torsdag 23 maj 2013

Jag har precis varit i Källängsparken på invigning av den nordiska Barnkulturfestivalen. Solen lyste och parken är så fin! Det var massor med barn på plats från hela kommunen. Vi som var där fick se en härligt välspelad teater med Pippi. Idag är det dessutom Emils födelsedag så vi passade alla på att gratulera... Nu fortsätter festivalen med olika aktiviteter t o m lördag.
 
Jag har idag också varit med på näringslivsrådets möte. Råden på näringslivssidan är starkt kopplade till frågor som berör tillväxt och näringslivsutveckling. Det är helt nödvändigt med den här typen av dialoger och möten för att vi ska dela både nulägesbild i så stor utsträckning som möjligt också inriktning på det fortsatta arbetet. Vi hade bra diskussioner om ranking, statistik kring besöksnäringens betydelse. Vi passade även på att informera om kommande Lotsarbete som syftar till att höja kvaliteten när det gäller kommunens service och information till företagen.

Jag vill även skriva lite om vår gemensamma utvecklingsdag för kommunstyrelseförvaltningens administration. Vi var ett 40-tal medarbetare som igår samlades på Kröngården. Jag kände mig både glad och nöjd efteråt för det engagemang som visades under dagen. Det här är ju en grupp som aldrig träffats förut utifrån ett speciellt syfte. Politiken har en målbild som säger "En sammanhållen, effektiv och flexibel kommunkoncern". Kommunstyrelsens administration måste i det fallet bli ett föredöme. Dels har vi en egen förvaltning som ska präglas av arbete med effektiva processer, där vi fortlöpande ifrågasätter "vad vi kan sluta att göra" och ständigt öka kundnyttan. Som internserviceorganisation behöver man dessutom vara klar över vem som är kund. Dessutom ligger det på kommunstyrelseförvaltningen att vara initiativtagare så att arbetet även samordnas med övriga förvaltningar. Politiken pratar dessutom nu allt oftare om koncernsamverkan vilket ytterligare ökar kravnivån.
Mitt eget pass handlade om att jag delgav "min resa" d v s vad som hänt, var vi befinner oss och vilka uppdrag som ligger den kommande 2-årsperioden. Detta kopplat till ett tydligt HUR. Det vill säga vad förväntas av ledare och medarbetare inom organisationen. Jag utgick både ifrån forskning och också egen erfarenhet som finns inom området om vad som är mest framgångsrikt.
Under eftermiddagen fick alla möjlighet att framföra sina synpunkter som vi nu ska sammanställa.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på företagsbesök. Hela dagen mötte vi engagerade drivna personer som finns och verkar i Vimmerby kommun. Frödinge Mejeri med sitt medvetna lean-tänk, eldsjälen Håkan i Brantestad . Proffsiga Virums älgpark (inkl puss av älgen, Harald). Sist ett besök hos några som är djupt engagerade i Turista i Tuna. En verkligt bra dag på jobbet!

Miljö- och byggsamverkan mellan Hultsfred och Vimmerby fortskrider. Nu ska förvaltningen arbeta fram ett förslag kring organisation, taxor och styrform.

fredag 17 maj 2013

Den här veckan har präglats av möten kring koncernens ekonomi. I början av veckan, årsstämmor när det gäller kommunens bolag.

Tisdag och onsdag budgetdialogdagar inför fastställande av budgetramar 2014-2015. Samtliga förvaltningar och nämnder gick igenom konsekvenser utifrån de budgetförslag som KS skickat ut på remiss till nämnderna. Nu tar politikens prioriteringsarbete vid och i början av juni kommer ett förslag till budgetramar från alliansen och oppositionen. Sammanfattningsvis är det stora behov som lagts fram för den politiska ledningen och nu följer alltså diskussioner om prioriteringar och ambitionsnivåer.
Jag har dragit hela budgetprocessen för facken som kommer att delge sina synpunkter till politiken under pågående budgetprocess

I dag kommunchefsträff i Mönsterås. Vi har varit i Mönsterås nya huvudbibliotek. En användbar och genomtänkt lokal. Framtida strukturfonder och befolkning i balans med mera på dagordningen.torsdag 9 maj 2013

Kortvecka igen.

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Fokus på kommunstyrelseförvaltningen och dess förutsättningar. Den här gången var vi i räddningstjänstens lokaler. Vi fick en avrapportering om sotning av skorstensfejarmästare, Mats Karlsson, Om förebyggande arbete av brandmästare, Roger Linder och räddningschefen, Tommy Lindström genomförde också sin årliga avrapportering.
KS fattade beslut om införande av Företagslotsfunktion. I Vimmerby kommun kommer näringslivssekreterare, Carina Östh på näringslivsenheten att hålla ihop trådarna. Jag tror mycket på konceptet och tror också att det är rätt läge för oss att utveckla våra metoder. Jag kommer att återkomma till det här längre fram.

Avstämning och samverkansdisussioner kring verksamheten miljö/bygg/mät i Hultsfred igår. I mitten av maj finns en gemensam presideöverläggning inplanerad mellan kommunerna

Vi har även träffats i ledningsgruppen för invandrarfrågor där vi gick igenom nuläget. 

Nu tar jag ledigt och åker till Stockholm, igen...

fredag 3 maj 2013

Ett  gammalt kinesiskt ordspråk säger "Den som planerat ett träd har inte levt förgäves". Ordspråket läste jag samma dag som "min" bok planterades på Näs förra helgen. Ett trevligt intiativ!

Annars är det en kort arbetsvecka. För kort i förhållande till min ambitionsnivå vad gäller arbete...

När det gäller händelser av vikt den här veckan så är nog utan konkurrens "maratonkommunfullmäktige" i måndags. Stort fokus på fiberfrågan.

Med anledning av mitt VD- skap i VKF har jag och Micael Glennfalk hunnit med en träff med revisorerna.

Igår - Vimmerby Warm Up på mässhallarna. Inspirerande föreläsare och dessutom mycket bra underhållning! Nu ligger hela besöksnäringen i startgropparna. Jag tror på en mycket bra sommar. Det känns fantastiskt med en ny Emil-miljö på ALV. Kanske min absoluta favorit i skattsamlingen.

Nu bär det av mot Stockholm, Springsteen på Friends arena. Den upplevelsen är svårslagen, varje gång!