torsdag 12 februari 2015

Den här veckan har gått rasande snabbt. Ser fram emot "God Morgon Vimmerby" i morgon där Henrik Dunge, VD på Åbro är huvudgäst. Därefter tar jag semester och återkommer i början av mars.

fredag 6 februari 2015

Igår var kommunalrådet, Helen Nilsson och jag på gemensamma överläggningar med länets övriga kommuners politiska ledning och tjänstemannaledning. Dagen anordnades och hölls samman av regionförbundet.
Fr o m i år ska vi träffas kontinuerligt för att bli bättre på att i verkligenheten hantera våra gemensamma utmaningar.
Regiondirektören Håkan Brynielsson startade med en tillbakablick och berättade om regionförbundets uppdrag. Förbundets uppdrag styrs av politiska beslut men är också statligt reglerad och har också långsiktiga externa uppdrag. Till uppgifterna hör bland annat att ta fram och samordna insatser när det gäller RUS (regional utvecklingsplan). Sedan handlar det även om regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastruktur.
Mycket en sådan här dag handlar om utmaningar som vi behöver hantera. Men det fanns också en del positiva budskap som att OECD lyfter fram i sin studie att vi i Kalmar län har "ett mycket gott management" Skickliga företagsledare som "går från ord till handling" och vi har fler småföretag än i Jönköpings län!
De huvudsakliga drivkrafterna bakom förändringarna idag är globalisering, urbanisering och digitalisering. Det är av yttersta vikt att lyfta fram och nyttja "det unika" som inte är kopierbart. I Vimmerby har vi Astrid Lindgrens barndomshem och ALV så vi har bättre förutsättningar än de flesta för att vara en liten kommun med ett svårt geografiskt läge. Vi valde och prioriterade vilka tema som blir mest aktuella, 2015. Allra viktigast är integrationsfrågan följt av kompetensförsörjning, profilering och marknadsföring, trafikfrågor samt den digitala agendan.


Inom koncernen här i Vimmerby startar nu diskussioner om "Gata" ska återgå och drivas i förvaltningsform inom Vimmerby kommun. Om det blir så behöver också den politiska ledningen ta ställning till var i den kommunala organisationen verksamheten ska inrymmas