lördag 19 december 2015

Midnattssolsrally i Vimmerby! Ja, så var det säkrat. Härligt jobbat alla ni som bidragit till att det blir verklighet sommaren 2016, 2017 och 2018. God samverkansanda inom företag/näringliv, föreningsliv samt politik och tjänstemän inom kommunen har varit avgörande. Det ska vara attraktivt att bo och verka i Vimmerby kommun. Ju fler positiva saker som händer, ju mer förstärks den upplevelsen.
Nu kanske en del av er tänker:
- Hur går det ihop med de omstruktureringsbeslut som har fattats bl a om nedläggning av skolor m m.
Ja, jag vill säga att att det är en annan sak.
Jag läste i veckan den rapport som upprättades efter en extern genomlysning som genomfördes av kommunen, år 2011.
"De ekonomiska resultaten den senaste femårsperioden ligger på en alldeles för låg nivå och i förhållande till ambitioner att investera i både större och mindre projekt kommer det att medföra att låneskulden ökar om inte resultatkraven höjs och följs".
Längre in i rapporten visas kommunens årliga resultat sedan 2006. Sedan granskningen och rapporten blev känd, 2011, så har kommunen investerat, nästan mest i landet, men ej sänkt sina driftkostnader. Vad beror det på? Ett skäl enligt min bedömning är att vi har en grundstruktur som är dyr. Min uppfattning är inte ideologisk. Jag har ingen politisk roll. När vi jämför och räknar enheter så har vi fler än jämförbara kommuner. Varje enhet kräver sin bemanning. Som tjänstemän framför vi att det är viktigt att vi har enheter inom varje verksamhetsområde där vi har en bemanning som har rimliga förutsättningar att hantera sitt uppdrag med en god kvalitet. Där man känner att man har tillgång till ett tillgängligt ledarskap som har förutsättningar att ge uppskattning och feedback i vardagen. En arbetsplats som inte är för sårbar utan där man har möjlighet att täcka upp för varandra och som är attraktiv att söka till. Till det naturligtvis att enheten har en rimlig kostnadsnivå som står sig i förhållande till jämförbara enheters kostnader inom kommunen och med andra kommuner. Varför har man då inte tagit tag i denna fråga? Ja, det frestar på. Det är tuffa politiska beslut som krävs. Uppstår det då också en stämning där en del tycks tro att förändringar sker för att de som styr "inte förstår" med t o m personliga påhopp som följd. Så är det kanske inte så konstigt att många tvekar...
Jag är övertygad om att vi kan ta oss igenom det här, för det är inte synd om oss. Vi använder mer pengar än andra kommuner till våra kärnverksamheter. Så de som tror att gräset är grönare... Det tror inte jag, eller jag vet, eftersom jag haft förmånen att jobba i andra kommuner där man bedriver en bra och uppskattad verksamhet till en lägre kostnadsnivå. Vi har om jag jämför en stor potential att utvecklas. Kalmar län har enligt "Långtidsutredningen" den svåraste utmaningen av alla i län i landet. Forskningsmässigt visar man dock på att det är viktigt med "lokal anpassningspolitik", se ovan, men också att platser som kommer att vara attraktiva framöver måste erbjuda något unikt. Vi har många starka varumärken, främst Astrid Lindgren. Men också ett mycket starkt näringsliv i övrigt. Vi har bara den senaste veckan tagit del av resultat och utvecklingsplaner gällande Ljunghäll, Åbro och Arla. Ofta blir ju dessa företag nämnda i olika sammanhang men det är också viktigt att lyfta fram att de och andra stora företag i kommunen skapar förutsättningar för massor med mindre företag i kommunen. Det som kommer ge ytterligare synergieffekter är om vi alla lyckas "kroka arm". Då ser inte jag någon begränsning för vad vi kan uppnå. Dessutom finns det också ett stort allvar bakom dessa rader, inte bara att vi tillsammans ska framstå som proffsiga och attraktiva, utan att denna tillväxt och utveckling också behövs för att säkra välfärden i kommunen.

Med dessa rader vill jag tillönska ALLA

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Varmt tack alla medarbetare för fina insatser under ett turbulent 2015!

torsdag 10 december 2015

Veckan har gått rasande fort med diverse avstämningar, möten m m. Dessutom en mycket trevlig julfest med glada och trevliga arbetskamrater, otroligt god mat och underhållning på hög nivå. Allt i egen regi på förvaltningen.
I morgon är det dags för nytt möte mellan länets kommunchefer, kommunalråd och regionförbundet. Denna gång ska vi ses i Väservik. På dagordningen finns bl a flyktingkris, uppföljning av skatteväxling kring kollektivtrafiken samt välfärden i Kalmar län 2030.
I helgen blir det ett besök på Näs.

fredag 4 december 2015

Jag läste igår en varningstext på facebook " Medias rapportering kan allvarligt skada din verklighetsuppfattning".
Med anledning av Ledaren idag i Vimmerby tidning där det framstår som att offentlig sektor lever i en skyddad tillvaro i förhållande till privata företag finns ett behov av att förmedla en annan bild kring de senaste årens arbete i Vimmerby kommun. Följande beskrivning sker utifrån ett rent tjänstemannaperspektiv. Jag lägger ingen som helst politisk aspekt på det hela. Mitt uppdrag är att tillsammans med mina medarbetare verkställa fattade politiska beslut.
Jag påbörjade uppdraget som kommunchef i Vimmerby i slutet av augusti, år 2010. I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 fattade man beslut om att effektivsera kommunstyrelseförvaltningens adminstration med 3,3 miljoner kronor. Kommunens centrala adminstration består av ett 50-tal medarbetare som servar hela den kommunala organisationen som omfattar ca 1300 medarbetare. (ekonomi, personal, administration, näringsliv vid gällande tidpunkt).
På kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-21 fick administrationen ett ytterligare effektiviseringsuppdrag på 750 000 kr. Dessa uppdrag är helt verkställda.
Vi har under dessa år minskat bemanningen, ökat kompetensen, ökat extern och intern samverkan och utvecklat arbetssätt och metoder, allt i syfte att vara kostnadseffektiva och i syfte att öka nöjdheten med de tjänster vi levererar både internt och externt.
Revisorerna i Vimmerby har gett PWC i uppdrag att granska adminstrationen. Man hade precis innan jag började i Vimmerby år 2010 genomfört en granskning som man nu vill följa upp. Den här veckan har jag och övriga berörda chefer på kommunstyrelseförvaltningen haft många, med betoning på många, kontakter med PWC. De skriver bland annat i ett av alla mejl "Det är knepigt att få till en bra jämförelse eftersom ni genomfört så stora förändringar". Granskningsrapporten har idag överlämnats till kommunens revisorer och ska senare återrapporteras i vanlig ordning till kommunfullmäktige. Jag har utöver det som står i rapporten beskrivit en mängd andra förändringar som skett och beskrivit uppdrag framöver. Vid flera tillfällen har jag fått till svar. " Vi måste avgränsa oss, det är inte möjligt att fånga in allt i den här rapporten"
Utöver förändringar inom den centrala administrationen har kommunen avvecklat två nämnder varav samhällsbyggnad (gamla teknik och service) har införlivats inom kommunstyrelsens förvaltning. Den gamla socialnämnden har avvecklats och sedan har vi dessutom skapat en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Hultsfred, blivit medlemmar i ett kommunalförbund och deltar i övrigt i en mängd annan samverkan.
I Ledaren står "Vi måste inse att alla företag mår bra av att förändras och effektiviseras, av att minska sina utgifter och sina kostnader." Där är vi dock helt överens Alf Wesik och jag. Det gäller naturligtvis offentlig verksamhet i lika hög grad!
Om det ovan beskrivna finns mänger av rapporter att ta del av för den som är intresserad.
Det som jag däremot inte kan visa i någon rapport eller dyl är min oro kring vilka effekter den hätska stämning får av bl a rådande debattklimat i sociala medier kring de effektiviseringar som nu genomförs. Vi bor i en väldigt fin kommun med så många fördelar och som också har en mycket stor utvecklingspotential. Jag vill lyfta fram Peter Knutssons debattinlägg på Dagens Vimmerby där han skriver "att i dagens snabba mediaflöde så måste man ändå försöka hålla sig lite kall och vänta tills man har hela bilden.". Klart läsvärd!fredag 6 november 2015

Kommunstyrelsen behandlade budgeten i tisdags och nu finns ett förslag som kommer upp på nästa sammanträde i kommunfullmäktige senare i november.
Nu är det av yttersta vikt att varje nämnd klarar sina åtaganden inom lagd budgetram. Min förhoppning är att vi nu skapat en gemensam resultatkultur där så också sker.
Ganska omgående planerar vi också upplägg inför budgetarbetet 2017.


