tisdag 17 juli 2018

Sista arbetsveckan före min semester. Det var härligt att läsa i Vimmerby tidning att "Vimmerby får högt betyg av turisterna". Undersökningen (gjord av destinationsnätverket SND-MO) visar att 65% skulle besöka Vimmerby igen. Före oss ligger Stockholm, Göteborg och Öland. Trevligt att hamna så högt och att både vi och Öland hamnar på de främsta fyra placeringarna. Det känns otroligt viktigt för att vi ska kunna behålla och ytterligare förbättra vårt läge att vi alla tänker på att ha ett trevligt bemötande att vi fortsätter utveckla den "goda atmosfär" som vi har enligt våra besökare, att vi upplevs som promenadvänliga och att vi tillsammans jobbar för att locka hit flera.

Tillitsdelegationen har nu kommit med sitt huvudbetänkande. Där framförs flera förslag på hur stat, kommun och landsting kan utveckla styrning och ledning i välfärdssektorn. Delegationen har arbetet i ca två år. Utredningen tillsattes då av regeringen för att komma tillrätta med avigsidorna med New public management som är ett samlingsnamn för styrning av offentlig sektor efter marknadsprincipen. Ofta förknippas den typen av styrning med detaljstyrning och överkontroll. Målet är att verka för att ledarskapet istället ska präglas av tillit där medarbetarnas kunskap tas tillvara. Förslagen handlar bl a om att möjliggöra olika typer av "policylabb" d v s testmiljöer där man får testa att jobba under friare former, att huvudprincipen blir generella statsbidrag och att minska på de riktade statsbidragen som innebär mycket administrativ hantering och får en ryckighet som konsekvens. Samt större fokus på sammanhållen styrning, fokus på ledarskap och kultur- och värdegrundsfrågor.
 I Vimmerby kommun startade det utvecklingsarbetet upp redan när jag anställdes. Det fanns en klart uttalad politisk vilja att det arbetet skulle starta upp här. I praktisk handling visade det sig bl a år 2012 när vårt ledarskapsprogram startade upp, som fortfarande pågår. Den första tiden präglades, som vid all annan förändring/utvecklingsarbete, av en hel del motkrafter. Den fasen är passerad sedan länge. Nu handlar det om att hålla i och att varje chef, på varje nivå, fortsätter att varje dag träna utifrån den grund vi lagt. Att tydliggöra var och ens roller och ansvar är av största vikt. Andra viktiga faktorer är att chefer lever som de lär, bra beteenden smittar... Att avsätta tid för reflektion för sig själv och med sina medarbetare och att ha en god feedbackkultur är också avgörande.
I januari 2017 befäste Harvard Business Review att framgångsrika företag till stor del bygger på hög tillit mellan medarbetarna. När medarbetare och chefer trivs med varandra skapas god trivsel och god stämning. Forskningen visar att stressnivån är lägre och att produktiviteten högre och engagemanget större! Goda ambassadörer är alltså en förutsättning för att lyckas. Vi kan ta mitt första exempel här idag som handlar vår utveckling som besöksort. Till att som i mitt andra exempel leda till att medarbetare som trivs i sina yrkesroller berättar det för vänner och bekanta. Det är den bästa marknadsföring vi kan få för att behålla de medarbetare som redan arbetar hos oss men även för att locka till oss fler duktiga medarbetare. Men det är skört och det gäller att ständigt hålla i... Varje rekrytering är mycket viktig. I Dagens Industri idag står det att läsa att "Mardrömschefer kostar miljarder". Artikeln handlar i princip om det jag beskrivit ovan men också att " Företag med ett högt ledarskapsindex, ett mått på chefers förmåga att leda en arbetsgrupp hade i genomsnitt en avkastning på 49 procent på eget kapital. Motsvarande för företag med lågt ledarskapsindex var 12 procent". När vi fick förra resultatet av vår medarbetarenkät så kunde vi konstatera att chefer/ledare på Vimmerby kommun fick ett högt betyg för ledarskapet men också för motivation och styrning. Det gör mig så glad. Jag har följt de flesta chefers/ledares utvecklingsresor eftersom jag möter alla både i början och slutet av programmet. Jag säger bara var stolta över er själva och fortsätt så... Jag känner också att det är en alldeles nödvändig bas som är lagd i vår organisation för att vi klara att ta oss an framtida utmaningar inom framförallt områden som budget i balans och kompetensförsörjning. Ledarskapet ställs framförallt på prov i komplexa och utmanande tider. Jag känner mig därför också glad för att vi kommit i gång med arbetet att på ett ännu tydligare sätt satsa på att stärka medarbetskapet inom vår organisation som sträcker i sig i en enda lång röd tråd till vårt SLUS-projekt som handlar om att stärka attraktionskraften totalt sett i vår kommun. Hoppas att ni alla vill vara med och bidra på den fortsatta resan! Tack för alla goda insatser under våren 2018 och välkomna tillbaka allt eftersom.

Tills dess vill jag önska er alla en fortsatt riktigt skön sommar. Jag återkommer här i slutet av augusti.

torsdag 12 juli 2018

Den här veckan har antalet möten minskat. En del tid finns nu till att rensa och planera för hösten som i princip redan är uppbokad. I min roll så sitter man i många fasta möten i veckorna. Min gamla chef, Sven Carlsson i Hultsfred sa alltid att "i det här arbetet så sitter man fast i selen". Det var länge sedan jag förstod att mitt arbete i princip handlar om möten. Om att påverka så att olika processer hanteras, så att saker sker i linje med vad vår uppdragsgivare beslutat. Det är många parallella processer. Jag gillar det breda anslag som det här arbetet ger och ser en utmaning i när komplexiteten är hög och när vi tillsammans i organisationen åstadkommer resultat. Att jobba med samhällsutveckling/näringslivsutveckling samtidigt med intern organisationsutveckling är otroligt intressant.
Ikväll laddar jag för visfestivalen i Västervik. Jag har inte varit där på flera år och ser framförallt fram emot att få lyssna på Uno Svenningsson tillsammans med äldsta dottern.
Sedan blir det en helg i Stockholm med man och yngsta dottern som är den enda inplanerade resan den här sommaren.

fredag 6 juli 2018


I onsdags var jag i Almedalen för första gången. Företagarna i Vimmerby anordnade en resa över dagen. Allt fungerade mycket bra med buss och båtfärd m m. Medarbetarna på näringslivsenheten på utvecklingsavdelningen var också med och vi fick en trevlig dag tillsammans med övriga som hängt på Företagarnas fina erbjudande. Väl på plats i Almedalen träffade jag en hel del kollegor och andra som jag på olika sätt träffat/träffar i olika konstellationer under årens lopp. Jag lyssnade bl a på East Swedens seminarium om att utveckla besöksnäringen inom vår region. Marknads- och försäljningschef, Lena Möller från Astrid Lindgrens Värld gjorde en proffsig dragning kring framgångsfaktorer. 

