torsdag 27 februari 2014

En intensiv vecka närmar sig sitt slut. I måndags kväll, en spännande debatt om vindkraft på kommunfullmäktige. Jag har även följt debatten i grannkommunen Kinda. Det är uppenbart att frågan väcker starka känslor oavsett om det handlar om ett yttrande i en tillståndsfråga eller ett skarpt investeringsförslag.

I tisdags hade jag besök av tre medarbetare från tillväxtverket. Vi förde ett energifyllt samtal och var nog överens om det mesta. Vimmerby kommuns stora utvecklingspotential inom besöksnäringen och det ökade engagemanget. Dessutom att destinationsprojektet i Vimmerby handlar mycket om "verkstad" som också var vår intention inledningsvis. Nu är det dags att också knyta an till den turismstrategi som kommunfullmäktige fattade beslut om redan runt årskiftet, 2010-2011. Det känns mycket bra att vi nu har en ny turistchef i Vimmerby på plats, Peter Göransson som naturligtvis är mycket viktig i det fortsatta strategiska arbetet tillsammans Patrik, Carina och Patric på kommunes näringslivsenhet, mig och den politiska ledningen. Peter Göransson var dessutom huvudperson på "God Morgon Vimmerby" igår. Tyvärr missade jag det p g a att jag ej fanns på plats i Vimmerby.

Onsdagen, kommunchefsträff i det finfina biblioteket i Mönsterås. På agendan fanns diskussioner kring integration och etablering med företrädare för Länsstyrelsen och Migrationsverket. Dessutom frågor kring e-arkiv och lägesrapport om arbetet med den Digitala agendan. En fördjupad diskussion om kommunal samverkan i stort hann vi också med.

Idag har jag varit i Åtvidaberg på kommunchefsträff inom IT-SAM. Det pågår ett stort konsolideringsarbete inom IT- SAM. Jag känner mig helt trygg med att inriktningen är den rätta. Det som tynger är mängden av frågor som kräver snabb hantering. Bengt Falke, regionförbundet i Kalmar framförde igår i Mönsterås att Internetsektorn gick om byggbranschen redan 2011 och väntas växa 7 gånger snabbare än andra branscher. Det är uppenbart att nu också flera kommuner i Kalmar län inser att det här klarar man inte själv som enskild kommun. Vi kommer att se olika samverkanskonstellationer växa fram inom relativt kort tid.

I morgon fredag ska jag möta min adept igen. Det ser jag fram emot!

torsdag 20 februari 2014

Den här veckans höjdpunkt har varit en dragning av räddningscheferna om deras fördjupade samverkan inom räddningstjänstområdet. När jag började i Vimmerby, 2010 var det faktiskt det området som diskuterades mest ur samverkanssynpunkt. Sedan dess har turerna varit många. Det har handlat om allt tex vilka kommuner som vill vara med, till externa utredningar om samverkansform. Under förra året stod det klart att Vimmerby tillsammans med Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ville gå vidare med en fördjupad samverkan. Räddningscheferna fick uppdraget att återkomma med hur en gemensam utveckling kan riggas inom förebyggande arbete, inköp, utbildning/övning och kommunikation.  Räddningscheferna gav oss en proffsig genomgång om upplägg och även om framtida samverkansområden. Dragningen genomsyrades av god samverkansanda och att det nu är "på riktigt".
Räddningstjänsten i Vimmerby får alltid höga betyg i olika undersökningar. Det känns mycket viktigt att vi kan bevara den positionen, så de steg vi tar ska vara noga övervägda. Nu väntar presentation för kommunstyrelsen i Vimmerby av vår räddningschef Tommy Lindström, som för övrigt under våren går i pension. Vi har anställt en ny räddningschef som heter Stefan Larsson.

