torsdag 18 december 2014

Administrativa avdelningen

Det har varit och är ett hårt tryck på vår administrativa avdelning på stadshuset. Tre kommunfullmäktigesammanträden på kort tid med många och långa ärenden med yrkanden ställer prov på både fokus, uthållighet och kompetens. Trots frånvaro har man klarat uppgifterna mycket bra och täckt upp för varandra. Dessutom slutar en uppskattad och mycket noggrann medarbetare sin anställning den här veckan. Stort tack, Marize Widerström som bl a hjälpt mig att hålla god ordning på många frågor av administrativ karaktär.

IT

Jag har själv under hösten lagt mycket kraft på att sätta mig in i de bekymmer vi bland annat har kring IT- driften på gymnasiet. Vi är nu på god väg att ringa in orsaker och planerar för fullt för åtgärder tillsammans med ITsam. Igår diskuterades frågan med medarbetare och ledning på gymnasiet där jag, flera politiker och ITsam deltog.

Öppet hus

Jag ser fram emot lördagens visning av den ena delen av det nya vård- och omsorgsboendet, Borghaga. Välkomna alla som har möjlighet!

Tack alla för goda arbetsinsatser 2014!

God Jul och Gott Nytt År!

Jag återkommer i mitten av januari med fler reflektioner och ögonblicksbilder från min vardag som kommunchef i Vimmerby kommun.


fredag 12 december 2014

Kom precis hem efter ett trevligt besök på Astrid Lindgrens Näs julmarknad. Det blev en del inköp och "småprat". Jag har idag annars ägnat dagen åt utvecklingsfrågor av regional karaktär. Östergötland bildar region nu vid årsskiftet. Intressanta reflektioner kring detta inom CKS ledarprogram där jag var inbjuden för att bidra med omvärldsbilder från ett annat län samt hur det påverkar vårt ledarskap. Den nye regionutvecklingsdirektören fanns också med under dagen, Andreas Capilla som fn är kommunchef i Åtvidaberg. Varmt Grattis till dig! Vi har haft ett mycket gott samarbete och jag kommer att sakna dig i vårt nätverk och i IT- samarbetet.

Under dagen har jag också haft kontakt med räddningstjänsten om den klass 1 varning som f n gäller kring den förväntade stormen "Alexander". Jag hoppas att den avtar innan den når våra breddgrader, bl a för julmarknaden imorgon, men också för alla som faktiskt inte har så mycket val, utan måste ge sig ut oavsett oväder tex hemtjänstpersonal.

Annars har vi haft ännu ett mycket långt kommunfullmäktigesammanträde i måndags kväll. Ledningsgruppen har också hunnit med en första avstämning med de två kommunalråden i den nya majoriteten. Bra dialog som känns nödvändig med tanke på kommande utmaningar. Dessutom bra dialog i det övergripnade samverkansorganet, CESAM med alla närvarande om både nuläge och framtid.

I torsdags jullunch med administationen på kommunstyrelseförvaltningen. Mycket god jullunch från Vimarköket och ett långt jultal av mig. Det har hänt mycket under året där jag då ville göra ett försök att förmedla allas viktiga roll för att "maskineriet" ska fungera. De flesta funktioner på kommunstyrelseförvaltningen stödjer andra för att de i sin tur ska kunna leverera goda välfärdstjänster. Sedan har vi också en del funktioner som har direkta relationer med invånare,  företagare och potentiella inflyttare eller tillfälliga besökare. Alla medarbetare är viktiga för att skapa framgång!

Jag läste att det nu är klart att högskolecentrum byter namn till Campus Vimmerby.
Fortsättningsvis samarbetar nu Campus Västervik, Campus Hultsfred och Campus Vimmerby. Det här projektet känns fortfarande mycket, mycket intressant.

Dessutom har U2 biljetter och hotell säkrats inför två konserter i Globen, i september 2015. Det är stort!fredag 5 december 2014

Borghaga

Äntligen kan socialförvaltningen börja med att fylla Borghaga. Det krävs naturligtvis en hel del förarbete innan några brukare kan flytta in men nu är i alla fall den byggtekniska delen avklarad. Det har under många månader pågått ett gigantiskt planeringsarbete inom socialförvaltningen. Samtidigt som det är ett roligt arbete så frestar det också på i organisationen. Vardagsarbetet vid sidan om rullar på i vanlig takt och ska ledas och utföras med god struktur och god kvalitet.
Jag har varit med om den här typen av planeringsarbete tidigare som socialchef i andra kommuner. Dock aldrig så stort som det här projektet med 108 bostäder. Det finns stora fördelar med möjligheten att få utgå från en nybyggnation i stället för en ombyggnation. En ombyggnation ger fler begränsningar. Kostnaden för projektet för dock respekt med sig, men alternativ fanns inte. Den här frågan har stötts och blötts i hur många år som helst i Vimmerby kommun. Nu ser vi resultatet och vad jag kunnat se är det mycket fint och bra på alla sätt. Varmt lycka till!

Kommunens skolor

Jag glädjer mig mycket åt skolinspektionens utlåtanden om våra skolor i kommunen. Dessutom på huvudmannanivå finns det inga krav på riktade åtgärder alls!
"Uthållighet och konsekvens" är det som gäller för att vi ytterligare ska utvecklas säger man från skolinspektionen. Om man hittar rätt spår och inriktning visar sig det receptet vara det mest framgångsrika inom offentlig sektor. När vi tex ser vilka som är mest framgångsrika inom socialtjänsten i landet visar det sig även där, att de som hittar rätt spår och sedan håller i, är de som lyckas bäst med att få ut mest för insatta skattekronor. Därför ska vi de kommande åren " hålla i och hålla ut". Inga ogenomtänka organisatoriska förändringar som vi tror snabbt kan lösa vår situation. Utmaningen blir att bli överens om, grunda och förankra vad vi ska leverera för kommunala tjänster och även om det kan tyckas inkonsekvent till det jag skrivit innan, med vilken ambitionsnivå. Men så är det när det gäller politikst styrda, offentliga välfärdsuppdrag. Det är komplexa samband som hela tiden ska analyseras och hanteras. Det är det som är själva utmaningen med arbetet.

Övrigt

Jag kan konstatera att skådespelare skulle jag aldrig kunna bli... Jag tillsammans med Jocke Johansson, VD på ALV och Michael Karlsson på Vimmerby tidning skulle i veckan vara med på en filminspelning om värdskap. Temat i sig är ju otroligt viktigt för utvecklingen i Vimmerby. Alla behöver träna på detta. Hur gör vi så att alla känner sig sedda, välkomna och inkluderade oavsett om man är invånare, medarbetare, företagare eller tillfällig besökare? Hur väl vi lyckas visar sig genom utvecklingstakt och tillväxt.

fredag 28 november 2014

SKL:s nyhetsbrev "Stärk barnets rättigheter"


Följande citat finns med i SKL:s nationella nyhetsbrev, med en fin bild på tre glada medarbetare i Vimmerby kommun, jättekul!


"Förskoleteamet i Vimmerby och Kiwi visar vägen
I Vimmerby kommun finns Förskoleteamet som ger förskolorna en unik möjlighet att under dagtid få gemensam planeringstid för hela arbetslaget. Varje avdelning besöks 4 – 5 gånger per läsår.

Förskolebarnen får en dag med lite annorlunda aktiviteter när teamet och Kiwi kommer till avdelningarna. Kiwi är huvudfiguren i den saga som berättas för barnen vid varje besök. Sagorna bygger på förskolans läroplan och barnkonventionens artiklar. I många av våra sagor använder vi artiklarna 2: icke - diskriminering, 3: barnets bästa, 6: rätt till liv och överlevnad och 12: åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.

Konfliktlösning genom bra bemötande
Kiwi representerar det goda i sagorna och han visar djur och andra dockor hur man bemöter varandra på ett bra sätt. Vi tror att barnen kan känna sympati och förståelse samt känna igen sig i händelser som sker i barnens vardag. Under dagen kan vi hänvisa till vad Kiwi sagt och gjort om det uppstår eventuella konfliktsituationer.

I lekar och sånger följer vi upp temat i sagan. Den gemensamma upplevelsen av sagan skapar vi-känsla och påverkar hela dagens aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner trygghet och förtroende för oss och Kiwi är oss till stor hjälp. Vi blir kallade ”Kiwifröknarna” av många barn!"IT
Bra möten och dialog kring IT-utvecklingen i Vimmerby kommun den här veckan!


Räddningstjänst
PerÅke Svensson och jag fick tillsammans med kommunchefer och kommunalråd i de 5 kommuner som samverkar kring räddningstjänst en dragning om genomförda åtgärder, nuläge och framtidsplaner. Jag vet att jag skrev sist att jag var imponerad och det var minst lika bra denna gång. Vi har ändå bytt räddningschef under tidsperioden, men det verkar inte ha blivit någon störning alls utan snarare gett en ytterligare skjuts i samarbetet - Mycket bra!


Synpunktshantering
På initiativ från socialförvaltningen planerar vi nu att försiktigt starta upp ett gemensamt kvalitetsarbete för att hantera synpunkter och klagomål som inkommer till oss på ett professionellt sätt.


söndag 23 november 2014

Redan söndag kväll... Jag har varit i Stockholm sedan i fredags eftermiddag. Härligt med ett avbrott från vardagen.

På hemmaplan har det mesta gått i endurons tecken. Jag har många mycket intresserade personer i min omgivning. Jag har under helgen fått rapporter från ett stöttande serviceteam där föraren också lyckades ta sig i mål. Stort Grattis till er! Att köra en novemberkåsa är en mycket stor prestation! Alla de eldsjälar som lagt ner otaliga ideela timmar ska lyftas fram. Astrid Lindgrens Värld har fungerat som ett viktigt nav. Det krävs dessutom stor samverkan och sponsorer för att lyckas genomföra ett evenemang med ett sådant gott resultat som Novemberkåsan i Vimmerby, 2014 blev.

I fredags hade vi ledarforum. Kommunens chefer mötes för att få ta del av SKL- analysen som presenterades på senaste kommunfullmäktige. Vi tog även del av ett för oss nytt IT- verktyg. Det kommer att underlätta uppföljningen avseende olika typer av personalkostnader. Förvaltningscheferna för barn- och utbildning och kultur- och fritid regogjorde för sitt samarbete inom kultur och skola som ger så positiva mervärden för barn och ungdomar i kommunen. Sista passet ägnade vi åt att gruppvis diskutera vår värdegrund - ansvar, mod och fantasi samt ledarskapspolicy.

lördag 15 november 2014

Grattis Frizon till den delade andraplatsen! Vi är stolta över er och ert arbete och att det imponerar att ni varje år bevisar det genom att finnas med i toppstriden om att få priset "Årets Skoltidskrift"

fredag 14 november 2014

En dag i samverkans tecken:


Vi sex kommuner som samverkar kring inköpsfrågor har idag träffats i Vimmerby. Ett som vanligt konstruktivt möte. Efter mötet åt vi idag lunch på stadshotellet. Flera uttryckte sin förundran över hur fint det blivit efter renoveringen och maten var superb - mycket roligt!


Eftermiddagen, avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Även det ett mycket positivt möte. Främst fokus på miljö och bygg. Härligt att se att hårt arbete nu börjar ge resultat.


