lördag 31 januari 2015

Ännu en vecka med högt tempo. I slutet av veckan har vi börjat jobba med budgetförutsättningar inför 2016. Vi vill p g a det ekonomiska läget ha effekt redan 2015. Omstruktureringsarbetet ska utföras med balanserad styrning som grund, d v s i vårt fall, minska utgifterna utan att tappa fokus på verksamhet/medarbetare, utveckling och hög kvalitet på utförda tjänster.

I tisdags på koncernledningsgruppens möte fick vi en dragning av VD:n Roger Carlsson om den verksamhet som bedrivs i bolaget. Dessutom ett intressant studiebesök på kraftvärmeverket på Tallholmen! Under förmiddagen jobbade vi med att formulera ett gemensamt uppdrag samt diskutera viktiga områden där vi behöver ha gemensamma strategier kopplade till vårt gemensamma uppdrag. Vi hann också med att arbeta vidare med Ansvar, Mod och Fantasi kopplat till ledarskapet inom koncernen.
I koncernledningsgruppen enades vi om att den här verksamhetsideén/uppdraget ska vara vår ledstjärna:

Medborgarnas behov skall alltid vara vårt främsta fokus. Vi skall vara ett föredöme när vi bygger ett långsiktigt hållbart och kreativt samhälle utifrån helhetsperspektiv,
fredag 23 januari 2015

Fredag kväll igen. Det går så fort och jag vet inte riktigt var veckan har tagit vägen...
Har haft en positiv känsla hela dagen. Vimmerby tidning skriver idag om VEMAB och värmen som nu kommer från Tallholmen. Det beskrivs som ett "historiskt ögonblick" Tänk att vi från och med nu inte använder någon olja som bränsle. Resutatet kan vi alla glädja oss åt. Precis som jag tidigare skrivit om det nya vård- och omsorgsboendet så har det här varit ett mycket stort projekt att hantera. Dels finaniseringen. Jag glömmer aldrig när Micael Glennfalk och jag underteckande de dokumenten. Det kändes otroligt ansvarsfullt. Dessutom tänker jag naturligtvis mest på projektet i stort där Roger Carlsson som ansvarig VD, tillsammans med sina duktiga medarbetare lotsat detta stora projekt från början till slut. På tisdag har vi koncernledningsgrupp och ska då besöka anläggningen, ser fram emot det!
Men det räcker inte med det, på nästkommande sida i dagens tidning. En artikel om lokalvårdsorganisationen i Vimmerby kommun som gjort en fantastisk utvecklingsresa under samhällsbyggnadschef Miklos Hathazis ledning. Rent operativt har Marina Dahlgren lett organisationen till en tidsenlig lokalvårdsorganisationen. Jag gläds mycket åt att alla medarbetares arbete inom den organisationen lyfts fram på ett positivt sätt.

Jag har under veckan haft möjlighet att samtala med de flesta chefer som jag har i min organisation för nulägesbild samt att stämma av hur vi ligger till i förhållande till uppdrag. Dessutom bra dialog med lite djup om hur samverkan fungerar med facken på CESAM. Alla dessa möten leder till utveckling, gillar det!

Känns också som jag åkt otroligt många mil i bil på dåligt väglag den här veckan bl a till ett kommunchefsmöte inom IT-SAM i Boxholm och dessutom en Stockholmsresa över dagen.


fredag 16 januari 2015

En intensiv vecka avklarad.  Jag har precis kommit hem från Tranås där vi startat upp det sjätte ledarskapsprogrammet i ordningen. Det blir ett program till som startar till hösten sedan är alla igång. Jag har haft förmånen att under två dagar träffa ett härligt gäng med engagerade ledare. Denna gången även med representation från kommunens bolag. Det ger helt klart ytterligare en dimension och känns mycket värdefullt.

I tisdags var det dags för första kommunstyrelsesammanträdet på den nya mandatperioden. Chefer fanns med från Samhällsbyggnadsavdelningens alla enheter och redogjorde där på ett mycket bra sätt för den verksamhet som bedrivs. Kommunstyrelsen tackade också av Leif Carlson som nu endast kommer att vara kvar i ALV: s styrelse. Leif har varit ett stort stöd även för oss tjänstemän där han ofta bidraget med sin erfarenhet och kunskap.