fredag 25 september 2015

Jag och Patric Engqvist befinner oss just nu i Växjö inom ramen för "Mot nya höjder". Igår var det mingelkväll på residenset med alla astronauter. Idag reste två av dom, Mark och Randy med oss till Vimmerby för ett besök på Ljunghälls i Södra Vi. Mark och Randy höll en mycket intressant föreläsning inför elever, lärare, ledning, tjänstemän, politiker och press. Snart väntar middag på universitet. På söndag så gör austronauterna ett besök på Näs i Vimmerby. Man slutar aldrig att förvåna sig över hur välkänd Astrid Lindgren är när man pratar med internationella besökare.

tisdag 15 september 2015

Jag tror nästan att jag klarat av en normal arbetsvecka redan, rent tidsmässigt. Så kan det vara i intensiva tider samtidigt som jag planerat och parerat för att kunna vara ledig resten av veckan. I slutet av förra året bokade jag och äldsta dottern koncertbiljetter och nu är det alltså dags för två kvällar i Globen. Jag ser verkligen fram emot resan, upplevelsen och inte minst sällskapet.
På jobbet handlar det annars om situationen på kultur- och fritid, delårsbokslut, budget 2016. Idag har vi dessutom diskuterat utveckling av e-tjänster på ledningsgruppen.
Min upplevelse är att vi haft bra möten idag både med politisk ledning, ledningsgrupp och fackliga organiastioner. Dessutom fokus på förbättrad folkhälsa på Folkhälsopolitiskt forum och sist men absolut inte minst - Ett förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Jag känner mig glad och tacksam över att alla som arbetar aktivt för att förbättra vårt resultat får ett fint kvitto på att vi är på rätt väg!

torsdag 10 september 2015

Jag befinner mig just nu i Västervik där ledarskapsprogram nummer fyra avslutas. Ett härligt gäng där det hänt så mycket utvecklingsmässigt både individuellt och med gruppen sedan jag sist träffade dem vid uppstarten. Några saknas och är saknade här på grund av olika omständigheter, men oj så nyttigt det är för mig att få så mycket input om hur verksamheten fungerar utifrån dessa chefers vardag.

Jag missade därför förinvigningen idag av det nya kraftvärmeverket i Vimmerby. Hoppas att allt avlöpt på ett bra sätt! Kraftvärmeverket är kommunens största investering någonsin. Jag tror att många kommer att ta tillfället i akt att besöka anläggningen på lördag!

Annars har vi den här veckan haft ett möte inför austronautbesöket som kommer att ske i slutet av denna månad till Vimmerby. Vi fick en genomgång vad som hänt inom grundskolan och gymnasiet. Nu laddar vi inför besöket och planerar också för fortsättningen kring hur vi tillsammans med näringslivet ska öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. Kunskaper inom dessa områden öppnar så många dörrar för arbete inom vår region.

Glädjer mig också åt resultaten av undersökningen Insikt som kommit den här veckan. Vi klättrar ett par steg. Vi har inom flera områden hittat en grund att stå på så förutsättningarna att fortsätta vår utvecklingsresa i rätt riktning är goda.

fredag 4 september 2015

Ledarforum


Jag har precis avslutat ledarforum. Idag har det handlat om kommunens ekonomiska situation där ekonomichefen, Mattias Karlsson nu finns inspelad på en film där han berättar om läget. Filmen har tagits fram av vår egen administrativa avdelning och finns att hämta på kommunens intranät under fliken "Ekonomi". Vidare har jag tillsammans med representanter från personalavdelningen under forumet idag processat frågor kring resultatet på medarbetarenkäten, systematiskt arbetsmiljöarbete, lika rättigheter och möjligheter samt om pågående ledarutvecklingsfrågor inom kommunen. Vi hann även med lite information om det pågående arbetet kring att öka kommunens krisberedskap.
Vi reflekterade även en del kring vår egen situation och vad som händer i vår omvärld och gjorde en insamling, på initiativ av kommunals ordförande, för att bidra med ett litet stöd till den pågående flyktingkatastrofen.
Jag känner mig alltid förväntansfull inför dessa träffar och glad och tacksam efteråt. Vi har så många duktiga och professionella ledare i vår kommun!


Juridik för kommunägda företag


Igår hade vi en heldagsutbildning för VD:ar och bolagsstyrelser i kommunen. Nyttig uppdatering och en del nyvunnen kunskap. Under seminariet gick Thomas Hallgren igenom viktiga regler som reglerar ägarstyrning och styrelsens arbete. En genomgång och uppdatering av de delar av kommunallagens regler som berör bolagen, aktiebolagslagens huvuddrag, bolagens förhållande till LOU och LOU:s betydelse vid affärsmässiga relationer med ägarna samt regler om statligt stöd. Vi behandlade också bolagens styrdokument, styrelseledamöternas roll, styrelseledamöternas skadeståndsansvar.


Stärkt lokal attraktionskraft


I veckan fick vi ett positivt besked om att vår ansökan beviljats av Tillväxtverket. Nu ska vi i den pågående förändrings- och anpassningsfasen, som vi befinner oss i, samtidigt fokusera på att stärka den lokala attraktionskraften. Här behövs alla krafter i förening, medborgare, näringsliv, politik och ideella föreningar. Här handlar det t ex om att tillsammans göra allt vi kan, för att förhindra ytterligare behov av anpassning till ekonomiska förutsättningar med omprioriteringar och avveckling av verksamheter som följd.


För övrigt har veckan bl a innefattat möte i Högsby kring räddningstjänstsamverkan, lokalstyrgrupp, kommunchefsträff i Nybro och avtackning av förvaltningschef, Anders Eriksson.


Nästa vecka är det åter dags för kommunstyrelsen att sammanträda och så avslutar grupp 4 sitt ledarskapsprogram. Det ser jag fram emot!