fredag 23 november 2012

Den här gången blir det ett långt blogginlägg… Hoppas att ni orkar igenom!
Först lite positiva nyheter:
1.      Grattis till oss i Vimmerby (Kalmar, Växjö och Ronneby) . Lärcenter i Vimmerby har fått 20 platser till förskollärarprogrammet  (HT13)
”Principerna för att välja Vimmerby respektive Ronneby var dels att få geografisk spridning (norr och söder) samt att beakta vilka lärcentra som erhållit förskollärarprogrammet de senaste åren (2010-2012).”
”Beslutet innebar också att nämnden vill se en utveckling i ett andra steg inför hösten 2014 med en sammanslagning av lärcentra och distansutbildning med fokus på Linnéuniversitetets närregion. ”
2.      Regionförbundet går in med fem miljoner till destinationprojektet Vimmerby med omnejd!

3.      Vi har blivit uttagna till SKL:s utvecklingsarbete - PRIO. Ska bli mycket spännande att följa Barn- och utbildningsförvaltningens arbete!
Tillsyn:
Länsstyrelsen var här i onsdags och gjorde tillsyn kring kommuners uppgifter enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära uppgifter i fredstid och höjd beredskap. Dels handlade det om tillsyn av kommunens organisation för krisberedskap och om hur kommunen använder de statliga medel vi får för åtgärder för att öka säkerheten. Ett tillsynsprotokoll är nu att vänta. Vi vet redan i dagsläget att vi behöver åtgärda en del dokument och planer.
Sedan lite allvar…
På tisdagseftermiddagen hade vi Folkhälsopolitiskt forum. Vi kommer på nästa ledningsgrupp lyfta frågan om hur vi ska utveckla strategier för att stötta barn och ungdomar som är på glid samt att motverka så att fler inte hamnar där. Siffrorna/Statistiken talar sitt tydliga språk, återkommer om detta.
Nu till lite omvärldsspaning...
På Trendspaning.se kunde man för ett tag sedan läsa om Mathias Kristiansson och Robert Elm som har hittat fem egenskaper som särskiljer framgångsrika företag. Här är fem områden som de bästa företagen behärskar:
1. De upptäcker möjligheter på osannolika ställen
Tex Apples iPad ett utmärkt exempel på detta, men det finns många andra som till exempel Skype, Facebook, Google och Spotify
2. De är strukturerade och entreprenöriella
Företag som Google och Facebook har utvecklat ”en företagskultur som är operationellt strukturerad men samtidigt entreprenöriell i hur de uppmuntrar medarbetare att tänka, agera och innovera. De välkomnar öppenhet och fördomsfrihet. Samtidigt som de når organisationens resultatmål så förmår de säkra en kreativ och nytänkande företagskultur. Här krävs en ledning som litar på folk och firar skillnader.”
3. De tappar inte fokus vid kriser
”Osäkerheten i ekonomin gör det svårt för företag att vara fokuserade. Men på dagens marknad handlar strategi inte bara om att förutse konkurrentens nästa nya produkt eller reklamkampanj. Snarare handlar det om att ha en instinktiv känsla för trender och förändringar i sin närhet. Företag med hög strategisk inriktning har en talang att förutse både naturliga och udda skeenden på marknaden.”
”Strategisk inriktning kräver ett ledarskap med cirkulär vision. En 360°-kapacitet att se runt, under och bortom den traditionella affärsmodellen. Ett kontinuerligt sökande i att förutse förändringar och att hitta de mest hållbara möjligheterna.”
4. De för samman passionerade människor
”Det som får en individ eller organisation att lyfta är inte det som kan mätas eller vägas. Det mesta av kompetensen utgörs av något annat, något som är svårt att sätta fingret på. Det som ryms i begreppet ”annat” handlar om saker som passion, ambition, förmåga att inspirera och att skapa förväntan. Om ett entreprenörstänkande som genomsyras av uthållighet och modet att välja och ta ansvar.
De bästa företagen lyckas attrahera oumbärliga människor med passion, ambition och modet att våga handla. Det handlar om inspiratörerna, entreprenörerna, de intuitiva, kloka galenskapare som aldrig behövt visa ett cv, för att det inte varit intressant. De som testar nya idéer och som någonstans i djupet av sig själva vet att de kan förändra vad de vill.
Världen behöver passionerade individer och grupper som vill och kan förändra världen. Inte prydliga cv:n staplade på hög på personalavdelningens skrivbord.”
5. De bygger en bättre värld
”De bästa företagen förenar lönsamhet och samhällsutveckling. De använder sitt varumärke för att skapa sociala värden som reflekterar och multiplicerar.”
Denna typ av ”välgörenhetsarbete” kan tyckas vara bara marknadsföring, eller ännu värre, en distraktion från den nedersta resultatraden. Men det är kännetecknet för ett verkligt stort företag att inse att en känsla av uppdrag och syfte inspirerar både anställda och kunder.