Igår var jag i Kalmar på gemensamma överläggningar mellan kommunalråd och kommunchefer. På agendan fanns fakta, och statistik inom arbetsmarknadsområdet. På eftermiddagen diskuterades bl a flyktingsituationen i våra kommuner samt informationssäkerhet.


Nästa vecka blir som vanligt mötesintensiv. Vill framförallt lyfta fram att vi får besök nästa fredag av Gerry Larsson som är professor på Försvarshögskolan. Den forskning som ligger till grund för det upplägg vi har på kommunens ledarskapsprogram. Vi har nu startat upp sju program och avslutat fyra st. Under fredag förmiddag kommer han föreläsa. Under eftermiddagen ska ledningen diskutera vidare med Gerrys stöd hur vi ska gå vidare för att stötta ledare i kommunkoncernen. Dels naturligtvis för att vi ska nå framgångsrika resultat utifrån uppdrag men också för att vi som arbetsgivare verkligen vill vara med och bidra till att alla har möjlighet till utveckling utifrån förmåga och egen motivation. Jobbar man i Vimmerby kommun så ska alla medarbetare känna att man bidrar och är en viktig del i kedjan i vårt viktiga välfärdsuppdrag! Vi vet att för vi ska nå dit så är den viktigare faktorn just - ett gott ledarskap.


Därefter tar jag semester ett par veckor så jag återkommer i början av december med fler inlägg.

torsdag 29 oktober 2015

Jag tänker på vikten och värdet av "stärkt lokal attraktionskraft" varje dag nu sedan det stod klart att vi får ytterligare statliga medel för att utveckla Vimmerby kommun.
Samtidigt rustar vi vidare inom organisation för att vi ska stå oss ännu bättre i konkurrensen som arbetsgivare.
Idag har vi haft nyttiga och nödvändiga diskussioner om framtida prioriteringar inom ITSAM:s kommunchefsberedning
Frizon är åter nominerad till priset som "årets skoltidskrift".
Mycket goda betyg för bla bemötande ger de äldre vår personal inom äldreomsorgen. Dessutom mycket goda betyg för boendet i kommunen.
Vimmerby IF har vunnit pris som årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll 2015!
Vilken vecka! Stort och varmt grattis till alla goda omdömen och prestationer!

fredag 23 oktober 2015

I min familj har vi en nära anhörig som befinner sig i USA för studier. För ett tag sedan berättade han att i USA tränar man inte brandövningar i skolan som i Sverige utan hur man ska agera vid eventuella skolskjutningar. När jag hörde det kände jag en stor tacksamhet över att leva och bo i Sverige. Nu har alltså ett extremt allvarligt attentat ägt rum på en svensk skola. Ett fruktansvärt och helt obegripligt tilltag som gör att man saknar ord! Tankar går till offrens anhöriga och även till Trollhättans kommuns skolverksamhet och krisledning.

Här i Vimmerby kommun är jag stolt över alla insatser som sker för att stödja de ensamkommande barn och asylsökande som anlänt till kommunen.

I övrigt har veckan innefattat ett kommunfullmäktigemöte, ägardialog med Näs och utvecklingsdagar med kommunens strategiska ledningsgrupp.
fredag 16 oktober 2015

Den här veckan överskuggas det mesta av den allt mer tilltagande flyktingsstömmen som nu, för varje dag som går, blir allt mer påtaglig i vår kommun.
Våra förvaltningar gör allt det som möjligt för att höja beredskapen inom organisationen och fortlöpande lösa uppgifter där behov uppstår i verksamheten.

Nu är det sjunde ledarskapsprogrammet igång. Ett härligt gäng! Det här kommer att bli en mycket bra grupp, känner jag. Lycka till på er utvecklingsresa som jag är övertygad om kommer att bidra till mer framgångsrika resultat inom kommunkoncernen.

torsdag 8 oktober 2015

Orolig tid!
Ägnar mina dagar åt att på bästa sätt hantera medarbetares oro och frustration över vårt nuvarande läge. Alla svar finns inte vilket förstärker oron. Det är viktigt för mig att vi som arbetsgivare gör allt vi kan för att stötta, informera om det vi vet och att gå före genom att hålla modet uppe. Självklart kommer vi att klara ut situationen och vi behöver alla förlänga tidsperspektivet, blicka framåt rejält, inte bara hur vi ska klara oss till nästa års budgetberedning. Min upplevelse är att det gäller såväl politik, förvaltning som kommuninvånare.
Sista delårsrapporten visar på ett litet prognostiserat överskott vid årets slut. Skönt, men på en alldeles för låg resultatnivå och på grund av omständigheter där vi inte själva som organisation bidragit till resultatförbättringen.

Kompetensinventering
Just nu pågår en omfattande kompetensinventering av kommunens näringslivsenhet som besöker en mängd företag. En av de största utmaningarna vi har framför oss är att rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i vår kommun framöver. Hur ska vi locka framtidens arbetskraft och var ska de få sin utbildning? Hör av dig om du har tankar och synpunkter!

Omvärldsspaning kopplat till vår verksamhet
Enligt Dagens Industris krönikör Sara Öhrvall kommer "Morgondagens framgångsrika affärsideér födas ur oväntade kombinationer, där ledningsgrupper lyckas ställa sig i skärningspunkten mellan nya användarbehov, snabbrörlig teknikutveckling och globaliserade marknadsvillkor." Lösningen är ökad mångfald i såväl ledningsgrupper som strategiska utvecklingsteam. Om det skulle gälla även för offentlig sektor så känns det bra att öppenheten i Vimmerby ökat mellan kommunens förvaltningar, i alla fall på ledningsnivå så här långt. Med den enorma bredd den kommunala verksamheten innefattar, finns väldigt många möjligheter att nyttja varandras kompetens och resurser. Det står dock i samma krönika att heterogena organisationer och grupper kan uppfattas svårhanterliga och konfliktfyllda vilket ställer speciella krav på ledarskapet.

Christin Mellner, forskare vid Stockholms universitet har forskat på "Hur chefer ska orka och vilja vara chefer under hela arbetslivet" får frågan vad de hittills kommit fram till?
Hon svarar:
- Att man behöver ha förtroende, mandat och stöd från sin närmaste chef.
Vi får allt fler kvitton i vardagen på att trots en många gånger tuff vardag och komplexa uppdrag så känner man som chef i Vimmerby kommun av ett ökat stöd för att hantera sitt ledarskap.

fredag 2 oktober 2015

Vilket bra besök det blev på Näs i söndags när astronauterna passerade där på sin resa på väg mot Arlanda. Dom var så nöjda och vi som var med från kommun och näringsliv var också väldigt nöjda!


Den här veckan har annars präglats av att Micael slutat som kommunalråd och Tomas som nu flyttat in i stadshuset. Välkommen Tomas!


På tjänstemannasidan har vi satt de sista detaljerna i vår egen förvaltnings detaljbudget inför 2016. Nu väntar behandling i kommunstyrelsen på tisdag tillsammans med delårsrapport efter åtta månader 2015 för hela koncernen.


