onsdag 28 maj 2014

En kort men bra vecka! Idag VD - möte på Näs. Trädgården växer fram där och ett besök på Näs är verkligen något som jag varmt kan rekommendera. Vi har dessutom haft introduktionsdag för nyanställda idag. Ett 30-tal personer samlades här i stadshuset. Jag pratade om vilka aktuella frågor kommunen arbetar med och lite framtidsperspektiv. Vår styrmodell och HUR vi arbetar för att bli mer framgångsrika samt hur viktiga alla är för att vi ska lyckas. Denna grupp fortsatte sedan med flera andra pass kring kommunikation, samverkan o s v. De besökte även just, Näs, vilket jag efteråt hört, var otroligt uppskattat.

Jag måste nämna något om ALMA. I söndags hade jag förmånen att få träffa Årets pristagare, Barbro Lindgren. Vad jag förstår har hon haft fullt upp under sina Vimmerbydagar. Jag vet att Astrid Lindgrens skola lagt mycket energi kring att uppmärksamma Årets pristagare som också besökte skolan för att ta del av det kreativa arbete som utförts där. Mycket roligt. Jag vet att man planerar för att det här ska bli ett återkommande tema för att uppmärksamma Årets pristagare.

Jag har även haft förmånen att besöka ALV och testa " Så här smakar Småland". ALV har ju arbetet målmedvetet att skapa rejäl småländsk mat. De använder det som en styrka i sitt varumärke. Den kände kocken/krögaren Fredrik Eriksson från Långbro Värdshus har funnits med som mentor. ALV:s egen chef har också fått en fin utmärkelse för sitt arbete - Stort grattis Sara Hedblom! Med på evenemanget fanns även landsbygdsminister, Eskil Erlandsson som berättade om " Sverige - Det nya matlandet".

Varmt tack, Håkan Ilestrand för ditt värdefulla arbete som tf ekonomichef. Lycka till nu!

fredag 23 maj 2014

Storaffär

VEMAB och Arla har nu kommit överens om en en affär som gäller hetvatten. VEMAB investerar just nu i ett nytt kraftvärmeverk. Därifrån kommer Arla att köpa hetvatten som ersätter så mycket som 1500 kubikmeter olja/år. Win-win-win för Arla, VEMAB och inte minst miljön!


Ledarforum

Jag har precis avslutat dagens ledarforum.
På agendan:
- Attraktiv arbetsgivare, en nulägesbild av personalchef, Monica Bergh om var vi står i arbetet som innan sommaren ska rapporteras till kommunstyrelsen.

- Information av förvaltningschef, Anders Helgée med personliga reflektioner kring utvecklingsresan inom miljö- och byggnadsförvaltningen.

- Information av marknadschef, Henrik Röste från IT-Sam om fiberutbyggnaden i Vimmerby kommun. Viktigt att alla ledare har lite baskunskaper och känner till vilka förutsättningar som gäller för projektet.

KS - resa till olika företag i tisdags

Besök på Bakfickan, Albin Carlssons, MX World Collection ( Motorcrossmuseumet), Fredensborgs herrgård och Storebro Gjuteri. Jättetrevlig och lärorik dag! Det är lätt att bli smittad av den stolthet och entusiasm som man sprider när man informerar om sina respektive företag.
Röd tråd - serviceanda, hög kvalitet i leverans av vara eller tjänst, engagerade medarbetare och ett mycket gott bemötande.

Lotsar

Nu har Vimmerby kommun 9 st diplomerade lotsar - Grattis!
Jag vill varmt tacka er för den energi ni lagt ner för att bli lotsar i vår kommun. Ni kan göra stor skillnad när det gäller hur företagen upplever kvaliteten på vår levererade tjänster.

 

 

 

lördag 17 maj 2014

Veckan har rusat på i en rasande fart. Årsstämmor i bolagen, kommunstyrelse, ledningsgrupp, möte med facken m m. En Stockholmsresa över dagen i torsdags och igår fredag, kommunchefsträff i Kalmar. Vi är många som för närvarande har ett högt arbetstempo. Vi börjar samtidigt kunna skörda en del av det arbete som pågått under en längre tid. Inte minst fick kommunstyrelsen i tisdags en massa nulägesbilder bl a nya rutiner för ekonomisk rapportering, personaluppföljning, intranät, chefshandbok, rapport från arbetsmarknadsenheten och miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi fick också information om ett mycket lyckat projekt  - Ingjuta.

Attityder:
Jag har deltagit på ett avstämningsmöte om hur läget är på gymnasiet. Områdeschefen på gymnasiet, förvaltningschefen,  två elever och jag diskuterade kring styrkor och förbättringsområden. Det här är tredje gången i vår som vi träffas. Sammanfattningsvis kan sägas att vi behöver fortsätta jobba med kulturförändringar. Det gäller hela vägen, lärare/elev, lärare/lärare och lärare/ledning. Vi var också helt överens om att vi behöver marknadsföra vår fina gymnasieskola på ett ännu bättre sätt, för det mesta är trots allt bra! Vi måste också gå till botten med IT-problematiken. Alldeles för mycket energi går till spillo i onödan.