Kommunen bolagen och de privata utförarna:


Igår var jag i Finspång på CKS kommundag om kommunen, bolagen och de privata utförarna. Om styrning, granskning och insyn i 2000-talets kommuner. Mycket intressant och jag har med mig en hel del tankar hem. Fokus på frågan om möjligheten att granska kommunala bolag och kommunernas förmåga att styra dem. Dessutom är detta en del av den pågående kommunallagsutredningen där vi fick en dragning om läget.

fredag 7 november 2014Nya utmärkelser och "Det goda värdskapet"


Ja, vi har sannerligen medvind vad gäller utmärkelser för alla fina insatser som görs inom kulturområdet i Vimmerby kommun. Igår kväll var jag på plats när Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbank arrangerade den årliga mötesplatsen för "Framåtsträvande och företagssamma krafter i Vimmerby kring nutidsfrågor". Vimmerby kommuns Kulturskola fick via Anna Olausson motta 10 000 kr. Dessutom fick flera ungdomar som "vässats" inom kommunens kulturskola motta stipendier. Stort Grattis alla!


 Årets tema var annars "Värdskap". Jocke Johansson, VD på ALV redogjorde för ALV:s värdskap.


 Jag väljer att citera Jockes "7 vanor som gör skillnad. Från OK till WOW!


1. Le, leendet smittar av sig, "RMI" - rätt mental inställning. Alla vill vara med en vinnare


2. Se alla gäster som stjärnor, se upp till dem och lyft upp dem


3. Hypa kollegor, vänner, lyft dina medarbetare, hur duktiga och proffsiga de är " laget före jaget"


4. Vilja att alltid bli bättre. Bra kan alltid bli bättre, träna ofta och dela kunskap/ erfarenhet med varandra


5. Var påläst, kunna sitt område, hela parken, närområdets och destinationens utbud


6. Överraska gästen, ge det lilla extra "DLX"


7. Skapa personliga relationer, känna igen våra återkommande gäster, skapa relation"Andra viktiga budskap från Jocke:


- Det börjar alltid med dig själv


- Gott värdskap mellan medarbetare skapar trivsel, känslostämningar smittar alltid av sig


- Att våga gå utanför comfort zonen


- Motivera medarbetare/organisationen


- Delaktighet, transparens och synligt


- Återkoppling direkt


- Målbilder


- Smarta mål- specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt


- Se och hör. Alla vill bli sedda och hörda bekräftade


 Därefter fortsatte, Jan Gunnarsson, VD, Värdskapet Sverige AB. Även han pratade om ledarskap och medarbetarskap.


 "Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Ytterst handlar värdskap om att leva på ett öppet och inkluderande sätt. Se möjligheter och utmaningar som de är och inte filtrerade genom våra förutfattade meningar, antaganden, erfarenheter. Det krävs mod att leva på det viset, men ger så mycket tillbaka"


Både Jockes och Jans budskap stämmer så väl med de frågor vi arbetar med inom ramen för vårt eget ledarskapsprogram, vilket känns bra! Tack Vimmerby Sparbank och Sparbankstiftelsen i Vimmerby för en mycket bra kväll!Ny handelsutvecklare på plats


Välkommen Beathe Skaate och varmt lycka till!


 


 

fredag 31 oktober 2014

Jag har besökt ALV två gånger den här veckan. I måndags såg vi kvällsteatern med Ronja Rövardotter. Just den passar så bra på kvällen. Hela parken är så stämningsfull med marschaller överallt. Dessutom en fantastisk historia och skickligt skådespeleri. Jag och yngsta dottern har dessutom varit på höstmarknaden några timmar idag. Det blev teater med både Emil och Pippi och en del inköp. Det var mycket folk i rörelse och vädret kunde inte ha varit bättre!

I tisdags träffades kommunledningsgruppen och kommunens bolagsVD:ar för första gången under mina år i Vimmerby kommun. Redan i somras bjöd jag in koncernledningen till en gemensam kick- off. Fr o m nästa år kommer vi ha gemensamma möten. Vi var på Näs under dagen och VD, Kjell-Åke Hansson redogjorde för den planerade utvecklingen av verksamheten på ett mycket informativt och bra vis. I övrigt ägnade vi dagen till att skaffa oss en gemensam plattform. Jag känner mig mycket nöjd med dagen och uppfattade att vi alla var överens om vikten av att vi fortsätter på den inslagna vägen. Det var ett imponerande engagemang hela dagen där verkligen alla bidrog på ett mycket bra sätt.

söndag 26 oktober 2014

Vimmerby kommuns kultur- och fritidschef, Anders Eriksson tilldelades igår Astrid Lindgrens Världs Stipendium, 2014. Stipendiumet är på 30 000 kr. Så fantastiskt roligt! Varmt och stort grattis till dig, Anders. Jag känner mig glad över att programrådet som bl a består av familjemedlemmar till Astrid Lindgren sätter stort värde på det uthålliga utvecklingsarbete som bedrivs inom området, många gånger i det tysta, i Vimmerby kommun. När företrädare för kommunen, så här offentligt belönas, så gör det mig otroligt glad. Det är välförtjänt!

torsdag 23 oktober 2014

Kommunfullmäktige

Den här veckans främsta händelse är nog kommunfullmäktigesammanträdet i måndags kväll. Vi började redan klockan 17.30. Medarbetare från SKL fanns på plats för att redovisa resultatet av en beställd granskning om Vimmerby kommuns ekonomiska situation. Min bedömning är att vi kommer att ha god nytta av rapporten i det kommande arbetet. Vi passade också på att officiellt gratulera Näs med blommor, tårta och applåder. Klart hela fullmäkige ska få känna att vi har en stor anledning att fira det stora turismpriset som gick till Näs förra veckan! Sammanträdet präglades annars mycket av att vi befinner oss i en helt ny politisk situation i Vimmerby med S och M i majoritet. Mötet avslutades först vid midnatt...

Lotsar

Jag har träffat lotsgruppen den här veckan. Mycket intressant samtal om hur vi utvecklar våra tjänster för att företagare i kommunen ska få en ökad upplevelse av nöjdhet. I gruppen finns goda insikter om viktiga faktorer som tillgänglighet, bemötande, god dialog med dom vi finns till för samt vikten av respekt, rättsäkerhet och god återkoppling för att skapa tillit.fredag 17 oktober 2014

Stora Turismpriset 2014

Tänk att vårt egna kommunala bolag, Astrid Lindgrens Näs tog hem priset bland alla andra mycket starka kandidater. Jag fanns på plats i Stockholm under tillkännagivandet. Samtliga kandidater fanns representerade och blev uppkallade på scenen där sedan pristagaren tillkännsgavs. Det var mycket hemlighetsmakeri innan där endast några ytterst få i lokalen visste utgången. Därefter följde en mycket trevlig kväll med andra destinationskollegor i landet. Medarbetare, ledning och styrelse fick motta gratulationer i massor. Hela Vimmerby lyftes fram och var i fokus på ett mycket positivt sätt!

Folkhälsoplitiskt forum

I tisdags träffade den politiska ledningen och tjänstemannaledningen ungdomar från Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Uppdelade nämndsvis så lyssnade vi och förde en dialog om synpunkter och önskemål. Det hela ska nu sammanställas och bedömas utifrån vad som är möjligt att åtgärda. Därefter återkoppling.

lördag 11 oktober 2014

Ägardialoger med bolagen

I onsdags startade årets informations/ dialogdagar med bolagen. Först ut var VEMAB. Bra genomgång av VD, Roger Carlsson kring bolagets ekonomiska läge, nuläge kring kraftvärmeverket, läget kring nya sopkärl, Vimmerby Gata samt biogas m m. Vi förde även en dialog kring mötesformer och informationskanaler. Det är viktigt att vi utvecklar våra vägar för informationsöverföring och dialog för att minimera energispill. Nästa vecka följer dialoger med KALN och Vimarhem.

Ekonomisk situation

På kommunstyrelsen i tisdags var det mycket fokus på kommunens ekonomiska situation. Min önskan är att det snart blir tydligt vilken politisk ledning vi får i kommunen. Delårsrapporten pekar på ett underskott med 15 miljoner. Det blir ett hårt arbete att återställa det på tre år samtidigt som en anpassning av utbudet i kommunen behöver ske. De olika nämndernas verksamhet måste inrymmas inom budget. Kommunen som helhet måste leverera överskott för att säkra det ekonomiska läget så kommunen klarar planerade investeringar. Något alterntiv finns inte.

Ledarprogram

Under torsdagen och fredagen träffades grupp 1 för den avslutande delen av programmet. De startade upp sitt program under februari 2013. Det har varit mycket roligt att följa deras utvecklingsresa! Denna gång hade vi fokus på indirekt ledarskap, kännetecken för destruktivt ledarskap och att ledarens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att andra ska lyckas med sina uppdrag. Vi varvade och knöt ihop forskningsresultat, modeller, verktyg med praktiska exempel från vår vardag. 
Ni är nu viktiga stöttepelare som kommer att spela stor roll för organisationens fortsatta utveckling.

fredag 3 oktober 2014


Saker som ska uppmärksammas!

 
-          Grattis danspedagog, Jennie Leander Lilja till arbetsstipendiet på 50 000 kr! Mycket roligt när duktiga medarbetare lyfts fram i offentliga sammanhang.

-          Jag har väntat med att skriva om valet... Vi vet inte ännu hur det kommer att se ut i Vimmerby kommun. Så länge vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare på administrativa avdelningen som på ett mycket proffsigt sätt hållit ihop hela processen. Tack också till alla duktiga valarbetare som varit engagerade och där var och en med stort ansvarstagande bidragit till att allt flutit på så bra!

-          Tack till Annelie Johansson på ekonomiavdelningen som nu slutat sin anställning efter många års anställning i Vimmerby kommun!

-          Vår destination har ett av Sveriges starkaste varumärken. Det säger nu även danskarna! Vi blir allt bättre på att faktiskt se till att nyttja och ta tillvara på vår unika position.

-          Jag känner mig också glad för presentationerna i kommunfullmäktige i måndags. Dels var förvaltningscheferna från kultur- och fritid och barn- och utbildning och berättade om den unika samverkan som sker i kommunen mellan kultur och skola/barnomsorg. Lätt att tro att det ser ut på samma sätt i alla kommuner, men så är det då rakt inte. Därefter tog ordföranden i miljö- och bygg vid och berättade om verksamheten inom den sektorn. Vi ser redan vad utvecklingen inom nämnd och förvaltning skapar för mervärde för oss som kommuninvånare.


CKS – dagar i Boxholm

Under torsdagen och fredagen har jag varit på kommunchefsnätverk i Boxholm. Intressanta dagar som vanligt när praktik möter forskning inom kommunbranschen. Känner mig just nu uppfylld av tankar kring hur vi med fördjupat systemperspektiv ska kunna möta de utmaningar vi har. Kanske ett välkänt fenomen, men ju mer man vet, desto ökad förståelse för den komplexitet som råder. Det finns inga enkla lösningar. Idag fokus på matchning av behov och bemanning inom äldreomsorgen. Men diskussionen är helt klart överförbar även till andra områden.