Igår var utvecklingschef, Thomas Svärd och jag på företagsbesök på Gjuteribolaget AB i Vimmerby. Jag fick mycket input med mig tillbaka och känner mig både inspirerad och motiverad att jobba vidare med att utveckla näringslivsarbetet inom framförallt områden som kommunikation. Sedan har vi naturligtvis vår gemensamma utmaning som handlar om kompetensförsörjningen framöver. Där behöver vi samverka och vara kreativa tillsammans. 

Annars sätter jag mig nu in i de förbättringsområden och de slutsatser som finns beskrivna i den utvärderingsrapport av Vimarhem som blev klar i veckan. Jag har bestämt möte med utvärderarna efter min semester för att jag som VD för moderbolaget ska få kompetensutveckling och vägledning kring min roll och ansvar och roller i allmänhet inom den kommunala bolagskoncernen.

Jag vill också ge ett lyssnartips. Coachen, Johan Berger har en podd som jag lyssnade på i veckan där han i ett avsnitt intervjuar vårdföretagaren, Marcus Hamlin bl a om ledarskap och drivkrafter. Företaget som Marcus byggt upp heter Lansen Omsorg AB och har en hel del utvecklingsplaner. 

Sedan håller vi ju alla tummar vi kan för ytterligare framgångar i fotbolls-VM i morgon! Jag som är måttligt fotbollsintresserad i vanliga fall är främst fascinerad av att studera Janne Anderssons ledarskap och lagets starka vi-känsla med tydliga roller och ansvar. Ett lag där man visar enormt stor tillit till varandra, backar upp varandra i motgång och gläds tillsammans i medgång och vad dessa ingredienser tillsammans kan leda till när det gäller synliga resultat. Det finns inget som imponerar mer på mig, inom idrottens värld eller inom arbetslivet.

torsdag 28 juni 2018

För tredje året i rad är Vimmerby kommun bas för midnattsolsrallyt. Igår kväll invigdes rallyt i strålande solsken samtidigt som Sverige gick vidare i fotbolls-VM. Det var en härlig stämning i depån, på våra uteserveringar och längs den sträcka som kördes under onsdagskvällen. Ledningen inom KAK (Kungliga automobilklubben) rosade samarbetet med oss och lyfte särskilt fram Bo Palmér på utvecklingsavdelningen för ovärderliga insatser.

I måndags var flera av oss från kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen på Scania i Oskarshamn. På dagordningen stod "Näringslivet om dagens stora utmaning-kompetensförsörjning" samt "Bakgrund, erfarenheter och resultat av satsningen Mot nya höjder för mellanstadieelever. Hur kan vi förstärka och utveckla vårt arbete inom området? Ja, det är den stora frågan som vi behöver ta på djupaste allvar och jobba vidare med.

I morgon blir det en resa till Hultsfreds kommun för ett inplanerat avstämningsmöte i samverkansfrågor, sedan är det helg, igen.


 

 
 

torsdag 21 juni 2018

Jag vill lyfta fram flera positiva saker den här veckan. Dels vår nya hemsida. Ett mycket fint exempel på samarbete mellan kommunens olika förvaltningar som dessutom är ett riktigt stort projekt och som har pågått under lång tid. Nu kan vi alltså se resultatet och jag tycker att hemsidan känns mycket lättnavigerad. Framförallt så har ju alla som ingått i arbetsgruppen lagt mycket energi på att det ska vara enkelt för den som söker att hitta och ta del av aktuell information. Mycket bra jobbat Stefan och ni andra som ingått i arbetsgruppen!
En annan positiv nyhet är att vi fått 500 000 kr från Statens kulturråd för att utveckla arbetet med livsbefrämjande aktiviteter och biblioteket som mötesplats. Stort tack till Annika på biblioteket och till er övriga involverade som gjort vårt fortsatta utvecklingsarbete inom området möjligt.
Igår hade vi ett trevligt studiebesök här i Vimmerby. Vår förre utvecklingschef, Patrik Kinnbom som nu jobbar i Vaggeryds kommun tog med sig kommundirektören, HR-chefen och socialchefen från samma kommun för ett besök här. Från oss fanns vår socialchef samt HR-chef med samt Erica som är ledarskapscoach i ledarskapsprogrammet. Syftet med besöket var just att ta del av vårt ledarskapsprogram. Dels var det både givande och roligt att ta del av hur saker förhåller sig i Vaggeryds kommun. Det finns stora likheter men naturligtvis också sådant som skiljer oss åt. Men det har också en annan effekt när vi fick möjligt att berätta om vår resa. För mig som ständigt strävar framåt blir det lätt så att jag tappar bort hur långt fram och hur målmedvetet vi faktiskt jobbat inom området under flera år. Vi reflekterade över tillsammans hur mycket som faktiskt hänt sedan år 2012. Då mötte vi på en hel del motkrafter. Idag har hela samhällsutvecklingen fört med sig att vi kollektivt har en mycket högre medvetenhet kring ledarskapets betydelse.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommar!