På koncernledningsmötet i tisdags diskuterade vi former för gemensam synpunkts- och klagomålshantering. En mer gemensam och professionell hantering inom det här området är absolut kopplat till hur det står till med tilltron till kommunens verksamheter. Vår gemensamma ambition är att nöjdheten ska öka därför kommer vi fortsätta att vidareutveckla våra rutiner inom området.

fredag 25 september 2015

Jag och Patric Engqvist befinner oss just nu i Växjö inom ramen för "Mot nya höjder". Igår var det mingelkväll på residenset med alla astronauter. Idag reste två av dom, Mark och Randy med oss till Vimmerby för ett besök på Ljunghälls i Södra Vi. Mark och Randy höll en mycket intressant föreläsning inför elever, lärare, ledning, tjänstemän, politiker och press. Snart väntar middag på universitet. På söndag så gör austronauterna ett besök på Näs i Vimmerby. Man slutar aldrig att förvåna sig över hur välkänd Astrid Lindgren är när man pratar med internationella besökare.

tisdag 15 september 2015

Jag tror nästan att jag klarat av en normal arbetsvecka redan, rent tidsmässigt. Så kan det vara i intensiva tider samtidigt som jag planerat och parerat för att kunna vara ledig resten av veckan. I slutet av förra året bokade jag och äldsta dottern koncertbiljetter och nu är det alltså dags för två kvällar i Globen. Jag ser verkligen fram emot resan, upplevelsen och inte minst sällskapet.
På jobbet handlar det annars om situationen på kultur- och fritid, delårsbokslut, budget 2016. Idag har vi dessutom diskuterat utveckling av e-tjänster på ledningsgruppen.
Min upplevelse är att vi haft bra möten idag både med politisk ledning, ledningsgrupp och fackliga organiastioner. Dessutom fokus på förbättrad folkhälsa på Folkhälsopolitiskt forum och sist men absolut inte minst - Ett förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Jag känner mig glad och tacksam över att alla som arbetar aktivt för att förbättra vårt resultat får ett fint kvitto på att vi är på rätt väg!

torsdag 10 september 2015

Jag befinner mig just nu i Västervik där ledarskapsprogram nummer fyra avslutas. Ett härligt gäng där det hänt så mycket utvecklingsmässigt både individuellt och med gruppen sedan jag sist träffade dem vid uppstarten. Några saknas och är saknade här på grund av olika omständigheter, men oj så nyttigt det är för mig att få så mycket input om hur verksamheten fungerar utifrån dessa chefers vardag.

Jag missade därför förinvigningen idag av det nya kraftvärmeverket i Vimmerby. Hoppas att allt avlöpt på ett bra sätt! Kraftvärmeverket är kommunens största investering någonsin. Jag tror att många kommer att ta tillfället i akt att besöka anläggningen på lördag!

Annars har vi den här veckan haft ett möte inför austronautbesöket som kommer att ske i slutet av denna månad till Vimmerby. Vi fick en genomgång vad som hänt inom grundskolan och gymnasiet. Nu laddar vi inför besöket och planerar också för fortsättningen kring hur vi tillsammans med näringslivet ska öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Kunskaper inom dessa områden öppnar så många dörrar för arbete inom vår region.

Glädjer mig också åt resultaten av undersökningen Insikt som kommit den här veckan. Vi klättrar ett par steg. Vi har inom flera områden hittat en grund att stå på så förutsättningarna att fortsätta vår utvecklingsresa i rätt riktning är goda.

fredag 4 september 2015

Ledarforum


Jag har precis avslutat ledarforum. Idag har det handlat om kommunens ekonomiska situation där ekonomichefen, Mattias Karlsson nu finns inspelad på en film där han berättar om läget. Filmen har tagits fram av vår egen administrativa avdelning och finns att hämta på kommunens intranät under fliken "Ekonomi". Vidare har jag tillsammans med representanter från personalavdelningen under forumet idag processat frågor kring resultatet på medarbetarenkäten, systematiskt arbetsmiljöarbete, lika rättigheter och möjligheter samt om pågående ledarutvecklingsfrågor inom kommunen. Vi hann även med lite information om det pågående arbetet kring att öka kommunens krisberedskap.
Vi reflekterade även en del kring vår egen situation och vad som händer i vår omvärld och gjorde en insamling, på initiativ av kommunals ordförande, för att bidra med ett litet stöd till den pågående flyktingkatastrofen.
Jag känner mig alltid förväntansfull inför dessa träffar och glad och tacksam efteråt. Vi har så många duktiga och professionella ledare i vår kommun!


Juridik för kommunägda företag


Igår hade vi en heldagsutbildning för VD:ar och bolagsstyrelser i kommunen. Nyttig uppdatering och en del nyvunnen kunskap. Under seminariet gick Thomas Hallgren igenom viktiga regler som reglerar ägarstyrning och styrelsens arbete. En genomgång och uppdatering av de delar av kommunallagens regler som berör bolagen, aktiebolagslagens huvuddrag, bolagens förhållande till LOU och LOU:s betydelse vid affärsmässiga relationer med ägarna samt regler om statligt stöd. Vi behandlade också bolagens styrdokument, styrelseledamöternas roll, styrelseledamöternas skadeståndsansvar.


Stärkt lokal attraktionskraft


I veckan fick vi ett positivt besked om att vår ansökan beviljats av Tillväxtverket. Nu ska vi i den pågående förändrings- och anpassningsfasen, som vi befinner oss i, samtidigt fokusera på att stärka den lokala attraktionskraften. Här behövs alla krafter i förening, medborgare, näringsliv, politik och ideella föreningar. Här handlar det t ex om att tillsammans göra allt vi kan, för att förhindra ytterligare behov av anpassning till ekonomiska förutsättningar med omprioriteringar och avveckling av verksamheter som följd.


För övrigt har veckan bl a innefattat möte i Högsby kring räddningstjänstsamverkan, lokalstyrgrupp, kommunchefsträff i Nybro och avtackning av förvaltningschef, Anders Eriksson.


Nästa vecka är det åter dags för kommunstyrelsen att sammanträda och så avslutar grupp 4 sitt ledarskapsprogram. Det ser jag fram emot!


 

fredag 28 augusti 2015

Ägardialog


Idag har vi haft ägardialog med Hultsfreds kommun i samverkansfrågor. Professionella dragningar om olika typer av resultat av gemensamma tjänstemän bl a när det gäller Miljö- och bygg och räddningstjänst


Skolverket


På förmiddagen träffades ledning från barn- och utbildning och kommunstyrelse utsedd processtödjare för att börja arbetet med att ta fram en nuläges- och behovsanalys inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det står klart att det kommer att bli mycket intressant att få vara en del i det kommande utvecklingsarbetet som handlar om att förbättra resultaten. 


  


 


 

fredag 21 augusti 2015

Nystart på jobbet


Tillbaka igen och har nu jobbat en vecka. Jag har haft en mycket bra sommar med mycket fysiskt arbete i form av målning, trädgårdarbete med mera. Jag har varvat det med besök på Näs och några musikevenemang av varierande slag.
Förutom Näs uppskattade jag även årets stadsvandring i Vimmerby.
Även om jag inte själv varit delaktig så gläder jag mig åt alla goda omdömen om organisation kring Semesterracet och Bullerby Cup. Vi har verkligen ett enormt fint utbud i Vimmerby som bygger på mycket energi och engagemang. Det ska bli spännande att höra turistnäringens och handelns utvärdering efter sommaren.
De flesta, men inte alla, är tillbaka i arbete efter semestern och så här långt så har jag hört av medarbetare, chefer och fackliga organisationen att vi haft en bra sommar inom våra verksamheter.
Jag har den här veckan träffat Anna Olausson som är tillförordnad som kultur- och fritidschef fram t o m januari 2016 och Nils-Magnus Angantyr som är tf VD på Näs. Mycket bra möten och ni är varmt välkomna båda två i era nya roller!


Ny KSO


Igår blev det klart att det blir Tomas Peterson som efterträder Micael Glennfalk. Tomas fanns med när jag blev rekryterad till kommunchef 2010. Det känns skönt att veta hur det blir och jag är förväntansfull inför höstens arbete när det nu är klart vem som ytterst företräder majoriteten tillsammans med Helen Nilsson. Vi har stora utmaningar och befinner oss nu i en fas där vi behöver stabilitet, återhållsamhet och långsiktighet.


Tillsyn LSO och LEH


Igår hade vi tillsyn av länsstyrelsen när det gäller LSO - Lag om skydd av olyckor och LEH - som reglerar kommunernas krisberedskap. Lite "hemläxa" lär vi säkert få men det kändes i det stora hela bra att den plan vi har för fortsatt arbete i Vimmerby ligger i linje med hur tillsynsmyndigheten förväntar sig att vi hanterar aktuella frågor.