 

 

lördag 27 september 2014

Jag är fortfarande uppfylld av uppstarten av det femte ledarskapsprogrammet i veckan. Det känns som mycket välinvesterad tid att lära känna alla ledare inom den kommunala organisationen. I den här programomgången finns även ledare med från kommunalförbundet IT-SAM. Bra blandning med ledare från olika förvaltningar, både män och kvinnor. Djup i diskussioner, engagemang och stor lust till uppdraget som gör mig både ödmjuk och glad!
Jag läste i bilagan till Dagens Industri den här veckan som handlade om Kompetensutveckling att 9 av 10 tillfrågade inte vet vilka beteenden som skapar ökad lönsamhet för verksamheten. Efter att ha genomgått kommunens program kommer alla ledare i Vimmerby inte bara veta utan och också fått kontinuerlig träning HUR framgångsrikt ledarskap utövas. I samma bilaga beskrivs den offentliga sektorn som en "Populär arbetsgivare med utmaningar". Under ledning av SKL pågår just nu satsningen "Sveriges viktigaste jobb". "Ett starkt arbetsgivarmärke" blir allt mer viktigt!

På ledningsgruppen i tisdags praktiserade vi mycket av det som vi tränar på i vårt ledarutvecklingsprogram. Diskussion om hur vi ledare ställer oss till olika policys i kommunen. Utan bred dialog blir ofta en policy inte mer än en "hyllvärmare" och inte särskilt styrande... Just nu fokus på arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter och just ledarskapspolicyn.

fredag 19 september 2014

Vi kommer kunna erbjuda lärarutbildning via vårt lärcenter via distans HT 2015 från Karlstads unviversitet. Bra jobbat! Kompentensförsörjningsfrågan är helt avgörande för framtiden.

Internt jobbar vi annars målmedvetet med att anpassa verksamheten efter våra ekonomiska förutsättningar. Alla nämnder ska redogöra för hur verksamheten ska intymmas inom ram till sammanträdet den 7:e oktober. Kommunstyrelsen planerar för sin egen verksamhet att fatta nödvändiga beslut på sista sammanträdet i oktober. Budgeten behandlas sedan i november.

fredag 12 september 2014

Goda nyheter. Astrid Lindgrens Näs är en av de tolv nominerade till "Stora turistpriset 2014". Astrid Lindgrens Värld nominerad för utmärkelsen "Sverige starkaste varumärke". Grattis till er och alla oss i Vimmerby! Glädjer mig också åt att en del näringslivsärenden, av alla pågående, äntligen börjar hamna på plats.

Många interna möten har det blivit den här veckan men också en tur till Kalmar igår på kommunchefsträff. Tema denna gång bl a: Talangattraktion Kalmar län inom ramen för "En befolkning i balans", E-arkiv, Informationssäkerhet samt utbildning för nyvalda politiker.

I måndags var SKL här i Vimmerby och påbörjade sin genomlysning av vårt ekonomiska läge. Det planeras för avrapportering i oktober.

På CESAM med facken diskuterade vi nästan enbart på arbetsmiljöläget i kommunen. Vi kommer att fortsätta med den dialogen inom överskådlig tid på inplanerade möten. Fokus på frågan - Hur stärker vi förutsättningarna och stödet för att få till välfungerande dialoger om arbetssituationen på respektive arbetsplats. Tro nu inte att jag bara menar när vi hamnar i besvärliga och pressade situationer utan även på alla arbetsplatser där det dagligen utförs ett mycket bra välfärdsarbete. Hur blir vi bättre på att stärka varandra och ge feedback på allt bra som utförs? Jag är övertygad om att det är nyckeln till att stärka vår individuella och kollektiva självkänsla!

En händelserik vecka är snart avklarad med en spännande helg framför oss. Jag tror aldrig jag har sett så många debatter, under några intensiva dagar, utan att bli uttröttad. Själv har jag alltid lagt min röst på själva valdagen, så får det bli även denna gång.

lördag 6 september 2014

Jag känner mig fortfarande glad efter utvecklingsdagen med fackliga representanter igår. Dagen ägnades åt information om vårt ledarskapsprogram med en hög grad av dialog om bilder från vardagen ute på olika arbetsplatser. Dagen gav mig otroligt mycket och jag känner mig tacksam för att vi har så öppna och engagerade personer som representerar olika fackliga förbund i kommunen.

Jag har besökt Ceosvallen den här veckan. Fick en guidad runda av Anders Eriksson, Bo Palm'er och Jonas Johansson. Helhetsintrycket är mycket gott! Glädjer mig också över att det finns ett samutnyttjande av anläggningen av olika idrottsföreningar i kommunen.

I tisdags, invigning av Mötesplats Bullerbyn. Här kan man få tips på fritidsaktiviteter, få hjälp med vart man ska vända sig när problem uppstår både i och utanför hemmet. Här samverkar Kultur- och fritid, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, Vimmerby IF, Vimarhem och Hyrsgästföreningen. Mötesplatsen är öppen för alla. Lycka till!

En av de första som jag fick verklig kontakt med i Vimmerby kommun när jag påbörjade mitt arbete som kommunchef för fyra år sedan var Ing-Britt på personalavdelningen. Du var en av dem som verkligen fick mig att känna mig välkommen. Tack för allt "småprat" under dessa år och lycka till med pensionärslivet! Tack också till Lena Nimhed på Barn- och utbildningsförvaltningen som nu går vidare mot nya mål. Lena har haft en viktig roll i arbetet att försöka skapa en plattform för högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län: Vimmerby - Hultsfred - Västervik i samverkan. Vi fortsätter arbeta kraftfullt på den inslagna vägen. Det här är en mycket viktig framtidsfråga!


fredag 29 augusti 2014

Full fart!
Ja, nu är allt som vanligt igen ledningsgruppsmöten, samverkansmöten med andra kommuner m m. Det som skiljer är dock det stundande valet. Jag var själv på debatten i Vimmerby i måndags kväll som ägde rum i plenisalen i stadshuset. Självklart är det mycket spännande för oss tjänstemän som jobbar nära den politiska ledningen.

När vi kommunchefer mötes igår i IT- sams lokaler i Kisa så diskuterade vi strategier kring e- tjänster. En viktig framtidsfråga där vi nu tar sikte på att erbjuda alla kommuninvånare i våra kommuner bra, moderna och effektiva e- tjänster.

I onsdags hade vi ett lokalt uppstartsmöte på Näs om ett spännande event i september, 2015. Då kommer nämligen ett hundratal astronauter till Sverige. Visste ni att Christer Fuglesang skriver barnböcker? Det hade jag missat. Jag har nu läst den första av dom som heter Rymdresan. Astronauterna kommer att vara i Sverige i tre dagar med bas i Stockholm och Kronoberg. Vi har fått möjligheten att fundera på hur vi kan få bli en liten del av detta i Vimmerby. Det kommer jag säkerligen att återkomma till framöver varefter våra tankar växer fram, spännande!

torsdag 21 augusti 2014

Det känns härligt att vara tillbaka efter en fantastiskt fin sommar där jag inte kan hitta något som helst att vara missnöjd över!
Eftersom jag befunnit mig nästan hela sommaren inom kommunens gränser har jag haft god möjlighet att studera och reflektera över vårt gynnsamma läge. Vimmerby lever sannerligen upp på sommaren. Liv och rörelse. Jag har bl a cyklat en hel del, många mil har det blivit, utforskat vägar, njutit av välskötta kommunala blommor, ätit god mat på olika restauranger i kommunen, handlat det mesta vi behövt i Södra Vi och i stadens affärer och besökt Näs och Näktergalen. Visst finns alltid förbättringspotential, men det mesta jag har sett och upplevt har varit mycket bra!

Jag hoppas att de allra flesta av kommunens medarbetare har haft det bra under såväl arbetsperiod som semesterperiod i sommar. Några grupper har haft det kämpigt, det har jag förstått, bl a sjuksköterskegruppen med både bemanningsproblematik och hög beslastning som påverkar alla anställda inom socialförvaltningen i berörda geografiska områden. Det jag har framfört till ledningen inom socialförvaltningen är i alla fall att anhöriga som jag mött till brukare med komplicerade vård och omsorgsbehov varit mycket nöjda med de tjänster man fått. Ni har gjort ett fantastiskt bra jobb, ibland under svåra förhållanden. Jag hoppas att vi tillsammans kan hitta vägar för att förbättra arbetssituationen i de delar inom den kommunala verksamheten där det finns behov. För mig är det mycket viktigt att vi uppfattas som en god arbetsgivare där vi känner stolthet för utfört arbete och där vi mår bra och trivs!

De företagare jag träffat under sommaren har ofta haft begränsad ledighet p g a av högt ordertryck och tidspressade leveranskrav som speglar av sig i hela produktionskedjan, mycket jobb även för underleverantörer. Trots att det många gånger sliter så är det positivt för oss alla att kommunens företag går bra, är proffsiga och ligger i framkant och som också innebär att arbetslösheten fortsätter ligga på en låg nivå.

I måndags kväll var Micael Glennfalk och jag på medborgarträff i Ydrefors. Speciellt läge för invånarna där som vänder sig till både Kinda, Ydre och Vimmerby kommuner. Det kan ju vara svårt att hitta ingångar i en kommun och de för resonemang om aktuella frågor med tre kommuner...I Ydrefors var man för övrigt mycket nöjd med sommaren. Man har sålt välrenommerade räksmörgåsar i massor och haft stor succé med sina loppisar.

I morgon fredag åker Micael och jag till Hultsfred för ett styrgruppsmöte inom inköpsamverkan. Där ingår förutom Vimmerby Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner och så Västervik där verksamheten för övrigt är basplacerad.

Varmt välkomna -  Peter Ahlberg, ny controller och Sebastian Morin, ny utredningsingenjör till kommunstyrelseförvaltningen och stadshuset i Vimmerby.

fredag 11 juli 2014

Äntligen tid för genomgång av "surdegar". Jag har haft bra sommarveckor på arbetet. Städat, planerat, reflekterat, skrivit diverse utredningsunderlag. Ja, kort och gott bockat av det jag tänkt. Jag jobbar några dagar nästa vecka också då jag har ett antal möten inbokade.

Återkommer med nya blogginlägg efter semestern, Det blir en spännade höst med val och allt!

I eftermiddag ska jag träffa vår controller, Patrik Simonsson för att "tanka av" honom några sista värdefulla uppgifter. Patrik slutar idag och börjar som controller i Hultsfreds kommun i augusti. Stort tack till dig, Patrik! Du har stått för en stor del av kontinuteten i en turbulent tid på ekonomikontoret. Lycka till med ditt nya uppdrag!

Hoppas att ni får en fortsatt skön sommar!

fredag 4 juli 2014

Min energi är inriktad på att skapa ordning och reda efter en intensiv vår. Jag jobbar en och en halv vecka till innan min semester så förutsättningarna känns goda. Jag har också tänkt mig hinna med en del strategiskt planeringsarbete inför hösten. Vissa pusselbitar måste på plats och för att lyckas med det krävs ett något lägre inflöde av nya uppgifter och ett lägre tempo. Jag har kommit en bra bit på väg men brottas som alltid med en ambitionsnivå som inte alltid stämmer överens med en rimlig tidsplan...

