fredag 30 mars 2012

I tisdags hade ledningsgruppen möte. Sedan länge var det inplanerat att vi var inbjudna till Vimmerby Energi och Miljö AB. Roger Carlsson som är VD på VEMAB ville informera ledningsgruppen om sin verksamhet. Jag har lyssnat några gånger nu och jag blir imponerad varje gång. Vi har ett välskött energibolag med spännande utvecklingsplaner, bl à ett nytt kraftvärmeverk. Vi blev väl mottagna och fick en fantastisk service.
Det var en intensiv ledningsgrupp med flera besök:

Robert Lindström från omsorgsförvaltningen besökte oss för att informera om förvaltningens resursenhet. Den här verksamheten är guld värd. Jag har själv varit med och startat upp två liknande verksamheter. Den ena i Kinda kommun för 10 år sedan och den andra i Hultsfreds kommun för fyra år sedan. När det gäller verksamheten i Vimmerby har inget "varit gratis" man har bl a fått bygga upp verksamheten utan någon form av IT-stöd. Vi har flera verksamhetsområden som skulle ha nytta av den här typen av tjänster. Genomgången gav säkert en bild av hur komplex omsorgsverksamheten är med behov dygnet runt, året om och kanske någon bild av hur vi ytterligare kan utveckla vikariatstillsättningen även inom andra områden.

Vi hade också besök av Anki Heimonen som informerade om den kommande gemensamma arkivfunktionen inom IT-SAM kommunerna. Hon informerade också om olika utvecklingsvägar när vi nu ska införa ett nytt informationshanteringssystem.

Ledningsgruppen passade på att tacka av Hans Eriksson som nu slutat som socialchef i Vimmerby. Jag hade avslutningssamtal med Hans i måndags och fångade då in viktiga bilder från hans 11 år som socialchef. Jag och ledningsgruppen önskar honom lycka till med sitt nya uppdrag inom samordningsförbundet i Kalmar län.

Efter ledningsgruppen anslöt jag till kommunstyrelsens sammanträde. En intensiv dag.

I torsdags var min adept hos mig. Det är mycket inspirerade att följa hennes utvecklingsresa som ledare i en annan kommun. Det ger även mig som mentor mycket värdefulla insikter.

Den här veckan har jag haft samtal med Per-Anders Svensson, konsult på kommunstyrelseförvaltningen, Claes Markstedt på Teknik och service och ekonomichef Staffan Leijon. Det är viktigt att vi vet om varandra så arbetet flyter på friktionsfritt. Vi har så många uppgifter att lösa på kommunledningsnivå och vi har inte råd med dubbelarbete. Vi hade ett viktigt första möte där vi fördelade uppdrag.

I torsdags hade vi som arbetsgivare möte med huvudskyddsombuden om riskbedömningar inför organisationsförändringen. Jag upplevde det som ett bra möte. Vi identifierande ett antal relevanta riskfaktorer som vi dels måste hantera och dels bevaka vid kommande förändringar. Jag har efter mötet fått flera positiva omdömen om att vi nu är på rätt väg.

fredag 23 mars 2012

Den här veckan har vi haft information enl MBL till facken om organisationsförändringen. Nästa vecka ska vi göra en riskbedömning av förändringen utifrån arbetsmiljöperspektiv.

I tisdags var den konsult som ska hjälpa med förberedelser inför ny organisation på besök. Han heter Per-Anders Svensson och har tidigare arbetat som ekonomidirektör i Linköpings kommun, välkommen! Han kommer generellt finnas på plats i Vimmerby tisdagar och torsdagar. Tidsmässigt kommer det att pågå i avvaktan på att den administrativa chefen och utvecklingschefen kommer på plats. Jag håller just nu på och förbereder vilken profil vi behöver på respektive tjänst.

I onsdags var det dags för det andra mötet i industrirådet. Det känns som att det här kommer att bli ett viktigt forum. Det är nödvändigt för oss i den kommunala ledningen att ha forum där vi kan utbyta tankar och lyssna på företagens högsta ledning i kommunen.

Vilket härligt väder, njut av vårsolen!

fredag 16 mars 2012

En efter en insjuknar i min omgivning. Årets influensa verkar inte vara att leka med... Jag hoppas verkligen jag klarar mig från det eländet.