Nästa vecka väntar första kommunstyrelsesammanträdet efter sommaren, dialog med skolverket och ett samverkansmöte med Hultsfreds kommun.

onsdag 15 juli 2015

Halvtid 2015…

Det blir lite nuläge, framtida utmaningar en del bedömningar och strategier inför hösten

Nedan följer reflektioner utifrån perspektiven i fastlagd balanserad styrning

1. Ekonomi

Vi har en styrmodell antagen i kommunfullmäktige där det finns en röd tråd i styrkedjan. Utvecklingsarbetet har dock fallit i skymundan för akuta budgetdiskussioner. Mål, verksamhet och ekonomi behöver hänga ihop. När det gäller investeringar så behöver en plan läggas med upp till 10-årsperspektiv och när det gäller den s k 1-årsbudgeten måste grunden läggas med flera årsbudgetar i synfältet så inte varje års budgetprocess blir en ny uppslitande historia. Nettokostnadsnivån måste minskas och vi måste stärka våra styrsystem. Förutsättningen för framgång är att alla börjar fokusera på rätt saker, välja väg och sedan hålla i linjen. 


2. Invånare/brukare

 • Individ- och familjeomsorgen har haft många blickar riktade på sig. Kompetenta ledare och medarbetare har i god samverkan arbetat hårt och nu märks ett tydligt trendbrott!
 • Fortsatt goda omdömen om kommunens kulturskola, kommunens kulturgaranti och barnkonventionsarbete.
 • Äntligen kan vi erbjuda ett nytt fint vård- och omsorgsboende – Vimarhaga och Borghaga! Invigning har ägt rum under mycket festliga former.
 • Flera intressanta gäster har befunnit sig i morgonsoffan på ”God Morgon Vimmerby” bl a Åbros:s VD, Henrik Dunge och Nils Nyman, VD Mater Salikon AB (tidigare Saltkråkan)
 • Fortsatt satsning på lotsar som är en angelägen satsning för att öka nöjdheten hos företagen
 • Vi kan nu erbjuda exploateringsbar industrimark på kort och lång sikt.
 • Flyktingmottagandets utmaningar. I Vimmerby har vi en god samverkan inom kommunkoncernen inom många olika områden tex integration där många aktörer samverkar både från kommun och föreningsliv. Bl a var en grupp från Vimmerby i Almedalen och föreläsningen drog till sig nationell uppmärksamhet. Arbetsmarknadsenhetens utveckling är också mycket glädjande att få lyfta fram som ett gott exempel.
 • Folkomröstningsfrågan ska hanteras.
 • Vimmerby Fiber har fått stark konkurrens av Telia vilket påverkar ursprunglig kalkyl.
 • Jag glädjer mig åt att Miljö- och byggnadsförvaltningen funnit sina former och att man har fått ett flyt i sitt arbete. Bakomliggande faktorer är lyckade rekryteringar och målmedvetet arbete. ÖVIS (Överförmyndare i samverkan) har nu varit igång i ett halvår. Det är Kinda, Ydre, Åtvidaberg och Vimmerby kommuner som samverkar med bas i Vimmerby. Båda dessa organisationer har haft kommuninvånaren i fokus. Vi märker nu att vi kan erbjuda en bättre service och det är vi glada över! Under våren har miljö- och byggnadsförvaltningen jobbat vidare enligt plan att underlätta för näringsidkare. En film har spelats in om hur en livsmedelstillsyn går till
3. Verksamhet/medarbetare

 • Kultur- och fritidschef, Anders Eriksson slutar i augusti 2015 för annat uppdrag i kommunen och VD på Astrid Lindgrens Näs, Kjell-Åke Hansson har gått vidare till andra uppdrag i annan organisation.
 • Ledarskapsprogrammen rullar på enligt plan. Tre av sex uppstartade program är formellt avslutade. Ett sjunde är inplanerat att starta under hösten. Huvudbudskapet är att den viktigaste uppgiften du har som ledare är att skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas med sina uppdrag. Tillit är då den centrala grundförutsättningen. Ledningsgruppen ska under hösten ta ställning till hur fortsättningen för att stötta ledarskapet bäst sker.
 • Utveckla samverkan enligt samverkansavtalet med de fackliga organisationerna. Grunden är fungerande arbetsplatsträffar.
 • På ett eller annat vis kommer heltidsmåttsfrågan nu upp på bordet för diskussion. Fackförbundet Kommunal har lyft frågan till den politiska ledningen.
 • På ett ledarforum tidigare lyftes frågan om vi kan samordna oss bättre vad gäller organisation för korttidsvikarier. Idag finns en välfungerande organisation inom socialförvaltningen. Kan vi utveckla den så den även omfattar flera verksamhetsområden och därmed öka effektiviteten i organisationen?
 • Resultatet av medarbetarenkäten ska analyseras och åtgärder ska planeras och genomföras, allt i syfte att stödja och få medarbetare i kommunen att må bra och trivas.
 • Personalklubbens aktiviteter hoppas vi kan utvecklas ytterligare under 2015.
 • Under våren har en satsning skett på att kartlägga arbetsmiljön inom avdelningarna kost och lokalvård i syfte att medarbetare ska må bättre och slippa sjukskrivning i de nivåer som tidigare förekommit. I höst blir det analys, åtgärder och erfarenhetsutbyte till andra verksamheter med samma problematik inom kommunen.
 • Svårigheter att rekrytera på en del nyckelpositioner har försvårat läget under våren. Kommunens ekonomiska situation och det politiska läget i ett ganska hårt offentligt klimat påverkar kommuns förmåga att bibehålla och öka sin attraktivitet som arbetsgivare. I tider av omställning är det ännu viktigare att vi jobbar aktivt med att skapa både ett gott och välfungerande ledarskap och medarbetarskap i kommunen i en god samverkansanda.
 • När jag påbörjade mitt uppdrag 2010 var flera av avdelningarna inom samhällsbyggnadsavdelningen hårt ansatta och många medarbetare mådde inte bra. Känner mig glad över att följa den utveckling som skett och gläds med den ökade stolthet som man överlag visar över utfört arbete på kommunstyrelseförvaltningen.
4. Utveckling

 • Regionalt utvecklingsansvar. Regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att Landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet från och med januari 2019.
 • Orosmoln hopar sig när det gäller Stångådalsbanans framtid!
 • Vi är otroligt glada över att få vara en av fem destinationer som är utvalda inom besöksnäringen till att satsa och utveckla destinationen så vi blir ännu mer internationellt besöksmogna. Projektet har gett oss många möjligheter och öppnat många dörrar.
 • Nu söker vi mer statliga medel för ”Stärkt lokal attraktionskraft”. Förmågan att behålla och attrahera kompetens, företag och kapital är avgörande för fortsatt utveckling. Håll tummarna!
 • Besöksnäringen har satsat mycket på förbättrat värdskap inför sommaren 2015 bl a genom en film.
 • Genom goda kontakter har Vimmerby kommun via länsstyrelsen i Kronoberg fått möjlighet att ”hänga på” ett projekt ”Mot nya Höjder” Här pratar vi ökat intresse för utveckling inom matematik, teknik och naturvetenskap i förening skola och näringsliv. Externa pengar har sökts. Vi kommer allt att döma få astronauter på besök till Vimmerby i slutet av september. Det är stort!
 • Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår vi i en utvald skara för att utbyta erfarenheter och samverka kring skolutveckling under Skolverkets ledning. Där finns vi med och det känns mycket bra!
 • ”Campus Småland” utvecklas allt mer. God samverkan mellan Västervik, Hultsfred och Vimmerby när det gäller att erbjuda eftergymnasial utbildning på hemmaplan.
 • I samverkan skola-näringsliv i Västervik, Vimmerby och Hultsfred så kommer en kompetensinventering att ske under hösten. Här gör vi gemensam sak med näringslivet och med Hultsfreds kommun och Västerviks kommun
 • Uppdraget till Vimmerby Turistbyrå kommer att diskuteras under hösten. Vi har en mycket fin och välfungerande turistbyrå i Vimmerby!
 • Den gemensamma satsningen med näringslivet kring ”Handelsutveckling” kommer också att analyseras och diskuteras.
 • Astrid Lindgrens Näs har precis invigt sitt "andra kapitel" och kommer nu att påbörja ”sitt tredje kapitel” i sin stora trädgårdssatsning. Dessutom har man där en viktig utställning ”Hela världen brinner” – Gör ett besök där i sommar! Snart får vi också Astrid Lindgren på Sveriges mest använda sedel, nämligen 20:an.
 • Ett gestaltningsprogram ”Vackra Vimmerby” är nu antaget i kommunfullmäktige och finns som grund för både kommunen och privata aktörer som planerar utveckla staden i väldigt många år framöver.
 • Vi fick upp nya skyltar till samtliga infarter inför Pippis 70-årsfirande och inför att den nya turistsäsongen påbörjades. Även nya gångskyltar är på gång som kan visa besökare rätt riktning i Vimmerby stad.
 • Räddningstjänsten kommer att fortsätta fördjupa sin samverkan inom en rad olika områden. Det är Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby som samverkar.  I augusti kommer Länsstyrelsen hit och utför tillsyn. Vi jobbar också för närvarande med planer kring RSA (risk- och sårbarhetsanalyser). Vi är också nöjda med att vi nu samverkar om en gemensam säkerhetssamordnare med Hultsfreds kommun.
 • En del energiläckage under våren har handlat om IT och kopplingar till ITSAM. Själv är jag mycket nöjd med att vi tillsammans med fem andra kommuner tillhör ett kommunalförbund. Det gör oss betydligt starkare när vi ska möta framtidens krav inom området.
Lite generella tankar kring attityder - Otroligt viktigt att öka medvetenheten kring och vikten av vilken påverkansmöjlighet alla anställda har inom koncernen. Hur vi uttrycker oss och hur vi agerar har betydelse. Som bosatt i kommunen (i princip hela mitt liv) så slås jag ofta av en företeelse som kan vara svår att få att gå ihop… Dels ”Vi kan själva, vi är tillräckligt bra” i jämförelse med andra kommuner till en ofta genomgående negativ självbild där ”Det mesta inte fungerar i Vimmerby kommun”, den listan verkar ibland kunna göras hur lång som helst…

