt till Boxholm för att träffa kommuncheferna inom IT-SAM. Ja, där var det då högt i tak… Det märks att de är vana att processa och att de har samverkat under lång tid. Vi diskuterade och vred och vände på reglemente och förbundsordning. Nästa gång ska vi avverka själva IT-SAM avtalet. Jag känner mig välkommen i gänget.    
Jag har gjort en tjänsteskrivelse kring ledning och styrning av socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen. På måndag tänker jag påbörja information till presidiet i kommunstyrelsen och med facken. Vår socialchef , Hans slutar sista mars så det är hög tid att få fram en lösning. Parallellt pågår en politisk diskussion om en ev. gemensam nämnd.
Under torsdagen var jag på länsstyrelsen i Kalmar. Vår säkerhetssamordnare i kommunen hade tidigare varit inne hos mig och uppmärksammat mig på en klass 2 varning… Det var halt på vägen dit men inga stora problem varken dit eller hem -skönt! Jag kände att jag behövde åka. Jag har tidigare tackat nej varje gång p g a olika omständigheter. En fullspäckad dag där jag känner att jag fått veta mycket om aktuella frågor. Dessutom blev vi mycket väl mottagna! Här följer vissa avsnitt om vilka frågeområden som fanns på dagordningen.   
·         Geodatasamverkan
·         Integration inkl ensamkommande flyktingbarn - nuläge, roller och framtiden
·         PBL (plan och bygglagen) - tillsyn och tillsynsvägledning och Strandskydd
·         Vattenförvaltning
·         Färdplan 2050 för Sverige utan klimatutsläpp
·         Klimatanpassning, åtgärdsplan utifrån rapporten "Klimat i förändring"
·         SAMÖ - KKÖ - förbättringsområden
·         Varg och lite om lönegarantier

Fredagen avslutades med styrgruppsutbildningen - ”Framgångsrika styrgrupper” Utbildningen anordnades inom ramen för FAS-projektet (fokus på arbete och studier). Syftet med utbildningen är att göra styrgrupper bättre rustade att styra EU-finansierade projekt till hållbara resultat och effekter. Systematiskt gick vi igenom steg för steg – Vilket problem skulle FAS hantera, vilken var innovationsidén, vilka projektaktiviteter har genomförts, till vilket resultat, vilka effekter har uppnåtts när det gäller direkt och indirekt berörda. Vi fick nog alla en ökad förståelse för vikten av väl fungerande styrgrupper. Det är verkligen roligt för alla närvarande i styrgruppen när vi kunde konstatera att FAS- projektet varit mycket lyckat. Vi har hamnat rätt fast vi ibland inte riktigt haft förutsättningarna, kunskapen eller systematiken… Så bra kan det bli i alla fall när det är rätt deltagare med rätt inställning hos projektledare, projektgrupp och styrgrupp – Vilket bra jobb ni har gjort så här långt! Politiskt uppdrag finns nu både från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen om förslag till fortsättning när projekttiden formellt tar slut i höst.
Vi har ansökt och fått pengar beviljade pengar till projekt om kommunalt partnerskap med Mukono - Uganda. Finansiering kommer att ske genom projektmedel. Feedback som ges visar att: "Projektets mål är en mer hållbar lokal miljö genom att involvera unga i processen tror man sig kunna nå dit, vilket ligger i programmets riktlinjer. Ömsesidigheten i projektet är tydlig och att projektet handlar om jämbördiga parter som delar ett problem och gemensamt vill finna lösningar lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt. Projektplanen är tydlig och följer LFA-modell varför projektansökan erhåller höga poäng på många av bedömningspunkterna"
Feedbacken på den andra ansökan lyder: "Uppfyller alla krav samt beskriver ansvarsfördelning inom lednings och samordningsgruppen på ett förtjänstfullt sätt".
Lycka till med det nya projektet!