torsdag 25 februari 2016

Veckan har naturligtvis präglats av folkomröstningen. Jag vill varmt tacka alla inblandade medarbetare i kommunen samt även tacka kommunens valarbetare för ett väl utfört arbete. Snart väntar ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde.
Jag kommer alldeles säkert att återkomma om vad det kommer att innebära framöver. Just nu är läget oklart.

fredag 19 februari 2016I onsdags lyssnade jag med flera från kommunen på en förläsning av Reine Carlsson. Han är brandmannen som utvecklar olika organisationer genom att prata om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, krishantering, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap. Reine Carlsson deltog som rökdykare vid brandkatastrofen på Backaplan  i Göteborg 1998. Branden på Backaplan  uppstod  i en lokal där ca 375 ungdomar i åldern 12-25 år befann sig. I lokalen hade det den aktuella kvällen anordnats diskotek. Lokalen var godkänd för 150 personer. I branden dödades 63 ungdomar och 200 skadades. Föreläsningen var både starkt berörande, varm och personlig.


Annars rör sig det mesta arbetet just nu kring den stundande folkomröstningen.

torsdag 11 februari 2016

Funderar just nu om jag har disciplin nog att hänga med på en joggingtur från stadshuset om en halvtimme... Det får nog bli så även om tröskeln känns ganska hög att ta sig över vissa dagar!
Stadshuset har också en kör numera som jag tyvärr inte haft möjlighet än att delta i. Två exempel på må-bra aktiviteter som jag tror bidrar till många positiva effekter på en arbetsplats.


Sedan vill jag tacka för alla fina arbetsinsatser till de som arbetat i Vimmerby kommun i 25 år. Jag missade middagen igår kväll, som jag hörde var både mycket god och trevlig! Varmt tack till  er! 


Gläds med och vill ännu en gång gratulera Jesper Svensson som hyllas av hela bowlingvärlden och oss stolta invånare som bor i Vimmerby kommun. Han utför den ena fantastiska prestationen efter den andra.

fredag 5 februari 2016

Ministerbesök
I onsdags var jag på Campus i Västervik tillsammans med några andra tjänstemän och politiker från Vimmerby, Västervik och Hultsfreds kommuner. Vi träffade där högskole- och forskningsminister, Helene Hellmark Knutsson och landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht. Våra kommuner har ansökt om medel för att vi tillsammans ska arbeta för "Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning". Tillsammans är vi "Campus i Småland" (CIS). Vi samverkar med Linnéuniversitetet och Högskolan Väst och bedriver lokalt både kortare kurser och programutbildningar i våra tre kommuner. Vi behöver ta ett krafttag inom området. Kompetensförsörjningsfrågan är otroligt viktig, både för att näringslivet ska klara av att fortsätta utvecklas i positiv riktning men också för att den offentliga sektorn ska klara välfärdsuppdragen. Beskedet efter besöket var att vi behöver revidera vår ansökan. Vi hoppas självklart på ett positivt besked framöver!


Härskartekniker
Fackförbundet Vision bjöd i onsdags in sina medlemmar till ett seminarium om "Härskartekniker". Bra initiativ av ordförande Tony Söder, där vi bjöds på lunch och samtidigt fick lyssna och reflektera kring hur dessa kan identifieras, hanteras och förebyggas. Alla använder sig av dessa. Att både vara uppmärksam på vad andra gör och vara självkritisk och se vad jag själv gör är viktigt. Därför behöver vi kunskap.
Hur vet man om man är utsatt? Den som utsätts för dem att känner sig helt enkelt illa till mods...Genom att använda härskartekniker så kan man upprätthålla ojämställda strukturer. Dessa kan användas för att diskriminera. Vi fick under seminariet möjlighet att fördjupa oss i; osynliggörande, stereotyp, projicering, dubbelbestraffning, komplimang och förlöjligande. Verktygen som man kan använda om man känner sig utsatt är följande motstrategier.
-Tag plats,
-Ifrågasättande
-Korten på bordet
-Bryta mönstret
-Spegling


Ledarforum
Nästa vecka ser jag fram emot att träffa alla chefer i kommunen. På dagordningen denna gång finns "Stärkt Lokal Attraktionskraft", folkomröstning, praktiksamordning, säkerhetsfrågor och kommunikation.


 

 


 -
fem bekräftartekniker:
-Synliggörande
-Respekterande
-Informera
-Dubbel belöning
-Bekräfta rimliga normer