Vi kommer under det närmaste året få erfara en del sänkta ambitionsnivåer dock från ett gott utgångsläge om vi jämför oss med andra. Om vi lägger energin på rätt saker kommer vi dessutom kunna kombinera en lägre kostnadsnivå med nöjdare kommuninvånare/näringsliv och stoltare och nöjdare medarbetare. Den ekvationen är inte på något sätt omöjlig, både jag och många andra ledare har erfarenheter som bevisar att det är fullt möjligt! Men ingen kan göra arbetet själv. Det krävs ”att vi krokar arm” politik/förvaltning/näringsliv/kommuninvånare.

Jag hoppas att vi genom målmedvetet arbete där vi inom offentlig sektor uppträder som förebilder och visar i handling att vi gör vårt allra bäst och att det sedan på sikt resulterar i ett kollektivt högre mått av nöjdhet och stolthet över allt bra som finns i Vimmerby – I huvudsak goda levererade välfärdstjänster i kombination med starka varumärken i ett mångfasetterat näringsliv, handel och en urstark besöksnäring.

Utrymmet för att starta upp nya projekt är ytterst begränsad, framförallt vad gäller bristande ekonomiska förutsättningar, men även resursmässigt i form av tillgänglig personal. Fokus måste istället läggas på att verkställa politiska beslut och utifrån vårt tjänstemannauppdrag fokusera på smidiga processer med minskad byråkrati och istället ”Rätt sak till rätt person vid rätt tillfälle” Vi ska stå för ett gott värdskap samt erbjuda snabb, tydlig och samordnad service inkl myndighetsutövning, med en tillmötesgående attityd.

Varmt välkommen med tankar och synpunkter!

Väl mött i höst, men fram till dess hoppas jag att Du får en riktigt härlig sommar!

Återkommer igen vecka 34


 


 


 


 


 


 


 


fredag 10 juli 2015


Jag sorterar och sorterar och mellan varven har jag trevliga samtal med de få medarbetare som finns i arbete på stadshuset i dessa semestertider. Det var verkligen behövligt med lite tid för att skapa struktur, ordning och reda. Det gillar ju jag, men utrymmet under våren för att hålla ordning har varit mycket begränsad. Det finns därför inte så mycket spännande att skriva om den här veckan så det får bli en cliffhanger istället. Nästa vecka återkommer jag med reflektioner om vårens arbete i Vimmerby kommun och vilka uppgifter vi har framför oss i höst...

fredag 3 juli 2015

Nordiskt besök


Vimmerby kommun har f n ett 60-tal nordiska besökare. I går besökte de stadshuset. Kommunalrådet, Helen Nilsson hälsade välkommen och kanslijurist Therese Jigsved och den erfarne kommun- och regionpolitikern, Leif Larsson berättade om Vimmerby kommun respektive regionfrågan i Kalmar län och Sverige.
Min kollega Markku Lumio från Kauhava i Finland berättade om "sin" stad och lite om kommunsammanslagningar och regionbildningsprocesser.
Eftermiddagen ägnades åt Astrid Lindgrens Näs. Efter vad jag fått höra uppskattade de besöket där mycket. Vilken skatt vi har här mitt i Vimmerby!


Almedalen


Har aldrig varit där, men blir sugen varje år när jag läser om allt som händer och sker där! I år lyftes Vimmerbys integrationsprojekt fram i Almedalen och vad jag förstår blev det en riktig succé. Blir glad när stolta medarbetare och föreningsföreträdare blir så goda ambassadörer för Vimmerby där det ligger prestationer som är "på riktigt" bakom ett lyckat resultat.


Projekt städning


Från och med nästa vecka ska det städas på kontoret, det är min ambition. Känns helt OK!


Ta vara på sommarvädret och njut!
 


 

fredag 26 juni 2015


Med största respekt för att kommunfullmäktige i måndags kväll bl a fattade ett avgörande beslut i skolstruktursfrågan så är det i alla fall en stor händelse för mig att kommunalrådet, Micael Glennfalk bestämt sig för att sluta som kommunalråd/KSO. Det är en mycket stor händelse för varje kommunchef när något sådant sker. När det fungerar så bygger relationen på extremt mycket tillit och förtroende. Man klampar ju ibland in på varandras område. Vi har i grunden olika uppdrag i välfärdsarbetet som bygger på olika logik och det är inte alltid i harmoni... Uppdragen är av komplex karaktär.
Vårt gemensamma mål har varit ökad öppenhet, och transparens och ökad dialog såväl internt som externt.
Med kommuninvånarnas intresse för ögonen, handlar uppdragen som vi arbetat med, att tillsammans leda anpassningsarbetet till rådande ekonomiska förutsättningar. Just nu mycket fokus på skolstruktur, och förändrad struktur inom kulturområdet, hur vi ska hantera en allt åldrande befolkning, en ökad problematik inom det sociala området, hur vi hanterar flyktingmottagandets utmaningar, behov av nya investeringar ibland p g a brister i underhåll. Infrastuktur både i form av bredband men även tåg och buss. En väl fungerande bostadsförsörjningskedja samt hur vi kan ställa om verksamhet i linje med miljö- och klimatmål. Detta ska ske i samklang med de förutsättningar som råder inom näringslivet. I Vimmerby har vi många fina välfungerande företag som behöver erforderligt stöd som möjliggör ytterligare utveckling, för det krävs t ex ledig industrimark och god kommunal service. Besöksnäringen har utvecklats enormt och har fortsatta spännande utvecklingsplaner.

Till detta ska läggas att kommunen i sig är en stor arbetsgivare. Vi har viktiga välfärdssektorer där många medarbetare varje dag gör ett värdefullt arbete och inte minst många viktiga arbetsinsatser i form av stödfunktioner för att medarbetare inom kärnverksamheten ska kunna utföra ett gott arbete.
Samverkan har ökat med andra kommuner inom olika verksamhetsområden och olika expertfunktioner som kräver dialog och lyhördhet.

Ja, i min reflektion kring vad vi lagt fokus på så blev det snabbt denna lista. Kanske har jag t o m tappat något väsentligt...

Jag har full respekt för Micaels val, hälsan är trots allt viktigast. Stort tack för gott samarbete Micael Glennfalk och tack för allt du lärt mig under denna tid! Jag har på många sätt fått utmana mina gränser som hjälpt mig gå vidare på min utvecklingsresa.


Nu ska jag kroka arm med en ny KSO efter sommaren för att fortsätta arbeta med ovanstående områden. För det är ju en resa som aldrig tar slut... Det blir säkert bra det också!

onsdag 17 juni 2015

Resultatet av medarbetarenkäten visar att vi generellt ligger kvar på samma nivå som tidigare. Kommunens verksamheter har nu fått sitt resultat. Resultatet ska inte behandlas som en absolut sanning. Det viktiga är processen efter - vad vi gör med resultatet. En god dialog på kommande arbetsplatsträffar skapar förutsättningar för utveckling, ökat samarbete och ökad upplevd stolthet. När det gäller stolthet ligger vi generellt på ett knappt medelbetyg. Den delen hoppas jag vi kan utveckla tillsammans. Jag återkommer efter sommaren när ledningen och de fackliga organisationerna analyserat viktiga områden som vi ska arbeta vidare med.