lördag 16 juni 2018

Den här veckan har Advisory board inom SLUS-projektet haft ett möte, bra information av vår ekonomichef Mattias Karlsson och bra efterföljande dialog om kommunens ekonomiska situationen. Projektet avslutas i höst och då kommer arbetet att inkluderas i vårt ordinarie utvecklingsarbete. Advisory board kommer istället bli en referensgrupp till det fortsatta arbetet med "Allas Vimmerby" där alla kommunens tätorter ingår. Parallellt fortsätter vi implementeringen inom vår egen organisation. Där vi i år har ett par inspirationsföreläsningar för våra medarbetare. Nu senast Thomas Erikson. Thomas hade två mycket uppskattade föreläsningar här i Vimmerby i mitten av maj. Vår avsikt med föreläsningarna är att öka intresset kring att reflektera över hur jag själv fungerar och hur mottagaren fungerar. Med en ökad medvetandegrad kring kommunikationens betydelse kan vi nå mycket längre i vår resultatutveckling och med betydligt mindre energispill. Varje nämnd/förvaltningsområde ska fortsättningsvis inkludera SLUS i sitt arbete med mål och budget.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt CKS kommundirektörsnätverk. Denna gång har vi varit i vackra Askersund. Tack för ett mycket bra värdskap Madeleine Andersson. Under torsdagen hade vi ett par pass kring aktuell forskning inom området arbetsmarknad, etablering, integration m m. Under fredagen fick vi en dragning av Johan Wänström som föreläste om koalitionsbildningsprocesser d v s olika typer av politiska styren bl a kring minoritetsstyren. Minoritetsstyren är ganska vanligt förekommande och fungerar ofta bra om man har goda relationer. En annan form som Johan redogjorde kring är blocköverskridande styren som vi för närvarande har hos oss. Detta i koppling till vad olika former betyder och innebär för oss som tjänstemän.
Därefter var Lennart Kågström på besök hos oss och pratade om CKS ledarskapsprogram. Dels det som avslutades under dagen med en fin avslutning med diplomutdelning. Men också hur man finslipat för det kommande programmet som startar i höst. Adm chef, Anna Erlandsson Karlsson kommer då att delta från Vimmerby kommun.

Varmt tack till alla er som arbetat för att vi ska få en förskolelärarutbildning till Vimmerby. Det är ett viktigt genombrott och en arbetsseger för er som gjort det möjligt. Mycket viktigt främst för att säkra framtida kompetensförsörjning.

fredag 8 juni 2018

Efter en veckas härlig ledighet på Sicilien har nu också ännu en arbetsvecka passerat. Den har varit mycket händelserik!
Naturligtvis är jag speciellt glad över att nu ha vår nya HR-chef Marie Halldén på plats. Varmt välkommen! Varmt och stort tack till Richard Mårtensson som varit tillfällig HR-chef som idag avslutat sitt uppdrag. Jag har haft mycket bra och värdefull uppbackning inom HR-området under det gap som uppstod tidsmässigt. Tack! Idag hade vi även besök av en "gammal bekanting" som för några år sedan hade ett liknande tillfälligt uppdrag, som Richard haft i vår organisation, nämligen Håkan Illestrand. Han var för 4 år sedan tillfällig ekonomichef i väntan på att Mattias Karlsson rekryterades och började sin tjänst i kommunen. Ett mycket trevligt återseende!
Sedan är jag naturligtvis uppfylld av invigningen av den nya utställningen "#ingenlitenlort" på Astrid Lindgrens Näs. Som vanligt var det ett mycket välordnat arrangemang. Tal av bl a Mark Levengood som berörde Astrid Lindgrens tal "Aldrig våld". I samband med att jag efteråt mötte Mark Levengood, så fanns då även ett par medarbetare med från kommunen, som i sitt arbete jobbar med och för att höja kunskapsnivån kring våld i nära relationer. Jag har flera gånger skrivit om det arbetat förut för det är verkligen något som jag känner mig riktigt stolt över. Deras engagemang och inriktning på sitt arbete på Vimmerby kommun passade utställningens tema alldeles perfekt!

Igår var jag och ytterligare ett par medarbetare i Kalmar på Kalmar läns museum. Alla länets kommuner plus en massa andra organisationer var inbjudna av "Krissamverkan Kalmar län" med landshövding, Thomas Carlzon i spetsen. Temat var "Sant eller falskt i medier och omvärld". En mycket intressant dag om propaganda och falska nyheter. Det kräver både träning och kunskap, för alla, utifrån hur vårt samhälle har utvecklats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags fattades beslut om en instruktion för mitt uppdrag. Sedan årsskiftet när kommunallagen ändrades så finns det nu krav på att alla kommuner ska fatta beslut om en instruktion för kommunens högsta tjänsteman. Jag tycker att vi haft bra och tydliggörande diskussioner under ett par månader där nu kommunstyrelsen fattade ett helt enigt beslut om vilket uppdrag som gäller. Sammanlagt fanns ett 30-tal ärenden på ärendelistan och timmen blev sen innan sammanträdet var avklarat. Bl a annat så finns nu förslag på fördelning av ekonomiska ramar inför 2019. Dagens höjdpunkt var i alla fall invigningen av det nya statliga servicekontoret. Vi hade besök av civilminister Ardalan Shekarabi som var den som skötte själva invigningen. Servicekontoret finns nu i bottenplanet på stadshuset. Tanken är att vi nu ska fortsätta att utveckla vårt kommunala kontaktcenter både fysiskt men inte minst utveckla samarbetet för att ännu bättre och snabbare svara upp till kommuninvånarnas behov och önskemål. Jag är djupt imponerad av fastighetskontoret och administrativa avdelningen som på så kort tid i samråd med många statliga instanser och funktioner samordnat och färdigställt lokalen på rekordtid. Dessutom under denna tid planerat om vårt interna arbete främst på biblioteket så att våra medborgare berörts minimalt utifrån vilken stor förändring som genomförts. Snyggt jobbat säger jag!
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med sin handlingsplan. Inte minst jobbar ledningen på med att utforma lämpligt stöd för medarbetare med chefsfunktion. De behöver ha stöd för att få rimliga förutsättningar att hantera uppdragen kring ekonomiskt resultat, resultatutvecklingen för våra elever med ökade volymer. Igår offentliggjordes att barn- och utbildningsförvaltningens chef, Birgitha Sahlin bestämt sig för att gå i pension nästa år. Vi kommer att påbörja rekryteringsarbetet efter sommaren.

torsdag 17 maj 2018

Förra veckan var det åter dags för "unga möter beslutsfattare". Vi i tjänstemannaledningen och den politiska ledningen var på Näs och vi träffade där barnpiloterna, samt elevråd från gymnasiet och högstadiet. Bra och värdefulla samtal där.

Den här veckan har jag haft besök av den nye förbundschefen, Johan Engdahl som ska leda det nya kommunförbundet i Kalmar län, med formell start vid årsskiftet. Viktigt att diskussioner förs med alla involverade för att nå en bred samsyn kring frågor och arbetssätt. Inte minst gränssnittet mot den nya regionen som bildas samtidigt.