Idag har Micael Glennfalk och jag besökt det nya leklandet i Vimmerby - Kalles Lek och Lattjo. En stor förmån för en kommun att ha företagare som investerar stort för att förverkliga sina drömmar och idèer. Jag tror att det blir en stor succé. Satsningen går dessutom helt i linje med kommunens satsning att vi tillsammans ska arbeta för att stärka Vimmerby kommun som "Sveriges mest lekfulla destination".

fredag 27 juni 2014


Kommunalråds- och kommunchefsnätverk
Gemensamt möte i Västervik på det vackert belägna och proffsiga Gränsö Slott under torsdagen och fredagen. Tema denna gång- Framgångsrik regionbildning.

År 2030 kommer 90% av befolkningen bo i landets 16 stadsregioner. Flera kommuner och län förväntas bli för små för att klara sig. Det väcker många tankar om vad det kommer att innebära för oss i Vimmerby. Vikten av en fungerande infrastruktur som förkortar arbetspendling blir allt viktigare. Dessutom tillgång till attraktiva bostäder, ett blomstrande näringsliv och ett gott ambassadörskap där vi alla lyfter fram vår kommun i positiva ordalag blir allt viktigare konkurrensfaktorer. Krasst också för att vi inte ska tappa skattekraft och för att vi ska ha råd att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Tack för gott värdskap Carl-Magnus Mårheden och Harald Hjalmarsson!

Oväntat besök
Jag fick ett trevligt och oväntat besök i veckan av en fd kollega från Västerbotten som flyttat till vår kommun och som nu erbjuder sina tjänster om behov uppstår, uppskattas!

Kommunfullmäktige

Det blev ett långt fullmäktige i måndags med allmänpolitisk debatt och justerade budgetramar för 2015. Direkt efter semestrarna startar prioriteringsdiskussioner i respektive nämnd. Under hösten blir det ökat fokus på uppföljning och resultatförbättring.

torsdag 19 juni 2014

I veckans inlägg tänker jag lyfta fram 3 positiva områden från veckan som gått.

Möten:
Idag har jag haft möten med flera chefer i organisation som nu går på semester. Det är en härlig känsla som infinner sig som smittar av sig! Dessutom ett värdefullt dialogmöte på morgonen inom bolagskoncernen.

Vård och omsorgsboendet:
I tisdags, i samband med kommunstyrelsens sammanträde, besökte vi det nya vård- och omsorgsboendet i Vimmerby. Mycket fint, funktionsdugligt, genomtänkt och trevligt på alla sätt!

Näringslivet:
ALV har haft en rekordbra start på säsongen. Näs, som nu genom invigningen av första kapitlet av trädgårdarna, kraftigt förstärkt sin position som besöksmål.  Olika företagare som jag haft kontakter med, där företagen går för högtryck och där de t o m har svårt att hinna med... Det känns lovande ur tillväxtsynpunkt. Dessutom har vi näst lägst arbetslöshetssiffror i länet, där det också finns ett naturligt samband.

Trevlig midsommarhelg!

fredag 13 juni 2014

Jag ser idag fram emot skolavslutning i Södra Vi skola och studentfirande i Vimmerby. Hoppas att vädrets makter är med oss!

I onsdags träffades medarbetarna inom kommunstyrelseförvaltningens administration i plenisalen. Vi delgav varandra vilket arbete som utförts under våren. Det blev imponerande mycket att ta del av, när varje avdelning fick 10 minuter var, för att framföra på vilka uppgifter man lagt sin energi. I organisationer som inte utvecklar sker avveckling. Någon sådan riskinventering och åtgärdsplan är dock inte nödvändig, kan jag konstatera, efter att ha fått en helhetsbild. Tack till er alla!

Annars är det Näs som gällt och gäller den här veckan. I tisdags fick kommunstyrelsen en förhandstitt. I onsdags var utvecklingen på Näs temat på "God Morgon Vimmerby". På lördag väntar invigning av det första kapitlet av trädgårdarna. Allt är synnerligen professionellt planerat och genomfört. Ett utsökt och sevärt besöksmål!

torsdag 5 juni 2014

"Kom igång och rör på dig"

En massa aktiviteter idag på Vimmerby torg! När jag var ute nu för en sen lunch mötte jag verksamhetschefen på hälsocentralen här i Vimmerby, glad, positiv som alltid. Han var där för landstingets räkning tillsammans med P4 Kalmar och Friskis och Svettis på temat " Kom igång och rör på dig" Rörelse är bra som alla vet, både för hälsa och humör. 30 minuters rörelse om dagen gör skillnad. Tillsammans sprider de budskapet om att de är medarrangörer till "Världens barnlopp", ett motionslopp på 4,5 km, i Kalmar, den 4/10. Behållningen går oavkortat till "Världens barn".

Kompetensförsörjning och rekrytering, en omvärldsbild

Jag funderar mycket kring kompetensförsörjningsfrågan. Vikten av att rekrytera personer som har kompetens men också har lust och driv till uppdragen. Det här är en mycket viktig fråga för såväl offentlig sektor som för näringslivet. Bara på kommunstyrelsens egen förvaltning kommer det att finnas behov av att anställa inom en rad områden, i närtid.
För ett par månader sedan läste jag en krönika i Dagens Industri skriven av Eva Swartz Grimaldi.
Hon är ordförande i Norstedts förlagsgrupp och sitter också i ett antal bolagsstyrelser.
Hon skriver om att fort och fel lösningar varken är bra för företaget eller den nyanställde. Att rekrytera rätt är kanske det viktigaste man gör i en verksamhet. Hon forsätter med att beskriva hur en adept till henne söker och får ett jobb i en helt annan bransch än där hon har sin yrkeserfarenhet. Under ansökningsprocessen blir adepten kallad till "ett pulsmöte". På det första pulsmötet får den sökande 10 minuter  på sig att berätta om sig själv och varför företaget/bolaget ska välja henne. Därefter gallring, sedan ett andra pulsmöte där de som kallas får i uppdrag att förbereda en presentation på 20 minuter. Går man vidare efter dessa steg så blir det sedan en traditionell intervju. Pulsmötena är utformade så för att lära känna de sökande snabbare och komma nära deras personligheter. Vad har man då dragit för erfarenheter på företaget där man använder metoden. Man anställer fler "Wild cards", personer med annan erfarenhet och bakgrund, man har blivit modigare och det har dessutom fallit väl ut.

Kultur och skola

Vår samverkan och samarbetet inom området kultur och skola uppmärksammas nu på en rad ställen.  Det har bara den senaste veckan visat sig genom vad som hände i samband med ALMA där Barbro Lindgren lyfte fram arbetet som görs hos oss i mycket fina ordalag. Sedan har vi lärarförbundets ranking där vi nu toppar i länet och plats 14 i landet! och igår var förvaltningscheferna Anders Eriksson och Birgitha Sahlin i Kalmar och berättade hur vi arbetar i Vimmerby kommun. I grunden finns en politiskt antagen kulturgaranti. Det finns så många medarbetare inom dessa verksamhetsområden som verkligen har ett mycket stort engagemang som var och en bidrar till framgången. Jag hoppas att ni känner att vi är många som är stolta med er!

onsdag 28 maj 2014

En kort men bra vecka! Idag VD - möte på Näs. Trädgården växer fram där och ett besök på Näs är verkligen något som jag varmt kan rekommendera. Vi har dessutom haft introduktionsdag för nyanställda idag. Ett 30-tal personer samlades här i stadshuset. Jag pratade om vilka aktuella frågor kommunen arbetar med och lite framtidsperspektiv. Vår styrmodell och HUR vi arbetar för att bli mer framgångsrika samt hur viktiga alla är för att vi ska lyckas. Denna grupp fortsatte sedan med flera andra pass kring kommunikation, samverkan o s v. De besökte även just, Näs, vilket jag efteråt hört, var otroligt uppskattat.

Jag måste nämna något om ALMA. I söndags hade jag förmånen att få träffa Årets pristagare, Barbro Lindgren. Vad jag förstår har hon haft fullt upp under sina Vimmerbydagar. Jag vet att Astrid Lindgrens skola lagt mycket energi kring att uppmärksamma Årets pristagare som också besökte skolan för att ta del av det kreativa arbete som utförts där. Mycket roligt. Jag vet att man planerar för att det här ska bli ett återkommande tema för att uppmärksamma Årets pristagare.

Jag har även haft förmånen att besöka ALV och testa " Så här smakar Småland". ALV har ju arbetet målmedvetet att skapa rejäl småländsk mat. De använder det som en styrka i sitt varumärke. Den kände kocken/krögaren Fredrik Eriksson från Långbro Värdshus har funnits med som mentor. ALV:s egen chef har också fått en fin utmärkelse för sitt arbete - Stort grattis Sara Hedblom! Med på evenemanget fanns även landsbygdsminister, Eskil Erlandsson som berättade om " Sverige - Det nya matlandet".

Varmt tack, Håkan Ilestrand för ditt värdefulla arbete som tf ekonomichef. Lycka till nu!

fredag 23 maj 2014

Storaffär

VEMAB och Arla har nu kommit överens om en en affär som gäller hetvatten. VEMAB investerar just nu i ett nytt kraftvärmeverk. Därifrån kommer Arla att köpa hetvatten som ersätter så mycket som 1500 kubikmeter olja/år. Win-win-win för Arla, VEMAB och inte minst miljön!


Ledarforum

Jag har precis avslutat dagens ledarforum.
På agendan:
- Attraktiv arbetsgivare, en nulägesbild av personalchef, Monica Bergh om var vi står i arbetet som innan sommaren ska rapporteras till kommunstyrelsen.

- Information av förvaltningschef, Anders Helgée med personliga reflektioner kring utvecklingsresan inom miljö- och byggnadsförvaltningen.

- Information av marknadschef, Henrik Röste från IT-Sam om fiberutbyggnaden i Vimmerby kommun. Viktigt att alla ledare har lite baskunskaper och känner till vilka förutsättningar som gäller för projektet.

KS - resa till olika företag i tisdags

Besök på Bakfickan, Albin Carlssons, MX World Collection ( Motorcrossmuseumet), Fredensborgs herrgård och Storebro Gjuteri. Jättetrevlig och lärorik dag! Det är lätt att bli smittad av den stolthet och entusiasm som man sprider när man informerar om sina respektive företag.
Röd tråd - serviceanda, hög kvalitet i leverans av vara eller tjänst, engagerade medarbetare och ett mycket gott bemötande.

Lotsar

Nu har Vimmerby kommun 9 st diplomerade lotsar - Grattis!
Jag vill varmt tacka er för den energi ni lagt ner för att bli lotsar i vår kommun. Ni kan göra stor skillnad när det gäller hur företagen upplever kvaliteten på vår levererade tjänster.

 

 

 

lördag 17 maj 2014

Veckan har rusat på i en rasande fart. Årsstämmor i bolagen, kommunstyrelse, ledningsgrupp, möte med facken m m. En Stockholmsresa över dagen i torsdags och igår fredag, kommunchefsträff i Kalmar. Vi är många som för närvarande har ett högt arbetstempo. Vi börjar samtidigt kunna skörda en del av det arbete som pågått under en längre tid. Inte minst fick kommunstyrelsen i tisdags en massa nulägesbilder bl a nya rutiner för ekonomisk rapportering, personaluppföljning, intranät, chefshandbok, rapport från arbetsmarknadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi fick också information om ett mycket lyckat projekt  - Ingjuta.