Mest av allt hoppas jag nu att de chefer som jag har i min omgivning får lite välbehövlig semester. För dom som får vänta lite på semestern hoppas att jag att de får arbetsro för att sortera, reflektera över läget och få möjlighet att planera för höstens arbete. Det har varit en mycket intensiv vår där jag stolt konstaterar att utifrån de förutsättningar vi haft har var och en gjort sitt yttersta och levererat uppgifter och utredningsuppdrag på löpande band.
Sedan vet jag ju att de inte gjort allt arbete själva utan att varje verksamhet haft lika hårt arbetande medarbetare som nu också behöver semester!
Jag som jobbar precis i gränssnittet mellan politik och förvaltning har också en djup förståelse för att även kommunens politiker behöver sommarledighet efter en intensiv vår!


Hoppas att ni alla får en mycket skön midsommar och sen en skön sommar och semester!

fredag 12 juni 2015

Befinner mig på CKS kommunchefsnätverk i Ödeshög på Urnatur. I natt har jag bott ensam högt uppe i träden i en koja. Det var en upplevelse utöver det vanliga!
Vi hade igår besök av den förre kommundirektören i Karlstad, Anna Sandborgh som har en mycket lång erfarenhet som kommundirektör. Reflektion kring vårt uppdrag och kring de utmaningar vi har. Vi fick även information kring den nya kommunallagen där Anna Sandborgh varit en aktiv part.
Idag har vi fått ta del av den nyaste forskningen kring relationen KSO och kommunchef. Som väntat handlar mycket om tillit.

I onsdags avtackade koncernledningen och kommunstyrelsen Kjell-Åke Hansson. Kjell-Åke har varit VD på Näs sedan 2006. Jag kommer att sakna honom och hans otroliga kunskap om Astrid Lindgrens gärning och hans stora nätverk. Jag sa i mitt tal att mest av allt kommer jag komma ihåg vår delade glädje när de fick ta emot "Stora Turismpriset" förra året. Det var stort!

Vi har annars börjat ta ett nytt helhetsgrepp kring lokalfrågor i kommunen. Vi har bokat upp ett antal möten och ska nu inrikta arbetet på att hitta smarta helhetslösningar med målet att sänka våra totala lokalkostnader, helt enligt den inriktning som ges i det pågående budgetarbetet. Välkommen med inspel och förslag!


torsdag 4 juni 2015

Budget

Budgetprocessen rullar vidare... Majoritetens förslag går nu vidare till kommunfullmäktige den 22/6. För övrigt är räkning av inkomna namnlistor avklarad och frågan om folkomröstning kommer också upp på nästa sammanträde.

Stångådalsbanan

Stort fokus på den frågan just nu! Fungerande infrastruktur är en av de mest viktiga frågorna för oss. Stångådalsbanan möjliggör pendling till såväl studier som till arbete inom både näringsliv och offentlig sektor, både mot Kalmar och Linköping.

"Hela världen brinner"

I slutet av förra veckan var årets ALMA pristagare PRAESA på besök i Vimmerby. Organisationen, som här representerades av tre personer, är baserad i Kapstaden, Sydafrika. Där bedriver de ett läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. Pristagaren besöker av tradition Astrid Lindgrens skola. Jag har hört från många håll att de stort uppskattade besöket där och att eleverna var mycket duktiga på att kommunicera. Rektor, Gudrun Werner med medarbetare har åter igen genomfört mottagandet mycket bra!
Sen fredagseftermiddag invigdes sedan utställningen "Hela världen brinner" av Mona Sahlin. Ett proffsigt arrangemang. Själva utställningen får jag gå tillbaka och titta på vid ett senare tillfälle. Här fanns istället tillfälle att prata med många tillresande besökare. Mycket trevligt!

SAMS (Saving more lives in Sweden)

Under maj månad driftsatte räddningtjänsten i Vimmerby SAMS-larm. Sedan starten har räddningstjänsten ryckt ut fyra gånger på den typen av larm. Räddningstjänsten utgör här en betydande resurs i situationer med livshotande läge innan övriga sjukvårdsenheter anlänt. Detta skapar verkligen mervärde och ökad trygghet för oss som kommuninvånare

Snart sommar...

Nästa vecka har vi det sista ordinare ledningsgruppsmötet innan sommaren, likaså sista CESAM och sista kommunchefsmötet inom CKS-nätverket. Ja, nu börjar det märkas att vi närmar oss semestertider.
torsdag 28 maj 2015

Folkhälsopolitiskt Forum - tema Integration

I tisdags träffades företrädare för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen för att lyssna till den samverkan som sker mellan kommunens förvaltningar tex kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenheten, arbetsförmedlingen, Vimmerby IF m fl. Vi fick en presentation av Vimmerby Mötesplatser samt information om det arbete som sker med en ESF-ansökan.
Man kan inte annat än bli imponerad av det engagemang, den kreativitet och den samverkansanda som de ledande personerna som företräder varje organisation bidrar med i det pågående vardagsarbetet. Jag har erfarenhet från andra kommuner som säger att det som sker i Vimmerby inte på något vis är en självklarhet! Prestigelös, koncernövergripande samverkan när den fungerar som bäst!

Borghaga och Vimarhaga

Det blev en mycket fin invigning med tal, gåvor, körsång och ostkaka med kaffe. Trevligt och välplanerat av socialförvaltningen. Jag får åter igen framföra att jag under årens lopp varit med och planerat åtta ombyggnationer av vård- och omsorgsboenden. Inget så fint som det här kan jag säga. Det är skillnad att få bygga nytt efter nutidens krav istället för att få kompromissa med befintliga utrymmen som man ofta får göra vid en ombyggnation.

Södra Vi-rundan

Igår kväll sprang jag och ca 170 personer den första Södra Vi-rundan som gick runt samhället. Vi har en mycket välfungerande och fin idrottsförening i samhället som anordnat detta lopp och som i år också fyller 90 år. Miljö- och byggnadsförvaltningen ställde upp med ett imponerade lag. Heja säger jag till deras satsning på friskvård och jag kan också meddela att jag bara såg ryggtavlan på stadsarkitekten en kort stund...

torsdag 21 maj 2015

Det har varit en turbulent vecka. Som tjänsteman hoppas jag naturligtvis på att vi snart har klarlagda ekonomiska ramar för respektive nämnd. Kommunens ekonomiska situation tillåter inte att vi ligger i "vänteläge".

Jag glädjer mig mycket åt socialförvaltningens lyckade satsning förra helgen. I princip mötte man alla som ska jobba inom verksamheten i sommar för gemensamma introduktionsdagar. Välkomna alla till arbete i Vimmerby kommun!
Jag ser också mycket fram emot den officiella invigning av Vimarhaga och Borghaga som kommer att äga rum nästa vecka.

Imorgon är det åter dags att träffa kommunens alla chefer. Det känns alltid mycket viktigt och värdefullt. På morgondagens agenda finns olika personalfrågor som löneöversyn, medarbetarenkät m m men självklart också kommunens ekonomiska situation.

torsdag 14 maj 2015

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på deras årliga resa där de besöker olika företag i kommunen.
Första turen gick till Oxgården. Utifrån en egen undersökning om hur människor vill bo när de besöker Vimmerby har Staffan Samuelsson byggt sin verksamhet. Det är ett tydligt mönster idag att man ofta reser ihop flera generationer inom en familj. Vi fick också ta del av de planer som nu håller på att förverkligas när det gäller utökade boendemöjligheter. Genomtänkt, hållbart och fint på alla vis! Roligt också att få höra om den fördjupade samverkan som sker mellan olika aktörer inom turistnäringen i kommunen.

Turen gick sedan vidare till RM-Snickerier där Mikael Carlsson berättade om företagets utveckling sedan starten, 1988. De flyttade in i nya lokaler 1996. Då var det 11 anställda, idag är det 35. Här tillverkas mycket fina kvalitetsfönster som ofta är specialbeställda. Vid rundturen fick vi se såväl alla delar i produktionen som färdiga fönster som var klara för leverans.

