fredag 25 november 2016


Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss. Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem, där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i tisdags var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra, över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i veckan var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande i tisdags. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

fredag 18 november 2016

Södra Vi hemtjänst och Borghaga uppmärksammas nu välförtjänt där 100% är nöjda med det bemötande man får som brukare. Mycket bra jobbat alla!

Den här veckan har vi haft långväga besök. Vimmerby kommun stod som värd för ett möte med erfarenhetsutbyte mellan de pilotkommuner som ingår inom insatsen - Stärkt lokal attraktionskraft. Totalt ett 10-tal kommuner. Med fanns också tillväxtverket och CKS. På kvällen träffades vi och då fanns även vårt eget advisory board med. En trevlig kväll med mycket erfarenhetsutbyten och jämförelser. Tack till er i advisory board som verkligen hjälpte till att stärka ambassadörskapet för vår kommun och särskilt tack till styrgruppen för fin och proffsig planering och genomförande.

I måndags kväll var jag på miniseminarie nummer tre för min del på Fokushuset. Denna gång om våld och hot. Ulf Bowein från Hultsfred beskrev på ett enkelt och begripligt vis och ökade kunskapsnivån hos oss närvarande, både genom teoriavsnitt, men även där det visades på praktiska exempel på hur man bäst handskas i situationer som kan uppstå. Nyttigt!

För övrigt, bra kommunchefsmöte på itsam och möte med CESAM den här veckan och även diskussioner om fiber, ägardirektiv för våra bolag och säkerhetsfrågor på hemmaplan.

Inom ramen för CKS ledarskapsprogram ska jag åter bli mentor för en ny adept med början nästa vecka. Det ser jag fram emot.

fredag 11 november 2016

Har nu jobbat en vecka efter min semester. Veckan började med problem kopplade till snöovädret. Vi kan konstatera att vi behöver se över våra rutiner, vilket nu har inletts, kring viss krisberedskap kopplade till strömbortfall på kommunala verksamheter.
Jag har fått till mig att flytten för våra ensamkommande ungdomar som flyttat från Vimmerby till Locknevi, trots helgens strömbortfall, har fungerat bra och att man funnit sig väl tillrätta utifrån nya förutsättningar och rutiner. En stor eloge till alla berörda medarbetare som tagit ansvar för, planerat och genomfört hela proceduren, bra jobbat!
I tisdags ägnade kommunstyrelsen hela förmiddagen till frågeställningar kring framtida investeringar. Diskussioner om vilka behov som föreligger, vilka förutsättningar som finns rent geografiskt samt naturligtvis kopplat till kommunens ekonomiska förmåga. Det är komplicerat, men jag har god förhoppning om att vi kan processa oss framåt så vi kan lösa upp vissa viktiga knutar inom snar framtid.
Under min semester tog jag del av en del positiva artiklar kring kommunens kostverksamhet. Det var roligt att läsa om matmässan som ägt rum här i Vimmerby och "finbesöket" vi har haft av TV-bagaren, Sebastian. Hoppas att det ger verksamheten inspiration som spiller av sig på hela den kommunala verksamheten.
Idag har vi haft ledarforum med kommunens chefer, även ledningen från VEMAB deltog och kommunalrådet, Helen Nilson samt en representant från styrelsen i kommunal. Ni ska alltid känna er välkomna! På dagordningen idag - Nya förutsättningar för upphandling inkl. avtalstrohet, samt HR-frågor av olika slag med mest fokus på kompetensförsörjningsfrågan. Vi passade på, att för Vimmerby kommuns del, tacka Ulla Öhrn som är chef för inköpssamverkan, som nu går i pension. Jag vill samtidigt passa på att hälsa hennes ersättare Leif Johansson varmt välkommen.