I tisdags trodde hela ledningsgruppen att vi skulle ha ett vanligt ledningsmöte. Räddningschefen Tommy Lindström hade sedan tidigare förberett mig att en övning skulle ske denna dag. Jag hade svårt att hålla masken, göra dagordning, prata med olika personer som ska besöka oss när jag egentligen visste att det inte skulle bli något möte... Efter ungefär en halvtimme kommer då Magnus Karlsson på kansliet in och meddelar att vår hemsida var hackad. Dessutom spreds där information om förorenat vatten i Södra Vi. Nu var det igång! Krisledningsgruppen som tillika är kommunens ledningsgrupp aktiverades och flyttade över till det sammanträdesrummet som ska användas vid krissituationer. Informationsgruppen aktiverades som har en mycket viktig roll vid krissituationer. Senare inträffade en brand på Eken med flera döda och med evakuering som följd. Ja, det var verkligen dramatik med "riktig" presskonferens m m. Jag tycker att vi klarade det riktigt bra! Det finns alltid saker att förbättra. Dom ska vi nu sammanställa och lära oss av. Feedbacken till oss efteråt var positiv och gav oss även användbara tips och råd. Stort tack till Kinda kommun, mediakonsult, press, polis och interna medarbetare i Vimmerby kommun och VEMAB som hjälpte oss att förbättra krishanteringen.

Torsdag och fredag har jag varit i Motala på CKS kommunchefsnätverk. Bra dagar med syfte att utveckla det personliga ledarskapet och ledarskapet för grupper. Vi fick kunskap om grundaffekter, skammens kompass, härskartekniker, skuld och skam samt feedback. Lennart Kågström som tillhör kursledningen säger" en ledare som inte är medveten om vad skam innebär är som en elefant i en porslinsbutik" och "Skam hjälper oss att hitta gränser". Han säger också " skam är något som alla känner men få eller ingen pratar om". "en maktlös ledare är ingen ledare. Ledarskap är synonymt med makt. Vanligtvis har man på ett eller annat sätt makt över andra människor. Det blir därför ändå viktigare för en ledare att vara medveten om hur vi alla förhåller oss till skuld och skam". Det var bra dagar och många erfarenhetsutbyten. Vi fick också ta del av intressant information om Motala kommun av min gode kollega Peter Ingesson.

fredag 9 mars 2012

En salig blandning av genomförda uppdrag, nuläge och framåtperspektiv...

Analys 2011

Under förmiddagen på kommunstyrelsen i tisdags presenterade respektive förvaltningschef 2011 års resultat. Vi fick en bra bild över läget. Jag uppfattar det som att vi förflyttar oss sakta men säkert i rätt riktning. På min egen kommunstyrelseförvaltning är jag nöjd med vad vi åstadkommit under 2011. Vi har klarat vårt uppdrag att minska med 6, 0 tjänst d v s 8 personer. Vi har inte fått full effekt rent ekonomiskt men själva beslutet är verkställt. Det finns underlag att ta del av vad gäller volymer/mått. Bl a har vi sammanställt antalet paragrafer i fullmäktige och i kommunstyrelsen. Frekvensen av beslut har ökat i kommunstyrelsen vilket är en logisk följd av att vi numera inte har några arbetsutskott. Kommunstyrelsen verkar så här långt nöjd med nuvarande upplägg. Man kan också av underlaget utläsa att plan- och byggavdelningen varit fullt sysselsatta. Det har bl a handlat om detaljplaner som till antalet blev 15 antagna under 2011 mot föregående år där antalet varierat mellan 7-10 st. Kvalitetsmässigt har vi också förflyttat oss i rätt riktning. Vi har gjort en av landets bästa resutatsförbättring när det gäller tillgängligheten på kommunens hemsida. Det som annars sticker ut mest är naturligtvis 14-placeringen i företagsklimatsundersökningen - INSIKT där våra myndighetsutövare fick ett mycket gott omdöme.