På Åbro Bryggerier fick vi en guidad tur, bl a så berättade Bryggmästare, Lennart Anemyr om verksamheten. Cider har blivit en stor framgång bl a i England.

På Mercatus berättade Anders Adolfsén om företagets verksamhet. På Mercatus utvecklar och levererar man system för rening och återvinning av förbrukade processvätskor inom tillverkningsindustrin. Här finns en helt extern styrelse och man jobbar målvetvetet med kompetensförsörjning. Företaget har 21 anställda. Företaget har en ledande position inom branschen och jobbar internationellt.

Dagen avslutades på kommunens nya fina kraftvärmeverk som nu går för högtryck.                        

En mycket intressant dag och det starkaste intrycket är att vi har många mycket värdefulla och välfungerande företag i Vimmerby kommun. Överlag taldes det mycket om hur vi ska klara framtidens behov på kompetensförsörjning. Denna kanske viktigaste framtidsfrågan gäller alltså såväl den ofenliga verksamheten som näringslivet.


torsdag 7 maj 2015

Vi hade styrgruppsmöte i "Mot nya höjder" i veckan på Näs. Förra tillfället var i november och det har hänt en hel del sedan dess. Förskoleteamet i Vimmerby planerar just nu för det kommande temat  "Kiwi i rymden". Inspiration till sagan, som skrivits av teamet själva, hämtas främst i förskolans läroplan och Christer Fuglesangs barnböcker. Aktiviteter sker också i årskurs 1-3 och det kommer även att ske någon typ av aktivitet på högstadiet. På gymnasiet i Vimmerby har ett stort engagemang väcks kring rymden kopplat till matematik och naturvetenskap.
Näringslivsföreträdare som finns med i styrgruppen bidrog med tankar och ideér. Det handlar om att skapa ett större intresse för teknikområdet där vi har så goda möjligheter till arbetstillfällen i Vimmerby kommun. Mycket viktigt och avgörande för företagen att kunna rekrytera kompetent arbetskraft även i framtiden så att man får möjlighet att fortsätta utveckla sina företag. I september får vi allt att döma besök av astronauter som då kommer till Vimmerby på besök. Så spännande!

I morgon ska jag gå på invigning av Agne Lindblads Museum i Södra Vi. Det ser jag mycket fram emot. I Södra Vi har vi en mycket engagerad hembygdsförening med ordförande, Ingemar Eklund i spetsen. Jag har länge hört talas om allt det arbete som man lagt och det ska bli intressant att få se resultatet i morgon.

Kultur- och fritidschef, Anders Eriksson har tyvärr bestämt sig för att sluta som chef. Jag har full respekt för hans beslut men kommer att sakna Anders som har en sån förmåga att skapa goda relationer, hans förmåga att se saker i ett helhetsperspektiv och Anders stora engagemang för att "göra skillnad" framförallt för barn och ungdomar. Anders kommer att saknas i vår ledningsgrupp! Han blir dock kvar i kommunens tjänst vilket jag är glad för!
torsdag 30 april 2015


Besök på Västerviks kommun

 Den här veckan har ekonomichefen och jag besökt våra kollegor i Västerviks kommun för erfarenhetsutbyte. Vi fick ta del av deras erfarenheter kring den omstrukturering som skett inom skolverksamheten och erfarenheter av effektiviseringar som skett inom andra nämndsområden. Framgångsfaktorn har varit realistiska budgetramar, hög budgetmoral, okonventionella lösningar och nödvändigt stöd till chefer i organisationen.

 
PKN och kommunchefer

Igår var Helen Nilsson och jag i Oskarshamn. På förmiddagen träffades länets primärkommunala nämnd – PKN tillsammans med länets kommunchefer.

På dagordningen fanns mycket viktiga frågor som information från den kommande långtidsutredningen (LU), 2015-2040. Första punkten berörde något som just nu är mycket märkbart i vår egen kommun. Nämligen kommunernas ekonomi och verksamhet.

Åtgärdsförslagen som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om effektiviseringar av kommunal verksamhet i form av


- Ökade intäkter - skatt och avgifter samt skatteutjämning

- Kommunsamarbeten och flernivåsamverkan - ansvar och mandat

- Större kommuner

- Social innovation - offentliga, privata och civila aktörer i ny samverkan

 

Den andra punkten som berördes handlar om strategiska frågor som arbetskraft och kompetensförsörjning. Viktigt att vi ökar medvetenheten och kunskapen om att vi i Kalmar län har det kraftigaste minskade skatteunderlaget i landet fram till 2040. Enbart demografiförändringar kräver skattehöjning på 1 kr i storstadsregioner till 6 kr i avlägsna landsbygdskommuner.

Åtgärdsförslag som kommer att finnas med i långtidsutredningen handlar bl a om:

Invandring, flyktingmottagning som en resurs. Det ställer krav på validering och kompetensinsatser.

År 2040 beräknas man vara tvungen att jobba till 68 år.

Andra saker som kommer att läggas fram är ökad rörlighet, lokal attraktivitet och kommunal anpassning. Dessutom ökad pendling och regionförstoring samt ökat arbetskraftsbehov där det handlar om kompetensutveckling och förbättrad matchning till behov samt arbetskraftsinvandring

När det gäller kompetensförsörjning behövs årgärder in form av modell för det regionala arbetet tex teknikcollege, vård och omsorgscollege, Campus Småland och samarbete med Branschråd.

 
IT
Det verkar som om omvärlden i ”myndighetsSverige” satsar hårt på digital utveckling. Alla kommuncheferna var igår överens att om vi t ex ska klara de ökade behoven inom äldreomsorgen så behöver vi satsa i samverkan. Västervik har t.ex. räknat ut att om de fortsätter bedriva verksamhet på nuvarande sätt så kommer det att behöva tillskjutas medel med 200 miljoner till äldreomsorgen fram t o m 2030, borde innebära ca hälften för oss i Vimmerby... Som tjänsteman blir jag oroad över att det samtidigt lokalt hos oss sprids bilder av möjliga besparingar inom det här området. Jag tror absolut att vi kan effektivisera och få till billigare, bättre och effektivare lösningar nu när vi kommit till den punkten att vi kan börja dra samverkansfördelar av vårt medlemskap i Itsam. De medel som frigörs behöver dock användas till satsningar för att hantera de utmaningar vi har. Dessutom för att på riktigt komma igång med e-tjänster för att ta ännu ett exempel.


Trevlig Valborg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredag 24 april 2015

Hemma igen efter en intensiv vecka med otroligt många intryck. I onsdags var jag och Patric Engqvist på residenset i Växjö. På plats fanns ett 10-tal astronauter bl a Christer Fuglesang och många engagerade personer från kommunerna i Kronobergs län. Vi fick uppleva en fantastisk kväll tillsammans " Mot nya höjder". I Vimmerby växlar vi nu upp vårt projekt. Det ger oss en unik möjlighet att sätta fokus på den teknikintensiva brasch som vi har i Vimmerby. Allt intresse som kan underlätta för att braschen även fortsättningsvis ska kunna finna attraktiv arbetskraft är avgörande för fortsatt framgång. Jag kommer att återkomma till detta senare och beskriva vilka aktiviteter som vi nu genomför och planerar att genomföra.

Under torsdagen och fredagen har vi avslutat det tredje ledarskapsprogrammet i ordningen. Ett härligt och engagerat gäng ledare från Vimmerby kommun som är så viktiga för att hantera de utmaningar vi har. Tack för ert engagemang och utvecklingslust!

torsdag 16 april 2015

Kostnadsläge IT

I måndags lämnade ledningen på itsam över en rapport till mig kring Vimmerby kommuns kostnadsläge i förhållande till andra kommuner. Massor med energi och kraft har gått åt för att få fram ett jämförbart faktaunderlag. Min förhoppning är att vi nu och framåt kan fokusera på rätt saker när det gäller IT. Kommuner som inte redan samverkar kring IT söker efter samarbetskommuner. Det är inte möjligt att klara alla expertområden som finns, som liten kommun, med alla de krav som kommunens verksamheter ställer, för att i sin tur klara sina uppdrag. Säkerhetsaspekten är inte heller möjlig att hantera och inte heller framtida krav på e-tjänster m m.

Skolverket

Jag hade igår förmånen att vara med på ett dialogmöte om skolutveckling. Temat denna gång var - Huvudmannens ansvar. Vi fick en mycket bra dragning om vad huvudmannaskapet innebär i praktiken, hur ansvarfördelningen mellan olika roller och nivåer ser ut samt vad detta får för konsekvenser.