Attityder:
Jag har deltagit på ett avstämningsmöte om hur läget är på gymnasiet. Områdeschefen på gymnasiet, förvaltningschefen,  två elever och jag diskuterade kring styrkor och förbättringsområden. Det här är tredje gången i vår som vi träffas. Sammanfattningsvis kan sägas att vi behöver fortsätta jobba med kulturförändringar. Det gäller hela vägen, lärare/elev, lärare/lärare och lärare/ledning. Vi var också helt överens om att vi behöver marknadsföra vår fina gymnasieskola på ett ännu bättre sätt, för det mesta är trots allt bra! Vi måste också gå till botten med IT-problematiken. Alldeles för mycket energi går till spillo i onödan.

Mer om attityder:
Jag analyser och funderar mycket kring hur vi ska arbeta för att öka upplevelsen av en ökad nöjdhet i kommunen när det gäller "tjänstemäns attityder till företagande". Vi kommer systematiskt att se över och öka kontaktytorna med företagen. Vi ska visa att vi har en snabb, tydlig och flexibel service. Företagen i kommunen ska kunna känna tillit till att vi upphandlar varor och tjänster på ett professionellt sätt. Man ska uppleva att vi är tillgängliga och flexibla och att vi tillämpar regler på ett möjlighetsinriktat sätt. Alla dessa delar är identifierade viktiga faktorer för en ökad nöjdhet från företagen. Jag upplever att vi som arbetar nära dessa frågor idag i vår vardag, också har dessa ledstjärnor, för att de också stämmer med vår värdegrund. Jag är fullt medveten om att det är kundens upplevelse ändå som är det avgörande. På vår resa till en "Företagsvänligare Vimmerby" (starkt uttalad politisk vision) behöver vi feedback. Tveka inte att höra av er om det finns synpunkter eller frågor.

Ännu mer om attityder:
Numera finns landstingsdirektören, Alf Jönsson med i länets kommunchefsnätverk. Igår berättade Alf om landstingets arbete med bemötandefrågor. De har bl a satsat på storytelling, något som jag funderat på i ett par år. Kort går det ut på att det på olika sätt delges upplevelser, tankar och känslor i syfte att var och en ska utveckla sin medvetenhet om vikten av ett gott bemötande. Rätt använt är det ett kraftfullt verktyg. Det känns riktigt bra att vi har en landstingsledning som tar denna fråga på yttersta allvar!
Fokus på attitydfrågan gäller naturligtvis också inom alla kommunens verksamhetsområden. Vi är mitt uppe i en kulturförändring, som är på riktigt. När jag började i Vimmerby pratade jag mycket om fokus på organisationens Kultur, Struktur och Resultat. Det gäller i högsta grad ännu och vi i ledningen försöker ständigt balansera så vi för utvecklingen framåt när det gäller alla dessa delar.

fredag 9 maj 2014

Avslut
Den här veckan har vår räddningschef, Tommy Lindström avslutat sitt arbete efter över 47 års arbete i Vimmerby kommun. Tommy har varit mycket skicklig i sitt arbete och en mycket uppskattad medarbetare och arbetskamrat. Likaså fick jag idag reda på att en annan uppskattad medarbetare inom socialförvaltningens administration slutar just idag som arbetat i hela 43 år. Jag tycker att det är fantastiskt! Stort tack för era fina arbetsprestationer som kommit Vimmerby kommun till del i så många år!

Ekonomi
Ja, vår ekonomiska situation är ansträngd och kring det rör sig många av mina tankar.

Näringslivsranking
Vi har ökat några placeringar. Inte så många dock som jag skulle önska naturligtvis. Min energi kretsar främst kring frågan - " Tjänstemäns attityder till företagande" där vi backar och där vi ligger på en usel placering (plats 229). Rätt attityd och inställning till de vi finns till för är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag kommer fortsatt fokusera målmedvetet på att utveckla arbetet tillsammans med ledning och medarbetare. Den klara målsättningen är att vi når en kraftigt ökad upplevelse om att kommunens medarbetares attityder håller toppklass!
Jag och ledningen i övrigt i kommunen vill gärna att man hör av sig till någon av oss för feedback på levererade tjänster. Det hjälper oss och blir ett värdefullt stöd i utvecklingsarbetet.

Ledarskapsutbildning, Förvarshögskolan
Jag har varit i Stocksholm onsdag - torsdag för att ta del av den senaste forskningen när det gäller "Indirekt ledarskap" d v s hur man leder genom andra. Jag är själv handledare och behöver hålla mig ajour med vad som händer inom området.
Jag fick också möjlighet till erfarenhetsutbyte med Lidingö Stad och Kalmar kommun. Vi bygger systematiskt och på snarlikt sätt en helhetslösning för ett långsiktigt ledarskapsprogram för hela den egna kommunen med verktyg som är baserade på forskning.
Jag har anmält íntresse av att en forskare ska komma hit till Vimmerby för att granska vilka effekter det blir här.

Rekryteringsbehov - Hur blir vi bättre på marknadsföring?
Jag läste i senaste numret av Vision att nio av tio studenter inte tror att de kan få ett spännande jobb inom välfärdssektorn... En enorm utmaning! Inte minst av den anledningen behöver vi ett gott ledarskap inom organisationen som har förutsättningar att utföra ett gott arbete. Rätt attityder och inställning hos alla inblandade som jag skrev om innan. Jag fick nu när jag var på ledarskapsutbildningen höra om en undersökning som säger att 11% är "engagerade på jobbet", 73% " gör det de ska" och 16% är "urkopplade". Kära nån! Stämmer det så inser ju de flesta vad som kan hända om motivationen och delaktigheten ökar, om så bara med ett "snäpp", hos dom som "gör det de ska". De som är "urkopplade" Ja, där hoppas jag att man hittar en annan arbetsplats där man trivs bättre med sin tillvaro.
Men det krävs också konkreta åtgärder. Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? Vi försöker hitta "nya vägar" för flexibilitet i högre utbildning. I tisdags fick kommunstyrelsen en nulägesbild om hur arbetet utvecklas inom området för vuxenlärande där Vimmerby, Hultsfred och Västervik samverkar på ett mycket bra sätt.


onsdag 30 april 2014

Intranätet
Så nu är vårt nya intranät i skarp drift sedan i måndags. Bra jobbat alla ni som varit delaktiga i arbetet så här långt! Fler kommer säkert också bli involverade framöver. Viktigt att ha fungerande informationskanaler. I en organisation med 1300 medarbetare måste det finnas system som stödjer kommunikation. Det handlar också om att veta var man ska hitta rutiner med mera från våra "stödjande verksamheter" personal-, ekonomi-, och administrativa avdelningar. Inom ledningen är vi väl medvetna om att inte alla har direkt tillgång till datorer i sitt arbete. Men tillgången kommer att öka succesivt. Sedan handlar det förutom om tillgång till dator även om att ta till sig ett nytt arbetssätt där man tar för vana att hålla sig kontinuerligt uppdaterad samt när behov uppstår.
På ledningsgruppen i går beslutade vi att lägga ut ett sammandrag av de ärenden som diskuterats eller där ett beslut fattats efter varje möte på intranätet.

Barnkonventionen
Igår var det Folkhälsopolitiskt forum här i Vimmerby. Temat denna gång var barnkonventionen. Vi hade besök från Elizabeth Englundh, SKL.
Hon gick igenom delar av konventionen om barnets rättigheter. Det finns också en vägledning "Gör barn starkare i kommuner och landsting"
I Vimmerby kommun har vi en checklista uppsatt i varje sammanträdesrum. Tanken är att den ska finnas där för att öka medvetenheten så att både politiker, chefer och medarbetare i organisationen jobbar för förverkliga barnets rättigheter i vårt vardagsarbete. Förutom det finns en funktion i kommunen med samordningsansvar och vi har vårt folhälsopolitika forum som möjliggör bred förankring i arbetet. Ja, jag skulle nog säga att vi har ett grundtänk i organisationen som står sig väl. Sedan gäller det att vi med vårt beteende också visar att det är "på riktigt" Även här har en stor utveckling skett under de senaste åren. Men förbättringspotential finns alltid.

VKF
På kommunfullmäktige i måndags kväll var det dags för redogörelse av varje kommunalt bolags årsredovisning. Jag blev VD för Vimmerby kommuns förvaltningsbolag inför 2013 så det här var första gången som jag redovisade. Politiken har en tydlig inriktning om att vi ska utveckla arbetet - "En sammanhållen, flexibel och effektiv kommunkoncern". Jag tycker att det har varit ett bra, nyttigt  och spännande första år.

Trevlig Valborg!

fredag 25 april 2014

Det är bara en massa "korta veckor" så här våren. Någon sa till mig att "Det man inte hinner med innan påsk hinns inte med innan sommaren". Det kan inte vara sant! Jag har huvudet fullt av saker som behöver göras...(tidsoptimist, skulle nog många uttrycka att jag är). En annan brist som jag har, som en del av er mycket väl känner till, är att jag gång på gång försöker boka upp dessa helgdagar till olika möten. Det är ju tomt i almanackan, men efter den senaste uppdateringen i Ipaden kan jag nu sluta med att utsätta min omgivning för detta eftersom det nu står klart och tydligt om helg infaller på det som vanligtvis är vardag.

På kommunstyrelsen i tisdags fick vi en genomgång om nuläget kring det nya äldreboendet. Det är spännande att se hur det växer fram.

Kommunstyrelsen fick också en genomgång av Roger Carlsson på VEMAB om hur man jobbar aktivt med att få bort lukten från reningsverket.

På det återkommande temat samverkan med andra kommuner står överförmyndarverksamheten på tur. Basen för den verksamheten finns här i Vimmerby. Nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att verksamheten ska utökas till att också omfatta Åtvidabergs kommun och Ydre kommun. (sedan tidigare samverkar Kinda och Vimmerby). Vi känner oss stolta över den här verksamheten i Vimmerby. Det känns bra att fler kommuner känner tilltro till vår verksamhet och vill ingå i en gemensam enhet. Om kommunfullmäktige fattar beslut på måndag kväll, och övriga kommuner också samtycker, så kommer förändringen att verkställas vid årsskiftet.

onsdag 16 april 2014

Det har varit så härligt väder den här veckan och vad jag förstår ser det ut att bli en fin påskhelg, härligt! Jag tänker försöka vara ute så mycket som möjligt och klippa rosor och ta bort annat skräp. Jag har mest suttit inne på olika interna möten i Vimmerby i veckan som gått, förutom ett par resor till IT- SAM i Kisa. Idag till ett kommunchefsmöte med en mastig agenda. Sakta men säkert jobbar man nu samfällt för att skapa ordning och reda. Vi diskuterade allt från budget, finansiering, e- tjänster, e- arkiv, upphandling till säkerhet. Jag har själv fått min dator ersatt i fredags och kan konstatera att min effektivitet vad gäller administration troligtvis kommer att öka, vilken skillnad!