När vi arbetar för eller gör affärer med företag som verkligen försöker göra världen till en bättre plats, skapas energi och växtkraft. Vi ser plötsligt möjligheter i nya områden och är villiga att ta risker för att nå högre.”
I princip hela bilagan till Dagens industri i november ”Framtidens Kommuner & Landsting” handlar om välfärdsuppdraget.
Ordföranden i SKL – Ander Knape säger
-          Medborgarnas krav på välfärd ökar linjärt med utbildningsnivå och ekonomisk kraft. Och efterfrågan på välfärdtjänster kommer inte att minska, tvärtom. Det är dags att föra en fördjupad diskussion om välfärdsuppdragets omfattning
-          Utmaningen ligger i att hitta lösningar för hur den förväntade ambitions- och kostnadshöjningen, tillsammans med det ekonomiska trycket ska finansieras
VD på SKL Håkan Sörman fortsätter:
-          Det är absolut dags för den offentliga sektorn att på allvar börja samverka över gränserna
-          Generellt gäller det gamla uttrycket att den bästa affärsutvecklingen görs tillsammans med kunderna. I den offentliga världen behöver vi bli bättre på och inte bara förstå kundens behov, utan framförallt den situation man befinner sig i
De flesta har väl vid det här laget räknat ut att jag har ett syfte med att visa på dessa exempel. Jag tror nämligen att om vi ska lyckas i vårt välfärdsuppdrag så behöver vi använda oss av precis samma egenskaper.
Vilka strategier behöver vi utveckla för att lyckas?
Då finns där också en nära anknytning till min andra spaning…..:
Rapporten, Den offentliga marknaden - Offentlig verksamhet handlar för ca 800-900 miljarder/år, en fjärdel av BNP. Klart att den offentliga marknaden spelar en viktig roll för alla!
I Dagens Samhälle skriver chefredaktören, Mats Edman ofta en krönika på sista sidan. På temat ”Jakten på ekonomer och jurister går trögt” skriver han
-          Långtifrån alla har klart för sig hur sammanflätade det offentliga och privata är. Många lever i en föreställningen att det skulle finnas några vattentäta skott mellan offentligt och privat. Så är det ju inte, vilket alla kommunpolitiker är medvetna om.
-          Offentlig sektors roll som beställare ökar stadigt. Samtidigt blir företagen och leverantörer av produkteter och specialistkompetens hela tiden viktigare. Den ömsesidiga nyttan bli alltmer uppenbar
-          Varje år intervjuas 12 000 studenter på landets universitet och högskolor av Universum om var de helst vill jobba när det gått ut skolan. Av den nya undersökningen kan man dra den beklagliga slutsatsen att ”kommun” inte ligger längst fram i pannloben på våra ekonomer eller jurister när de tänker framtida arbetsgivare.
Det är så sorgligt. För alla som jag känner som kommit från näringslivet eller annan offentlig verksamhet till den kommunala verksamheten säger unisont ” Att ett mer utmanande eller intressant jobb har jag aldrig haft…”
Hur ska vi lyckas nå ut med det budskapet?
Min sista spaning får handla om ”Konsten att leda hållbart”
Margaretha Simm, journalist och ledarskapskonsult har givit ut boken ”Att leda med hjärtat”
”Vad är viktigast för en chef idag
-att nå de kortsiktiga målen eller uppnå resultat på lång sikt? Margareta Simm tror att det går att framgångsrikt uppnå båda delar, om chefen vågar se längre än näsan räcker”
”Bli en hållbar ledare
-          Ett hållbart ledarskap ser människan bakom organisationen och att företaget är en större del av en helhet. Beslutet tas med hänsyn till flera aspekter än kortsiktig vinst
-          Känn dig själv. Genom att förstå vem du är, dina drivkrafter och rädslor, kan du lättare sätta dig in i andras situation och förstå hur dina beslut påverkar dem
-          Se till att de beslut du tar idag är något du kan stå för i morgon, om ett år, om tio år
-          Lått ditt handlande styras av både hjärta och hjärna. Svåra beslut blir lättare att fatta och genomföra om du låter omtanke om andra prägla det du gör”
Jag känner mig helt bekväm med ovanstående tankar. Det känns bra att det här är ett prioriterat område för oss i Vimmerby de kommande åren!
Idag fulldag i Oskarshamn med diskussion om fördjupad samverkan inom räddningstjänsten mellan kommunerna i norra Kalmar län
Därefter kommunchefsträff med punkter som regional agenda för Kalmar län, EU:s sammanhållningspolitik, regionfrågan och befolkningsfrågan i länet.fredag 16 november 2012

Det är inte klokt så många möten man har med olika människor under en vecka. Vilket flöde av samtal om stort och smått. Det är också själva tjusningen med arbetet. Det blir aldrig tråkigt.

