söndag 19 november 2017

Alla chefer har den här veckan fått fördjupad utbildning inom ramen för ESF- prjektet 4-ESS. Bra genomgångar av företrädare från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Det ger en helt annan helhetsbild när olika aktörer samverkar. Syftet är att bli bättre på att förebygga, tidigt upptäcka och när det redan gått för långt, så snabbt som möjligt, få tillbaka våra anställda i arbete, stärkta med bättre motståndskraft. Detta kan ha föregåtts av upprepade eller långvariga sjukdomstillstånd orsakade av olika typer av psykisk ohälsa. Även representanter från hälsocentralen  i Vimmerby fanns med.

Under torsdagen och fredagen träffades advisory board inom ramen för SLUS-projektet. En av sakerna som diskuterades är hur vi ska benämna vårt långsiktiga utvecklingsarbete framöver. SLUS är inte optimalt känner vi.  Jag är mycket nöjd med dagarna. Vi har nu kommit till det läge där vi vågar ta upp frågor som är komplexa och som inte kan ”viftas bort” med någon enkel lösning där enbart vissa perspektiv beaktas. Vi diskuterade och förde resonemang kring omvärldsfaktorer som påverkar, bostadsfrågan och var det finns efterfrågan, tillit och förtroende, vikten av kommunikation och förväntningar på varandra. Samt att vi ska fokusera på alla de goda krafter vi har runt om i kommunen och lägga betydligt mindre vikt till de som av olika skäl valt det motsatta förhållningsättet.
Under torsdagskvällen fanns vi i advisory board med som inbjudna till Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbanks årliga event. I år var temat: Nära. I alla sammanhang, på alla plan: Känns väldigt synkat med tanke på våra diskussioner som vi haft under dagen i advisory board.  Peter Göransson, turistchef reflekterade i sitt tal på ett lysande sätt kring begreppet ”Nära”, utifrån geografi, fysiskt närhet och emotionell närhet. Därefter följde Tareq Taylor. Jag har tidigare lyssnat på hans sommarprogram som jag håller som ett av de bästa. Han berättade om sin resa på ett otroligt medryckande och känslomässigt, varmt sätt. Högsta klass helt klart! Efter det fick vi även sång av Sebastian Åkesson och sedan gratulerade vi alla duktiga stipendiater som inom sina olika områden visar på så goda prestationer men som också finns med utanför Vimmerby och är med och där stärker vårt gemensamma varumärke. Stort grattis alla och tack Sparbankstiftelsen och Vimmerby Sparbank för en fantastisk kväll!

Avslutar helgen med en god känsla efter att ha tankat energi med bästa vänner.

fredag 10 november 2017

Efter några härliga dagar i Köpenhamn förra veckan så närmar sig snart ännu en vecka sitt slut. Det går så rasande fort tycker jag.
Den här veckan har vi haft vårt andra utvecklingsråd. Vi har så otroligt många kompetenta medarbetare inom Vimmerby kommun som på ett engagerat sätt där informerade ledningen. Den här gången fick vi ta del av frågor inom arbetsmarknadsområdet, integration, vuxenutbildning och kring kompetensförsörjningsfrågor inom kommunen. Vårt syfte är att öppna upp och sprida kunskap om det som utförs för att hitta synergier och på så sätt ytterligare kunna växla upp utvecklingsarbetet. En förutsättning är att alla i ledning såväl inom poltiken som tjänstemannaledningen har kunskap om vilket arbete som bedrivs redan idag och där vi samtidigt kopplar ihop det fortsatta arbetet till det pågående SLUS arbetet.

Den här veckan har jag också haft APT med utvecklingsavdelningen, vilket för mig kändes som ett viktigt möte, där mycket händer och mycket är gång. Bl a har vi nu bokat in intervjuer med tre kandidater när det gäller den vakanta tjänsten som utvecklingschef. Ser fram emot dessa möten och hoppas att vi ska finna en kandidat där vi ömsesidigt känner att det här blir bra!

Vår förvaltningschef Birgitha Sahlin kommer att vara sjukskriven för en operation. Under hennes frånvaro kommer Agneta Gatel, tidigare förvaltningschef i Kinda kommun att träda in på del av tid. Agneta kommer också få ett uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomlysa verksamheten och komma med inspel om möjliga åtgärder med anledning av det pressade läge som råder inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vi hoppas att Birgithas operation går som planerat och att rehabiliteringen kommer att flyta på enligt plan. Varmt välkommen Agneta.