torsdag 18 december 2014

Administrativa avdelningen

Det har varit och är ett hårt tryck på vår administrativa avdelning på stadshuset. Tre kommunfullmäktigesammanträden på kort tid med många och långa ärenden med yrkanden ställer prov på både fokus, uthållighet och kompetens. Trots frånvaro har man klarat uppgifterna mycket bra och täckt upp för varandra. Dessutom slutar en uppskattad och mycket noggrann medarbetare sin anställning den här veckan. Stort tack, Marize Widerström som bl a hjälpt mig att hålla god ordning på många frågor av administrativ karaktär.

IT

Jag har själv under hösten lagt mycket kraft på att sätta mig in i de bekymmer vi bland annat har kring IT- driften på gymnasiet. Vi är nu på god väg att ringa in orsaker och planerar för fullt för åtgärder tillsammans med ITsam. Igår diskuterades frågan med medarbetare och ledning på gymnasiet där jag, flera politiker och ITsam deltog.

Öppet hus

Jag ser fram emot lördagens visning av den ena delen av det nya vård- och omsorgsboendet, Borghaga. Välkomna alla som har möjlighet!

Tack alla för goda arbetsinsatser 2014!

God Jul och Gott Nytt År!

Jag återkommer i mitten av januari med fler reflektioner och ögonblicksbilder från min vardag som kommunchef i Vimmerby kommun.


fredag 12 december 2014

Kom precis hem efter ett trevligt besök på Astrid Lindgrens Näs julmarknad. Det blev en del inköp och "småprat". Jag har idag annars ägnat dagen åt utvecklingsfrågor av regional karaktär. Östergötland bildar region nu vid årsskiftet. Intressanta reflektioner kring detta inom CKS ledarprogram där jag var inbjuden för att bidra med omvärldsbilder från ett annat län samt hur det påverkar vårt ledarskap. Den nye regionutvecklingsdirektören fanns också med under dagen, Andreas Capilla som fn är kommunchef i Åtvidaberg. Varmt Grattis till dig! Vi har haft ett mycket gott samarbete och jag kommer att sakna dig i vårt nätverk och i IT- samarbetet.

Under dagen har jag också haft kontakt med räddningstjänsten om den klass 1 varning som f n gäller kring den förväntade stormen "Alexander". Jag hoppas att den avtar innan den når våra breddgrader, bl a för julmarknaden imorgon, men också för alla som faktiskt inte har så mycket val, utan måste ge sig ut oavsett oväder tex hemtjänstpersonal.

Annars har vi haft ännu ett mycket långt kommunfullmäktigesammanträde i måndags kväll. Ledningsgruppen har också hunnit med en första avstämning med de två kommunalråden i den nya majoriteten. Bra dialog som känns nödvändig med tanke på kommande utmaningar. Dessutom bra dialog i det övergripnade samverkansorganet, CESAM med alla närvarande om både nuläge och framtid.

I torsdags jullunch med administationen på kommunstyrelseförvaltningen. Mycket god jullunch från Vimarköket och ett långt jultal av mig. Det har hänt mycket under året där jag då ville göra ett försök att förmedla allas viktiga roll för att "maskineriet" ska fungera. De flesta funktioner på kommunstyrelseförvaltningen stödjer andra för att de i sin tur ska kunna leverera goda välfärdstjänster. Sedan har vi också en del funktioner som har direkta relationer med invånare,  företagare och potentiella inflyttare eller tillfälliga besökare. Alla medarbetare är viktiga för att skapa framgång!

Jag läste att det nu är klart att högskolecentrum byter namn till Campus Vimmerby.
Fortsättningsvis samarbetar nu Campus Västervik, Campus Hultsfred och Campus Vimmerby. Det här projektet känns fortfarande mycket, mycket intressant.

Dessutom har U2 biljetter och hotell säkrats inför två konserter i Globen, i september 2015. Det är stort!fredag 5 december 2014

Borghaga

Äntligen kan socialförvaltningen börja med att fylla Borghaga. Det krävs naturligtvis en hel del förarbete innan några brukare kan flytta in men nu är i alla fall den byggtekniska delen avklarad. Det har under många månader pågått ett gigantiskt planeringsarbete inom socialförvaltningen. Samtidigt som det är ett roligt arbete så frestar det också på i organisationen. Vardagsarbetet vid sidan om rullar på i vanlig takt och ska ledas och utföras med god struktur och god kvalitet.
Jag har varit med om den här typen av planeringsarbete tidigare som socialchef i andra kommuner. Dock aldrig så stort som det här projektet med 108 bostäder. Det finns stora fördelar med möjligheten att få utgå från en nybyggnation i stället för en ombyggnation. En ombyggnation ger fler begränsningar. Kostnaden för projektet för dock respekt med sig, men alternativ fanns inte. Den här frågan har stötts och blötts i hur många år som helst i Vimmerby kommun. Nu ser vi resultatet och vad jag kunnat se är det mycket fint och bra på alla sätt. Varmt lycka till!

Kommunens skolor

Jag glädjer mig mycket åt skolinspektionens utlåtanden om våra skolor i kommunen. Dessutom på huvudmannanivå finns det inga krav på riktade åtgärder alls!
"Uthållighet och konsekvens" är det som gäller för att vi ytterligare ska utvecklas säger man från skolinspektionen. Om man hittar rätt spår och inriktning visar sig det receptet vara det mest framgångsrika inom offentlig sektor. När vi tex ser vilka som är mest framgångsrika inom socialtjänsten i landet visar det sig även där, att de som hittar rätt spår och sedan håller i, är de som lyckas bäst med att få ut mest för insatta skattekronor. Därför ska vi de kommande åren " hålla i och hålla ut". Inga ogenomtänka organisatoriska förändringar som vi tror snabbt kan lösa vår situation. Utmaningen blir att bli överens om, grunda och förankra vad vi ska leverera för kommunala tjänster och även om det kan tyckas inkonsekvent till det jag skrivit innan, med vilken ambitionsnivå. Men så är det när det gäller politikst styrda, offentliga välfärdsuppdrag. Det är komplexa samband som hela tiden ska analyseras och hanteras. Det är det som är själva utmaningen med arbetet.

Övrigt

Jag kan konstatera att skådespelare skulle jag aldrig kunna bli... Jag tillsammans med Jocke Johansson, VD på ALV och Michael Karlsson på Vimmerby tidning skulle i veckan vara med på en filminspelning om värdskap. Temat i sig är ju otroligt viktigt för utvecklingen i Vimmerby. Alla behöver träna på detta. Hur gör vi så att alla känner sig sedda, välkomna och inkluderade oavsett om man är invånare, medarbetare, företagare eller tillfällig besökare? Hur väl vi lyckas visar sig genom utvecklingstakt och tillväxt.