I måndags hade vi besök av regionförbundet i Kalmar. Vi hoppas naturligtvis att regionförbundet ska stödja oss när det gäller att matcha de medel vi fått till destinationsutveckling av Tillväxtverket. Frågan kommer nu behandlas politiskt.

Vimmerby har varit värd för ett möte inom vårt gemensamma infrastrukturskansli i veckan. Kommunalråd och tjänstemän från Högsby, Hultsfred, Kinda, Mönsterås och Linköping var här. Arbetet flyter på och det råder stor samstämmighet i gruppen.

Under hösten genomför räddningstjänsten brandskyddsutbildning med alla medarbetare på stadshuset. Jag var med på en utbildning i onsdags. Jag har jobbat inom offentlig sektor i 22 år i flera kommuner men det här var den bästa utbildningen jag varit på inom området. Informativt, effektivt och med inslag av praktiska övningar.

Idag har arbetet präglats av samverkan med grannkommuner. Telefonmöte om ev. inköpsamverkan i norra Kalmar län och avstämning när det gäller miljö- och bygg/mät samverkan mellan Vimmerby och Hultsfred. En bra dag!

fredag 9 november 2012

Jag har haft en mycket bra ledighet. Vi är två familjer som varit i USA och firat en jämn födelsedag. Jag är mycket tacksam för att vi slapp "Superstorm Sandy". Då hade vi redan lämnat New York för att tillbringa resterande semesterdagar i Florida. Ett minne för livet.
Väl hemma kom jag snabbt in i jobbet igen. Redan under måndagen började Anna Erlandsson Karlsson som utvecklingsstrateg och Helena Sjöholm började som administrativ chef i tisdags. Jag har sett fram emot att bli klar med dessa rekryteringar där det varit klarlagt sedan ett år att vi har behov av förstärkning. Det är skönt att ibland kunna bocka av och se att saker faktiskt händer. Alla inblandade har gjort ett mycket bra arbete! Ett år låter som en lång tid. Det är det inte när det gäller långtgående förändringar i offentlig verksamhet som ställer krav utifrån de demokratiska spelregler vi har att förhålla oss till. Granskningsrapporten för ett år sedan gav fem rekommendationer:

1.      Inför en ny ledningsstruktur för kommunstyrelseförvaltningen. I den nya strukturen föreslås bl.a. att administrativa funktioner och ekonomi samlas i en avdelning och att en ny chef rekryteras för att leda detta arbete

Nuläge: Ledningen på kommunstyrelseförvaltningen består nu av kommunchef, administrativ chef, personalchef, näringslivschef och samhällsbyggnadschef. Dessa funktioner finns även med i den kommunövergripande ledningsgruppen som också består av barn- och utbildningschef, socialchef, kultur- och fritidschef och miljö- och byggchef

2.      Tillför kompetens och resurser till kommunens ledningsfunktion. Det måste skapas ”en inre kärna” av funktioner, där nya personer tillkommer för att det ska bli möjligt att driva en samlad utvecklingsorienterad verksamhet, där kommunstyrelsen styr mot de mål som fullmäktige satt upp

Nuläge: Rekrytering har nu skett när det gäller administrativ chef och utvecklingsstrateg och de finns alltså även på plats fr o m den här veckan

3.      Inför en ny styrmodell med fokus på resultat – ekonomiska och kvalitativa resultat för medborgarna och brukarna. Styrmodellen måste också omfatta bolagskoncernen

Nuläge: Förslag till styrmodell kommer att behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet inkl politika visioner

4.      Överväg en annan nämndstruktur. Det finns inget som formellt hindrar att nämndstrukturen ändras under mandatperioden. Det kan göras till ett kommande årsskifte

Nuläge: En nämnd har redan försvunnit  - den gamla Socialnämnden och Teknik- och servicenämnden försvinner vid årsskiftet

5.      Rollerna behöver förtydligas mellan politik och förvaltning
Nuläge: Bl a kommer en gemensam utbildningsdag genomföras för ett 80- tal personer den 30/11

Tisdagen ägndes åt kommunstyrelsesammanträde. Därefter har vecken präglats av många avstämningar med chefer både internt och externt.