fredag 28 augusti 2015

Ägardialog


Idag har vi haft ägardialog med Hultsfreds kommun i samverkansfrågor. Professionella dragningar om olika typer av resultat av gemensamma tjänstemän bl a när det gäller Miljö- och bygg och räddningstjänst


Skolverket


På förmiddagen träffades ledning från barn- och utbildning och kommunstyrelse utsedd processtödjare för att börja arbetet med att ta fram en nuläges- och behovsanalys inom ramen för Samverkan för bästa skola. Det står klart att det kommer att bli mycket intressant att få vara en del i det kommande utvecklingsarbetet som handlar om att förbättra resultaten. 


  


 


 

fredag 21 augusti 2015

Nystart på jobbet


Tillbaka igen och har nu jobbat en vecka. Jag har haft en mycket bra sommar med mycket fysiskt arbete i form av målning, trädgårdarbete med mera. Jag har varvat det med besök på Näs och några musikevenemang av varierande slag.
Förutom Näs uppskattade jag även årets stadsvandring i Vimmerby.
Även om jag inte själv varit delaktig så gläder jag mig åt alla goda omdömen om organisation kring Semesterracet och Bullerby Cup. Vi har verkligen ett enormt fint utbud i Vimmerby som bygger på mycket energi och engagemang. Det ska bli spännande att höra turistnäringens och handelns utvärdering efter sommaren.
De flesta, men inte alla, är tillbaka i arbete efter semestern och så här långt så har jag hört av medarbetare, chefer och fackliga organisationen att vi haft en bra sommar inom våra verksamheter.
Jag har den här veckan träffat Anna Olausson som är tillförordnad som kultur- och fritidschef fram t o m januari 2016 och Nils-Magnus Angantyr som är tf VD på Näs. Mycket bra möten och ni är varmt välkomna båda två i era nya roller!


Ny KSO


Igår blev det klart att det blir Tomas Peterson som efterträder Micael Glennfalk. Tomas fanns med när jag blev rekryterad till kommunchef 2010. Det känns skönt att veta hur det blir och jag är förväntansfull inför höstens arbete när det nu är klart vem som ytterst företräder majoriteten tillsammans med Helen Nilsson. Vi har stora utmaningar och befinner oss nu i en fas där vi behöver stabilitet, återhållsamhet och långsiktighet.


Tillsyn LSO och LEH


Igår hade vi tillsyn av länsstyrelsen när det gäller LSO - Lag om skydd av olyckor och LEH - som reglerar kommunernas krisberedskap. Lite "hemläxa" lär vi säkert få men det kändes i det stora hela bra att den plan vi har för fortsatt arbete i Vimmerby ligger i linje med hur tillsynsmyndigheten förväntar sig att vi hanterar aktuella frågor.


Nästa vecka väntar första kommunstyrelsesammanträdet efter sommaren, dialog med skolverket och ett samverkansmöte med Hultsfreds kommun.