Mer om attityder:
Jag analyser och funderar mycket kring hur vi ska arbeta för att öka upplevelsen av en ökad nöjdhet i kommunen när det gäller "tjänstemäns attityder till företagande". Vi kommer systematiskt att se över och öka kontaktytorna med företagen. Vi ska visa att vi har en snabb, tydlig och flexibel service. Företagen i kommunen ska kunna känna tillit till att vi upphandlar varor och tjänster på ett professionellt sätt. Man ska uppleva att vi är tillgängliga och flexibla och att vi tillämpar regler på ett möjlighetsinriktat sätt. Alla dessa delar är identifierade viktiga faktorer för en ökad nöjdhet från företagen. Jag upplever att vi som arbetar nära dessa frågor idag i vår vardag, också har dessa ledstjärnor, för att de också stämmer med vår värdegrund. Jag är fullt medveten om att det är kundens upplevelse ändå som är det avgörande. På vår resa till en "Företagsvänligare Vimmerby" (starkt uttalad politisk vision) behöver vi feedback. Tveka inte att höra av er om det finns synpunkter eller frågor.

Ännu mer om attityder:
Numera finns landstingsdirektören, Alf Jönsson med i länets kommunchefsnätverk. Igår berättade Alf om landstingets arbete med bemötandefrågor. De har bl a satsat på storytelling, något som jag funderat på i ett par år. Kort går det ut på att det på olika sätt delges upplevelser, tankar och känslor i syfte att var och en ska utveckla sin medvetenhet om vikten av ett gott bemötande. Rätt använt är det ett kraftfullt verktyg. Det känns riktigt bra att vi har en landstingsledning som tar denna fråga på yttersta allvar!
Fokus på attitydfrågan gäller naturligtvis också inom alla kommunens verksamhetsområden. Vi är mitt uppe i en kulturförändring, som är på riktigt. När jag började i Vimmerby pratade jag mycket om fokus på organisationens Kultur, Struktur och Resultat. Det gäller i högsta grad ännu och vi i ledningen försöker ständigt balansera så vi för utvecklingen framåt när det gäller alla dessa delar.

fredag 9 maj 2014

Avslut
Den här veckan har vår räddningschef, Tommy Lindström avslutat sitt arbete efter över 47 års arbete i Vimmerby kommun. Tommy har varit mycket skicklig i sitt arbete och en mycket uppskattad medarbetare och arbetskamrat. Likaså fick jag idag reda på att en annan uppskattad medarbetare inom socialförvaltningens administration slutar just idag som arbetat i hela 43 år. Jag tycker att det är fantastiskt! Stort tack för era fina arbetsprestationer som kommit Vimmerby kommun till del i så många år!

Ekonomi
Ja, vår ekonomiska situation är ansträngd och kring det rör sig många av mina tankar.

Näringslivsranking
Vi har ökat några placeringar. Inte så många dock som jag skulle önska naturligtvis. Min energi kretsar främst kring frågan - " Tjänstemäns attityder till företagande" där vi backar och där vi ligger på en usel placering (plats 229). Rätt attityd och inställning till de vi finns till för är en av mina absoluta hjärtefrågor. Jag kommer fortsatt fokusera målmedvetet på att utveckla arbetet tillsammans med ledning och medarbetare. Den klara målsättningen är att vi når en kraftigt ökad upplevelse om att kommunens medarbetares attityder håller toppklass!
Jag och ledningen i övrigt i kommunen vill gärna att man hör av sig till någon av oss för feedback på levererade tjänster. Det hjälper oss och blir ett värdefullt stöd i utvecklingsarbetet.

Ledarskapsutbildning, Förvarshögskolan
Jag har varit i Stocksholm onsdag - torsdag för att ta del av den senaste forskningen när det gäller "Indirekt ledarskap" d v s hur man leder genom andra. Jag är själv handledare och behöver hålla mig ajour med vad som händer inom området.
Jag fick också möjlighet till erfarenhetsutbyte med Lidingö Stad och Kalmar kommun. Vi bygger systematiskt och på snarlikt sätt en helhetslösning för ett långsiktigt ledarskapsprogram för hela den egna kommunen med verktyg som är baserade på forskning.
Jag har anmält íntresse av att en forskare ska komma hit till Vimmerby för att granska vilka effekter det blir här.

Rekryteringsbehov - Hur blir vi bättre på marknadsföring?
Jag läste i senaste numret av Vision att nio av tio studenter inte tror att de kan få ett spännande jobb inom välfärdssektorn... En enorm utmaning! Inte minst av den anledningen behöver vi ett gott ledarskap inom organisationen som har förutsättningar att utföra ett gott arbete. Rätt attityder och inställning hos alla inblandade som jag skrev om innan. Jag fick nu när jag var på ledarskapsutbildningen höra om en undersökning som säger att 11% är "engagerade på jobbet", 73% " gör det de ska" och 16% är "urkopplade". Kära nån! Stämmer det så inser ju de flesta vad som kan hända om motivationen och delaktigheten ökar, om så bara med ett "snäpp", hos dom som "gör det de ska". De som är "urkopplade" Ja, där hoppas jag att man hittar en annan arbetsplats där man trivs bättre med sin tillvaro.
Men det krävs också konkreta åtgärder. Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? Vi försöker hitta "nya vägar" för flexibilitet i högre utbildning. I tisdags fick kommunstyrelsen en nulägesbild om hur arbetet utvecklas inom området för vuxenlärande där Vimmerby, Hultsfred och Västervik samverkar på ett mycket bra sätt.