lördag 28 oktober 2017

Ännu en intensiv vecka närmar sig snart sitt slut. Vimmerby kommuns nionde ledarskapsprogram startade upp under torsdagen och fredagen. Jag mötte där ett härligt gäng chefer som jag tror kommer att få en lärorik och utvecklande tid tillsammans det kommande dryga året. Jag känner mig glad, ödmjuk och stolt över att chefer i Vimmerby kommun rekryterat så bra chefer till våra olika verksamhetsområden inom kommunkoncernen. De visar alla på stor nyfikenhet och intresse för egen utveckling som kommer att leda till fortsatta förbättrade resultat.

Annars antog kommunfullmäktige SLUS:en i måndags. En mycket viktig milstolpe. Jag ser det här arbetet som otroligt viktigt för vår kommuns framtid. Det är och ska vara ett bra val att bo och/eller verka i Vimmerby kommun. Där har vi alla ett ansvar.
En av anledningarna till att vi absolut inte har råd att misslyckas är att företagen och den offentliga sektorn behöver arbetskraft för fortsatt företagsutveckling/klara välfärdsuppdragen. I måndags hade vi företagsdialog med VD:n på STG som bekräftade ovanstående. Här pratade vi bl a konkret om hur viktigt språket är i sammanhanget och att vi behöver hitta förbättrade åtgärder inom det området.

Svenskt näringliv bjöd tillsammans med Almi och Företagarna in till lunch i tisdags. Bl a presenterades Vimmerby kommuns läge i förhållande till övriga kommuner. Det finns mycket som kan bli bättre och vi har en klar uttalad ambition att möta upp på många olika vis till det behovet.

Jag ska vara ledig en del nästa vecka så då blir det inget inlägg. Det blir en resa till Köpenhamn som vi ser fram emot i familjen.

fredag 20 oktober 2017

Befinner mig på kommundirektörsföreningens höstkonferens i Stockholm. Lyssnar just nu på civilminister Ardalen Shekarabi. Han belyser utifrån regeringens perspektiv kommunernas utmaningar. Två riktigt bra dagar där vi bl a lyssnat till Charlotta Melander och Josefina Syssner som pratat kring ”lyckliga platser- hur valet av boendeform påverkar ditt liv” och att ” krympa smart- om plan B och vikten av en lokal anpassningspolitik”. Utöver detta även pass kring den nya kommunallagen, myndighetssamverkan som metod vid organiserad brottslighet, när krisen är här- hur samlar vi våra resurser på bästa sätt samt även ministerbesök av Heléne Fritzon kring samma tema som Ardalen Skekarabi just nu talar om. Känner mig som styrelsemedlem i  kommundirektörsföreningen nöjd  med dagarna och dessutom tacksam över alla inspel och tankar jag fått med mig av kollegor runt om i landet.

fredag 13 oktober 2017

Jag förstår att den här veckans inlägg långt ifrån intresserar alla. Men har du ett intresse av ledarskap så kan du fortsätta ta del av resten...
Vi har precis avslutat kommunledningens utvecklingsdagar i Västervik. Vi har denna gång fått fördjupad kunskap och ökat vårt medvetande kring betydelsen att det inte räcker med en god insikt och handlande utifrån vilken ledarstil som gynnar resultatutvecklingen. Det handlar i grunden också om vilken kontext vi verkar i där omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer tex kultur samt vilken grupp det är som som ledas och vilket läge den gruppen befinner sig i som spelar stor roll. Till det ska läggas hur jag är som person, d v s min kompetens, min fysiska och psykiska status, inkl stresshanteringsförmåga, samt vilka värderingar eller vilken livsåskådning jag har och att det påverkar min ledarstil.
Det är många parametrar att hålla ordning på, vi tränar på men kan också konstatera att vi känner en stolthet över där vi befinner oss idag.
Nu och framåt räcker det inte med att varken chefer eller medarbetare ”bara gör sitt jobb”. Vi i ledningen inser att det kommer att behövas och vill också att alla ska vara med och vara delaktiga på utvecklingsresan och att man också i det pågående arbetet är beredd att samverka med andra d v s arbetskamrater, andra avdelningar, förvaltningar/bolag eller externa aktörer.
Ledarskap och ledarskapsutveckling har inget egenvärde. För mig handlar det krasst om resultatutveckling och då handlar det naturligtvis om ekonomiska resultat men lika mycket om att våra kommuninvånare känner en nöjdhet med de tjänster som kommunen utför, att vi är en arbetsgivare där medarbetare trivs, mår bra och vill vara med att bidra samt att vi håller oss framme, är omvärldsorienterade och använde oss av effektiva metoder inom våra olika verksamhetsdelar.

fredag 6 oktober 2017

Ett axplock från veckan som gått...


En gång i månaden har vi, några representanter från kommunstyrelsens tjänstemän och politiker, möte med miljö- och byggnadsnämndens politiker och tjänstemän. Representanter från VEMAB deltar också. Möten leds av miljö- och bygg och genomgång sker bl a av pågående detaljplaner. Vi har, precis som många andra kommuner, ett enormt högt tryck på oss att färdigställa planer för att kunna gå vidare med att vidga utbudet av såväl bostäder som mark för industri och handel.


Utöver det så jobbar vi vidare med planverk för krisberedskap, där snart den sista planen kring krishantering ska upp för formellt avgörande.


På kommunstyrelsen i tisdags var det fokus på delårsbokslut efter 8 månader. Enligt prognosen ser resultatet ut att bli riktigt bra, och det ska det ju vara. Det är en medveten politisk strategi för att kunna amortera och snabbt sänka våra lånenivåer. Den planen ser dock ut att hålla för år 2017, vilket känns bra. Samtidigt verkar vi vara i en tid då många önskemål och behov påtalas. Det är inga små investeringar vi pratar om. Det är allt från bostäder i regi av Vimarhem, fler bostäder inom särskilt boende, förskola samt en ny grundskola m m. Utöver det som nu nämnts framträder tydligt behov av plan kring hur vi går vidare med de idrottsanläggningar som idag finns inom kommunal regi där i princip alla påtalar behov. Ja, jag har skrivit om det här många gånger förut och det blir säkert fler gånger. Men detta är ingen enkel ekvation att hantera för den politiska ledningen. Om man väljer att se varje del som ett enskilt investeringsobjekt så kan det kännas som ett enkelt avgörande. Men vår situation kräver att de som finns i den politiska ledningen kan hantera och agera utifrån en helhetsbedömning. Vår roll som tjänstemän är att bidra med underlag från alla möjliga utgångspunkter för att stödja och underlätta prioriteringsarbetet där både investeringskostnader samt driftskostnader framgår.


I onsdags träffas den administrativa delen av kommunstyrelseförvaltningen. Vi hade även här tema antikorruption. Därutöver informerade jag kring den pågående organisationsöversynen på kommunstyrelseförvaltningen där förslaget är att inrätta ett kontaktcenter i stadshuset.


Så många som 39 personer har visat intresse av att bli utvecklingschef på Vimmerby kommun. Det känner jag mig riktigt glad, ödmjuk och tacksam över.


Strax ska vi möta upp representanter från Hultsfreds kommun för samrådsmöte denna fredagseftermiddag. På agendan finns bl a räddningstjänsten, kost och miljö- och bygg.