fredag 14 februari 2014

"Konsulter"
I gårdagens Dagens samhälle finns en stor artikel om landstingens behov av inhyrd personal. "Personalbristen lyfter bemanning". Det är framförallt beroendet av bemanningsföretag inom vård och omsorg som ökar, tvärs mot alla politiska ambitioner att minska utgifterna. Läser att Kalmar läns landsting har ökat sina kostnader från 80 mkr till 95 mkr, en ökning med 19% mellan 2012-2013. Kostnadsökningen för landstinget i Östergötland hamnar på 34%. Som bekant har det skrivits och diskuterats mycket kring de tjänster som Vimmerby kommun haft behov av att köpa de senaste åren. Jag tror inte att landstingen heller har köpt tjänster i onödan. De har gjort bedömningar utifrån ställda krav på leverans och befintliga resurser, d v s samma bedömningar som vi i Vimmerby kommun fått hantera.
Det blir en utmaning att klara kompetensförsörjningen i vår arbetsmarknadsregion. Läste häromdagen att Vimmerby kommuns befolkning har en låg andel som har eftergymnasial utbildning, 14% jämfört med landets genomsnitt på 24%. Ett ljus inom detta område är dock den satsning inom detta område som just ju pågår i samverkan mellan Vimmerby, Hultsfred och Västerviks kommuner. Kommunstyrelsen kommer att få en lägesrapport på tisdag. Jag kommer säkert återkomma med mer information senare.

Gertrud Åström var här i Vimmerby i tisdags. Gertrud Åström har bl a varit särskild utredare för regeringen i jämställdhetspolitiska frågor och nu även ordförande i organisationen Svensk kvinnolobby. En fantastiskt bra föreläsare tycker jag inom området Jämställdhetsintegrering. Vi fick ett rejält teoripass inom området inklusive historiska fakta. Hur jämställda är vi i Sverige? Jo, 0,8129. Inbjudna var politiker, chefer, representanter från bolag och fackliga organisationer. De fakta som presenterades kan nu användas som underlag i fortsatta visions- och måldiskussioner.

Utvecklingsdag
I onsdag hade kommunstyrelseförvaltningens administration en utvecklingsdag tillsammans. Vi var på Fabriken i Vimmerby. Vi ägnade dagen åt kommunens antagna styrmodell. Viktigt att alla ser den röda tråden. Visioner - mål - nämndsplan - kommunövergripande styrkort och mål för nämnden. Vi påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan där vi ska genomföra aktiviteter för nå målen. Grund finns i balanserad styrning med olika perspektiv, ekonomi - medarbetare/verksamhet, medborgare och utveckling. Den viktigaste delen är sedan att utveckla uppföljningen d v s resultatåterföringen till politiken. 

Trendspaning - "5 heta affärstrender under 2014" enligt Företagaren nr 1, 2014
1. Kompetens och fakta - Organisationer behöver hjälp av experter i form av kompetenta trendspanare för att lyfta blicken.
2. Samarbeten och nätverk - Fler nätverk kommer till stånd för att nyttja specialkompetenser. Samarbete istället för konkurrens.
3. Säljperspektivet - Oavsett vilken roll man har i organisationen så finns man till för kunderna, anpassning krävs för att möta nya behov. Framgången finns i att hitta rätt medarbetare, säljkultur i organisationen.
4. Innehåll och förtroende - I marknadsföringen kommer varorna och tjänsternas kvalitet lyftas ännu mer. Förtroende och varumärke avgörande.
5.Rörliga bilder och hållbarhet - Speciellt unga känner en tröghet i att läsa information, rörliga bilder på surfplattor och smarta mobiler kommer att öka. Fokus på ökad hållbarhet med ansvar och delaktighet.

Undrar om det är Vimmerbys KSO, Micael Glennfalk som skickat in denna trendspaning till
"Företagaren" ? ;) Jag tycker jag känner igen precis allt från våra samtal...

