fredag 28 juni 2013

I Ledaren i går i Vimmerby tidning fick vi tips om hur vi ska hantera kompetensförsörjningen i kommunen. "Ett tips är att satsa på internutbildning för att höja kompetensen, inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa, utan istället inom respektive förvaltnings kärnverksamheter".

Vi för en ständig dialog inom ledning och politik om behovet av kompetensutveckling.
För att ta några aktuella exempel så kommer vår egen jurist hålla ett antal internutbildningar under hösten om avtal och öka vår kunskapsnivå om gällande konkurrenslagstiftning.
- Vi planerar dessutom en internutbildning för en bred skara när det gäller internkontroll.
- När fullmäktige fattade beslut om den nya inriktning av kostorganisation inkluderade det en satsning på kompetensutveckling.
- När vi genomförde den nya organisationen inom lokalvård genomfördes också en hel del utbildningsinsatser.
- Socialtjänstens verksamhetsområde har de senaste åren fått en hel del stimulansmedel som noga används bl a till det viktiga värdegrundsarbetet.
- Inom ekonomiadministrationen har vi genomfört kompetenskartläggningar och planerar nu för de delar där det framkommit att vi har behov
- Inom skolans värld är det högaktuellt med bl a karriärtjänster.
- Vi kommer att delta i ett gemensamt projekt med regionförbundet och länets övriga kommuner där vi erbjuder ett traineeprogram för medarbetare med spetskompetens
- När det gäller "ev blivande ledare" har vi ett gemensamt program (ESF projekt) med 7 andra kommuner som är mycket uppskattat.
- Vi måste de kommande åren satsa stort på utbildning för alla inom IT. Alla behöver kunna hantera en del IT-stöd på ett effektivt sätt och sedan finns ju många förvaltningsspecifika program så klart

Detta är bara några glimtar om vad vi gjort och vad vi planerar. Ändå är det säkert inte tillräckligt utan vi behöver både erbjuda fler medarbetare utbildning inom fler områden med både ökad bredd och djup.

För mig är vår satsning på ledare i Vimmerby kommun" en internutbildning". Visserligen har vi extern kursledning men den är bara för oss, planerad efter våra behov. Vi når alla istället för att skicka olika ledare från olika förvaltningar på olika ledarskapsutbildningar med olika kursarrangörer på annan ort. Det riskerar bli spretigt och betydligt mindre kostnadseffektivt. Dessutom når vi inte den effekt som handlar om att lära känna varandra, öka vi-känslan, skapa relationer mellan förvaltningar för att skapa effektivare samarbetsvägar som gynnar helheten.

Sedan var det beskrivningen - "inte flummiga ledarskapsutbildningar för x antal miljoner där effekterna är omöjliga att begripa" som fastnade hos mig efter att jag läst det igår. Vi har valt att utgå från delar som vilar på forskning om framgångsrikt ledarskap. De personer som deltagit har inte, som jag uppfattat det, tyckt att det varit det minsta "flummigt".  Det blir istället ofta svidande realistiskt eftersom den bygger på återkoppling om hur andra uppfattar mig som ledare varvat med bakomliggande teori. Där man sedan formulerar en personlig handlingsplan.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Valdemarsvik på kommunchefs- och kommunalrådsträff inom CKS (Linköpings universitet). Även här var temat denna gång "Ledarskap". Inte heller här var det "flummigt". Annika Härenstam och Tina Forsberg Kankkunen från Göteborgs resp Stockholms universitet forskar på "Organisationens betydelse för ledarskapet". Hur ska organisationen se ut för att man ska kunna vara chef. Det spelar ingen roll hur duglig kapten man har eller hur kompetenta medarbetare man har om inte skutan är sjöduglig". Kartläggningar och jämförelser har genomförts inom tekniska och människovårdande yrken. Intressanta data presenterades. Mycket diskussion och reflektion. Att öka medvetenheten kring vilka förutsättningar vi ger våra ledare ser jag som en mycket viktig uppgift för mig. Forskarnas slutsats handlade om vikten av stöd och att bygga tillit.

onsdag 19 juni 2013

Äntligen midsommar. Men vad har hänt med vädret?
Kort arbetsvecka. Jag tänker vara ledig så mycket som möjligt i morgon för att förbereda midsommar som ska firas hemma hos oss. Hela släkten samlas (på min pappas sida). Var och en har ett givet ansvar för någon viss del av det man måste äta en midsommarafton. Jag ser fram emot fredagen!

"Avhopp"
Den här veckan har annars präglats av att vår administrative chef, Helena Sjöholm sagt upp sig. Jättetråkigt för oss men jag är ändå glad för den tid som hon funnits hos oss.
Jag har här skrivit om det så många gånger d v s om vikten av att kunna rekrytera och behålla kompentent arbetskraft samt om vikten av att satsa på de medarbetare som redan finns hos oss. Konkurrensen är stenhård och kommer att bli ännu svårare. Personer med attraktiv bakgrund och erfarenhet får kontinuerligt olika erbjudanden och den riskfaktorn kommer sannolikt att öka. Det här är i särklass mitt största orosmoln.