Jag skrev inte om det förra veckan men vi hade ett mycket bra ledarforum i fredags. Samtliga närvarande chefer fick en genomgång av duktiga interna förmågor kring nya möjligheter till tjänster i den nya telefonväxeln. I syfte att öka tillgängligheten uppmanades samtliga till att omgående prata in ett eget personligt röstmeddelande. I dagens läge när man ringer till en kommun vill man inte hamna i en växel som " tyvärr får meddela att man inte har någon hänvisning" och där man inte kan lämna ett meddelande direkt i en röstbrevlåda till den man vill nå.
Vi fick också information kring den grafiska profilen och en visning av det nya intranätet som släpps den 28/4. Äntligen, är vi många som säger! Vilket bra jobb man gjort på både den administrativa avdelningen som håller ihop helheten och personalavdelningen, där man jobbat specifikt med en chefshandbok. I höst kommer man komplettera med bra info för alla medarbetare. Även ekononomiavdelningen kommer att lägga ut en ekonomihandbok till stöd för medarbetare som har behov av att snabbt hitta vad som gäller.
Även ekonomiavdelningen hade ett pass på ledarforum där man gick igenom årsredovisningen i stora drag, nuvarande ekonomiskt läge samt prognos framåt.

En riktigt skön påskhelg önskar jag er alla!

torsdag 10 april 2014

En arbetsvecka med många positiva inslag. Först och främst tänker jag naturligtvis på grundskolans kraftigt förbättrade resultat. Områdena omfattar bl a andel elever som nått målen i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde. Det sammanvägda resultatet gör att vi hamnar på plats 74 i landet ( 247, år 2013). Dessutom visar den på att vi hamnar på plats 35 ( 175, 2013) i landet när man jämför resultat in förhållande till insatta skattemedel d v s effektivitetstalet.
Verksamhetens utveckling stödjer sig på "Skolutveckling för barn och ungdomar i Vimmerby kommun 2012-2014" Visionen är " Vi, barn, elever och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor! Tillsammans når vi toppen!"  Jag gläds med att de ansträngningar som pedagoger, rektorer och övriga medarbetare gjort som nu visar sig i hårda siffror. Självklart är det ju elevernas ansträngning som främst ska framhållas i sammanhanget. Största vinsten är elevernas ökade kunskapsnivå med förbättrade förutsättningar att möta framtiden som är det mest positiva, inte förbättringar i ren statistik. Men det är ett lagarbete där allas delaktighet, inställning, motivation och engagemang är avgörande mot målet att " nå toppen" Precis det jag tror Nyamko Sabuni menade som jag citerade i förra inlägget.

Första ungdomsparlamentet
I måndags ägde det första ungdomsparlamentet rum i Vimmerby kommun. Väl genomfört denna gång under ledning av Lisa Blom. Ungdomar från Astrid Lindgrens skola, Vimarskolan och Vimmerby Gymnasium tog upp bl a aktuella frågeställningar kring. IT, kulturutbud, vikariesituationen och obehöriga lärare, möjlighet till praktik, tillgång till adekvata läromedel och fysik miljö. Åhörarbänkarna var välfyllda och tjänstemannaledning och politiker fanns på plats. "Fabriken" fick mycket beröm för att det är ett bra ställe för ungdomar vilket var roligt!
Protokollet ska nu spridas till både tjänstemän och politiker för vidare hantering. Ungdomsparlamentet sammanträder åter igen i höst.

Företagsgalan i Vimmerby
Igår kväll ägde den årliga Företagsgalan rum i Vimmerby som "Företagarna" arrangerar. Det kändes bra att vara på plats för att utbyta tankar med många närvarande. Välförtjänta priser delades naturligtvis också ut. Vimmerby kommuns roll är att utse "Årets nyföretagare". Den här gången, Klara Kågefors som driver Fiore Floristdesign i Vimmerby. I år fanns vi med på ett par "hörn" till, dels har vi lånat ut medarbetaren, Patrik Engqvist för förberedelser och stöd, med fanns också duktiga danselever från Vimmerby kommuns Kulturskola som satte "extra krydda" på galan.

Krisberedskap
När det gäller "vårt inre kommunliv" glädjer jag mig åt ett besök som vi hade igår av MSB (myndigheten för samhällsberedskap). Vi startade upp ett arbete redan i slutet av 2010 i syfte att förbättra säkerheten och stärka vår handlingsberedskap inför krissituationer. Många personer internt men även externa företag har varit involverade i arbetet. (åtgärderna förbättrar även säkerheten inom alla kommuner inom IT-SAM). Vi kommer att få en del statliga bidrag till hjälp för de åtgärder vi genomfört. Vi uppfattade att MSB var nöjda med nerlagt arbete som främst hållits samman av fastighetsavdelningen. Den tekniska utrustningen ska vi framförallt se till att använda och nyttja väl när vi arbetar under normala omständigheter. Det är en förutsättning för att det ska fungera när det blir kris...

Viktiga lotsar
Tanken är att företagaren ska få samma stöd vilken person eller avdelning som först kontaktas. Det finns en medveten strategi hos kommunledningen i Vimmerby kommun att satsa på att utveckla dessa delar. Nu pågår lotsutbildningen för fullt. Än så länge får vi gratulera Carina Östh och Sara Pettersson som nu är diplomerade företagslotsar. Fler kommer att bli klara med såväl de teoretiska som praktiska aktiviteterna som ingår under våren.


torsdag 3 april 2014

Nu har kommunfullmäktige i Vimmerby kommun respektive Hultsfreds kommun fattat beslut om en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och miljö- och byggnadsförvaltning. Förvaltningen kommer att ledas av förvaltningschefen, Anders Helgée. Ordförandeskapet hamnar till att börja med på Bo Svensson, Vimmerby. Ett mycket stort arbete har lags ner under lång tid där många medarbetare och politiker har varit involverade. Jag känner mig tacksam för all energi och allt arbete som alla lagt ner i syfte att skapa något som blir långsiktigt hållbart. Jag känner mig också glad över att få vara med på den här" resan" som nu påbörjas på riktigt. Den första fasen är avverkad och vi går nu in i en implementeringsfas. Det här tror jag kommer att bli bra! Varmt lycka till!

I måndags påbörjade vi dialogen kring Vimmerby kommuns budgetförutsättningar inför 2015 och 2016. Kommunstyrelsen, nämndspresidier och ledningsgrupp fanns på plats. Dagen präglades av energifyllda diskussioner i tvärgrupper som jag tror kommer utgöra en bra bas för det fortsatta arbetet.

Rent administrativt håller jag som bäst på att att uppdatera chefskontrakten för de som tillhör den kommunövergripande ledningsgruppen. Jag har nu haft avstämning med alla om hur vi ser på nuläget och de kommande två åren. Viktigt att vi delar bilder om vilka generella uppdrag vi har, men även de mer "chefsspecifika". Jag kommer generellt att trycka mer på allas "ansvar för helheten" och att vi systematiskt ska öka frekvensen av det "Utvecklande ledarskapet" i organisationen.

I eftermiddag ska vi diskutera långsiktiga utvecklingsfrågor med inriktning att utveckla "Vackra Vimmerby". Det ser jag fram emot.

Sedan vill jag naturligtvis hälsa vår nya ekonomichef Mattias Karlsson, Varmt Välkommen! Han började i måndags. (budgetdialogdagen)
Jag vill samtidigt tacka t f ekonomichef Håkan Ilestrand med såväl tillfälliga medarbetare som vår fast anställda bemanning som gått i mål med bokslut och årsredovisning 2013, på ett förtjänstfullt sätt! När jag hör personer uttala sig eller skriva om "onödiga konsulter" så kan jag ärligt inte förstå hur vi utan resurstillförsel i form av tid men också kompetens skulle ha klarat situationen. Nu känner jag för första gången på länge att vi går in i en fas när det finns förutsättningar för ökad stabilitet.

Avslutar den här gången med ett citat av Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på teknikföretaget ÅF, som i en intervju i Svensk Dagbladet säger:

- Om man inte kan tänka sig nå toppen, vad fanken gör man i det företaget eller den regeringen?

Provocerade? Inte för mig i alla fall. Jag gillar det!


fredag 28 mars 2014

En fullproppad arbetsvecka närmar sig sitt slut. Jag har i veckan haft ett mycket trevligt besök av förre kommundirektören i Linköping som numera tar uppdrag för att stötta organisationer som är i behov av stöd. Hon var här i Vimmerby tillsammans med sin kollega. Besöket var egentligen inte föranlett av något egentligt behov hos oss utan handlade mer om nätverksbyggande, erfarenhets- och informationsutbyte.

Under torsdagen och fredagen har jag varit i Norrköping på Nätverksträff med kommunchefer och Linköpings universitet. Vi fick en gedigen genomgång av stadsarkitekten om pågående och planerade projekt. Oj vad mycket spännande som händer i Norrköping. Nytt spårbygge, alla infarter ska göras om, företag och bostäder ska flyttas och hamnområdet ska utvecklas. Bara i år ska 500 nya bostäder tillskapas och de kommande åren, ytterligare tusentals. En av Norrköpings stora utmaningar är den höga arbetslösheten. Det finns ett kompetensgap. Behov finns av kvalificerad arbetskraft där de arbetssökande många gånger inte matchar kravbilden. Mycket intressant att ta del av naturligtvis, samtidigt som jag blir orolig för hur våra små kommuner ska klara välfärdsuppdragen när befolkningstrenden fortsätter med avflyttning och tillströmning till de större städerna.
Leif Jonsson tidigare verksam forskare på CKS som fortfarande är aktiv berättade för oss om sin studie kring "Rummens betydelse". Hur påverkas våra berednings- och beslutsprocesser av hur vi sitter rent rumsligt? De har besökt de flesta kommuner inom nätverket och visat på skillnader. Det kan t ex handla om hur nära eller hur långt ifrån varandra sitter kommunalråd och oppositionsråd. Hur sitter kommunalråd i förhållande till kommunchef och tjänstemannaledning. Spännande diskussioner om vad som påverkar och vad som skapar förutsättningar för kommunledningsarbetet.
Erik Jannesson, lektor Linköpings universitet redogjorde för mål- och resultatstyrning i kommuner.Erik Jannesson väckte verkligen vårt intresse för frågan om hur kommunala ledare kan använda sig av denna typ av styrning för social, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Dessutom massor med erfarenhetsutbyte som vanligt tillsammans med mycket värdefulla kollegor!

fredag 21 mars 2014

Jag kom precis hem från två bra och nyttiga utvecklingsdagar med ledningsgruppen. Vardagen gör sig direkt påmind i samband med att jag klev över tröskeln. Måste ta hand om veckans tvätt och allt annat som jag inte alls tänkt på när jag haft fullt fokus på jobb. Jag kollar min dotters skolväska och läser medskickad information från skolinspektionen. Skolinspektionen har granskat om skolor i kommunen följer de lagar och regler och den läroplan som finns. De har granskat skolors resultat och annan information. De har även besökt skolor för intervjuer. "Sammanfattningsvis har skolinspektionen bedömt att Södra Vi skola är en väl fungerande skola. Skolinspektionens intryck är att rektorn har ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Vi bedömer också att skolan medvetet arbetar med att utveckla det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet för att alla elever ska kunna nå målen i läroplanen". Jag känner mig glad av flera skäl. Dels att min dotter har förmånen att få vara elev på en skola som får så fina omdömen. Jag blir också mycket glad och stolt som kommunchef för det arbete rektor och lärare och andra medarbetare utför på Södra Vi skola! Naturligtvis hoppas jag på att den samlade bilden man har av skolorna i Vimmerby kommun från skolinspektionen sida håller hög nivå. Om det framkommer att vi har några kritiska punkter så känner jag mig trygg med att de kommer att hanteras väl av BUN med förvaltning.

