fredag 27 juni 2014


Kommunalråds- och kommunchefsnätverk
Gemensamt möte i Västervik på det vackert belägna och proffsiga Gränsö Slott under torsdagen och fredagen. Tema denna gång- Framgångsrik regionbildning.

År 2030 kommer 90% av befolkningen bo i landets 16 stadsregioner. Flera kommuner och län förväntas bli för små för att klara sig. Det väcker många tankar om vad det kommer att innebära för oss i Vimmerby. Vikten av en fungerande infrastruktur som förkortar arbetspendling blir allt viktigare. Dessutom tillgång till attraktiva bostäder, ett blomstrande näringsliv och ett gott ambassadörskap där vi alla lyfter fram vår kommun i positiva ordalag blir allt viktigare konkurrensfaktorer. Krasst också för att vi inte ska tappa skattekraft och för att vi ska ha råd att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Tack för gott värdskap Carl-Magnus Mårheden och Harald Hjalmarsson!

Oväntat besök
Jag fick ett trevligt och oväntat besök i veckan av en fd kollega från Västerbotten som flyttat till vår kommun och som nu erbjuder sina tjänster om behov uppstår, uppskattas!

Kommunfullmäktige

Det blev ett långt fullmäktige i måndags med allmänpolitisk debatt och justerade budgetramar för 2015. Direkt efter semestrarna startar prioriteringsdiskussioner i respektive nämnd. Under hösten blir det ökat fokus på uppföljning och resultatförbättring.

torsdag 19 juni 2014

I veckans inlägg tänker jag lyfta fram 3 positiva områden från veckan som gått.

Möten:
Idag har jag haft möten med flera chefer i organisation som nu går på semester. Det är en härlig känsla som infinner sig som smittar av sig! Dessutom ett värdefullt dialogmöte på morgonen inom bolagskoncernen.

Vård och omsorgsboendet:
I tisdags, i samband med kommunstyrelsens sammanträde, besökte vi det nya vård- och omsorgsboendet i Vimmerby. Mycket fint, funktionsdugligt, genomtänkt och trevligt på alla sätt!

Näringslivet:
ALV har haft en rekordbra start på säsongen. Näs, som nu genom invigningen av första kapitlet av trädgårdarna, kraftigt förstärkt sin position som besöksmål.  Olika företagare som jag haft kontakter med, där företagen går för högtryck och där de t o m har svårt att hinna med... Det känns lovande ur tillväxtsynpunkt. Dessutom har vi näst lägst arbetslöshetssiffror i länet, där det också finns ett naturligt samband.

Trevlig midsommarhelg!

fredag 13 juni 2014

Jag ser idag fram emot skolavslutning i Södra Vi skola och studentfirande i Vimmerby. Hoppas att vädrets makter är med oss!

I onsdags träffades medarbetarna inom kommunstyrelseförvaltningens administration i plenisalen. Vi delgav varandra vilket arbete som utförts under våren. Det blev imponerande mycket att ta del av, när varje avdelning fick 10 minuter var, för att framföra på vilka uppgifter man lagt sin energi. I organisationer som inte utvecklar sker avveckling. Någon sådan riskinventering och åtgärdsplan är dock inte nödvändig, kan jag konstatera, efter att ha fått en helhetsbild. Tack till er alla!

Annars är det Näs som gällt och gäller den här veckan. I tisdags fick kommunstyrelsen en förhandstitt. I onsdags var utvecklingen på Näs temat på "God Morgon Vimmerby". På lördag väntar invigning av det första kapitlet av trädgårdarna. Allt är synnerligen professionellt planerat och genomfört. Ett utsökt och sevärt besöksmål!

torsdag 5 juni 2014

"Kom igång och rör på dig"

En massa aktiviteter idag på Vimmerby torg! När jag var ute nu för en sen lunch mötte jag verksamhetschefen på hälsocentralen här i Vimmerby, glad, positiv som alltid. Han var där för landstingets räkning tillsammans med P4 Kalmar och Friskis och Svettis på temat " Kom igång och rör på dig" Rörelse är bra som alla vet, både för hälsa och humör. 30 minuters rörelse om dagen gör skillnad. Tillsammans sprider de budskapet om att de är medarrangörer till "Världens barnlopp", ett motionslopp på 4,5 km, i Kalmar, den 4/10. Behållningen går oavkortat till "Världens barn".

Kompetensförsörjning och rekrytering, en omvärldsbild

Jag funderar mycket kring kompetensförsörjningsfrågan. Vikten av att rekrytera personer som har kompetens men också har lust och driv till uppdragen. Det här är en mycket viktig fråga för såväl offentlig sektor som för näringslivet. Bara på kommunstyrelsens egen förvaltning kommer det att finnas behov av att anställa inom en rad områden, i närtid.
För ett par månader sedan läste jag en krönika i Dagens Industri skriven av Eva Swartz Grimaldi.
Hon är ordförande i Norstedts förlagsgrupp och sitter också i ett antal bolagsstyrelser.
Hon skriver om att fort och fel lösningar varken är bra för företaget eller den nyanställde. Att rekrytera rätt är kanske det viktigaste man gör i en verksamhet. Hon forsätter med att beskriva hur en adept till henne söker och får ett jobb i en helt annan bransch än där hon har sin yrkeserfarenhet. Under ansökningsprocessen blir adepten kallad till "ett pulsmöte". På det första pulsmötet får den sökande 10 minuter  på sig att berätta om sig själv och varför företaget/bolaget ska välja henne. Därefter gallring, sedan ett andra pulsmöte där de som kallas får i uppdrag att förbereda en presentation på 20 minuter. Går man vidare efter dessa steg så blir det sedan en traditionell intervju. Pulsmötena är utformade så för att lära känna de sökande snabbare och komma nära deras personligheter. Vad har man då dragit för erfarenheter på företaget där man använder metoden. Man anställer fler "Wild cards", personer med annan erfarenhet och bakgrund, man har blivit modigare och det har dessutom fallit väl ut.

Kultur och skola

Vår samverkan och samarbetet inom området kultur och skola uppmärksammas nu på en rad ställen.  Det har bara den senaste veckan visat sig genom vad som hände i samband med ALMA där Barbro Lindgren lyfte fram arbetet som görs hos oss i mycket fina ordalag. Sedan har vi lärarförbundets ranking där vi nu toppar i länet och plats 14 i landet! och igår var förvaltningscheferna Anders Eriksson och Birgitha Sahlin i Kalmar och berättade hur vi arbetar i Vimmerby kommun. I grunden finns en politiskt antagen kulturgaranti. Det finns så många medarbetare inom dessa verksamhetsområden som verkligen har ett mycket stort engagemang som var och en bidrar till framgången. Jag hoppas att ni känner att vi är många som är stolta med er!