torsdag 28 mars 2013

Jag var ute och åt med äldsta dottern på lunchen och man känner nu (men bara på dagtid) att det är vår i luften. Härligt!

Den mest aktuella frågan just nu är kosten. I kommunfullmäktige debatterades frågan i måndags kväll och vi har nu ett politiskt beslut att förhålla oss till. Jag tror att de flesta upplever att det är bra att veta vad som gäller. Nu följer en lång implementeringsfas där vi behöver en bred förankring om när vilka steg ska tas så det fungerar för alla. I första hand måste vi naturligtvis säkra processen så att elever och brukare får en näringsriktig kost även under denna omställningsperiod. Vi behöver då ha med oss alla medarbetare inom kostverksamheten men också alla berörda medarbetare på de förvaltningar där maten serveras.

I går gjorde jag ett verksamhetsbesök i köket på Vimarskolan. Ytmässigt var köket mycket mindre än jag hade föreställt mig. Även utan detaljkunskap förstår man att det krävs mycket planering och kunskap om logistik för att klara att producera många fler portioner än vad köket egentligen är byggt för. Ofta har man fått frågor som varför man inte jobbar i skift för att lösa situationen. Det är helt enkelt inte möjligt utifrån de förutsättningar som finns när det gäller förvaringsmöjligheter och kylar. Nu ska vi jobba för att att få till riktigt bra lösningar!

Jag hade igår möte med VD:arna i bolagen. Det kändes som ett bra och viktigt möte. Det ligger också helt i linje med att vi ska arbeta för "en sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern" som det står i vårt första utkast till kommunövergripande styrkort.

Annars var nog veckans stora händelse tillkännagivandet av årets ALMA - pristagare som blev Isol från Argentina.

Hoppas att ni får en skön påskhelg!

torsdag 21 mars 2013

I Dagens Industri idag finns en krönika skriven av Emma Stenström: ”Oavsett om vi ser till enskilda individer eller grupper är det alltså olikhet som gäller”. Det var vad som visade sig också under gårdagen när ledningsgruppen samlades för att diskutera fram ett budgetunderlag som ska läggas fram för politiken för åren 2014-2015. Vi är en grupp med blandad bakgrund, olika kompetenser, ålder, kön och etnicitet.
Det handlar om ett komplicerat uppdrag där vi granskade och diskuterade kring ”need to have och nice to have” både i egen förvaltning och över förvaltningsgränser. Behoven oändliga och resurserna begränsade.  Vad kan vi avveckla eller utveckla och vad behöver bevaras?
Min upplevelse är att arbetet gjordes med rätt inställning, högt i tak och i god samverkansanda. Vi fortsätter på tisdag igen. Svåra problem löses bäst i heterogena grupper, där är jag alltså helt överens med krönikören. Från samma krönika. ”Nyckelordet är alltså att kombinera kognitiva olikheter”.
På tal om olikheter… Det har nu gått en vecka sedan jag läste ”Bästa Beatrice Ask”.  Öppet brev av Jonas Hassen Khemiri till justitieministern i DN. Det är sällan man läser något där man under flera dagar hamnar i djup reflektion över vårt samhälle. Jag bifogar länk om du missat den…

fredag 15 mars 2013

Landade precis in på jobbet efter ett par dagar i Tranås. CKS kommunchefsnätverk har träffats där denna gång. Efter sedvanlig information om och av personer från värdkommunen ägnade vi oss åt att diskutera:

Hur skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kommunledningsarbete? Stabilitet och samförstånd framhävs ofta som viktiga förutsättningar. Samtidigt är en kommuns långsiktiga utveckling beroende av att nya idéer utvecklas och får genomslag i kommunen. En viktig fråga blir: Hur kan kommunledningar kombinera behoven av samförstånd och stabilitet med nytänkande och idéutveckling? " En spännande CKS rapport av Johan Wänström som också deltog under dessa dagar. Johan är verksam inom kommunforskningsinstitutet Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Johan berättade om sin forskning inom detta område. I den visar han dels hur ett eftersatt idé- och visionsutvecklingsarbete kan få stora långsiktiga konsekvenser, dels hur viktigt det är att ha fungerande kommunikationskanaler – såväl internt inom den kommunala organisationen som externt med medborgarna.