Vi har utmaningar naturligtvis men annars finns mycket positivt just nu att lyfta fram. Astrid Lindgrens Näs som vann priset som Årets id'eträdgård av en enig jury på trädgårdsmässan i Älvsjö, Stort Grattis!  Jag läste förra veckan om de duktiga UF- företagare vi har i kommunen och idag om bokhandeln i Vimmerby som väljer att byta till en större lokal för att klara de behov man upplever inte kan tillgodoses i nuvarande lokaler.

fredag 14 mars 2014

Nu har den 4:e omgången chefer i Vimmerby kommun startat sitt ledarskapsprogram. Jag har förmånen att få lära känna alla chefer i kommunen lite extra eftersom jag finns med i samtliga omgångar i både steg 1 och steg 6. Känslan som finns kvar långt efter avslutningen idag är riktigt bra! En grupp med 12 chefer som vi har förmånen att ha i Vimmerby kommun, fyllda med energi, lust och framtidstro. Dessutom nyfikna och villiga att utvecklas i sin roll som ledare. För min del fyller dessa tillfällen en del andra viktiga funktioner än att lära känna våra chefer. Dels vill jag att de ska få ta del av vem jag är och vad jag står för - Det handlar om att förstärka och förtydliga den röda tråden i HUR vi enskilt och tillsammans ska hantera uppdragen och utmaningarna som vi har i vår vardag. Det ger mig också en unik möjlighet att lyssna in hur framförallt första linjens chefer beskriver sin bild av att leda välfärdsuppdragen med direktkontakter med bl a elever, föräldrar, brukare och anhöriga.

Jag läser i Tidningen Vision om att "Fler än hälften av alla chefer i Göteborgs stadsförvaltningar har slutat eller bytt jobb sedan 2011. Stadsdelsdirektören verkar nu ha fått lämna sitt jobb. Precis som frågan i Visions tidning får det mig att fundera på vad som är rimliga krav i "välfärdens tjänst". Att genuint och på riktigt satsa på att stötta sina chefer tror jag kommer att vara en avgörande attraktionsfaktor som arbetsgivare och konkurrensfaktor vid rekryteringar. Dessutom avgörande för framtida ekonomiska resultat och kvalitet på levererade tjänster utifrån ett helhetsperspektiv.

Tack för alla gratulationer kring att jag för andra året i rad hamnat på listan för "Välfärdens 100 viktigaste kvinnor" i landet. Mest roligt i år är att Norrköpings kommundirektör Åsa Byman Falck, som jag lärt känna genom nätverk, hamnar på en hedrande 4:e plats. Hon är en riktigt bra förebild!

torsdag 6 mars 2014

Ibland händer att jag jag läser saker som hänger sig kvar ett längre tag. Som Per Schlingmanns krönika i Dagens Industri den 24/2. Per Schlingmann spelade enligt många, en stor roll, när det gäller Moderaternas förnyelsearbete. Man omkullkastade gamla sanningar och ifrågasatte invanda strukturer. I krönikan beskrivs att förändringar måste " vara på riktigt" och om att våga utmana tvärsäkerheten som finns i alla organisationer. Per Schlingmann menar att tron på den egna förträffligheten spelar roll" Vi är bäst, de har fel"- kulturen är allt för rådande. Förändring förutsätter ödmjukhet och mod och att våga ifrågasätta den egna självbilden. Schlingmann är övertygad om att ödmjukhet och öppenhet är det som verkligen belönas. Det kräver ständig utveckling i takt med omvärlden. Slutsats av ovanstående - tvärsäkerheten är en av våra svåraste fiender. Vilka förebilder har han då hittat när han inventerat bland företagare och entreprenörer. Jo, den främsta förebilden hittade han inom AA. Inom Anonyma alkoholister handlar det mycket om att omvända sitt sätt att leva, att lära nytt. Det handlar om grundläggande förändringar som aldrig tar slut. Man använder sig av "Tolvstegsprogrammet som metod" man uppnår förändring genom att ta sig genom dessa steg. Utgångspunkten är att man själv inte har kontroll på allt och man måste lära av andra. "Ödmjukhet inför vår egen ofullkomlighet är en bra början". Han avslutar med att alla ledare säkert har mycket att lära av AA. I mitt huvud finns sedan jag läste krönikan tankar kring ovanstående och vårt eget ledarskapsprogram i Vimmerby. Programmet är uppbyggt kring olika steg och under resans gång finns en medveten tanke till att stärka varje ledare, att uppmunta till mod och att man ska våga utmana sig själv för att utvecklas. En annan grundtanke är att öka medvetenheten om sig själv som förebild och vikten av att skapa engagemang genom delaktighet. Det framgångsrika i att skapa en verksamhet där man stöttar och litar på varandra. Förnyelsearbetet i Vimmerby kommun fortsätter...

Idag har jag träffat VD: arna i bolagen på VEMAB. Ett bra möte med fokus på pågående utvecklingsfrågor inom respektive bolag.

Ett annat konstruktivt möte denna dag har varit ett "ihopsamlingsmöte" kring "Vackra Vimmerby" - flera aktörer var inbjudna. Det gäller att knyta ihop Vackra Vimmerby med kommunens destinationsarbete, med en långsiktig turismstrategi och med det pågående operativa arbetet som pågår inom kommunen både i form av projekt, men även kring löpande drift. Spindeln i det fortsatta arbetet blir planavdelningen med den nya stadsarkitekten, Sara Dolk i spetsen. Vi påbörjade arbetet med att identifiera förslag på styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. Det här arbetet är mycket långsiktigt och omfattar hela kommunen som geografiskt område. Det här kommer att bli ett spännande utvecklingsarbete som kommer att leda till något mycket bra för såväl Vimmerby kommuns invånare som tillfälliga besökare från övriga delar i Sverige och från utlandet.

torsdag 27 februari 2014

En intensiv vecka närmar sig sitt slut. I måndags kväll, en spännande debatt om vindkraft på kommunfullmäktige. Jag har även följt debatten i grannkommunen Kinda. Det är uppenbart att frågan väcker starka känslor oavsett om det handlar om ett yttrande i en tillståndsfråga eller ett skarpt investeringsförslag.

I tisdags hade jag besök av tre medarbetare från tillväxtverket. Vi förde ett energifyllt samtal och var nog överens om det mesta. Vimmerby kommuns stora utvecklingspotential inom besöksnäringen och det ökade engagemanget. Dessutom att destinationsprojektet i Vimmerby handlar mycket om "verkstad" som också var vår intention inledningsvis. Nu är det dags att också knyta an till den turismstrategi som kommunfullmäktige fattade beslut om redan runt årskiftet, 2010-2011. Det känns mycket bra att vi nu har en ny turistchef i Vimmerby på plats, Peter Göransson som naturligtvis är mycket viktig i det fortsatta strategiska arbetet tillsammans Patrik, Carina och Patric på kommunes näringslivsenhet, mig och den politiska ledningen. Peter Göransson var dessutom huvudperson på "God Morgon Vimmerby" igår. Tyvärr missade jag det p g a att jag ej fanns på plats i Vimmerby.

Onsdagen, kommunchefsträff i det finfina biblioteket i Mönsterås. På agendan fanns diskussioner kring integration och etablering med företrädare för Länsstyrelsen och Migrationsverket. Dessutom frågor kring e-arkiv och lägesrapport om arbetet med den Digitala agendan. En fördjupad diskussion om kommunal samverkan i stort hann vi också med.

Idag har jag varit i Åtvidaberg på kommunchefsträff inom IT-SAM. Det pågår ett stort konsolideringsarbete inom IT- SAM. Jag känner mig helt trygg med att inriktningen är den rätta. Det som tynger är mängden av frågor som kräver snabb hantering. Bengt Falke, regionförbundet i Kalmar framförde igår i Mönsterås att Internetsektorn gick om byggbranschen redan 2011 och väntas växa 7 gånger snabbare än andra branscher. Det är uppenbart att nu också flera kommuner i Kalmar län inser att det här klarar man inte själv som enskild kommun. Vi kommer att se olika samverkanskonstellationer växa fram inom relativt kort tid.

I morgon fredag ska jag möta min adept igen. Det ser jag fram emot!

torsdag 20 februari 2014

Den här veckans höjdpunkt har varit en dragning av räddningscheferna om deras fördjupade samverkan inom räddningstjänstområdet. När jag började i Vimmerby, 2010 var det faktiskt det området som diskuterades mest ur samverkanssynpunkt. Sedan dess har turerna varit många. Det har handlat om allt tex vilka kommuner som vill vara med, till externa utredningar om samverkansform. Under förra året stod det klart att Vimmerby tillsammans med Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ville gå vidare med en fördjupad samverkan. Räddningscheferna fick uppdraget att återkomma med hur en gemensam utveckling kan riggas inom förebyggande arbete, inköp, utbildning/övning och kommunikation.  Räddningscheferna gav oss en proffsig genomgång om upplägg och även om framtida samverkansområden. Dragningen genomsyrades av god samverkansanda och att det nu är "på riktigt".
Räddningstjänsten i Vimmerby får alltid höga betyg i olika undersökningar. Det känns mycket viktigt att vi kan bevara den positionen, så de steg vi tar ska vara noga övervägda. Nu väntar presentation för kommunstyrelsen i Vimmerby av vår räddningschef Tommy Lindström, som för övrigt under våren går i pension. Vi har anställt en ny räddningschef som heter Stefan Larsson.

fredag 14 februari 2014

"Konsulter"
I gårdagens Dagens samhälle finns en stor artikel om landstingens behov av inhyrd personal. "Personalbristen lyfter bemanning". Det är framförallt beroendet av bemanningsföretag inom vård och omsorg som ökar, tvärs mot alla politiska ambitioner att minska utgifterna. Läser att Kalmar läns landsting har ökat sina kostnader från 80 mkr till 95 mkr, en ökning med 19% mellan 2012-2013. Kostnadsökningen för landstinget i Östergötland hamnar på 34%. Som bekant har det skrivits och diskuterats mycket kring de tjänster som Vimmerby kommun haft behov av att köpa de senaste åren. Jag tror inte att landstingen heller har köpt tjänster i onödan. De har gjort bedömningar utifrån ställda krav på leverans och befintliga resurser, d v s samma bedömningar som vi i Vimmerby kommun fått hantera.
Det blir en utmaning att klara kompetensförsörjningen i vår arbetsmarknadsregion. Läste häromdagen att Vimmerby kommuns befolkning har en låg andel som har eftergymnasial utbildning, 14% jämfört med landets genomsnitt på 24%. Ett ljus inom detta område är dock den satsning inom detta område som just ju pågår i samverkan mellan Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner. Kommunstyrelsen kommer att få en lägesrapport på tisdag. Jag kommer säkert återkomma med mer information senare.

Gertrud Åström var här i Vimmerby i tisdags. Gertrud Åström har bl a varit särskild utredare för regeringen i jämställdhetspolitiska frågor och nu även ordförande i organisationen Svensk kvinnolobby. En fantastiskt bra föreläsare tycker jag inom området Jämställdhetsintegrering. Vi fick ett rejält teoripass inom området inklusive historiska fakta. Hur jämställda är vi i Sverige? Jo, 0,8129. Inbjudna var politiker, chefer, representanter från bolag och fackliga organisationer. De fakta som presenterades kan nu användas som underlag i fortsatta visions- och måldiskussioner.

