fredag 8 juli 2016

Veckan har präglats av diverse avstämningar inför att många nu går på semester. Överlag känns det bra konstaterar vi i våra samtal, allt som oftast. Tjänstemannaorganisationen har till stor del fått stå för kontinuiteten när det varit turbulent inom politiken. Vi kan nu lägga till folkomröstning i erfarenhetsbanken med den konsekvensen att vi fått hantera två års budgetprocesser under våren. Höstens tillströmning av nyanlända har haft stark påverkan. Även interna omorganisationer som kultur- och fritidsnämndens och förvaltnings avveckling samt återtagande av "gata" till kommunal förvaltning har påverkat. Jag tycker att vi klarat det riktigt bra och är glad över att vi sedan tidigare var "ihopjobbade" och tränade för den ledarskapsutmaning det har inneburit.
Förutom dessa avstämningar så har jag den här veckan tagit tag i en del "surdegar". Det känns ändå bra när man i en fråga märker att vi tillsammans förflyttar oss framåt med relativt snabba steg. För mig personligen, som generalist, är det ibland lite befriande att jobba med riktigt konkreta frågeställningar där en del resultat kan avläsas direkt.
Efter semestern fortsätter vår gemensamma utvecklingsresa tillsammans med politiken där arbetet med förtydligande av ansvar och roller fortsätter. Vi fortsätter arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och kopplar förhoppningsvis till ett visions och målarbete för kommunen. Men innan dess lär vi omedelbart efter semestern få hugga tag i detaljbudgetarbetet för att inrymma varje förvaltnings verksamhet inom respektive nämnds budgetram.


Vill önska alla en riktigt skön sommar och semester!

fredag 1 juli 2016

Kommunfullmäktige fattade i måndags kväll beslut om en avsiktsförklaring där Astrid Lindgrens Näs framöver ej längre kommer att bedrivas inom vår kommunkoncern. Processen så här långt känns mycket bra och resultatet, tror jag, blir mycket framgångsrikt vad gäller utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade också om budgetramar för år 2017 för respektive nämnd. Samtliga nämnder får tillskott vilket möjliggjorts genom statliga välfärdsmedel och som en effekt av skattehöjningen.
Nu är det snart dags för att bege sig till depåområdet för midnattssolsrallyt. Hela veckan har präglats av arrangemanget. Jag har den här veckan träffat så många engagerade och positiva människor från företag, föreningar och medarbetare i kommunen och medborgare som alla på ett fantastiskt bra sätt bidrar till att rallyförare, medresenärer, kommuninvånare och övriga tillresta nu får en mycket fin helhetsupplevelse i Vimmerby kommun. Hoppas att vi ses där...