torsdag 26 maj 2016

Jag är nu tillbaka i arbete igen i drygt en vecka. Det känns mycket bra och roligt att vara tillbaka! Med bra kompetenta chefer och medarbetare runt omkring sig så har allt rullat på enligt plan.


Sedan jag skrev sist har grupp 5 avslutat sitt ledarskapsprogram. Jag mötte då ett gäng chefer som jag är både glad och tacksam finns i arbete i Vimmerby kommun samt i ledningsfunktion inom ITSAM. Varmt lycka till i era fortsatta ledargärningar!


Det har varit en intensiv vecka med massor med olika möten. Jag vill bl a annat nämna den månatliga plandialogen där ledning från kommunstyrelse och miljö- och bygg stämmer av frågor som är viktiga ur samhällsplaneringssynpunkt för hela kommunen. Ett möte i kommunstyrelsens arbetsutskott och ett kommunstyrelsesammanträde. Dessutom möte i Advisory Board inom ramen för stärkt lokal attraktionskraft, samordningsmöte kring lokalfrågor i kommunen samt möte med fokus på säkerhet, bl a med anledning av de många event som äger rum runt om i kommunen i sommar. Jag har en god känsla av att det blir en kanonsommar i Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld... Näs... Midnattsolsrallyt... för att nämna några anledningar.


Nästa vecka väntar budgetberedning för 2017, kommunstrategiska överläggningar i länet på Öland samt ägardialog med Hultsfred och inte minst sommarfest i stadshuset som jag ser fram mycket emot!