fredag 31 oktober 2014

Jag har besökt ALV två gånger den här veckan. I måndags såg vi kvällsteatern med Ronja Rövardotter. Just den passar så bra på kvällen. Hela parken är så stämningsfull med marschaller överallt. Dessutom en fantastisk historia och skickligt skådespeleri. Jag och yngsta dottern har dessutom varit på höstmarknaden några timmar idag. Det blev teater med både Emil och Pippi och en del inköp. Det var mycket folk i rörelse och vädret kunde inte ha varit bättre!

I tisdags träffades kommunledningsgruppen och kommunens bolagsVD:ar för första gången under mina år i Vimmerby kommun. Redan i somras bjöd jag in koncernledningen till en gemensam kick- off. Fr o m nästa år kommer vi ha gemensamma möten. Vi var på Näs under dagen och VD, Kjell-Åke Hansson redogjorde för den planerade utvecklingen av verksamheten på ett mycket informativt och bra vis. I övrigt ägnade vi dagen till att skaffa oss en gemensam plattform. Jag känner mig mycket nöjd med dagen och uppfattade att vi alla var överens om vikten av att vi fortsätter på den inslagna vägen. Det var ett imponerande engagemang hela dagen där verkligen alla bidrog på ett mycket bra sätt.

söndag 26 oktober 2014

Vimmerby kommuns kultur- och fritidschef, Anders Eriksson tilldelades igår Astrid Lindgrens Världs Stipendium, 2014. Stipendiumet är på 30 000 kr. Så fantastiskt roligt! Varmt och stort grattis till dig, Anders. Jag känner mig glad över att programrådet som bl a består av familjemedlemmar till Astrid Lindgren sätter stort värde på det uthålliga utvecklingsarbete som bedrivs inom området, många gånger i det tysta, i Vimmerby kommun. När företrädare för kommunen, så här offentligt belönas, så gör det mig otroligt glad. Det är välförtjänt!

torsdag 23 oktober 2014

Kommunfullmäktige

Den här veckans främsta händelse är nog kommunfullmäktigesammanträdet i måndags kväll. Vi började redan klockan 17.30. Medarbetare från SKL fanns på plats för att redovisa resultatet av en beställd granskning om Vimmerby kommuns ekonomiska situation. Min bedömning är att vi kommer att ha god nytta av rapporten i det kommande arbetet. Vi passade också på att officiellt gratulera Näs med blommor, tårta och applåder. Klart hela fullmäkige ska få känna att vi har en stor anledning att fira det stora turismpriset som gick till Näs förra veckan! Sammanträdet präglades annars mycket av att vi befinner oss i en helt ny politisk situation i Vimmerby med S och M i majoritet. Mötet avslutades först vid midnatt...

Lotsar

Jag har träffat lotsgruppen den här veckan. Mycket intressant samtal om hur vi utvecklar våra tjänster för att företagare i kommunen ska få en ökad upplevelse av nöjdhet. I gruppen finns goda insikter om viktiga faktorer som tillgänglighet, bemötande, god dialog med dom vi finns till för samt vikten av respekt, rättsäkerhet och god återkoppling för att skapa tillit.fredag 17 oktober 2014

Stora Turismpriset 2014

Tänk att vårt egna kommunala bolag, Astrid Lindgrens Näs tog hem priset bland alla andra mycket starka kandidater. Jag fanns på plats i Stockholm under tillkännagivandet. Samtliga kandidater fanns representerade och blev uppkallade på scenen där sedan pristagaren tillkännsgavs. Det var mycket hemlighetsmakeri innan där endast några ytterst få i lokalen visste utgången. Därefter följde en mycket trevlig kväll med andra destinationskollegor i landet. Medarbetare, ledning och styrelse fick motta gratulationer i massor. Hela Vimmerby lyftes fram och var i fokus på ett mycket positivt sätt!

