lördag 26 maj 2012


Sen eftermiddag på flygplatsen i Bryssel. Fullt med resenärer. Jag har varit här på besök i ett par dagar med länets kommunchefer. Regionförbundet har samordnat hela resan på ett föredömligt sätt. Det har varit ett par intensiva dagar med många besök.
Vi har haft Småland, Blekinges kontor i Bryssel som bas. Sven Kastö som där finns på plats berättade om verksamheten. Vi fick inledningsvis en övergripande bild om sammanhållningspolitiken 2014-2020 och den kommande budgeten. Det verkar finnas två läger. Ett som vill behålla nuvarande upplägg med strukturfonder och det andra som rejält vill skära ner.

Vi besökte även SKL:s lokalkontor i Bryssel och fick där åter en påminnelse om hur påverkade vi är hemma i våra kommuner av händelser och beslut inom EU. Vi tittade som ett exempel på Hultsfreds kommuns nästa kungörelse till kommunfullmäktigesammanträdet på måndag. Vi konstaterade att det är nog som olika undersökningar visar att 50-60% av de ärenden som ska behandlas inom den kommunala verksamheten har samband med EU.

Nästa pass handlade om finans. En biträdande enhetschef som arbetar på Generaldirektoratet för ekonomiska och finansiella frågor (DG ecfin) berättade om det finansiella läget inom EU. Det var mycket intressant och inte svårt att förstå att den sista tiden inneburit en hel del dramatik framförallt med tanke på Greklandskrisen.

Nästa pass handlade om utbildningspolitiken. Jag känner mig helt lugn med vår omvärldsbevakning när det gäller den typen av frågor. Barn och utbildningschefen hos oss - Birgitha Sahlin var nere i Bryssel för några veckor sedan och fick då en djupare genomgång om planer och vilka möjligheter som står till buds inom utbildningsområdet. Här handlar det bl.a. om "drop outs" d v s elever som hoppar av sin utbildning.
Idag har vi besökt Svenska EU- representationen. Vi fick där under ett intressant föredrag veta hur den Svenska regeringen arbetar med frågor som rör lokal och regional nivå. Vi fick också kunskaper om hur arbetet kan gå till när det gäller förhandlingar i Rådet där medlemsstaterna (27 st) har sina gemensamma överläggningar.
Sista passet handlade om den digitala agendan för Europa. Här handlade det naturligtvis om bredband. Vi fick värdefulla tips som gör att vi kan arbeta vidare på hemmaplan.
Sammanfattningsvis - viktigast med fortsatt arbete på hemmaplan kring bredbandsfrågor, sammanhållningspolitiken - EU 2020 och vår demografiska utveckling.
Sakfrågorna i sig visste vi ju om innan besöket men jag känner mig nu upplyft av insikten att vi faktiskt kan påverka på riktigt. Jag ser den röda tråden mellan vår lilla kommun och EU. Fördjupad insikt också om hur viktigt det är med omvärldsbevakning och att vi behöver samverka. Vi är så små och påverkas i sådan hög grad av vad som händer inom EU. Tänker bl a på att vi ibland på hemmaplan kan fastna i diskussioner om avstånd när det handlar om några mil. Här kommer våra perspektiv med all säkerhet förändras över tid.
Utöver att nya pusselbitar nu hamnat på plats så var det dessutom en mycket trevlig resa, utmärkt resesällskap och vänligt mottagande på alla ställen.

Jag hoppas att läget också varit bra på hemmaplan. Jag tänker att det nu är dags för löneutbetalning och vädret ska vad jag förstår att bli mycket bra! Hoppas att ni alla medarbetare får en riktigt skön helg! Jag vill i det här sammanhanget rikta en särskild uppmärksamhet till kommunens medarbetare på personalavdelningen. Ett intensivt arbete har pågått där under lång tid men kanske särskilt den sista månaden. Vi byter nu nämligen ut vårt PA/ lönesystem. Det handlar om en mycket stor arbetsinsats eftersom det kräver ett helt annat arbetsätt. Alla medarbetare och chefer påverkas och det kräver allas engagemang. Det hela hålls dock ihop av personalavdelningen- en stor stjärna speciellt till er!


onsdag 16 maj 2012

Kort vecka när det gäller dagar men kanske inte i timmar.
I måndags hade vi samverkansmöte med Hultsfred på Näs för att checka av en sista gång innan politisk behandling i respektive kommun om gemensam organisation för miljö, plan/bygg och mät /kartverksamhet. Anders Helgée gjorde en dragning för oss om nuläget och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Bra diskussioner och god stämning!

