lördag 27 september 2014

Jag är fortfarande uppfylld av uppstarten av det femte ledarskapsprogrammet i veckan. Det känns som mycket välinvesterad tid att lära känna alla ledare inom den kommunala organisationen. I den här programomgången finns även ledare med från kommunalförbundet IT-SAM. Bra blandning med ledare från olika förvaltningar, både män och kvinnor. Djup i diskussioner, engagemang och stor lust till uppdraget som gör mig både ödmjuk och glad!
Jag läste i bilagan till Dagens Industri den här veckan som handlade om Kompetensutveckling att 9 av 10 tillfrågade inte vet vilka beteenden som skapar ökad lönsamhet för verksamheten. Efter att ha genomgått kommunens program kommer alla ledare i Vimmerby inte bara veta utan och också fått kontinuerlig träning HUR framgångsrikt ledarskap utövas. I samma bilaga beskrivs den offentliga sektorn som en "Populär arbetsgivare med utmaningar". Under ledning av SKL pågår just nu satsningen "Sveriges viktigaste jobb". "Ett starkt arbetsgivarmärke" blir allt mer viktigt!

På ledningsgruppen i tisdags praktiserade vi mycket av det som vi tränar på i vårt ledarutvecklingsprogram. Diskussion om hur vi ledare ställer oss till olika policys i kommunen. Utan bred dialog blir ofta en policy inte mer än en "hyllvärmare" och inte särskilt styrande... Just nu fokus på arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter och just ledarskapspolicyn.

fredag 19 september 2014

Vi kommer kunna erbjuda lärarutbildning via vårt lärcenter via distans HT 2015 från Karlstads unviversitet. Bra jobbat! Kompentensförsörjningsfrågan är helt avgörande för framtiden.

Internt jobbar vi annars målmedvetet med att anpassa verksamheten efter våra ekonomiska förutsättningar. Alla nämnder ska redogöra för hur verksamheten ska intymmas inom ram till sammanträdet den 7:e oktober. Kommunstyrelsen planerar för sin egen verksamhet att fatta nödvändiga beslut på sista sammanträdet i oktober. Budgeten behandlas sedan i november.

fredag 12 september 2014

Goda nyheter. Astrid Lindgrens Näs är en av de tolv nominerade till "Stora turistpriset 2014". Astrid Lindgrens Värld nominerad för utmärkelsen "Sverige starkaste varumärke". Grattis till er och alla oss i Vimmerby! Glädjer mig också åt att en del näringslivsärenden, av alla pågående, äntligen börjar hamna på plats.

Många interna möten har det blivit den här veckan men också en tur till Kalmar igår på kommunchefsträff. Tema denna gång bl a: Talangattraktion Kalmar län inom ramen för "En befolkning i balans", E-arkiv, Informationssäkerhet samt utbildning för nyvalda politiker.

I måndags var SKL här i Vimmerby och påbörjade sin genomlysning av vårt ekonomiska läge. Det planeras för avrapportering i oktober.

På CESAM med facken diskuterade vi nästan enbart på arbetsmiljöläget i kommunen. Vi kommer att fortsätta med den dialogen inom överskådlig tid på inplanerade möten. Fokus på frågan - Hur stärker vi förutsättningarna och stödet för att få till välfungerande dialoger om arbetssituationen på respektive arbetsplats. Tro nu inte att jag bara menar när vi hamnar i besvärliga och pressade situationer utan även på alla arbetsplatser där det dagligen utförs ett mycket bra välfärdsarbete. Hur blir vi bättre på att stärka varandra och ge feedback på allt bra som utförs? Jag är övertygad om att det är nyckeln till att stärka vår individuella och kollektiva självkänsla!

En händelserik vecka är snart avklarad med en spännande helg framför oss. Jag tror aldrig jag har sett så många debatter, under några intensiva dagar, utan att bli uttröttad. Själv har jag alltid lagt min röst på själva valdagen, så får det bli även denna gång.

lördag 6 september 2014

Jag känner mig fortfarande glad efter utvecklingsdagen med fackliga representanter igår. Dagen ägnades åt information om vårt ledarskapsprogram med en hög grad av dialog om bilder från vardagen ute på olika arbetsplatser. Dagen gav mig otroligt mycket och jag känner mig tacksam för att vi har så öppna och engagerade personer som representerar olika fackliga förbund i kommunen.

Jag har besökt Ceosvallen den här veckan. Fick en guidad runda av Anders Eriksson, Bo Palm'er och Jonas Johansson. Helhetsintrycket är mycket gott! Glädjer mig också över att det finns ett samutnyttjande av anläggningen av olika idrottsföreningar i kommunen.

I tisdags, invigning av Mötesplats Bullerbyn. Här kan man få tips på fritidsaktiviteter, få hjälp med vart man ska vända sig när problem uppstår både i och utanför hemmet. Här samverkar Kultur- och fritid, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, Vimmerby IF, Vimarhem och Hyrsgästföreningen. Mötesplatsen är öppen för alla. Lycka till!

En av de första som jag fick verklig kontakt med i Vimmerby kommun när jag påbörjade mitt arbete som kommunchef för fyra år sedan var Ing-Britt på personalavdelningen. Du var en av dem som verkligen fick mig att känna mig välkommen. Tack för allt "småprat" under dessa år och lycka till med pensionärslivet! Tack också till Lena Nimhed på Barn- och utbildningsförvaltningen som nu går vidare mot nya mål. Lena har haft en viktig roll i arbetet att försöka skapa en plattform för högskole- och universitetsutveckling i norra Kalmar län: Vimmerby - Hultsfred - Västervik i samverkan. Vi fortsätter arbeta kraftfullt på den inslagna vägen. Det här är en mycket viktig framtidsfråga!