torsdag 28 maj 2015

Folkhälsopolitiskt Forum - tema Integration

I tisdags träffades företrädare för den politiska ledningen och tjänstemannaledningen för att lyssna till den samverkan som sker mellan kommunens förvaltningar tex kommunens arbetsmarknadsenhet och integrationsenheten, arbetsförmedlingen, Vimmerby IF m fl. Vi fick en presentation av Vimmerby Mötesplatser samt information om det arbete som sker med en ESF-ansökan.
Man kan inte annat än bli imponerad av det engagemang, den kreativitet och den samverkansanda som de ledande personerna som företräder varje organisation bidrar med i det pågående vardagsarbetet. Jag har erfarenhet från andra kommuner som säger att det som sker i Vimmerby inte på något vis är en självklarhet! Prestigelös, koncernövergripande samverkan när den fungerar som bäst!

Borghaga och Vimarhaga

Det blev en mycket fin invigning med tal, gåvor, körsång och ostkaka med kaffe. Trevligt och välplanerat av socialförvaltningen. Jag får åter igen framföra att jag under årens lopp varit med och planerat åtta ombyggnationer av vård- och omsorgsboenden. Inget så fint som det här kan jag säga. Det är skillnad att få bygga nytt efter nutidens krav istället för att få kompromissa med befintliga utrymmen som man ofta får göra vid en ombyggnation.

Södra Vi-rundan

Igår kväll sprang jag och ca 170 personer den första Södra Vi-rundan som gick runt samhället. Vi har en mycket välfungerande och fin idrottsförening i samhället som anordnat detta lopp och som i år också fyller 90 år. Miljö- och byggnadsförvaltningen ställde upp med ett imponerade lag. Heja säger jag till deras satsning på friskvård och jag kan också meddela att jag bara såg ryggtavlan på stadsarkitekten en kort stund...

torsdag 21 maj 2015

Det har varit en turbulent vecka. Som tjänsteman hoppas jag naturligtvis på att vi snart har klarlagda ekonomiska ramar för respektive nämnd. Kommunens ekonomiska situation tillåter inte att vi ligger i "vänteläge".

Jag glädjer mig mycket åt socialförvaltningens lyckade satsning förra helgen. I princip mötte man alla som ska jobba inom verksamheten i sommar för gemensamma introduktionsdagar. Välkomna alla till arbete i Vimmerby kommun!
Jag ser också mycket fram emot den officiella invigning av Vimarhaga och Borghaga som kommer att äga rum nästa vecka.

Imorgon är det åter dags att träffa kommunens alla chefer. Det känns alltid mycket viktigt och värdefullt. På morgondagens agenda finns olika personalfrågor som löneöversyn, medarbetarenkät m m men självklart också kommunens ekonomiska situation.

torsdag 14 maj 2015

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på deras årliga resa där de besöker olika företag i kommunen.
Första turen gick till Oxgården. Utifrån en egen undersökning om hur människor vill bo när de besöker Vimmerby har Staffan Samuelsson byggt sin verksamhet. Det är ett tydligt mönster idag att man ofta reser ihop flera generationer inom en familj. Vi fick också ta del av de planer som nu håller på att förverkligas när det gäller utökade boendemöjligheter. Genomtänkt, hållbart och fint på alla vis! Roligt också att få höra om den fördjupade samverkan som sker mellan olika aktörer inom turistnäringen i kommunen.

Turen gick sedan vidare till RM-Snickerier där Mikael Carlsson berättade om företagets utveckling sedan starten, 1988. De flyttade in i nya lokaler 1996. Då var det 11 anställda, idag är det 35. Här tillverkas mycket fina kvalitetsfönster som ofta är specialbeställda. Vid rundturen fick vi se såväl alla delar i produktionen som färdiga fönster som var klara för leverans.

På Åbro Bryggerier fick vi en guidad tur, bl a så berättade Bryggmästare, Lennart Anemyr om verksamheten. Cider har blivit en stor framgång bl a i England.

På Mercatus berättade Anders Adolfsén om företagets verksamhet. På Mercatus utvecklar och levererar man system för rening och återvinning av förbrukade processvätskor inom tillverkningsindustrin. Här finns en helt extern styrelse och man jobbar målvetvetet med kompetensförsörjning. Företaget har 21 anställda. Företaget har en ledande position inom branschen och jobbar internationellt.

Dagen avslutades på kommunens nya fina kraftvärmeverk som nu går för högtryck.                        

En mycket intressant dag och det starkaste intrycket är att vi har många mycket värdefulla och välfungerande företag i Vimmerby kommun. Överlag taldes det mycket om hur vi ska klara framtidens behov på kompetensförsörjning. Denna kanske viktigaste framtidsfrågan gäller alltså såväl den ofenliga verksamheten som näringslivet.


torsdag 7 maj 2015

Vi hade styrgruppsmöte i "Mot nya höjder" i veckan på Näs. Förra tillfället var i november och det har hänt en hel del sedan dess. Förskoleteamet i Vimmerby planerar just nu för det kommande temat  "Kiwi i rymden". Inspiration till sagan, som skrivits av teamet själva, hämtas främst i förskolans läroplan och Christer Fuglesangs barnböcker. Aktiviteter sker också i årskurs 1-3 och det kommer även att ske någon typ av aktivitet på högstadiet. På gymnasiet i Vimmerby har ett stort engagemang väcks kring rymden kopplat till matematik och naturvetenskap.
Näringslivsföreträdare som finns med i styrgruppen bidrog med tankar och ideér. Det handlar om att skapa ett större intresse för teknikområdet där vi har så goda möjligheter till arbetstillfällen i Vimmerby kommun. Mycket viktigt och avgörande för företagen att kunna rekrytera kompetent arbetskraft även i framtiden så att man får möjlighet att fortsätta utveckla sina företag. I september får vi allt att döma besök av astronauter som då kommer till Vimmerby på besök. Så spännande!

I morgon ska jag gå på invigning av Agne Lindblads Museum i Södra Vi. Det ser jag mycket fram emot. I Södra Vi har vi en mycket engagerad hembygdsförening med ordförande, Ingemar Eklund i spetsen. Jag har länge hört talas om allt det arbete som man lagt och det ska bli intressant att få se resultatet i morgon.

Kultur- och fritidschef, Anders Eriksson har tyvärr bestämt sig för att sluta som chef. Jag har full respekt för hans beslut men kommer att sakna Anders som har en sån förmåga att skapa goda relationer, hans förmåga att se saker i ett helhetsperspektiv och Anders stora engagemang för att "göra skillnad" framförallt för barn och ungdomar. Anders kommer att saknas i vår ledningsgrupp! Han blir dock kvar i kommunens tjänst vilket jag är glad för!