Igår hade administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen en mycket bra eftermiddag. Vi hade en gemensam utvecklingsdag. Vi var på vår fina kulturskola i Vimmerby och fick därför också ta del av en del kulturella inslag under eftermiddagen. Tack till er alla och varmt tack till er på utvecklingsavdelningen som planlagt denna eftermiddag.

Nu ser jag mycket fram emot morgondagens föreläsningar på mässhallarna. Vi börjar ledarforum med Richard Mårtensson som ska prata kring ämnet -  kränkande särbehandling. Sedan kommer ju Thomas Erikson (Omgiven av idioter) och pratar kommunikation. Spännande!

Nu blir det ett par veckors uppehåll här på bloggen p g a en semesterresa.

onsdag 9 maj 2018

Det är nog fler än jag som tycker att tiden går väldigt fort. Det är många korta arbetsveckor den här tiden på året samtidigt som mycket arbete/många uppdrag ska avklaras, helst innan midsommar. Här på kommunstyrelseförvaltningen hanterar vi just nu ett antal förändringar på bemanningssidan p g a av vakanser, nyrekryteringar som kommer in varefter och även någon som gått på föräldraledighet. Vi säkrar upp så gott det går. Vi vill inte tappa allt för mycket tempo i vårt arbete enligt grunduppdragen men inte heller i vårt ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom samtliga avdelningar. Jag är imponerad av hur bra det flyter på! Det finns så många kompetenta, ansvarsfulla, positiva och drivna medarbetare runt omkring mig som det är en fröjd att få arbeta tillsammans med varje dag.

Förra veckan publicerades "Öppna jämförelser" inom området företagsklimat. Det är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service för företagare där man haft verkliga ärenden med kommunen. Vimmerby hamnar på plats 59.  Den visar att många företagare är nöjda. Hos oss här i Vimmerby hamnar brandskydd på en femte placering i landet. Det tycker jag är fantastiskt! Känn er stolta och glada för den fina placeringen! Även socialförvaltningen utmärker sig på plats 25 när det gäller serveringstillstånd vilket även det är en otroligt fin placering. När det gäller bygglov så ligger vi i mitten, alltså på en godkänd nivå vilket kan vara bra att ha med sig. Främsta förbättringsområden har vi inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Oavsett var man ligger i rankingen så är analysen viktig av dem som bedriver själva arbetet som kontinuerligt jämförs. Där vi är starka - finns områden där vi ytterligare kan vässa våra styrkor? Där undersökningen visar på förbättringspotential - analys av orsaker, hitta strategier och utvärdera. Vi kan aldrig luta oss tillbaka eftersom alla kommunala organisationer ständigt utvecklas, den kommunen som slår sig till ro kommer snabbt att hamna på efterkälken...

Med hopp om fortsatt vackert väder, och att Astrid Lindgrens Värld får en kanonstart på säsongen, så vill jag önska alla er en riktigt härlig helg!torsdag 3 maj 2018

Jag ska alldeles strax åka till Västervik för ett par dagar med kommunalråd och kommunchefer i Kalmar län. På agendan denna gång upphandling där vi får besök från SKL och sedan information och dialog kring söktrycket till länets gymnasieutbildningar. Vi får även besök av den nye förbundschefen för kommunförbundet i Kalmar län, Johan Engdahl.
I morgon träffas kommunalråd och kommunchefer var för sig. På vår agenda finns bl a ett arbetsmarknadsprojekt, handlingsplaner för den digitala agendan samt regional fysisk planering. Även denna dag finns det nya kommunförbundet med på agendan. Ser fram emot att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

fredag 27 april 2018

Spännande med aprilväder... Vilken temperaturskillnad det är idag om jag jämför med förra fredagen.

Det har redan gått en vecka sedan vi hade ledarforum med alla kommunens chefer samlade. Denna gång med två tema. Dels GDPR där ny lagstiftning träder i kraft nu i maj och som får så stor påverkan på oss. Känner mig tacksam för att Vimmerby sedan lång tid tillbaka haft god ordning på regelverket kring personuppgiftslagen. Nu förstärks kraven på oss och vi jobbar på att sprida kunskap om den nya lagen, bl a så finns en Web-baserad utbildning. Vi kommer också att skicka ut informationsmaterial som tex kan användas på APT o dylikt.
Det andra temat handlade om SLUS, stärkt medarbetarskap, samverkan och ledarskap. Vi har fått projektmedel från Tillväxtverket som ska stödja framtagandet av en handlingsplan och implementering av SLUS:en i den kommunala organisationen. Som grund finns också resultatet på vår medarbetarenkät i höstas där vi i ledningen analyserat resultatet. Vi ser behov av att jobba vidare inom områden som stärkt medarbetarskap, förbättrad fysisk arbetsmiljö, koppling prestation-lön samt att vi behöver implementera vår rutin mot kränkande särbehandling där nolltolerans råder. Vi kommer också uppdatera samverkansavtalet som vi har med fackliga organisationer under hösten. Nästa steg sker den 18/5 då vi har vår första inspirationsföreläsning. Då kommer Thomas Eriksson till oss som bl a skrivit "Omgiven av idioter" och "Omgiven av psykopater" som båda finns högt upp på försäljningslistorna. Vi har som tydlig avsikt att stärka medarbetarskapet i organisationen och hoppas att det här blir ett tillfälle ska ge oss input att reflektera vidare kring på våra olika arbetsplatser. Om vi lyckas stärka medarbetarskapet så kommer det få en positiv påverkan på kommunens SLUS-arbete i stort. Omkring 700 medarbetare får möjlighet att gå nu i maj. Nästa tillfälle blir den 12/10 då Christina Stielli kommer till oss för ett liknande upplägg. Hon är också en erkänt duktig föreläsare och pratar mycket kring arbetsglädje och det egna ansvaret.

Trevlig valborg

torsdag 19 april 2018


Händelserik vecka det här...

