fredag 27 april 2012

Det var ett spännande sammanträde som kommunstyrelsen hade i tisdags. Vi hade besök av en hydrolog från SMHI som informerade oss om risker för översvämningar för delar av Stångån. Det är en stor fördel med det här jobbet, man får veta lite om mycket. Att göra översvämningskarteringar är ett komplicerat arbete som kräver stor expertkunskap.

I samband med lunchen fick vi ta del av en "utryckning" inom räddningstjänsten. Det var dramatiska scener med rökdykning m m. Efteråt berättade var och en av brandmännen om sin roll och sin uppgift. För övrigt ägde sammanträdet rum i räddningstjänstens lokaler där vi blev mycket väl omhändertagna hela dagen.
Vi hade också spännande besök av några av landets mest kända arkitektbyråer för att ta del av deras tankar kring hur arbetet skulle kunna utformas för att skapa "Vackra Vimmerby".

Kommunstyrelsen fick även denna dag ta del av hur sotningen fungerar och vilket uppdrag man har i kommunen av skorstensfejarmästare, Mats Karlsson samt en avrapportering av räddningstjänstens förebyggande arbete av brandmästare, Roger Linder. Ja, tisdagen var en intressant dag på många sätt.

Kommunstyrelsen träffades även under måndagen för ett extra sammanträde. Det var dags för årets första budgetavstämning. Vårt probelm med överskridande mot budget kvarstår. Vi ser så här långt ut att gå 19 miljoner sämre än budget vilket knappast är godkänt. Vi står många gånger och ibland flera gånger/vecka i avgörande skeenden. Vi är stort behov av satsningar av olika slag inom många områden som kostar pengar. När sedan lagd budget i sig innebär en åtstramning så blir det en ännu starkare och tydligare konsekvens som kräver aktiva omprioriteringar och mod hos både politiker och tjänstemän.

När jag summerar denna veckan kan jag konstatera att jag nästan varit på politiska möten hela veckan med två kommunstyrelsesammanträden, ett kommunfullmäktige och två presidiemöten.

En trevlig lunch har jag också hunnit med på Näs med Kjell-Åke Hansson. Vi är så stolta och glada för att Astrid Lindgren nu ska pryda den nya "tjugan". Fantastiskt för hela Vimmerby!
Ovanstående nyhet och "vår raketupphämtning" på svenskt näringslivs rankinglista tillhör den här veckans höjdpunkter. Vi firade det med både tårta på eftermiddagen i måndags och ostkaka på fullmäktiges sammanträde.

På måndag blir det en admininistrativ dag, det finns det behov av... I slutet av nästa vecka ska jag på en sedan länge inbokad tripp till Riga. Det ser jag verkligen fram emot. Det blir därför inget inlägg nästa vecka.

Jag vill önska er alla en skön Valborg!

lördag 21 april 2012


I tisdags var det dags för folkhälsopolitiskt forum på Fabriken.  Kul och nyttigt att träffa många av kommunens ungdomar. Ett stort antal politiker och tjänstemän fanns på plats. Min absoluta känsla är att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Bl a har situationen på Astrid Lindgrens skola förbättrats. Det var verkligen roligt att lyssna på elevernas beskrivning om att det blivit en mycket lugnare miljö med noll tolerans mot mobbing. Det som framkommer som ej acceptabelt är omklädningsrummen på AL och Vimar. Detta framkom även förra året… Vad jag förstår finns detta nu som prioriterade objekt vad gäller underhåll men detta måste kollas upp… Vi lyssnade även på olika åsikter om man känner att man har något reellt inflytande, skolmaten, kulturskolan och olika möjligheter för till idrottsaktiviteter. Tack Anders Degerman för att du envist ser till att tillskapa forum med aktuella frågor.     

I torsdags inplanerad träff med VD:ar och ordföranden i VEMAB och Vimarhem. Vi informerade varandra om läget och vilka planer som kan vara aktuella framöver.

”Att våga vara på riktigt” var temat på ledarforum för kommunens chefer igår. Ett inspirerande föredrag av Mikael Ahlerup, VD på ALV. Jag hoppas att alla närvarande kan omsätta intentionen till vår vardag. För mig är det viktigt att vi också kan ”våga vara på riktigt” när det gäller kommunala tjänster. Det handlar krasst om för vem vi finns det till för, hur vinner vi tillit och förtroende och nöjdhet? Ingen rymdforskning, men ändå inte enkelt. Ahlerup säger:

-  Det börjar på toppen

Ja, det finns nästan alltid en tanke med det jag gör. Mitt syfte med föredraget var att ge alla som finns i ledningsposition inspiration. Vi behöver kontinuerlig träning om att vi många gånger med små medel kan förbättra uppfattningen om kommunala verksamheter och vårt resultat. ”det är de mjuka värdena som avgör många gånger”. Vi som lyssnade är alla nyckelpersoner och kan göra skillnad genom att öka medvetenheten om att vi är förebilder.

Han var inbjuden utifrån att förmedla sin ledarskapsfilosofi men på köpet fick alla som lyssnade ökad kunskap om ALV. Det väcker en stolthet som kommuninvånare att denna verksamhet faktiskt finns i vår kommun. Vi har ju alla möjligheter att vara ambassadörer i olika sammanhang. En hög kunskapsnivå bidrar naturligtvis till att flera positiva bilder kan förmedlas i olika möten med människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Innan Ahlerup kom hade vi ett pass med information om den pågående organisationsöversynen. Vi ägnade även ett pass åt facklig samverkan, först ett teoripass om samverkansavtalet och sedan grupparbeten med reflektion kring samverkan och traditionell förhandling.