De händelser som jag valt att ta med i min presentation från år 2011 var:
 • Annat upplägg kring budgetarbetet. Vi har numera en 2-års budget för 2012-2013
 • Granskning av organisation vad avser ledning och styrning
 • Genomfört en gemensam medarbetarenkät inom hela den kommunala verksamheten
 • Ansökan om medlemskap i IT-SAM
 • Påbörjat arbetet med att tydliggöra uppdraget för chefer
 • Regionfrågan, inkl infrastruktur
 • Samverkan andra kommuner
 • LOVA ( lokalt vattenvårdsbidrag) på 392 tkr
 • Vimmerby turism och näringsliv VTN till Vimmerby turistbyrå VTB med uppdrag att ombilda till en ekonomisk förening. Näringslivsenhet åter till kommunal förvaltning. Förberedelse inför ny bolagsbildning.
 • Strategidag – Innovation, lek, kultur och design, Stadsfest, Destinationsarbete
 • Grufman & Rejes konkurrenskraftsanalys
 • Två nya råd och flera företagsfruktostar
 • Nytt IT-stöd för företagskontakter
 • Ny näringslivschef
Framåt
Politiskt kommer man nu ägna kraft åt arbete med visioner och mål d v s det som ska vara bärande i vår nya styrmodell. Vi ska ägna oss åt att sätta den nya ledningsstukturen, hantera behov av strukturförändringar, industrimark, bostäder, torget och äldreboende och förskola. Internt ska vi sätta nya IT-stöd i skarpt läge med allt vad det innebär, tillskapa ett Servicecenter och bilpool. För att lyckas kommer vi att behöva fortsätta att samverka med andra kommuner och det mest avgörande av allt att få hela ledningen på ca 65 chefer att börjar leda verksamheten där vi levererar goda resultat i en postiv kultur.
Naturligtvis fanns organisationsfrågan med på kommunstyrelsens sammanträde. Vi har nu fått en socialchef för hela socialtjänstens verksamhetsområde - Anette Nilsson. Beslutet gäller fr o m den 1/4. Lycka till med uppdraget! För övrigt beslutade KS att vi nu ska påbörja förhandling med våra fackliga organisationer om följande förslag
1. fysisk planering och mätteknisk verksamhet organiseras under MBN – undantaget strategisk planering som organiseras under KS – och att förvaltningsorganisationen ska genom bildandet av miljö- och byggnadskontor anpassas till nämndens ansvar. (tillsammans med Hultsfreds kommun)
2. kost, lokalvård, fastighet, kollektivtrafik, trafik, MEX och räddningstjänst organiseras under en samhällschef under KS.
3. gata organiseras under VEMAB alternativt KS.
4. park och service organiseras under KFN.
5. ekonomi, kansli, inköp, överförmyndarverksamhet, juridik och IT organiseras under en administrativ chef under KS.
6. frågan om ett bolag för fastigheter och lokalvård remitteras till partigrupperna för diskussion till och med 2012-04-15.
Kommunchefsträff
I ondags var jag på kommunchefsträff. Den mest brännheta frågan just nu är bredbandsutbyggnad. Jag vill väl som de flesta andra få till snabba, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.  Det finns dock delade meningar om hur vi bäst når dit. En fråga som var uppe på mötet som också hänger ihop med den föregående frågan var också de satsningar som ska ske på mindre orter med utvecklingspotential. Vilken tätort ska politiken välja i Vimmerby kommun?


fredag 2 mars 2012

Det har varit en händelserik vecka med många möten med positiva förtecken. Jag tycker om när det är många saker på gång samtidigt, där jag blir lite utmanad. I verkligheten är det dock svårt att få en perfekt inställd dos av den varan och i mitt fall hamnar jag ibland/ofta (beroende på vem man frågar) på gränsen till "överdos". Hur som helst så börjar jag kunna se att vi snart kommer förbi "organisationsfasen" som vi nu är mitt uppe i. På tisdag på kommunstyrelsen kommer yttranden upp från olika nämnder som handlar om utvärdering av nuvarande politisk organisation samt yttranden om de förslag som tagits fram med anledning av granskningsrapporten i höstas. Jag ser verkligen fram emot att få plattformen successivt tydliggjord under våren så vi sedan med full kraft kan ägna oss åt vårt egentliga uppdrag. På tisdag kommer frågan upp om gemensam nämnd och förvaltning för hela socialtjänstens verksamhetsområde. Inför kommunstyrelsens möte har olika fackliga förhandlingar ägt rum och den sista idag på morgonen. Därefter kommer frågorna den kommande månaden handla framförallt om teknik och servicenämndens- och förvaltningens olika verksamhetsområden, miljö och plan/bygg och överförmyndarfrågor.

