lördag 26 oktober 2013

Nu är den tredje gruppen igång i ledarskapsprogrammet. En riktigt bra grupp som jag tror kommer att ha stort utbyte av varandra.
Laddar nu om inför sista arbetsveckan innan en lång semestervistelse i november. Många viktiga frågor och möten står på programmet nästa vecka.

fredag 18 oktober 2013

I tisdags fattade kommunstyrelsen beslut om en organisationsförändring på kommunstyrelseförvaltningen. Ny chef för det administrativa kontoret blir Anna Erlandsson Karlsson som tidigare haft en funktion som utvecklingsstrateg. Den tjänsten kommer inte att återbesättas. Anna tar med sig uppgifter som internkontroll, inre effektivitet, befolkningsutveckling, demografi och statistik och analys in i den nya rollen. Även kommunikatören, Petra Genfors kommer att ha sin tillhörighet på den administrativa avdelningen. Det känns som en riktigt bra lösning.

På kommunstyrelsen fanns VEMAB: s projektledare Stefan Larsson med och föredrog förslag på VA- plan. En viktig fråga med stor påverkan för många kommuninvånare och naturligtvis även när det gäller miljöpåverkan. Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige.

Tf kostchef Sofia Andersson fanns också med och gav en mycket bra rapport kring kostenhetens arbete.

I förra Dagens Samhälle fick jag ta del av ett intressant boktips " En halv sanning är också en lögn" av Hanne Kjöller. Den verkar handla om "grävjournalistik" när den är som sämst. Den gör mig nyfiken, får skaffa den.


fredag 11 oktober 2013

Jag har varit i Aneby på kommunchefsnätverk ett par dagar. Som vanligt fokus på ledarskapsfrågor och denna gång med viss fördjupning kring genusfrågor.

I veckan har vi annars haft folkhälopolitiskt forum i plenisalen. Värdefull dialog mellan elever på Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan, politiker och tjänstemän. Fokus på frågor kring delaktighet, skolmiljöer och på aktivitetsutbudet i kommunen.

I onsdags fick jag och styrelsen i Vimmerby kommuns förvaltningsbolag bra information kring utvecklingsplanerna på Näs. Det är ett riktigt smultronställe i kommunen. De utställningar man haft under sommaren har varit mycket sevärda.  När jag är där på besök slår det mig alltid hur berörda många besökare blir av att besöka platsen, där man kan se och uppleva miljön och ta del av all den information som finns tillgänglig. Det är alltid långväga gäster på plats och jag hoppas också att alla i närområdet tar del av och besöker Näs.

fredag 4 oktober 2013

På kommunfullmäktige i måndags kväll fanns Fredrik Löfgren som jobbar som ANDT - samordnare i länet och Mats Andersberg som är forskare på Linnéuniversitetet med. De redovisade en kartläggning och förbättringsområden inom området - ANDT ( alkohol, narkotika, doping och tobak) där man jämför kommunerna på en rad punkter. Mycket glädjande att se att Vimmerby finns med i den absoluta toppen inom detta område. Nu är det inte så att jag blir förvånad. En mångårigt och målmedvetet arbete har pågått där såväl politisk ledning som tjänstemannaledning varit mycket aktiva. När det gäller komplexa frågor inom offentlig sektor där många aktörer är inblandade krävs uthållighet och engagerade personer som leder och samordnar uppgiften på ett bra sätt. I detta fall är det kultur och fritidsförvaltningen med Anders Degerman som samordnare som får ett välförtjänst kvitto på bra utfört arbete.
Magnus Gustafsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande redovisade alldeles färska siffror vad gäller meritvärde och behörighet efter grundskolan. Det framgår klart att Vimmerby förbättrat sitt läge med ett rejält kliv i rätt riktning. Jag har följt förvaltningens arbete i mina diskussioner med förvaltningschef, Birgitha Sahlin och tycker att det är roligt att alla lärare och rektorer, övriga chefer och politiken får ett kvitto på att deras seriösa satsning på förbättrade resultat nu visar sig. Det allra största vinsten drar ju naturligtvis våra elever som med hårt arbete och nu med ett förbättrat stöd har en bättre grund att stå på.
Jag fortsätter på kommunfullmäktigespåret. Socialnämndens ordförande, Elisabeth Lago Nilsson berättade om socialnämndens verksamhetsområden och uppdrag. Jag följer även detta område väl genom dialog med förvaltningschefen, Anette Nilsson. Jag känner stor tilltro till att man är på rätt spår. Jag blir glad när jag ser att vi kunnat rekrytera på en hel del strategiska tjänster och lyckats locka tillbaka några duktiga medarbetare till oss igen till individ och familjeomsorgen. Inom andra verksamhetsområden jobbar man på, ibland i motvind med ökade behov, men med rätt inställning. Man har satsat stenhårt på uppföljning och åter uppföljning vilket ökar allas medvetenhet och kunskap.

Andra positiva saker. På kommunstyrelsen fanns den nya planarkitekten Regina Laine med och gav information om pågående arbete med översiktsplanen. Ännu en strategisk, viktig nyckelspelare för samhällsutvecklingen i Vimmerby!
Kommunikatören, Petra Genfors föredrog förslag på ny destinationslogotyp och förändring av den
grafiska profilen. Känns direkt mycket bättre. Vi kommer att ge ett mer proffsigt intryck.
Kommunstyrelsen beslutade sig för att ställa sig bakom förslaget som nu går vidare till fullmäktige.

Vi har påbörjat rekryteringen av ny ekonomichef. Jag hoppas att det finns en god kraft därute någonstans som har lust, kompetens och kraft att leda utvecklingsarbetet inom ekonomiområdet. Vi kan bl a  locka med en plats i en strategisk ledningsgrupp. Bra chefer med en hög samlad kompetens och höga ambitioner i en kommun där vi satsar på att utveckla ledarskapet.
För mig som kommunchef är det mycket viktigt att vi får en skicklig ekonomichef. Jag läste precis i CFO world nr 19,  2013 en intervju med CFO, Johan Lindström på IBM. Han berättar att IBM- koncernens globala CFO brukar säga att finanssidan ska vara andrepilot till affärsledningen.
- Vi sitter inte på distans från ett kontrolltorn och ger råd, vi sitter i själva flygplanet
En sådan ekonomichef behöver både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen i Vimmerby kommun. Vi har tuffa ekonomiska utmaningar framför oss...

Jag får avsluta med att tacka Per Gunnarsson och Els-Mari Knutsson för deras arbetsinsatser. De avslutade i veckan sina anställningar på personalavdelningen.