Skadegörelse
Jag kom på att jag skrev ingenting om Källängsparken förra veckan... Jag blev uppmanad att komma ner och" titta på eländet"! Tragiskt för alla! Det här kostar kommunen en massa onödiga pengar som absolut skulle komma till bättre nytta på andra ställen. Mest tänker jag på medarbetarna på parkavdelningen som gjort ett så bra jobb och sedan fick börja varje morgon med att städa, sanera och plantera flera gånger om. Vi fick dessutom hyra in vakter. I säkerhetsrapporten står att läsa att "berusningsgraden var hög" under flera kvällar. Jag tycker att detta är riktigt allvarligt. Det här kan ingen enskild part lösa själv. Här krävs kontinuerlig dialog med ungdomar om konsekvenser, föräldrar, polis och olika kommunala förvaltningar i samverkan och kanske också även vakter fortsättningsvis. Vi kommer att dra lärdomar, samverka bättre och generellt minska acceptansnivån. Kommunen polisanmäler allt som framkommer i denna väg.

Vackra Vimmerby
På kommunstyrelsen fick vi intressanta dragningar av tre olika arkitektbyråer om "Vackra Vimmerby". Håll utkik de närmaste dagarna om mer info på hemsidan och på biblioteket.

Lunden
Vi hann också med ett studiebesök på vår nya finfina förskola, Lunden. Fastighetsförvaltare, Malin Starenflykt har hållit samman projektet på ett mycket bra sätt och förärades med en "guldmedalj" av kommunalrådet Micael Glennfalk. Här känns det som att miljön skapar de bästa förutsättningarna för att skapa trivsel och ett bra klimat för både barn och medarbetare!

Jag önskar att ni alla får en riktigt härlig midsommar!

söndag 16 juni 2013

Av olika skäl är jag ett par dagar sen med nytt inlägg... Vilken helg vi haft i Vimmerby! Jag har under helgen varit och besökt ALV där invigningen ägt rum av den nya Emil-miljön. Jag hoppas och tror som många andra att sommaren blir en succé för besöksnäringen. Vår landshövding, Stefan Carlsson gratulerade länet, kommunen och ALV till en fantastisk ny lekmiljö. Det är bara att hålla med! Jag vet inte om allt flöt på lika bra" bakom kulisserna", som besökare kunde man inte märka något som blev fel. Allt var så genomtänkt i minsta detalj och var rakt igenom mycket proffsigt! Dessutom har vi haft vädrets makter med oss.

Idag har också den nya utställningen - "Vägen till Emil!" invigts på Näs. Tyvärr hann jag inte dit idag utan det får bli ett senare besök.

onsdag 5 juni 2013


Omvärldsbilder

I tidningen" Företagaren" nr 4, 2013 finns en intressant intervju med Micael Dahlén som är professor i ekonomi vid handelshögskolan i Stockholm. Han är en av dem som är med och formar debatten inom näringsliv, företagande och ekonomi.  På frågan vad som händer inom 5-10 år svarar han:

- det är ingen enkel fråga jag känner mig ganska trygg numera med att säga att det kommer att ha hänt mycket mer än vad jag kan tro eftersom det går snabbare och snabbare. Något som är tydligt är att arbete och privatliv går ihop allt mer för många människor. Det är väldigt relevant för företagare, men också för företag. Jag tror dessutom att alla kommer att vara egenföretagare i framtiden. Det kanske inte tar fem år kanske tar det längre eller kortare tid, men jag tror att alla har ett eget företag, att vi gör det för vi kan det och för att vi inte nöjer oss med mindre. Det hjälper oss också att se alternativkostnaden i allting vi gör så att vi sätter större värde på vår egen tid.

Spännande, så har jag aldrig tänkt. I så fall är vårt kommunalråd, Micael Glennfalk på rätt spår när han säger att "alla bör göra några år som företagare" dessutom tillägger han att "alla också bör vara politiker under en tid".

I samma tidning finns undersökningen "Hur ett jobb blir till" presenterad - En färsk undersökning från Företagarna. "En vanlig och inte helt ologisk slutsats är att utbildning ger jobb". Högst upp på företagarnas lista över viktiga egenskaper är rätt attityd, rätt yrkeserfarenhet, social kompetens, energi och motivation och noggrannhet" i botten hamnar lång utbildning och lång yrkeserfarenhet. Hela undersökningen finns på foretagarna.se. Nationellt har annars den här undersökningen kanske framförallt uppmärksammats p g a hur få som rekryterar med hjälp av arbetsförmedlingen. Kanske oförtjänt dock eftersom arbetsförmedlingen lyckas hjälpa mer än 8 av 10 som gett dem chansen...