På kvällen kom företrädare från regionförbundet till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av bredbandsfrågan. Utveckling kräver oftast någon form av störning det har jag skrivit om några gånger förut eller som mitt lunchsällskap sa idag "All utveckling kräver förändring" Det håller säkert nästan alla spontant med om men när det handlar om att förändra mitt eget tankesätt eller mitt eget beteeende så är det inte alltid lätt. Det här var ett möte när jag tror att många blev "störda i sina tankar" men som kommer att leda till förändring och utveckling i någon form, det är jag säker på.

Ledningsgrupp tisdag förmiddag. Besök av Per-Anders Svenssom om verksamhetsstyrning och Andreas Söderberg , IT-SAM. Jag var under tisdagen skuggad av socialchefen i Aneby som just nu går CKS ledarskapsprogram. En dag under utbildningsprogrammet ska man välja ut en chef som man får följa under en dag. Hennes och mina vägar har korsats förut och det var mycket trevligt att träffas igen. Dessutom är det alltid nyttigt att få feedback på sitt ledarskap.

På eftermiddagen besök av kommuncheferna inom IT-SAM, ett bra möte. Vi förberedde bl a frågor inför direktionsmötet nästa vecka som också äger rum i Vimmerby. Direktionen består av samtliga kommunalråd i IT-SAM - kommunerna.

I morgon är det helgdag igen, hoppas att ni alla får en riktigt skön dag!

fredag 11 maj 2012


Ishockey på TV, funderar på om det är bra underhållning? Jag kommer fram till att för min del kan det kvitta med ishockey en fredagskväll i maj månad.

Jag har ju lätt att bli uppfylld av arbete. Det finns år när jag ärligt kan säga att jag missat våren. Jag försöker verkligen träna mig i att öka medvetenheten kring vad som händer och den här våren har jag faktiskt följt förändringen dag för dag.

Idag har dagen varit till bredden fylld av uppföljningar av olika samverkanslösningar med grannkommunerna på tjänstemannanivå. Vi har under dagen diskuterat miljö och de fortsatta utvecklingsplanerna med Hultsfred samt juristfunktionen som vi nu har gemensam i Hultsfred, Vimmerby och Kinda kommuner. Dessutom har vi haft en avstämning var vi i nuläget befinner oss när det gäller eftergymnasialt lärande i Hultsfred och Vimmerby. På måndag är det dags att avrapportera läget till politiken.

Kommunstyrelsen hade möte i tisdags. Eftermiddagen ägnades åt ett besök på VEMAB. Vi fick ett ordentligt informationstillfälle om planerna gällande kraftvärmeverket på Tallholmen.

I onsdags var jag i Stockholm på egen handledning. Jag vet inte om jag är särskilt otursdrabbad men det blev ett par timmars väntan i Flen vid 20.00 tiden p g a trasigt tåg som blockerade ett spår. Om man åker till Stockholm över dagen är det otroligt viktigt att tågen går som de ska. Restiden är i sig bra använd arbetstid men när det handlar den här typen av förseningar uppstår ändå en frustration.

Jag, Claes Markstedt och Per-Anders Svensson bildar tillsammans en styrgrupp för den pågående organisationsförändringen. Vi har träffats i veckan och stämt av läget och planerna framåt. Jag uppfattar att projektgruppen är aktiv och har tagit ett helhetsgrepp med en noga utvald projektgrupp, politisk referensgrupp och en facklig referensgrupp. Dessutom en speciell grupp som planerar för den föreslagna förändringen som handlar om att föra över gata till VEMAB. En ”förvaltningsplan” finns framtagen för allt detta och den finns upphängd i stort format på teknik och serviceförvaltningen. Meningen är att man ska kunna gå dit om man har behov av att hålla sig informerad och även om man vill komplettera bilden.

Vi har ett par personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen. Dels vill jag hälsa Per-Erik Paulsson på plan och bygg varmt välkommen. Vi fick ett första tillfälle att pratas vid idag trots att han varit på plats ett tag. Sedan har vi en uppskattad medarbetare som slutar nästa vecka efter 40 år i kommunen nämligen Yvonne Dahlström på ekonomikontoret. Stort tack för dina insatser under alla år!

Stadshusets cafeteria sköts nu av Vimmerby kommuns dagliga verksamhet. Varmt välkomna till oss! Vad jag kan konstatera efter den här veckan så hanterar ni uppgiften fantastiskt bra. Så mycket uppskattande, spontana omdömen har jag sällan hört vid en förändring.

För en vecka sedan var jag i Riga. Jag fattar inte att tiden går så snabbt… Jag kan verkligen rekommendera ett besök där. Vi hade det fantasiskt bra!