Birgitha Sahlin meddelande glädjande om en dagsfärsk nyhet om att vi kraftigt förbättrat vårt resultat när det gäller jämförelser av grundskoleverksamheten i landet. Verkligen roligt och som visar att hårt arbete lönar sig – ta åt er alla som varit delaktiga i förbättringsarbetet och fortsätt på det spåret.


fredag 13 april 2012

Veckan efter påsk började med ledningsgruppsmöte, bl a besök av IT-SAM. Vi gjorde en avstämning av läget när det gäller olika frågor som hur fungerar drift och support, säker inloggning m m. Jag var på em inbjuden till revisions- och demokratiberedningen med anledning av organisationsöversynen. I dag har vi haft MBL-förhandling på samma tema.

I onsdags var jag på egen handledning i Stockholm över dagen. Tänk att man alltid får med sig något nytt efter alla år av "träning".

I torsdags skulle vår nye landshövding varit här på besök, tyvärr fick han ställa in p g a sjukdom. Vi  får göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle.

Ledarskap:

Nästa fredag träffas alla chefer (68 st) för ett nytt Ledarforum. Tema denna dag är organisationsöversyn och samverkansavtal. Dessutom får vi besök av ALV:s VD, Mikael Ahlerup. Han kommer att ge oss sin syn på ledarskap under temat " Att våga vara på riktigt". Mikael Ahlerup blev vald till årets chef 2011 i landet vilket enligt min mening måste vara bland det finaste pris man kan få.

Jag läste precis en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av Andreas de Klerk, leg psykolog. Han arbetar med ledarskapsutveckling inom offentlig sektor. Rubriken om "Auktoritärt ledarskap" fick mig att bli mycket fundersam men efter att ha läst innehållet i artikeln så överensstämmer det med min syn. Jag har här klippt in artikeln i sin helhet.

"Det auktoritära ledarskapet är bättre än sitt rykte, inte minst inom den offentliga sektorn. En chef måste ha förmågan att ta ansvar för sin maktposition och klara av att vara ärlig i sin kommunikation.
Dialog, samförstånd och medinflytande har länge varit honnörsord på svenska arbetsplatser. En svensk chef förväntas vara en lagledare, en i gänget, och ska helst företräda sina medarbetare gentemot arbetsgivaren. I antologin Chefsarbetets etik (SNS förlag), försöker jag problematisera idealet med den ”förstående chefen”, som jag menar i värsta fall kan vara både kontraproduktivt och skapa onödiga konflikter.
Ett exempel är när chefen, för att visa hänsyn, inte påtalar för en anställd att han eller hon inte lever upp till förväntningarna och inte kan fortsätta om förbättring uteblir. Konsekvensen blir ofta att kollegerna tvingas rycka in och kompensera för bortfallet. Den underpresterande förvandlas gradvis till ett irritationsmoment i de andras ögon, tappar i självförtroende och riskerar i värsta fall att sluta som mobbad. Om en anställd inte klarar arbetskraven kan omplacering, eller till och med uppsägning, i många fall vara ett bättre alternativ för alla inblandade.
En liknande situation kan uppstå på ledningsnivå när en chef får envist stöd från sin egen chef medan personalen på olika sätt har förmedlat att chefen inte klarar av att leda verksamheten. Den naiva föreställningen om att det gäller att stödja och uppmuntra den otillräckliga chefen att hålla sig kvar i sadeln blir destruktivt för alla. Det är inte ovanligt att en överordnad chef ensidigt tar parti för sin underchef i tron på att uppbackning och välvilja är ett bättre stöd än konfrontation. Därmed ser de mellan fingrarna och plågaprocessen förlängs.
Även i tydliga mobbingsituationer kan ett handfast – vissa skulle rent av säga primitivt – auktoritärt ledarskap, där chefen säger till på skarpen, vara att föredra framför långdragna diskussioner om värdegrunder och konflikthantering som i värsta fall bara förstärker den mobbades utsatthet.
Ordet auktoritär har en väldigt negativ klang på svenska. Ett auktoritärt ledarskap likställs ofta med självtillräcklighet, maktmissbruk och rena diktatorsfasoner. Det jag menar med auktoritärt chefskap är att ha förmågan att ta ansvar för sin maktposition och att klara av att vara ärlig i sin kommunikation. En chef måste kunna se till helheten och kan aldrig vara alla till lags. En chef som för att vara snäll underlåter att fatta beslut eller att vara öppen med sina avsikter gör i själva verket sina medarbetare i de allra flesta fall en otjänst.
Etik i arbetslivet måste vara verklighetsanpassad och arbetslivet har förändrats under de senaste decennierna, med ökade krav på effektivitet, flexibilitet och allt snävare ekonomiska ramar. Förändringen har inte minst märkts i den offentliga sektorn. Jag har själv ägnat mig åt att undersöka situationen i vården där personalen, i synnerhet de högutbildade, traditionellt har haft en stark ställning gentemot ledningen i kraft av sitt professionella kunnande.
Att detta håller på att förändras kan man tycka vad man vill om. Men den kvardröjande föreställningen att de anställda är delaktiga i de beslut som tas stämmer allt sämre med verkligheten. Dessa illusioner riskerar snarast att spä på känslor av vanmakt, uppgivenhet och besvikelse hos de berörda när de spricker. Hycklande tal om delaktighet blir ofta manipulativt. En chef som öppet står för att hon eller han de facto har till uppgift att verkställa ledningens beslut vet de anställda å andra sidan var de har.
Jag menar naturligtvis inte att okänslighet är något eftersträvansvärt eller att chefer inte ska lyssna till sina underordnade. Men i slutändan måste chefen kunna stå upp för att han eller hon är just chef. Det kanske inte gör vederbörande älskad av sina medarbetare – men kan i bästa fall skapa en respektfull relation"