"Kreativitet, dynamik och balans" vill kvinnliga studenter få ut av sitt framtida arbetsliv, visar Universums senaste undersökning - Företagsbarometern.  Framtidsforskaren Peter Siljerud som tittat på undersökningen tror att kvinnorna kommer att dominera morgondagens arbetsmarknad. "Den avgörande långsiktiga trenden är att kvinnorna håller på att gå ifrån männen." Han pekar bl a på utvecklingen när det gäller studieresultat. Han pekar också på bristen att vilja bli chef. Fritiden värderas högre. "Det här är något som jag ser redan idag.  Jag har arbetat med över hundra personalchefer och som redan idag vittnar om svårigheten att rekrytera kompetenta chefer".

Budgetläge


Jag läste idag i Vimmerby tidning om Hans Jensevik från Kommunrating som besökt Västerviks kommun. Han pratar alltid om vikten av "sjukdomsinsikt" vilket han framhåller som den viktigaste framgångsfaktorn till Västerviks kommuns återhämtning.

Vad gäller då för Vimmerby, är det annorlunda hos oss? Nej, klart är att vi har ett stort anpassningsarbete framför oss för att inrymma verksamheten inom budgetram. Det arbetet kommer nu att intensifieras.

Annars hoppas jag nu på en skön och solig och avkopplande nationaldag i morgon med flaggan i topp!

lördag 1 juni 2013

Näringsliv

Jag har nu varit med på både näringslivsråd och industriråd. Politiken har pekat ut ett " Ett företagsammare Vimmerby" i sin Vision. I styrkortet finns " ett varierat och utvecklat näringsliv" med. Jag känner att politiken och tjänstemännen i kommun har en mycket stor vilja till att utveckla näringslivsarbetet. Min roll på råden har varit att lyfta blicken och förmedla en målbild var kommunen befinner sig om 2 år.

Om två år befinner vi oss på Topp 50 -listan på Svensk näringslivs rankning.
Vi ser framförallt en skillnad i hur man som företagare har ökad tillit till både kommunens tjänstemän och politiker, dels handlar det om attityder men också om rättssäkerhet. Vi ser också en stor förbättring i hur företagen upplever att kommunen ej bedriver verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet. Vi har samverkat kring kompetensförsörjningsfrågor så vi fått till en bättre matchning mellan behov och tillgång till kompetens på arbetsmarknaden. Vi har fått gehör för viktiga infrastruktursatsningar och tillströmningen till våra industriområden är över förväntan. Befintliga företag i kommunen har ökat sin lönsamhet och omsättning och utveckling i antal nystartade företag är god!

Låter detta som en utopi eller saga? Inte alls, men det sköter sig inte självt! Vi har nu inlett diskussioner om vilka strategier vi ska ha framöver i råden. Jag hoppas att vi nu "på riktigt" kan göra som tex Åre (som också är en av Sveriges fem utvalda destinationer). Där har man på ett imponerande sätt krokat arm och stöttar varandra. Vi har alla förutsättningar i Vimmerby! Näringslivets förutsättningar till tillväxt är avgörande för att vi ska kunna behålla och utveckla välfärdtjänsterna i kommunen. Det pågående budgetarbetet är en utmaning och visar verkligen vikten av en fortsatt positiv utveckling.

Ledarutveckling

Under torsdagen och fredagen ägnade sig ledningsgruppen åt en djupdykning i modellen "Utvecklande ledarskap". Jag har varit med om det några gånger förut och det har alltid varit olika eftersom det varit i olika uppdrag, olika miljöer och kulturer. Tidsaspekten d v s hur längre gruppen arbetat tillsammans har också betydelse. Jag känner mig mycket nöjd med dagarna. Vi har nu lagt grunden för ett gemensamt språk i ledningen. Det står nu klart för alla i ledningsgruppen vilken inriktning jag önskar på HUR vi tillsammans ska jobba med våra uppdrag i kommunen. Det skapar kraft. Lägger vi sedan till att alla andra ledare inom den kommande treårsperioden också får möjlighet att öka kunskapsnivån inom området framgångsrikt ledarskap. Dessutom få konkret feedback på hur omgivningen ser på sin ledare, det skapar en enorm kraft och ökar våra förutsättningar att leverera goda resultat.

Ledarforum

Om vi backar en vecka tidsmässigt så hade vi ledarforum i plenisalen. Tema denna gång var "Ett hedersrelaterat liv". Två av våra interna, duktiga medarbetare på Lärcentrum, Jeanette Frejd och Ylva Sandström besökte oss. De ökade kunskapsnivån och delgav oss praktiska tips på hur man kan hantera olika situationer. En viktig uppmaning är behov av utvecklad samverkan mellan förvaltningar och att vi generellt behöver "minska toleransen mot det intoleranta".
Det andra temat för dagen var presentation av IT-SAM:s olika delar. Syftet med detta pass vara att alla ledare i kommunen ska få en liten inblick i den bredd som finns inom kommunalförbundet. Som enskild liten kommun har man inte möjlighet att ha så mycket resurser och den spetskompetens som krävs för att möta framtidens krav inom IT. Jag är dessutom övertygad om att utvecklingstakten bara kommer att öka...