Här kommer några bilder:

I tisdags påbörjade koncernledningen arbetet som ska leda fram till en övergripande digitaliseringsstrategi. Vi hade också besök av Martin Ek från socialförvaltningen som informerade om att några medarbetare inom koncernen nu ska gå en instruktörsutbildning som heter MHFA (Mental Health First Aid) d v s Första hjälpen till psykisk hälsa. Vi kommer därefter att satsa på att alla medarbetare i någon form ska få en generell kunskapshöjning inom området. Vi ska även nå kommunens medborgare med information. Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar och vi behöver därför alla lära mer för att på olika sätt kunna stötta varandra. Martin passade också på att påminna om Vimmerby kommuns arbete med "Våld i nära relationer" VNR. Jag har skrivit om det förut här på bloggen, men det tål att upprepas. Det är ingen socialtjänstfråga, utan berör alla. Tveka inte att kontakta socialförvaltningen för att boka upp information/utbildningstillfälle på just din arbetsplats, oavsett om den finns inom den kommunala verksamheten eller utanför. Det finns också mycket bra skriftliga informationsbroschyrer där det finns bra och lättillgänglig information.

Igår var det en inplanerad introduktionsdag i regi av vår HR-avdelning för våra nyanställda. Denna gång träffade vi 19 stycken nya medarbetare från våra olika förvaltningar. Jag känner mig alltid glad och inspirerad när jag möter nya medarbetare. Jag hoppas att ni känner er välkomna och att ni kommer att trivas i era uppdrag.

Under eftermiddagen igår så hade kommunens utvecklingsråd besök av 6 medarbetare från länsstyrelsens enhet för social hållbarhet i Kalmar. Vi fick för ett tag sedan en förfrågan om att de ville komma ut till respektive kommun i länet för att diskutera " Ett hållbart socialt samhälle". Det var alltså ett tillfälle för vår kommuns politiska ledning, tjänstemannaledning och en rad expertfunktioner som finns hos oss att samlat möta varandra utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Ett rättighetsperspektiv med mänskliga rättigheter som grund inom områden som exempelvis integration, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa samt brott- och drogprevention. Jag känner mig uppriktigt stolt över den samlade kompetens som finns här och det resultat vi tillsammans åstadkommer i vardagen. Våra besökare från länsstyrelsen framförde många gånger under eftermiddagen att vi i Vimmerby jobbar på mycket bra inom dessa områden. Det finns naturligtvis alltid förbättringspotential. Dagen avslutades med en bild som jag tror att den politiska ledningen kan ha nytta av i sitt prioriteringsarbete framöver så vi verkligen riktar tillgängliga resurser till det som politiken bedömer som viktigast.

Om en liten stund är det dags för samrådsmöte med Hultsfreds kommun och i morgon ledarforum med GDPR och "internt SLUS-arbete" på agendan. Sedan är det helg, igen...

 

fredag 13 april 2018

Härligt att solen skiner och att lite ledighet väntar.

Vi i koncernledningsgruppen har precis avslutat våra strategidagar där vi tränar och utvecklar vårt ledarskap. Denna gång med en efterlängtad nystart där bolagens VD:ar, kommunens nye utvecklingschef och kommunens blivande HR-chef deltog för första gången. Igår lade vi därför grunden genom att gå igenom hur kommunens stöd för ledare är uppbyggt med en genomtänkt röd tråd. Vi lade också krut på att lära känna varandra på ett djupare plan. Alla deltagande chefer bjöd verkligen på sig själva. Jag känner mig både motiverad och inspirerad att fortsätta arbetet tillsammans med dem där vi tillsammans ska utveckla kommunens tjänster på ett så kostnadseffektivt sätt som vi kan utifrån lagda uppdrag. Det ska vi göra genom ett ansvarsfullt och modigt ledarskap där vi tar tillvara på varje medarbetares förmåga och kreativitet.

Tillsammans stärker vi attraktionskraften i Vimmerby kommun.

onsdag 4 april 2018

Sedan i somras så har vi haft en del frånvaro i ledningsgruppen där jag nu kan konstatera att läget ser allt bättre ut efter perioder av sjukskrivningar och vakanser. Det gör att vi nu åter kan ta upp tråden om hur vår digitaliseringsstrategi ska tas fram på strategisk nivå.

Idag har vår tillfällige HR-chef, Richard Mårtensson introducerats in i en massa frågor i ett snabbt tempo. Det känns som att vi med Richards arbete här kommer att få nödvändigt stöd i HR-frågor och ett kreativt samarbete i utvecklingsfrågor som "redan ligger på bordet" i väntan på att vår nya HR-chef Marie Halldén börjar i juni.

Glad och stolt är jag över våra duktiga elever som går dansprofil på Vimmerby gymnasium med lärare på vår kulturskola. Tänk att få så fina omdömen vid besök på balettakademin i Stockholm!
Lika glad och stolt är jag naturligtvis över att Vimmerby gymnasium fortsätter att imponera med fina resultat när SKL nu släppt rapporten "Öppna jämförelser gymnasieskola 2018" Mycket bra jobbat!

torsdag 29 mars 2018

Jag vill varmt gratulera alla värdiga pristagare som på Vimmerbygalan i fredags kväll fick ta emot olika utmärkelser! Det var en mycket trevlig kväll som hade organiserats på ett alldeles utmärkt sätt av  "Företagarna". Bra stämning och många värdefulla samtal! Vi är lyckligt lottade att det här finns så många duktiga företagare och engagerade medborgare som vill vara med att göra Vimmerby kommun till ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Nu ska ska bli härlig med lite påskledighet!

Jag vill önska er alla en riktigt Glad Påsk!

fredag 23 mars 2018

Nu sitter jag på tåget hem från Stockholm. Igår när jag åkte upp så var det riktigt körigt med både trasiga tåg och signalfel så tyvärr missade jag ett inplanerat styrelsemöte. Jag hann i alla fall fram tills dess att kommundirektörsdagarna startade. I går vad det traditionsenligt SKL:s dag. Det innebär att vi i ett snabbt tempo får den nyaste information från den nationella arenan inom områden som kostnadsutjämningen, de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner, tillgång till personal/kompetensförsörjning, vård och omsorg, civilt försvar och digitaliseringen inom skolan samt digitaliseringen i stort. Det är både värdefullt och tidseffektivt att få ta del av denna information på detta sätt. Idag har vi haft två ämnen på agendan. Dels inspel/diskussioner och erfarenhetsutbyte kring instruktionen för kommundirektörer som varje kommun måste besluta om enligt den nya kommunallagen. Därefter besök av Peter Santesson som är chef för opinionsanalys på Demoskop och Katarina Barrling, docent Uppsala universitet. Föredragshållarna gav oss ett intressant pass kring utveckling och trender bland väljare, hur står det till med partiernas hälsotillstånd, det förändrade medielandskapet samt reflektioner över om vi kan få ett "Trumpeffekt"  i valet. För oss som har den här rollen så är det här mycket intressanta frågor, där utfallet på djupet påverkar vår vardag.