Ledarforum

Har precis planerat för ledarforum i morgon. Fyra gånger /år träffar jag kommunens samtliga chefer. Temat imorgon är givet - Hur rustar vi organisationen för kommande omstruktueringar med anledning av kommunens ekonomiska situation.

fredag 10 april 2015

Fackförbundet Vision har frågat centralt placerade personalchefer inom kommuner och landsting om bl a personalförsörjning. Det är en stor andel personalchefer som bedömer att det kommer att bli svårt att bemanna organisationen med kvalificerad personal inom en rad områden. Det gäller inte minst chefer och ledningsfunktioner. Över 80 procent av personalcheferna i landets kommuner tror att det kommer att bli svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens i framtiden.        
”88 procent av personalcheferna bedömer att det kommer att bli svårt eller mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens inom tekniskt arbete. Samma bedömning gör även 83 procent när det gäller chefer och medarbetare inom socialt och kurativt arbete.
Inom socialt och kurativt arbete kommer det att bli svårast att rekrytera enligt personalcheferna och den yrkesgrupp som är mest utsatt är socialsekreterare."


Ta gärna del av utbildningsfoldern om Campus Småland som nu har skickats ut till 48 000 hushåll i Norra Kalmar län. Vår förhoppning är att vi med Campus Smålands hjälp får lättare att hantera de utmaningar kring personalförsörjning som personalcheferna i landet förutspår.


Om detta skriver också SKL i sin verksamhetsplan för 2015. Där finns "Sveriges viktigaste jobb" med som en av årets viktigaste prioriteringar. SKL framför vikten av feriejobb och praktik som ett första steg. Vi som arbetsgivare måste få kompetenta medarbetare att vilja arbeta hos oss och stanna kvar för att vi ska kunna erbjuda tjänster med kvalitet.


Vi är en kommun med ett mångfacetterat näringsliv bl a har vi en hög andel tillverkningsindustri, en stor livsmedelsindustri och en besöksnäring som växer. Där finns och kommer att finnas ett stort rekryteringsbehov framöver. Hur vi ska hantera detta ”växande gap” i en ansträngd ekonomisk situation upptar just nu min energi.


 

torsdag 2 april 2015


Mäns våld mot kvinnor

 I måndags lyssnade jag och andra tjänstemän och politiker i kommunen på Mikael Thörn från Regeringskansliet om - Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, (SOU 2014:03).

Mikael (som dessutom är från Vimmerby) var orolig för att påbörja en måndagsförmiddag med detta "tunga ämne" för den samlade skaran i Plenisalen. Det blev inte alls tungt utan intressant och lärorikt.

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av de allvarligaste hoten mot kvinnors hälsa. 35 % av kvinnor i världen har varit utsatta för fysiskt och sexuellt våld under sitt liv.

Majoriteten män utövar inte våld. Män är utsatta för mest våld av andra män. Thörn som själv är bosatt i Göteborg gav här en kort bild över läget i Göteborg. 

Mäns våld mot kvinnor, barn och män är ett stort samhällsproblem och mörkertalet är stort!

 Lite statistik:

 • 77% var bekanta med förövaren
 • 30 % leder till lagföring
 • 85% misstänkta var män
 • 4000 våldtäkter anmäls varje år.
 • Var tionde barn lever i familjer där våld förekommer (Rädda barnen)
 • 11 000 kvinnor är sjukskrivna p g a konsekvenser av våld från närstående www.kvinnofridslinjen.se tar emot 70 000 samtal/år
 • 17 kvinnor mördas varje år av en man de haft en relation till
 • Ca 5 barn/ år dödas av närstående eller annat barn.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck - 70 000 unga mellan 16-25 får inte själva välja vem de ska gifta sig med. 10% av flickor i årskurs 9 i Stockholm är utsatta för hedersrelaterat våld. www.hedersfortryck.se är en nationell stödtelefon.
    I de kommuner där arbetet fungerar är det här ett högt prioriterat område hos nämnd, chefer och socialsekreterare. Kompetens finns inom området, klara rutiner och en helhetssyn finns samt aktivt arbete med struktur, Barns behov i fokus och väl fungerande samverkan internt och externt.
   Utvärderingar visar brist på strategisk styrning.
  Vad krävs - Ökad förståelse för problembilden, tillämpning av lagar, chefer och politiker som ger stöd. Långsiktigt är det förebyggande arbetet viktigast. Handlar om att påverka attityder. Det handlar om att börja tidigt i förskola, skola, fritid
  Våldsförebyggande på alla nivåer - Våga prata och våga agera vid oro när man upptäcker våld.
  När det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö är ledningens stöd är en grundförutsättning. Alla ska ha en grundkompetens och vissa behöver ha spetskompetens
   
  Det har skett en stor utveckling inom detta område i vår kommun bl a hade chefen för individ- och familjeomsorgen en bred erfarenhet med sig inom området när han började i Vimmerby som nu har kommit vår kommun till del. Lägg sedan till engagerade och kompetenta medarbetare som naturligtvis är en absolut förutsättning. Tack till Anders Degerman. Som vanligt lyfter Anders in aktuella och intressanta teman till kommunens forum för att främja folkhälsoarbetet!
   
  Budget
 • Annars har veckan naturligtvis handlat om det förslag som den politiska majoriteten lagt fram som grund för beräkning av ramar inför 2016. Innehållet är politik.Tjänstemännens arbete har inriktats på att leverera efterfrågade underlag.
 • Dessutom på att planera för att kommunikationen fungerar så optimalt som möjligt till berörda medarbetare. I en organisation med över 1300 anställda som berörs i olika grad kräver det planering. Ledningens ambition har varit transparens och öppenhet och att främst nå alla som är mest berörda av förslagen. Men även skriftligt via kommunens intranät.
   
  Glad Påsk!

lördag 28 mars 2015

Jag ansluter mig till skaran och säger varmt GRATTIS till Campus Vimmerby som fått möjlighet att erbjuda utbildningen "Hållbar turismutveckling". Dessutom är jag också stolt över att det samarbete som utvecklas inom "Campus Småland" där Vimmerby samarbetar med Hultsfred och Västervik. Att matcha utbud av utbildningar som är avstämda mot näringslivets och den offentliga sektorns behov är av avgörande betydelse.

Nu har alla brukare flyttat in på vårt nya vård-och omsorgsboende Vimarhaga och Borghaga. Enligt den information jag fått har det gått mycket bra. Hoppas att såväl brukare med besökande anhöriga och alla medarbetare ska trivas och må gott där!

Under torsdagen och fredagen har jag varit på kommunchefsnätverk inom CKS i Linköping. Som vanligt var det mycket värdefullt att träffa kollegor och diskutera kring olika frågeställningar vad det gäller styrning och ledning.

lördag 21 mars 2015

Har nu tagit del av SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) verksamhetsplan och budget för 2015. Alltid bra med att lyfta blicken till det nationella perspektivet och sedan studera det och reflektera över den övergripande bilden i förhållande till det lokala kommunperspektivet. Förbundet har sin utgångspunkt i tre inriktningar:

- Demokrati och självstyre
- Välfärdens utveckling och finansiering
- Attraktiva arbetsgivare och attraktiva jobb

Årets prioriteringar är:
- Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
- Ökat bostadsbyggande
- Utvecklad barn- och ungdomsvård
- Bättre skolresultat
- Unga till arbete
- Sveriges viktigaste jobb
- Digitalisering för en bättre välfärd
- Bättre vård och omsorg med stöd av digitala tjänster
- Brukare och patienter som aktiva medskapare
- Vårdens utveckling och likvärdighet
- Nyanländas etablering- en investering för framtiden
- Välfärdens långsiktiga finansiering

När jag studerar listan så är det bara att konstatera att dessa frågor också är högst levande i Vimmerby kommun. Jag kommer under våren försöka berätta lite om vad som rör sig lokalt när det det gäller dessa nationella prioriterade områden.
Just nu rör sig de flesta tankar kring det sistnämnda området. Med den SKL analys kring kommunens ekonomiska läge som genomfördes i höstas, har nu ledningen fullt fokus på att leverera underlag inför kommande politiska ställningstaganden. Detta för att långsiktigt klara finaniseringen av välfärden i Vimmerby kommun.