Vi har haft en introduktionsdag för nyanställda i regi av vår egen personalavdelning. Att förbättra introduktionen ligger helt i linje med utvalda strategiska områden för arbetsmiljöarbetet. (resultatet av medarbetarenkäten)

Jag har också ägnat mig mycket åt IT-frågor utifrån olika aspekter. Dels var jag i Kisa i tisdags och träffade övriga kommunchefer inom IT-SAM. Vi gick igenom förslag till reglemente, förbundsordning och IT-SAM avtal som nu ska gå vidare för politisk behandling. Under mötet diskuterades även frågan om vi eventuellt ska samverka kring arkivfrågor. Anki Heimonen från vår egen kansliavdelning har tillsammans med en kollega från Boxholm arbetat fram ett förslag om förändrad arkivmyndighetsfunktion så att vi tillsammans inom IT-SAM kommunerna ska kunna arbeta på en hög professionell nivå med dessa frågor. I Vimmerby har vi via Anki hög kompetens inom detta område och det känns mycket bra!

När man som vi samverkar åt olika håll så ställer det speciella krav på våra IT-verksamheter. Lars i Hultsfred och jag har träffat våra respektive IT-ansvariga chefer för att samtala kring tänkbara lösningar - ett nyttigt och bra möte.

Jag och Alberto Necovski har också träffat länets nye bredbandssamordnare Curt Tyrberg och Helena Ervenius från regionförbundet. Fiberfrågan har aldrig varit "hetare" vilket är bra! Frågan ligger högt på den politiska dagordningen i Vimmerby och nu även i länet i övrigt. Att frågan är aktuell hos våra kommuninvånare fick jag bekräftat på ett annat möte i veckan när jag träffade Ingrid Blanck på vuxenskolan som jobbar med att fånga in olika aktuella frågeställningar ute i våra kransorter. Hon är anställd där till 131231. Ingrid har hittills varit i Rumskulla, Storebro och Tuna och har inplanerade möten i andra orter runt om i kommunen. Hon kan vara behjälplig med olika ansökningar och studiecirklar.

Ett presidiemöte har ägt rum i veckan mellan Hultsfred och Vimmerby. Vi pratade framförallt lokalvård, miljö och bygg men även övriga samverkansområden och olika former för samverkan (samverkansavtal, kommunalförbund, gemensam nämnd).

Jag fick via regiondirektören, Håkan Brynielssons nyhetsbrev veta status på regionfrågan. Han skriver:
"Det blir inga nya regionkommuner, nästa mandatperiod. Men det innebär inte att processen om en eventuell sydsvensk regionbildning stannat upp", kan "bli verklighet först år 2019". Politiken här i Vimmerby vill norrut så frågan lär fortsätta debatteras, fast längre fram i tiden...

I början av veckan hade vi besök av länsstyrelsen som kom hit för att prata om integrationsfrågor. Vi har fått höjda länstal i Kalmar län och nu behöver man veta olika kommuners inställning till ett ökat mottagande inkl ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten i Vimmerby fick mycket beröm - sug åt er Narges och Peter med medarbetare! Inget blev bestämt om någon utökning vid detta tillfälle. Det kräver i så fall en ny överenskommelse d v s ett nytt politiskt beslut i kommunstyrelsen.

Förra veckan var en delegation bestående av politiker, tjänstemän och ungdomar iväg till Mukono i Uganda. Enligt den information jag tagit del av den här veckan så var resan mycket lyckad. Glädjen över vad detta samarbete åstadkommit och de planer som finns framöver smittar verkligen av sig. På tjänstemannasidan hålls arbetet ihop av Therese Jigsved som verkligen brinner för projekten och gör ett kanonjobb med att hålla ihop våra internationella samverkansfrågor.