Tidigare i veckan har dagarna ägnats åt budgetberedning där både drift och investeringar har diskuterats igenom. Nu fortsätter dialogen inom partierna. Om inget oförutsett inträffar så kommer medvetna, öppna prioriteringar bli alldeles nödvändiga. Behoven och önskemålen överskrider långt det utrymme som finns till förfogande.

I onsdags träffade jag åter igen våra duktiga indirekta ledare på mellanchefsnivå. Ett framgångsrikt ledarskap som vi haft en plan och genomförande för i Vimmerby kommun sedan 2012,  som framöver kommer att behövas mer än någonsin. Jag skriver det bl a av de anledningar som beskrivs ovan. Ett gott ledarskap är inget man "bara" ägnar sig åt i goda tider. Det är på riktigt en förutsättning för att klara uppdragen med bästa möjliga resultat utifrån de rådande förutsättningar som vi har framför oss med sämre ekonomiska förutsättningar och brist på medarbetare.

Nästa vecka så ska vi avtacka vår HR-chef, Monica Bergh. Monica och jag har jobbat ihop under mina samtliga 8 år i kommunen. Vi kom ungefär samtidigt och har under dessa år upplevt otroligt många saker tillsammans. Monica har dessutom varit min ställföreträdare och har varit en mycket viktig person för mig i min ledning. Monica har också varit en uppskattad chef på HR-avdelningen och under hennes ledning har avdelningen utvecklats och moderniserat sitt arbetssätt inom olika områden. Monica har också varit en mycket uppskattad kollega i ledningsgruppen där chefer ofta uttrycker att man är nöjd med det stöd man får från vår HR-avdelning. Stort tack Monica och varmt lycka till i ditt nya uppdrag som HR-chef i Oskarshamns kommun.
Under det glapp som uppstår tills dess att vår nya HR-chef, Marie Halldén börjar i juni så kommer Richard Mårtensson att gå in som tillfällig chef. Richard har bl a tidigare varit HR-chef i Västerviks kommun. Välkommen till oss Richard.

torsdag 15 mars 2018

Veckan har bestått av många interna avstämningar av olika slag. Framförallt pågår intensiva diskussioner och sammanställning av underlag kring budgetläget inför 2019. Det handlar om såväl driftsbudget som investeringsbudgeten för kommunkoncernen. Måndag och tisdag nästa vecka väntar budgetberedning.
I morgon fredag ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med vår nye utvecklingschef Thomas Svärd som gäst.
Vintern verkar inte ge sig ännu på ett tag... Nu känner jag för lite värme!

torsdag 8 mars 2018

Idag torsdag väntar presentation och genomgång av budgetförutsättningar inför 2019. Strax ska både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen få en bild över läget. Därefter åker Tomas Peterson och jag till Söderköping för gemensamt nätverksmöte med övriga kommunalråd och kommundirektörer som finns knutna kring CKS på Linköpings universitet. Denna gång är temat "Medborgarreaktioner på  kontroversiella kommunala politiska beslut" Jag ser fram emot att få ta del av aktuell forsning inom området. I morgon kommer David Ekholm, postdoktor på CKS att presentera sin forskning om hur olika slags idrottsverksamheter kan bedrivas för att bidra till inkludering som ett sätt att möta sociala problem. Statsvetare, Jenny Madestam kommer också och pratar politiskt ledarskap, spännande program alltså denna gång.

Snön fortsätter att falla utanför fönstret och jag upprepar mitt inlägg från förra veckan. Ett stort tack till alla er som utifrån de förutsättningar ni har gör ett fantastiskt jobb. Med anledning av vädersituationen förra veckan tog vi  tillfället i akt till att träna lite krisledning i kommunen. Det känns som att vi efter varje tillfälle utvecklar vårt arbete inom området lite till.

Igår hade vi troligtvis det sista sammanträdet i "Ledningsgruppen för invandrarfrågor". Vi är på väg att ta ett helhetsgrepp i flera koncernövergripande frågor när det gäller vår ledning och styrning med en tydlig struktur. Istället kommer en samverkansgrupp för integration- och inkluderingsfrågor att tillskapas med representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Där ska frågor tas upp som är av operativ karaktär. De och de andra samverkansgrupper som vi kommer att tydliggöra framöver rapporterar till koncernledningsgruppen, som har det övergripande tjänstemannaansvaret. Koncernledningsgruppen bereder sedan frågor som ska tas upp på de utvecklingsråd som äger rum fyra gånger per år där både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen finns med. Formella beslut fattas dock inom ordinarie beslutsstruktur (befintliga nämnder). Varmt tack till alla er som under årens lopp bidragit till att vi lagt grunden för den goda samverkan vi har inom vår kommun i denna ledningsgrupp. Nu gör vi en omstart med syfte att bli ännu mer effektiva och tillsammans skapa ännu bättre resultat för de vi finns till för.

Gladast den här veckan är jag över att vi nu kan presentera vår nya HR-chef, Marie Halldén. Du ska känna dig varmt välkommen hit i början av juni, Marie!

onsdag 28 februari 2018

Jag tänker extra mycket idag på de medarbetare som i sitt arbete måste ut på vägarna. Naturligtvis de som snöröjer, men även hemtjänsten, hemsjukvården och räddningstjänsten med flera som jobbar under tuffa förhållanden dessa dagar. Ni gör alla ett otroligt värdefullt arbete!