Folkhälsoplitiskt forum

I tisdags träffade den politiska ledningen och tjänstemannaledningen ungdomar från Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Uppdelade nämndsvis så lyssnade vi och förde en dialog om synpunkter och önskemål. Det hela ska nu sammanställas och bedömas utifrån vad som är möjligt att åtgärda. Därefter återkoppling.

lördag 11 oktober 2014

Ägardialoger med bolagen

I onsdags startade årets informations/ dialogdagar med bolagen. Först ut var VEMAB. Bra genomgång av VD, Roger Carlsson kring bolagets ekonomiska läge, nuläge kring kraftvärmeverket, läget kring nya sopkärl, Vimmerby Gata samt biogas m m. Vi förde även en dialog kring mötesformer och informationskanaler. Det är viktigt att vi utvecklar våra vägar för informationsöverföring och dialog för att minimera energispill. Nästa vecka följer dialoger med KALN och Vimarhem.

Ekonomisk situation

På kommunstyrelsen i tisdags var det mycket fokus på kommunens ekonomiska situation. Min önskan är att det snart blir tydligt vilken politisk ledning vi får i kommunen. Delårsrapporten pekar på ett underskott med 15 miljoner. Det blir ett hårt arbete att återställa det på tre år samtidigt som en anpassning av utbudet i kommunen behöver ske. De olika nämndernas verksamhet måste inrymmas inom budget. Kommunen som helhet måste leverera överskott för att säkra det ekonomiska läget så kommunen klarar planerade investeringar. Något alterntiv finns inte.

Ledarprogram

Under torsdagen och fredagen träffades grupp 1 för den avslutande delen av programmet. De startade upp sitt program under februari 2013. Det har varit mycket roligt att följa deras utvecklingsresa! Denna gång hade vi fokus på indirekt ledarskap, kännetecken för destruktivt ledarskap och att ledarens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att andra ska lyckas med sina uppdrag. Vi varvade och knöt ihop forskningsresultat, modeller, verktyg med praktiska exempel från vår vardag. 
Ni är nu viktiga stöttepelare som kommer att spela stor roll för organisationens fortsatta utveckling.

fredag 3 oktober 2014


Saker som ska uppmärksammas!

 
-          Grattis danspedagog, Jennie Leander Lilja till arbetsstipendiet på 50 000 kr! Mycket roligt när duktiga medarbetare lyfts fram i offentliga sammanhang.

-          Jag har väntat med att skriva om valet... Vi vet inte ännu hur det kommer att se ut i Vimmerby kommun. Så länge vill jag passa på att tacka alla duktiga medarbetare på administrativa avdelningen som på ett mycket proffsigt sätt hållit ihop hela processen. Tack också till alla duktiga valarbetare som varit engagerade och där var och en med stort ansvarstagande bidragit till att allt flutit på så bra!

-          Tack till Annelie Johansson på ekonomiavdelningen som nu slutat sin anställning efter många års anställning i Vimmerby kommun!

-          Vår destination har ett av Sveriges starkaste varumärken. Det säger nu även danskarna! Vi blir allt bättre på att faktiskt se till att nyttja och ta tillvara på vår unika position.

-          Jag känner mig också glad för presentationerna i kommunfullmäktige i måndags. Dels var förvaltningscheferna från kultur- och fritid och barn- och utbildning och berättade om den unika samverkan som sker i kommunen mellan kultur och skola/barnomsorg. Lätt att tro att det ser ut på samma sätt i alla kommuner, men så är det då rakt inte. Därefter tog ordföranden i miljö- och bygg vid och berättade om verksamheten inom den sektorn. Vi ser redan vad utvecklingen inom nämnd och förvaltning skapar för mervärde för oss som kommuninvånare.


CKS – dagar i Boxholm

Under torsdagen och fredagen har jag varit på kommunchefsnätverk i Boxholm. Intressanta dagar som vanligt när praktik möter forskning inom kommunbranschen. Känner mig just nu uppfylld av tankar kring hur vi med fördjupat systemperspektiv ska kunna möta de utmaningar vi har. Kanske ett välkänt fenomen, men ju mer man vet, desto ökad förståelse för den komplexitet som råder. Det finns inga enkla lösningar. Idag fokus på matchning av behov och bemanning inom äldreomsorgen. Men diskussionen är helt klart överförbar även till andra områden.