söndag 24 april 2016

Redan söndag och ännu en händelserik vecka är snart över. En följeforskare kommer att följa vårt arbete med att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Jag träffade honom i veckan när han intervjuade ett antal personer för att få både historia, nutidsbild mm. 
I torsdags var det åter dags för kommunchefsträff i Kalmar.
I morgon heldag från tidig morgon till kommunfullmäktige slutar.
Jag kommer nu att göra ett upphåll i bloggandet. Jag kommer att vara borta en del i maj p g a en planerad operation. Innan dess ska Adele upplevas på fredag kväll i Tele 2 Arena i Stockholm med äldsta dottern. Det har jag sett fram emot mycket länge. Håll utkik, jag är förhoppningsvis snart tillbaka...

söndag 17 april 2016

Den frågan som tar mest energi just nu är den pågående processen kring årets budget. Efter resultatet av folkomröstningen i februari var vi tillbaka på ruta 1. Det som för tillfället underlättar för oss är de extra välfärdsmedel som tillförts kommunen samt en förbättrad skatteunderlagsprognos. Jag har gått tillbaka i mina budgetunderlag sedan jag började i Vimmerby och även tittat på en del underlag som fanns innan 2010. En hel del förändringar har genomförts under årens lopp. Andra delar som gäller viss grundläggande struktur, där är förslagen dom samma. Vilka verksamheter/hur strukturen ska se ut är till stor del en politisk fråga. Att verksamheten sedan bedrivs effektivt både kostnadsmässigt och kvalitativt är sedan till stor del en verkställighetsfråga för kommunens nämnders förvaltningar. Det är dock förvaltningarnas ansvar att förse politiken med underlag som visar på volymer där vi jämför oss med andra kommuner. I veckan presenterade både socialchefen och barn- och utbildningschefen jämförelsetal. Det står klart att vi har fler enheter än tex Hultsfreds kommun om vi jämför antalet förskolor och grundskoleenheter. Små enheter (utan att jag lägger någon politisk värdering i det) innebär begränsade möjligheter till att samordna olika typer av kommunala resurser (kostnader för kostverksamhet, lokalvård, fastigheter, ledningsresurser m m). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att den grundstruktur vi har idag inom barn- och utbildningsnämnden ska bestå i alla fall till valet 2018.

fredag 8 april 2016

Vimmerby kommun har i dagarna två, haft besök av CKS kommunchefsnätverk med en som vanligt mycket god uppslutning. Igår var vi på Näs och våra besökare fick bl a vara med om en guidad tur i Astrid Lindgrens barndomshem. Man blir lika förundrad varje gång hur mycket besöket berör. Både tf VD och guiden gjorde en mycket bra presentation och guidning som satte starkt avtryck. Idag har vi varit stadshuset och haft besök av Sören Häggroth  (tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och Inrikesdepartement och GD på fortifikationsverket). Vi fick många tankar när vi fick oss "en dos" om "Den framtida kommunstrukturen" med efterföljande diskussioner.
Det har varit en mycket bra vecka överlag med utvecklingsinriktade möten med både externa och interna aktörer. I onsdags ägnade sig förvaltningens administrativa personal åt att diskutera vår gemensamma värdegrund - Ansvar Mod och Fantasi utifrån Hur var och en kan bidra till att stärka den lokala attraktionskraften.

fredag 1 april 2016

Tisdagen och onsdagen gav mig en riktig energiboost. God Morgon Vimmerby gästades av TV 4:s politiske kommentator, Marcus Oskarsson. Allt var proffsigt anordnat som vanligt av näringslivsenheten. Marcus hade efter God Morgon Vimmerby tillfälle att träffa politiker och tjänstemän på Näs och gav oss där ännu fler bilder om vad som skapar framgång utifrån sin kunskap och erfarenhet.
Kristina Alsér tog sedan vid och berättade om hur hon framgångsrikt lett arbetet med att utveckla länsstyrelsen i Kronoberg under sina snart nio år som landshövding. Grunden har lagts genom att skapa en anda med både modiga ledare och medarbetare som verkar tillsammans med en starkt uttalad värdegrund som bas. Dessutom massor med "strategiska samtal" med olika målgrupper kring viktiga frågor.
På onsdagen fortsatte dialogen här på hemmaplan. Vi hade då vårt andra möte i Advisory Board om hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i kommunen.
Vill be er hålla utkik framöver efter Vimmerby kommuns Årsredovisning 2015. Bra teamwork mellan medarbetare på ekonomiavdelningen och medarbetare på administrativa avdelningen och kommunens förvaltningar och avdelningar i övrigt har resulterat i en lättläst och informativ publikation!
Annars gläder jag mig så här fredagen åt att jag idag hälsat två nya viktiga medarbetare välkomna till Vimmerby kommun. Idag börjar en ny medarbetare på ekonomiavdelningen och en chef inom kommunens kostverksamhet. Välkomna!