Annars är det även denna vecka mycket funderingar kring välfärdens utmaningar. De kommande 10 åren ökar både antalet barn och äldre. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. I vissa delar av landet minskar antalet och där misstänker jag att just Vimmerby kommun befinner sig. Vi behöver därför fortsätta utvecklingsarbetet med att uppfattas som en ännu bättre och attraktiv arbetsgivare. Vi har många parallella processer igång just nu. Den här veckan har vi till exempel haft elever från samhällsprogrammet här på praktik. Det känns viktigt att ungdomar får se att vi är en stor och mångfacetterad arbetsgivare som kan erbjuda många olika typer av intressanta jobb. Samtidigt jobbar jag själv aktivt vidare med att planera för fortsatt arbete 2018. Hur vi strategiskt ska lyfta frågan kring attraktivitet in i vårt pågående SLUS-arbete. Dessutom att det också är en viktig del av planen för hur vi ska arbeta vidare med resultatet av medarbetarenkäten och vidareutveckla samverkan med facken.

Enligt rapporten " Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden"  så behöver välfärdstjänsterna dessutom effektiviseras för att klara kompetensförsörjningen. Ny teknik, förändrat arbetssätt och förändrad arbetsorganisationen blir nödvändigt för att klara välfärden. Om vi inte lyckas behöver hälften arbeta inom välfärden framöver om vi jämför med dagens en fjärdedel. Det handlar också om att se över ambitionsnivåer på både nationell som lokal nivå. SKL har formulerat nio strategier för att möta utmaningarna. Det handlar bl a om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och karriärutveckling . Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet. Det behövs ett nytänkande om vem som gör vad och därför behöver arbetet fortsätta med strategin "Använd kompetens rätt". Rekryteringsbehovet i landet kan minska med 180 000 personer med hjälp av de tre strategierna: Fler arbetar mer, Förläng arbetslivet, och Utnyttja tekniken enligt rapporten.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 

.

 
 
 

  
 
 
 
 

torsdag 22 februari 2018

Just nu funderar jag mest kring finansieringen av vår välfärd. Vimmerby kommun har ett starkt resultat 2017 som innebär att vi kan skriva ner ett par stora poster kring fiber och Krönsmon som gör att de bättre stämmer med det bedömda värdet. En viktig och ansvarsfull åtgärd. Vi gjorde en liknande åtgärd 2016. Vi har samtidigt amorterat extra på våra lån och har numera driftskostnader som ligger i linje med andra jämförbara kommuner. Alltså kan man tro att det inte är så mycket att oroa sig för... Men alla med insyn i kommunal ekonomi vet att det kommer att bli tuffare nu och framåt. Vi har sett det komma. Behoven och förväntningarna på både drifts- och investeringssidan ökar samtidigt som kommunens ekonomiska förutsättningar att leva upp till bibehållna ambitionsnivåer, (alltså inte ökade) inte finns.
Utifrån nationellt perspektiv beskrevs ovanstående i förra veckans " Dagens samhälle". Det saknas över 60 miljarder. Samtidigt som vi står inför ekonomiska utmaningar så kommer vi också ställas inför ännu svårare utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen.
Vi lever, bor och verkar i ett fantastiskt fint land. Så nya lösningar kommer att hittas. Det står dock klart att det blir svårt att använda lösningar som vi tagit till förut när det kört ihop sig. En viktig fråga är hur varje kommun kommer att lyckas skapa en dialog med sina medborgare om realistiska servicenivåer.

fredag 16 februari 2018

Krafterna har inte varit på topp den här veckan. Jag har haft en förskräcklig hosta. Den har gjort att jag fått prioritera om och missat en del bl a den årliga middagen där vi uppmärksammar de medarbetare som arbetat i 25 år på Vimmerby kommun. Jag får istället här varmt tacka er för era fina arbetsinsatser! Vår restaurangskola brukar alltid ordna så att hela tillställningen blir festlig och minnesvärd. Hoppas att ni som var där och blev firade hade en riktigt trevlig kväll.

Även om jag inte deltog på kvällen så var jag med på utvecklingsrådet i onsdags. Där fick vi en mycket bra genomgång av fritidssektorn samt om folkhälsa. Våra medarbetare beskrev nuläget som sammantaget visar på många utmaningar som måste hanteras på ett klokt sätt framöver.

Igår kväll var det dags för ännu ett "Allas Vimmerby" möte i Södra Vi församlingshem med ett 80-tal olika deltagare från alla orter i kommunen, som jag tyvärr också missade. Parallellt lägger vi nu upp en plan för hur "SLUS:en" ska implementeras internt i vår kommunkoncern. När vi läste av resultatet av medarbetarenkäten så konstaterade vi att ett viktigt fokusområde är att fortsätta stärka och utveckla medarbetarskapet i kommunen. Om vi sedan lägger till att vi vill utveckla vår samverkan med våra fackliga organisationer där delaktighet och inflytande på varje arbetsplats är en av de viktigaste grundstenarna. Dessa viktiga utvecklingsområden tillsammans med att vi som arbetar inom kommunkoncernen har en mycket viktig funktion när det gäller just SLUS-arbetet i kommunen. Med en ökad medvetenhet om att det är vi tillsammans som stärker den lokala attraktionskraften. Ingen annan kommer ju att göra det åt oss. Sammantaget kring ovanstående områden som ju hänger ihop, så har jag tankar på hur vi som arbetar med ledning och styrning ska jobba vidare under 2018. Återkommer med mer konkret information kring detta längre fram.

torsdag 8 februari 2018

Den här veckans största händelse är det första spadtaget på "Stören" där nya bostadsrätter nu ska byggas. Det är visst 27 år sedan det sist producerades bostadsrätter i Vimmerby, om jag är rätt informerad. Det var mycket trevligt att få vara närvarande vid ett tillfälle, där många med mig nu säkert önskar att det efterföljs av fler byggprojekt. Vi behöver ju bostäder. Vimarhem ser över möjligheten att bygga på "Pistolsmeden". Vi har för övrigt flera kontakter med olika aktörer i branschen och tittar parallellt på lämplig mark. Allt utifrån där det finns efterfrågan på tillskott av bostadsrätter, hyresrätter och villatomter. "Läget" är helt avgörande för att det ska finnas ett intresse i att investera.

I morgon fredag är det dags för kommunchefsberedning på ITSAM och ett samverkansmöte i Hultsfred senare under dagen

Det står nu klart att vi har rekryterat en förbundschef till det nya kommunförbundet som ska bildas i Kalmar län med start år 2019. Grattis Johan Engdahl och lycka till med uppdraget säger vi här i Vimmerby.

