torsdag 29 oktober 2015

Jag tänker på vikten och värdet av "stärkt lokal attraktionskraft" varje dag nu sedan det stod klart att vi får ytterligare statliga medel för att utveckla Vimmerby kommun.
Samtidigt rustar vi vidare inom organisation för att vi ska stå oss ännu bättre i konkurrensen som arbetsgivare.
Idag har vi haft nyttiga och nödvändiga diskussioner om framtida prioriteringar inom ITSAM:s kommunchefsberedning
Frizon är åter nominerad till priset som "årets skoltidskrift".
Mycket goda betyg för bla bemötande ger de äldre vår personal inom äldreomsorgen. Dessutom mycket goda betyg för boendet i kommunen.
Vimmerby IF har vunnit pris som årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll 2015!
Vilken vecka! Stort och varmt grattis till alla goda omdömen och prestationer!

fredag 23 oktober 2015

I min familj har vi en nära anhörig som befinner sig i USA för studier. För ett tag sedan berättade han att i USA tränar man inte brandövningar i skolan som i Sverige utan hur man ska agera vid eventuella skolskjutningar. När jag hörde det kände jag en stor tacksamhet över att leva och bo i Sverige. Nu har alltså ett extremt allvarligt attentat ägt rum på en svensk skola. Ett fruktansvärt och helt obegripligt tilltag som gör att man saknar ord! Tankar går till offrens anhöriga och även till Trollhättans kommuns skolverksamhet och krisledning.

Här i Vimmerby kommun är jag stolt över alla insatser som sker för att stödja de ensamkommande barn och asylsökande som anlänt till kommunen.

I övrigt har veckan innefattat ett kommunfullmäktigemöte, ägardialog med Näs och utvecklingsdagar med kommunens strategiska ledningsgrupp.
fredag 16 oktober 2015

Den här veckan överskuggas det mesta av den allt mer tilltagande flyktingsstömmen som nu, för varje dag som går, blir allt mer påtaglig i vår kommun.
Våra förvaltningar gör allt det som möjligt för att höja beredskapen inom organisationen och fortlöpande lösa uppgifter där behov uppstår i verksamheten.

Nu är det sjunde ledarskapsprogrammet igång. Ett härligt gäng! Det här kommer att bli en mycket bra grupp, känner jag. Lycka till på er utvecklingsresa som jag är övertygad om kommer att bidra till mer framgångsrika resultat inom kommunkoncernen.

torsdag 8 oktober 2015

Orolig tid!
Ägnar mina dagar åt att på bästa sätt hantera medarbetares oro och frustration över vårt nuvarande läge. Alla svar finns inte vilket förstärker oron. Det är viktigt för mig att vi som arbetsgivare gör allt vi kan för att stötta, informera om det vi vet och att gå före genom att hålla modet uppe. Självklart kommer vi att klara ut situationen och vi behöver alla förlänga tidsperspektivet, blicka framåt rejält, inte bara hur vi ska klara oss till nästa års budgetberedning. Min upplevelse är att det gäller såväl politik, förvaltning som kommuninvånare.
Sista delårsrapporten visar på ett litet prognostiserat överskott vid årets slut. Skönt, men på en alldeles för låg resultatnivå och på grund av omständigheter där vi inte själva som organisation bidragit till resultatförbättringen.

Kompetensinventering
Just nu pågår en omfattande kompetensinventering av kommunens näringslivsenhet som besöker en mängd företag. En av de största utmaningarna vi har framför oss är att rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i vår kommun framöver. Hur ska vi locka framtidens arbetskraft och var ska de få sin utbildning? Hör av dig om du har tankar och synpunkter!

Omvärldsspaning kopplat till vår verksamhet
Enligt Dagens Industris krönikör Sara Öhrvall kommer "Morgondagens framgångsrika affärsideér födas ur oväntade kombinationer, där ledningsgrupper lyckas ställa sig i skärningspunkten mellan nya användarbehov, snabbrörlig teknikutveckling och globaliserade marknadsvillkor." Lösningen är ökad mångfald i såväl ledningsgrupper som strategiska utvecklingsteam. Om det skulle gälla även för offentlig sektor så känns det bra att öppenheten i Vimmerby ökat mellan kommunens förvaltningar, i alla fall på ledningsnivå så här långt. Med den enorma bredd den kommunala verksamheten innefattar, finns väldigt många möjligheter att nyttja varandras kompetens och resurser. Det står dock i samma krönika att heterogena organisationer och grupper kan uppfattas svårhanterliga och konfliktfyllda vilket ställer speciella krav på ledarskapet.

Christin Mellner, forskare vid Stockholms universitet har forskat på "Hur chefer ska orka och vilja vara chefer under hela arbetslivet" får frågan vad de hittills kommit fram till?
Hon svarar:
- Att man behöver ha förtroende, mandat och stöd från sin närmaste chef.
Vi får allt fler kvitton i vardagen på att trots en många gånger tuff vardag och komplexa uppdrag så känner man som chef i Vimmerby kommun av ett ökat stöd för att hantera sitt ledarskap.

fredag 2 oktober 2015

Vilket bra besök det blev på Näs i söndags när astronauterna passerade där på sin resa på väg mot Arlanda. Dom var så nöjda och vi som var med från kommun och näringsliv var också väldigt nöjda!


Den här veckan har annars präglats av att Micael slutat som kommunalråd och Tomas som nu flyttat in i stadshuset. Välkommen Tomas!


På tjänstemannasidan har vi satt de sista detaljerna i vår egen förvaltnings detaljbudget inför 2016. Nu väntar behandling i kommunstyrelsen på tisdag tillsammans med delårsrapport efter åtta månader 2015 för hela koncernen.


På koncernledningsmötet i tisdags diskuterade vi former för gemensam synpunkts- och klagomålshantering. En mer gemensam och professionell hantering inom det här området är absolut kopplat till hur det står till med tilltron till kommunens verksamheter. Vår gemensamma ambition är att nöjdheten ska öka därför kommer vi fortsätta att vidareutveckla våra rutiner inom området.