Syftet med det här nätverket är just lärande och erfarenhetsutbyte. Aktuella frågeställningar dras parallellt i kommunchefsnätverket och kommunalrådsnätverket.


Vi fick även oss en dos av "Nytt från CKS" och "Samverkan inom skolan".


På ledningsgruppen i tisdags handlade det mest om kost och ekonomi. Dessa frågor kommer att vara i starkt fokus även nästa vecka.

fredag 8 mars 2013


Tack!

Stort tack till alla ni som skickat mail, ringt och skrivit på olika sociala medier när ni uppmärksammat nomineringen och min 91:a plats när det gäller Dagens Samhälles ranking ”Välfärdens 100 viktigaste kvinnor” i landet. Era ord betyder mycket och har gjort mig mer glad än den officiella delen!

Kost

På kommunstyrelsen i tisdagen diskuterades kost och vilka kök som kan vara lämpliga att åter igen bli tillagningskök. På tisdag är det CESAM och jag tycker att det ska bli spännande att höra hur berörda fackliga organisationer ser på frågan. Jag tror att man där fått många inputs från sina medlemmar som varit med ”några varv” i denna fråga där så många har ett så stort engagemang. Jag har därför stor respekt för vad man kommer att lyfta fram som viktigt medskick till politiken inför deras fortsatta process.

ALV

Hela kommunstyrelsen, presidiet i miljö och bygg samt koncernledningen på tjänstemannasidan och en del berörda tjänstemän var inbjudna till ALV i tisdags. Vi fick information om deras utvecklingsplaner. Jag känner mig uppriktigt stolt över att i många sammanhang representera Vimmerby kommun där vi har en stor förmån att vi haft Astrid Lindgren vilket ger oss helt unika förutsättningar!

Ledarforum

Ledarforum idag handlade om ”Hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare” och status när det gäller arbetet med vår nya styrmodell. Det är alltid bra att få träffa alla chefer i kommunen, det ser jag fram emot varje gång. Jag märker tydligt att vi har ett ökat engagemang för gemensamma frågor nu när vi ses om jag jämför med när vi började med att anordna ledarforum i kommunen.

IT-SAM möte

På eftermiddagen idag har kommuncheferna inom IT-SAM träffats i Vimmerby. Tre timmars intensiva diskussioner. GIS, statistik, beredskap efter kontorstid, personalhandbok, informationssäkerhet, investeringsplan 2014-2016 med mera…

 

fredag 1 mars 2013


Fylld av entusiasm och tillförsikt...

Jag har precis avslutat det första tillfället med den första gruppen med 12 ledare i ledarutvecklingsprogrammet. Jag känner mig helnöjd över att jag bestämt mig för att delta när varje grupp startar och avslutar programmet. Deltagarna var mycket positiva, nyfikna och alerta. Det bådar gott. Det känns så bra att vi nu är i gång. Jag ser mycket fram emot att möta alla ledare för att få möjlighet att förstärka bilden av vad som ska känneteckna vår organisation.

Målet med ledarutvecklingsprogrammet är att den som deltar ska:
- kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar
- kunna se, analysera och påverka en grupps utveckling
- att medvetet gå från att repetera, recensera och reflektera i grupp och enskilt
- utveckla sin förmåga att ta och ge utvecklande feedback
- öka sin självkännedom
- personlig utveckling
- att tillsammans utveckla organisationens övergripande ledarskap och skapa ledarskapsstrategier

Allt detta i syfte att bättre utveckla de egna arbetsgrupperna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Nu blir det hemuppgifter för gruppen innan nästa möte i maj. Två grupper till startar under hösten 2013. Varmt lycka till alla! Det här kommer att bli bra!

I övrigt har veckan varit fylld bl a med kommunfullmäktige, ledningsgrupp, RUS-samtal och en trevlig lunch med en VD i en annan bransch. "Nätverka" ger nya insikter men även goda skratt i samförstånd.
En vecka mest fylld med saker som ger energi men också inslag av en del onödiga energitjuvar.