fredag 19 juli 2013

Ansvar, Mod och Fantasi i det lokala arbetet kopplat till omvärldsfaktorer
”Har du någon gång provat att lägga dig på golvet hemma i köket?  Plötsligt ser du allt som du tycker att du känner så väl på ett helt nytt sätt”.  I Ledaren i sista numret av Kvalitetsmagasinet kan man läsa om att man ibland behöver byta perspektiv. Det blir min önskan inför hösten – Att alla anställdas kreativitet tas tillvara och att de modiga idéerna tas tillvara. För att vi ska få ett framgångsrikt resultat är vi i starkt behov av att vi låter olika bilder mötas. Första impulsen när det gäller något nytt är oftast att säga – Nej. Jag hoppas att vi kan få till en kraftfull dynamisk rörelse i riktning mot politiskt uppsatta mål .
På kommunnivå har jag läget utifrån nuvarande förutsättningar klart för mig. Här finns tydliggjorda uppdrag och handlingsplaner. Jag har även min egen prioriteringslista inför hösten klar som ska stämmas av med politiken direkt efter semestrarna. Uppdragen är kända. Fokus ska nu ligga på ett bra genomförande!
Förra veckan lyfte jag det som tydliggjorts som nationella utmaningar. Den här gången kan ni läsa en del om regionala utmaningar som då också blir lokala utmaningar.
Arena för tillväxt är en icke vinstdrivande organisation som ägs av ICA, Swedbank och Sveriges kommuner och landsting. Deras arbete syftar till att bidra till lokalt och regionalt tillväxtarbete genom att främja samverkan mellan privata och offentliga aktörer.  I den nya skriften finns bl a Västerviks kommuns omställningsresa med.” I takt med att ekonomin blir mer kunskapsdriven framstår näringslivets och arbetsmarknadens möjligheter att rekrytera kompetens man behöver som allt viktigare” Hur människor och företag är rustade för att möta nya kunskapskrav är en ständigt aktuell fråga. Förutsättningarna för att klara detta problem borde öka med decentraliserad samordning av insatser skriver man i rapporten. Det känns bra att vi redan är igång och har en aktiv dialog med grannkommunerna - Västervik och Hultsfred i denna fråga!
Vad ger man då för konkreta råd? Inget nytt kanske men det är alltid bra med en liten repetition.
1.      Öka samverkan lokalt och regionalt
-          Politiskt mod och uthållighet, samverkan över partipolitiska gränser
-          Förbättrad dialog mellan offentligt och privat
-          Kommunövergripande samverkan
-          Det handlar inte om några engångsinsatser utan en ständig process och regelbunden dialog
2.      Öka det regionala handlingsutrymmet kring tillväxtfrågor
-          Det gäller såväl arbetsmarknads-, närings-, utbildnings och integrationspolitik men också infrastrukturspolitik och andra näringslivsfrämjande insatser
3.      Förnyelse av näringslivet
-          Nya företag ska bli vänligt bemötta och känna sig välkomna
-          Skapa framtidstro
-          Stimulera entreprenörskap t ex Ung företagsamhet
-          Öka samverkan skola och näringsliv
-          Enkel och effektiv beslutshantering
4.      Satsa på ungdomar och nyanlända – De har högst arbetslöshet och utanförskap, men störst potential.

Verksamhetsbesök
I tisdags gjorde jag ett verksamhetsbesök på mätavdelningen. Jag följde med mätningstekniker, Krister Berger upp till Cirkusplatsen för att ta del av ”en dag på jobbet”. Jag fick veta en del om hur man använder den avancerade mätutrustningen. Men också hur en vanlig arbetsdag ser ut, om fördelning av arbetsuppgifter, hur mycket internt arbete man utför i förhållande till externt o s v. Ett mycket variationsrikt jobb när det gäller plats och möten med människor. Det mest bestående intrycket kommer dock att vara den arbetsglädje, serviceanda och det engagemang som jag fick möta! Stort tack Krister för att du tog dig tid. På mätavdelningen har vi för övrigt en ny medarbetare Karl-Johan Wendel , välkommen! Samtidigt vill jag passa på att varmt tacka karttekniker, Annika Sandström för dina ca 40 år i kommunens tjänst!
Nu tar jag semester och återkommer vecka 34.
Trevlig sommar!

fredag 12 juli 2013

Tack till vår fantastiska cafeteriapersonal för dagens härliga tårtfest. Hoppas att ni får en fin sommar!

Jag har varvat veckan med många spontana möten, städning och planering inför hösten. Det känns riktigt bra!
Jag bläddrar en del i "Svenska framtidsutmaningar" som är en slutrapport från regeringens framtidskommission. Där tar man upp och beskriver:

1. Siktet mot framtiden
2. Ett Sverige i förändring
3. Globaliseringen och teknikutvecklingens utmaningar
4. Den hållbara tillväxtens utmaningar
5. Den demografiska utvecklingens utmaningar
6. Migrationens och integrationens utmaningar
7. Utmaningar för demografin och jämställdheten
8. Den sociala sammanhållningens utmaningar

Naturligtvis är de områden som är svenska framtidsutmaningar också Vimmerby kommuns utmaningar.

Både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen har siktet inställt mot framtiden. Den frågan lever i allra högsta grad i vår vardag där vi tyvärr brottas med allt för många frågor som skulle haft sin lösning för länge sedan. Att trots det anta ett långsiktigt perspektiv är en utmaning men en absolut nödvändighet.
Vi för en dialog kring frågor som rör befolkningsutveckling ( som påverkar försörjningskvoten) och hur vi påverkas av utbildningsförändringar och hur etablering sker på arbetsmarknaden. Teknikutvecklingen och den ekologiska utvecklingens utmaningar finns nära oss och påverkar både vår vardag och vårt framtidstänk.
Jag vet också att politiken i Vimmerby funderar mycket kring- Hur får vi en levande demokrati med minskade deltagandeklyftor.

fredag 5 juli 2013

Semestertider

Nu märks det verkligen att det är semestertider. Nu när det är fredag eftermiddag i stadshuset märker man att det är ganska många medarbetare som från och med nästa vecka går på en välbehövlig och välförtjänst semester.
Det har redan den här veckan varit betydligt färre möten, och för mig, ett helt annat tempo än vad jag annars är van vid.

Igår var jag på ett möte på Astrid Lindgrens Värld. Där var det ett alldeles utmärkt "parkväder". Min 9-åriga dotter var där igår med fritids. Jag hade sett till att hon blev rustad med både regnkläder och gummistövlar. Det var inte populärt kan jag berätta....VD, Mikael Ahlerup berättade att föregående dags väderprognoser inför torsdagen spelade stor roll för antalet besökare denna dag. Utifrån hur vädret förhöll sig igår hade det normalt varit fler besökande. Som "ej initierad" kanske man inte tänker så mycket på vilken effekt den här typen av rapporter kan få för bl. a. vår besöksnäring.

Vårt kommunalråd, Micael Glennfalks födelsedag har annars varit "veckans event". En mycket trevlig och välordnad fest i trevligt sällskap!

De kommande två veckorna ska jag använda till att städa och komma i ordning inför höstens arbete.