fredag 29 september 2017

Idag har vi haft ledarforum med alla kommunens chefer i stadshuset. Vi startade upp med en nulägesbild kring SLUS-arbetet och kopplingen till det pågående visions- och målarbetet. Därefter tog vår säkerhetssamordnare Håkan Westerback vid och informerade kommunens chefer om de planer som måste finnas och som nu finns inom kommunens krisberedskap. Det finns ett särskilt styrdokument för det arbetet där det finns en risk- och sårbarhetsanalys, krishanteringsplan med tillhörande kriskommunikationsplan. Hela länet ska öva i den senare delen av november och det känns skönt att vi nu kan säga att vi har en grund att stå på. Även om det inte kommer att hjälpa oss fullt ut när något händer något i verkligheten (eller i övningen).
Anna Erlandsson Karlsson som är administrativ chef och Stefan Malmborg som är webbstrateg gick igenom upplägg kring hur vi ska höja medvetandegraden när det gäller informationssäkerhet samt information kring den nya dataskyddsförordningen, GDPR.
Dagens huvudsakliga tema var antikorruption där vi växlade mellan filmsekvenser och dialog i grupp kring ämnet. Det låter tungt, och en del tyckte nog att det var just, tungt... Men det är nödvändigt att få lite djup och tyngd i frågan för att öka medvetandegraden. I Vimmerby vill vi ha en frisk och sund kultur där den som uppmärksammar oegentligheter framför dessa. Sedan uppstår det alltid situationer där man kan hamna i etiska dilemman. Det viktiga är då att bolla och diskutera med kollegor, sin chef o s v för att minimera tveksamheter.


I veckan har vi också haft vårt allra första utvecklingsråd. Där finns samtliga presidier i våra olika nämnder med samt ledningsgruppen och en del andra utvalda tjänstemän. Vi har för avsikt att träffas fyra gånger /år. Tanken är att vi ska effektivisera bland pågående grupper som träffas inom en rad områden och istället ha rena operativa effektiva grupper och sedan ett utvecklingsråd på strategisk nivå där frågor som kompetensförsörjning, arbetsmarknad, integration, folkhälsa med mera ska lyftas för att hitta synergier och som håller en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är inget beslutsforum utan ett forum där vi pekar ut gemensamma strategier. Vårt första tema var säkerhet/trygghet. Vi fick en dragning kring olika typer av resultat som gäller Vimmerby kommun. Både situationen för unga som vuxna. Till nästa utvecklingsråd kommer vi att ha tema arbetsmarknad/kompetensförsörjning.

fredag 22 september 2017

Ett bra strategiskt möte ägde rum igår på mässhallarna i Vimmerby kring projekt SLUS (stärkt lokal utvecklingsstrategi). Jag känner mig stolt över kommunens medarbetare Carina och Patric på näringslivsenheten som planerat och som igår utifrån sina olika roller lotsade oss genom kvällen. Vi hade god extern hjälp av moderatorn, näringslivschefen från Flen och föreläsaren Karin Andersson från Kairos Future som zoomade in Vimmerby kommun både i ett lokalt, regionalt och nationellt sammanhang. Hon visade både på fakta och jämförelser, men också utifrån trendspaning. På plats fanns också representanter från Tillväxtverket som finns med och finansierar en stor del av vårt SLUS projekt.

Igår hade vi första kommunchefsberedningen med den nya förbundsdirektören på ITSAM, Mattias Bly. Dagordningen kändes oroväckade lång men vi hann avverka det mesta och peka ut riktningen inom många områden i god samförståndsanda. Vi saknar inte utmaningar... Mest kopmplicerat just nu är leverantörer som inte håller vad de lovat och där konsekvensen får en stor negativ påverkan på våra ITSAMkommuners verksamhet.


fredag 15 september 2017

Jag vet inte var de senaste veckorna tagit vägen, bara att det har varit mer än fullt upp. Spännande och utmanande händelser utifrån ledarperspektiv för en kommunnörd som jag, som säkert skulle upplevas som mindre intressanta händelser för de flesta andra förutom kollegor som arbetar med lednings- och styrningsarbete inom kommunbranschen.
Tomas Peterson och jag har just avslutat ett par intressanta och trevliga dagar med CKS-nätverket där vi stod som värdar denna gång. På dagordningen fanns forskare som redovisade resultat inom områden som medborgarinflytande samt kommuners legitimitet. Under gårdagskvällen tog vi med våra kollegor till ett uppskattat besök på Ingebo Hagar där vi fick en energifylld  presentation av Kristina Lindelöf om gården där och framtida planer. Vi har många duktiga och drivna entreprenörer i vår kommun. Det ska man absolut inte ta för givet. Flera av mina kollegor från andra kommuner sa efteråt att "Vi har inget som liknar det här i vår kommun".
Jag och kommunen saknar just nu utvecklingschef men nästa vecka kommer Bertil Westerlund som ska finnas som ett stöd för mig och avdelningen i väntan på att rekryteringen ska bli klar. Välkommen Bertil!