Utvecklingsdag
I onsdag hade kommunstyrelseförvaltningens administration en utvecklingsdag tillsammans. Vi var på Fabriken i Vimmerby. Vi ägnade dagen åt kommunens antagna styrmodell. Viktigt att alla ser den röda tråden. Visioner - mål - nämndsplan - kommunövergripande styrkort och mål för nämnden. Vi påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan där vi ska genomföra aktiviteter för nå målen. Grund finns i balanserad styrning med olika perspektiv, ekonomi - medarbetare/verksamhet, medborgare och utveckling. Den viktigaste delen är sedan att utveckla uppföljningen d v s resultatåterföringen till politiken. 

Trendspaning - "5 heta affärstrender under 2014" enligt Företagaren nr 1, 2014
1. Kompetens och fakta - Organisationer behöver hjälp av experter i form av kompetenta trendspanare för att lyfta blicken.
2. Samarbeten och nätverk - Fler nätverk kommer till stånd för att nyttja specialkompetenser. Samarbete istället för konkurrens.
3. Säljperspektivet - Oavsett vilken roll man har i organisationen så finns man till för kunderna, anpassning krävs för att möta nya behov. Framgången finns i att hitta rätt medarbetare, säljkultur i organisationen.
4. Innehåll och förtroende - I marknadsföringen kommer varorna och tjänsternas kvalitet lyftas ännu mer. Förtroende och varumärke avgörande.
5.Rörliga bilder och hållbarhet - Speciellt unga känner en tröghet i att läsa information, rörliga bilder på surfplattor och smarta mobiler kommer att öka. Fokus på ökad hållbarhet med ansvar och delaktighet.

Undrar om det är Vimmerbys KSO, Micael Glennfalk som skickat in denna trendspaning till
"Företagaren" ? ;) Jag tycker jag känner igen precis allt från våra samtal...

Hoppas att ni alla får en fin Alla Hjärtans Dag

fredag 7 februari 2014


25-åringar

I onsdags kväll var det traditionsenlig middag för de medarbetare som arbetat 25 år i Vimmerby kommun. Eleverna på restaurangskolan hade ordnat med en mycket fin, välsmakande trerätters middag. De medarbetare jag hann prata med under kvällen sa att de trivs mycket bra på sitt arbete, vilket kändes extra bra!

Miljö och bygg

Jag och jurist, Therese Jigsved var tillsammans med presidiet i KS - Micael Glennfalk, PerÅke Svensson och Helen Nilsson samt Ingela Nilsson Nachtweij som är ordf i RDB (revisions och demokratiberedningen) i Hultsfred i måndags. Vi gick igenom förslag till samverkansavtal och reglementen för året och hur det föreslås se ut inför nästa mandatperiod. Vi träffade motsvarande funktioner i Hultsfred och naturligtvis fanns den gemensamme förvaltningschefen, Anders Helgée också med. Mötet präglades av god samverkansanda och framtidstro. Kommunstyrelsen i Vimmerby bestämde sig i tisdags att skicka ut materialet på remiss. Nu väntar riskbedömningar och inventering av åtgärder ur arbetsmiljösynpunkt för berörda medarbetare. Dessa frågor har funnits med under hela processen men behöver nu formaliseras. Om allt går som det ska, så kommer förslaget behandlas i kommunfullmäktige i mars.

Ekonomi och medborgarnöjdhet kopplat till tillit och förtroende

När det gäller fortsättningen på 2014 så kommer det att bli starkt fokus på kommunens ekonomiska situation. Dessutom ska vi fortsätta utveckla lyhördheten för medborgarnas upplevelse av de tjänster vi erbjuder. Tillit och förtroende betyder allt. På tjänstemannasidan får vi inrikta oss på att fortsätta arbetet med att "leda och lösa systemfel" och "prioritera äkta problem".

Jag har den här veckan fått en del frågor kring de artiklar som publicerats i Vimmerby tidning kring konsultkostnader.

Artikel publicerad 6/2, 2014.

”Unik resurs anlitade” och ”T f ekonomichef anställde”  ” konsulten Håkan Ilestrand, anlitade en konsult från Unik Resurs” ”Håkan Ilestrand företräder Vimmerby kommun i avtalet som slöts med…” ” Det gör han även i det nya avtal…”

Min kommentar till tidningen: "Det är kommunchef, Carolina Leijonram som anlitat Unik resurs. När kommunen fick en vakans på ekonomichefsfunktionen samtidigt som kommunens ende redovisningsekonom blev långtidssjukskriven försökte man upphandla utifrån det behov som uppstått. Inga svar inkom. Kontakter togs med inköpscentralen i Västervik för konsultation. Utifrån kontakter lyckades sedan Vimmerby kommun med kort varsel få tag på kompetent arbetskraft för att lösa det akuta behov som uppstått för att hantera den redovisningsskyldighet kommunen har enligt lag. Kommunstyrelsen har fått kontinuerlig information om bemanningsläget samt att kommunens revisor varit en samtalspart, hur den uppkomna situationen skulle hanteras. Vimmerby kommuns medarbetare på ekonomiavdelningen har under hösten utfört och utför just nu i bokslutstider ett imponerande arbete utifrån de förutsättningar de haft och har."
Orsaker till att jag vill förtydliga detta är som jag beskriver ovan, förtroendefrågan. Men också för att jag ser vilket arbete kommunens administrative personal utför varje dag. Det skulle vara märkligt om det vid snabbt uppkomna vakanser inte uppstår stora problem i leverans av tjänster. Under tiden vi söker permanenta lösningar behövs tillfälla lösningar. Att vi lyckats få tag på personer som levererar och samverkar bra med de som finns på avdelningen gör mig tacksam, det tror jag också kommunens medborgare både önskar och förväntar sig.
Vi har lyckligtvis två nya medarbetare som börjat den här veckan. Gunilla Andersson på ekonomiavdelningen och Emilia Andersson på personalavdelningen. Varmt välkomna båda två!

 

 

fredag 31 januari 2014

IT
Idag har jag varit i Ödeshög på IT-SAM möte. Vi kommunchefer har träffat ledningen inom IT-SAM för aktuella frågeställningar. Det känns mycket bra att vi nu äntligen tar gemensamma steg framåt efter höstens turbulens. Dessutom var både Susanne Korduner som är tf förbundsdirektör och den nya marknadschefen, Henrik Röste på besök på VD - mötet igår i Vimmerby. IT-utvecklingen inom koncernen, med framförallt fibersatsningen i spetsen kräver struktur och samsyn och det har jag goda förhoppningar om att vi nu ska åstadkomma tillsammans.

Malmdahl
Idag fick vi beskedet att kommunchefen i Högsby, Joakim Malmdahl sagt upp sig. Joakim, med medarbetare har ställt upp en del för oss när vi haft behov på ekonomiavdelningen  Han ska nu bli VD för Högsby Sparbank. Känns lite trist att tappa en god och uppskattad kollega i länet.

Leda för resultat
Ledningen och staben på socialförvaltningen genomgår för närvarande ett utvecklingsprogram, en nationell satsning via SKL som heter "Leda för resultat" I tisdags på ledningsgruppen redogjorde socialchefen, Anette Nilsson för upplägget och innehållet . Vimmerby har valt att utveckla arbetet kring "Våld i nära relationer". Ett viktigt arbete som säkert förtjänar mer uppmärksamhet.
Målen är att:
- Hitta fler kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer
- De kvinnor som hittats ska få hjälp och stöd i sin situation
Sammanfattningsvis var ledningsgruppen enade om att den påfyllning man fått skulle vilken verksamhet eller förvaltning som helst ha nytta av. Några korta saker som jag tog till mig; Vi behöver fundera på hur mycket tid vi lägger på "skyltfönsteraktiviteter" istället för att faktiskt leda och lösa systemfel, prioritera att jobba med "äkta problem", prioritera viktiga processer för att kunna hålla i och mäkta med den roll vi har i ledningen, "göra och lära istället för prata och tro", inrikta oss på att mäta den upplevda skillnaden (ej prestation) och vikten av en bra kommunikationsplan.
Två frågor hade ställts till dem:
 - Styrs organisationen av mål?
 - Styrs organisationen av en ledning?
Det gjorde mig nyfiken på vilket svar vi får om vi frågar de medarbetare som finns inom koncernen, Vimmerby kommun.

Till sist. Missa inte Frammis på fredag den 7/2, mer info finns på hemsidan. Mässan är planerad och projekterad av Daniel Nestor, Vimmerby ungdomsråd, tillsammans med Daniel Kings, Fryshuset. Spännande, tycker jag!

fredag 24 januari 2014

fredag 17 januari 2014

Trendspaning:
Tog i veckan del av trendspanaren Peter Siljeruds tankar kring framtidstrender. Han är Trendspanare på Futurewise.
”Aktivitetsbaserade kontor, tongivande entreprenörer, äkthetslängtan och datorer som konkurrerar om jobben. Det är den framtid vi går till mötes inom fem år” säger Peter Siljerud. Han är föreläsare och författare till boken 100 trender: din guide till framtiden.
Han lyfter bl a fram.
- Färre traditionellt anställda. Det är en tydlig trend. Snabb omställningsförmåga och mer inhyrd personal.
 - Mekaniska och tjänsteorienterade arbetsuppgifter kommer att minska, tas över av datorer. En bra strategi för framtiden är alltså att bli bra inom områden där datorer inte konkurrerar tex nätverkande och innovation.
 - Om man vill vara attraktiv i framtiden bör man leverera mer än vad som förväntas, vara kreativ, komma med förslag på hur verksamheten kan förbättras. Arbetsgivarna vill ha ökad effektivitet.
 - Kontorslandskapen är på väg bort, fler kommer jobba hemifrån eller på annan plats. Vi kommer att utgå från aktiviteten och därefter välja arbetsrum. Egen arbetsplats blir förlegat. - Viktigt med varumärke, färg och grafisk profil. Ge uttryck för den egna kulturen.
 - Chefer måste hitta bra sätt att ge bekräftelse till sina medarbetare och ge arbetsuppgifter som stämmer överens med medarbetarens egna mål.
 - Rekryteringen kommer i högre grad påverkas av andra personers omdömen tex via yrkesnätverk i olika sociala medier.
 - Vanligare med digitala tester och auditions som visar på social förmåga i urvalsprocessen.
 - Vi går från att arbetet uppfattats som en plåga - plikt - driftiga entreprenörer till att arbetet blir ett kall (en del av de egna personliga livsmålen).

Spännande tycker jag!

Ser att flera kommuner nu finns med som utmanare eller bubblare på topplistorna när unga talanger får välja. Kommunsektorn har en enormt stor bredd. De personer som börjar arbeta inom det kommunala verksamhetsområdet med annan bakgrund brukar ganska snart uttrycka att det är mycket intressanta jobb.

I Vimmerby har vi startat upp ett arbete för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Vi har haft två workshops med medarbetare från olika förvaltningar som lyft fram viktiga områden och strategier. Materialet är ännu inte sammanställt så jag återkommer längre fram i frågan.


1:a pris till demensverksamhet inom äldreomsorgen i Vimmerby. Stort Grattis till vinsten!