Hoppas att ni alla får en fin Alla Hjärtans Dag

fredag 7 februari 2014


25-åringar

I onsdags kväll var det traditionsenlig middag för de medarbetare som arbetat 25 år i Vimmerby kommun. Eleverna på restaurangskolan hade ordnat med en mycket fin, välsmakande trerätters middag. De medarbetare jag hann prata med under kvällen sa att de trivs mycket bra på sitt arbete, vilket kändes extra bra!

Miljö och bygg

Jag och jurist, Therese Jigsved var tillsammans med presidiet i KS - Micael Glennfalk, PerÅke Svensson och Helen Nilsson samt Ingela Nilsson Nachtweij som är ordf i RDB (revisions och demokratiberedningen) i Hultsfred i måndags. Vi gick igenom förslag till samverkansavtal och reglementen för året och hur det föreslås se ut inför nästa mandatperiod. Vi träffade motsvarande funktioner i Hultsfred och naturligtvis fanns den gemensamme förvaltningschefen, Anders Helgée också med. Mötet präglades av god samverkansanda och framtidstro. Kommunstyrelsen i Vimmerby bestämde sig i tisdags att skicka ut materialet på remiss. Nu väntar riskbedömningar och inventering av åtgärder ur arbetsmiljösynpunkt för berörda medarbetare. Dessa frågor har funnits med under hela processen men behöver nu formaliseras. Om allt går som det ska, så kommer förslaget behandlas i kommunfullmäktige i mars.

Ekonomi och medborgarnöjdhet kopplat till tillit och förtroende

När det gäller fortsättningen på 2014 så kommer det att bli starkt fokus på kommunens ekonomiska situation. Dessutom ska vi fortsätta utveckla lyhördheten för medborgarnas upplevelse av de tjänster vi erbjuder. Tillit och förtroende betyder allt. På tjänstemannasidan får vi inrikta oss på att fortsätta arbetet med att "leda och lösa systemfel" och "prioritera äkta problem".

Jag har den här veckan fått en del frågor kring de artiklar som publicerats i Vimmerby tidning kring konsultkostnader.

Artikel publicerad 6/2, 2014.

”Unik resurs anlitade” och ”T f ekonomichef anställde”  ” konsulten Håkan Ilestrand, anlitade en konsult från Unik Resurs” ”Håkan Ilestrand företräder Vimmerby kommun i avtalet som slöts med…” ” Det gör han även i det nya avtal…”

Min kommentar till tidningen: "Det är kommunchef, Carolina Leijonram som anlitat Unik resurs. När kommunen fick en vakans på ekonomichefsfunktionen samtidigt som kommunens ende redovisningsekonom blev långtidssjukskriven försökte man upphandla utifrån det behov som uppstått. Inga svar inkom. Kontakter togs med inköpscentralen i Västervik för konsultation. Utifrån kontakter lyckades sedan Vimmerby kommun med kort varsel få tag på kompetent arbetskraft för att lösa det akuta behov som uppstått för att hantera den redovisningsskyldighet kommunen har enligt lag. Kommunstyrelsen har fått kontinuerlig information om bemanningsläget samt att kommunens revisor varit en samtalspart, hur den uppkomna situationen skulle hanteras. Vimmerby kommuns medarbetare på ekonomiavdelningen har under hösten utfört och utför just nu i bokslutstider ett imponerande arbete utifrån de förutsättningar de haft och har."
Orsaker till att jag vill förtydliga detta är som jag beskriver ovan, förtroendefrågan. Men också för att jag ser vilket arbete kommunens administrative personal utför varje dag. Det skulle vara märkligt om det vid snabbt uppkomna vakanser inte uppstår stora problem i leverans av tjänster. Under tiden vi söker permanenta lösningar behövs tillfälla lösningar. Att vi lyckats få tag på personer som levererar och samverkar bra med de som finns på avdelningen gör mig tacksam, det tror jag också kommunens medborgare både önskar och förväntar sig.
Vi har lyckligtvis två nya medarbetare som börjat den här veckan. Gunilla Andersson på ekonomiavdelningen och Emilia Andersson på personalavdelningen. Varmt välkomna båda två!