lördag 29 april 2017

Vilken kylslagen lördag... Hoppas, hoppas att vi får lite varmare fortsättning vädermässigt denna valborgsmässohelg.
Jag reflekterar idag över veckan som varit intensiv men intressant på många sätt. I torsdags var Helen Nilsson, Tomas Peterson och jag på SKL på ett seminarie om "Leda för resultat". Vi fick en hel del med oss hem. Vi fick till att börja med veta definitionen av dårskap... "Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat". Dagen vad inriktad på att sprida information om goda förebilder som nått fina resultat samt hur tankar kring hur vi kan finna balans mellan nödvändig kontroll och tillit.
I fredags samlades den politiska ledningen och tjänstemannaledningen både från kommun, landsting tillsammans med SKL och hade workshops kring vilka gemensamma strategier vi ska tillämpa för ökad hälsa i vårt län. När jag tittar på Vimmerby kommun så visar resultaten på behov av förändrade vanor kring alkohol, rökning och motion. Det skiljer sig faktiskt åt mellan våra olika kommuner i länet. Sedan diskuterades gemensamma strategier för att barn och ungdomar inte ska hamna snett. Vi behöver utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst och landstingets olika verksamhetsområden.

fredag 21 april 2017

Det är många tankar just nu kring hur välfärdens uppdrag ska hanteras rent ekonomiskt. Jag träffade mina kommunchefskollegor inom ITSAM i onsdags när vi hade kommunchefsberedning och läget verkar ganska lika för oss som verkar i glesbygskommuner. När det gäller en del områden skiljer vi oss åt bl a nivån på kommunalskatten där Vimmerby ligger högst i Kalmar län och i jämförelse med samverkanskommunerna inom ITSAM. Vi har också som bekant många enheter på många platser inom kommunen. Budgetberedningen fortsätter sitt arbete nästa vecka.

Idag har vi för övrigt avslutat det sjunde ledarskapsprogrammet i ordningen. Jag prioriterar att vara med när programmen startar och när de avslutas vilket gör att jag får fyra dagar med alla chefer inom kommunen, bolagen samt ITSAM som valt att köpa platser. Jag känner mig stolt över att vi "håller i" och fortsätter på samma linje att skapa "en ledarkultur" i vår organisation. Dessa "träningsläger" ger inte sällan fler frågor än svar när man åker hem. Som deltagare får man insyn i och fördjupar sin kunskap och förståelse för komplexiteten över alla faktorer som spelar roll när man ska utvecklas för att bli framgångsrik som ledare. Ödmjukheten inför vikten av att skapa goda relationer för att lyckas med uppdraget ökar avsevärt mellan första och sista tillfället i programmet. Sedan får ju inte resan ta slut utan fortsätter på samma linje på hemmaplan med möten i triader/kvartetter och årliga uppföljningsdagar. Min känsla är enbart god efter dessa dagar. Jag har fått möta goda ledare som har utvecklats och som vill fortsätta utvecklas med mycket driv, nyfikenhet och mod. Glad och tacksam över att de finns hos oss i vår kommun! Med tanke på min första punkt så inser vi ju att behovet av att vi lyckas är stort och tenderar bli allt större framöver...


torsdag 13 april 2017

Veckan har präglats av budgetdialoger. Behoven och önskemålen inför år 2018 är stora. Kommunens ekonomiska möjligheter till att utöka ramarna i motsvarande omfattning finns inte. Vi fortsätter nästa vecka.


Jag vill önska alla medarbetare och andra läsare en riktigt skön och avkopplande påskhelg!

fredag 7 april 2017

Lördag morgon. Det känns overkligt! Jag var i Stockholm så sent som i onsdags. Varma tankar går till de avlidnas anhöriga och alla skadade och chockade människor som befann sig i området. Jag har läst och hört talas om flera personer från Vimmerby kommun som befann sig i Stockholm och är tacksam för att de de klarat sig och även de personer jag känner som bor eller befinner sig i Stockholmsområdet.