På måndag är det äntligen dags att säga varmt välkommen till utvecklingschefen, Thomas Svärd.

fredag 2 februari 2018

Det är mycket bemanningsfrågor just nu. Andreas Horste är tillförordnad samhällsbyggnadschef och det är nu klart att Joakim Svensson blir tillförordnad gatuchef under tiden ordinarie samhällsbyggnadschef inte finns på plats.
Samtidigt har också kommunens administrative chef, Anna Erlandsson Karlsson rekryterat Petra Genfors som blir projektledare för att bygga upp vårt kommande kontaktcenter i stadshuset. Jag känner mig nöjd över att vi fått till så bra lösningar och vill önska er varmt lycka till.

För övrigt så finns ett ganska stort antal stora frågor som antingen avhandlats/beslutats eller som diskuteras frekvent just nu. På kommunfullmäktige fattade man i måndags kväll beslut om ny politisk organisation inför nästa mandatperiod. Det som kommer att märkas mest är att två utskott införs under kommunstyrelsen. Ett för kultur- och fritidsfrågor och ett för samhällsbyggnadsfrågor. Frågor som vi fortsatt utreder och diskuterar handlar t ex om fiber, markanvändning, strukturfrågor kopplat till investeringar samt vilka prioriteringar som ska gälla för både investeringar och drift.

I onsdags var kommunalrådet, Helen Nilsson och jag i Kalmar och mötte där övriga kommunchefer och kommunalråd i länet. Under vår gemensamma överläggning hade vi besök av flera tjänstemän från Vimmerby som pratade kring vårt arbete med folkhälsan och det förebyggande arbetet framförallt fokus på unga. Det handlar om att minimera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorerna. Helen och jag kände oss mycket stolta över den höga kompetens vi har och den goda samverkan som finns i vår kommun inom området.

fredag 26 januari 2018

Jag hoppas att elever i klass 5, Djursdala skola med personal känner sig mycket nöjda med den finfina prestationen och resultatet i "Vi i femman". Det är verkligen roligt för alla när vår kommun lyfts fram i så här positiva, underhållande och spännande evenemang. Det förgyller vardagen.

Den här veckan har vi haft APT på utvecklingsavdelningen. Jag fick en bra blid över läget inom kultur- och fritid och näringsliv. Vi gjorde ett "gemensamt bokslut" över förra året. Ett par av medarbetarna byter nu avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen så det ville vi naturligtvis uppmärksamma. Vi är dock överens om att gränssnittet "är grått" och fortsatt samarbete och samverkan är nödvändig för att vi ska lyckas med uppdragen. Vi passade också på att tacka Bertil Westerlund för en jättebra insats med att stötta mig och avdelningen i väntan på vår nya utvecklingschef. Min upplevelse var att stämningen var mycket god och att den också präglades av nyfikenhet inför vad som kommer att hända under 2018.

I onsdags var ITSAM:s förbundsdirektör, Mattias Bly på besök på koncernledningsgruppens sammanträde. Bra ömsesidig information och lyhördhet präglade mötet. På agendan fanns organisatoriska förändringar på ITSAM, hur vi ska få bort diverse energitjuvar som påverkar vår vardag, vikten av en transparent ekonomisk redovisning, diverse gränssnittsfrågor, framtida behov och digitaliseringstakt. Samt naturligtvis, som alltid i alla frågor, vikten av kommunikation åt båda håll där vi förvissar oss om att mottagaren faktiskt förstår budskapet.
På det temat kan jag tipsa om en bok som säkert de flesta hört talas om, men som fler säkert borde läsa. Den heter "Omgiven av idioter" och är skriven av Thomas Eriksson. Speciellt rekommenderar jag alla som ofta känner att man tappar energi i mötet med vissa personer eller som ofta uppfattar det som att man inte blir förstådd eller förstår andra, att läsa boken. Jag har numera själv ganska få sådana inslag i mitt liv. Med olika "ögonöppnare" där den här boken är ett exempel, så kan vi alla träna på att minska den typen av inslag. Om man själv vill alltså. Det är också ett val.

Jag fick precis den glada nyheten att vi beviljats att starta en YH-utbildning i CNC-teknik. Oerhört värdefullt utifrån det stora behov vi har inom vårt näringsliv. Det här är absolut inget som sköter sig självt så jag vill lyfta fram och tacka alla er som uthålligt kämpat och som nu får ett kvitto på att det lönar sig! Nu får vi hjälpas åt att sprida budskapet för att väcka intresse för utbildningen. Framtidsutsikterna för att få arbete inom branschen är mycket, mycket goda.

fredag 19 januari 2018


Just nu handlar många av mina tankar om rekryteringar. I länet tillhör jag en grupp som för närvarande håller på att rekrytera en förbundschef till det kommunförbund som ska bildas under året. Vi är två kommunalråd och två kommundirektörer/kommunchefer som finns med i denna grupp. Vi känner naturligtvis att vi fått ett ansvarsfullt uppdrag som vi nu försöker hantera på allra bästa sätt. På hemmaplan ligger naturligtvis HR-chefsrekryteringen på hög prioritet. En mycket viktig funktion för mig och övriga chefer. Under Monicas ledning har HR-avdelningen utvecklats på ett mycket positivt sätt i kommunen och den utvecklingen vill vi ska fortsätta. Annonsen ligger ute nu så tipsa gärna om tjänsten när ni har tillfälle och möjlighet.
På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning kring status på den nya hemsidan som lanseras i mars. Jag lär återkomma till det senare. Men vi kan redan nu konstatera att den grupp som jobbat med den nya hemsidan från våra olika förvaltningar gjort och gör ett fantastiskt fint arbete med Stefan Malmborg i spetsen.
I onsdags var jag på Björkbacken på God Morgon Vimmerby. Som vanligt koordinerade Patric Engqvist tillställningen på ett mycket bra vis. En panel medverkade med olika typer av lokala aktörer som ger oss kommuninvånare/besöksnäringen så mycket mervärde. Jag är säker på att fler än jag kände stolthet, ödmjukhet och glädje över att vi har dessa starka, drivande och fantastiska aktörer i vår kommun. Björkbackens nye köksmästare presenterade sig och vi fick också möjlighet att ta del av en välsmakande frukost.
Idag har vi planerat för kommundirektörföreningens vår- och höstkonferens samtidigt som vi uppdaterat vår verksamhetsidé och målsättning med indikatorer. Som vanligt ger dessa träffar med kollegor input och nyttigt erfarenhetsutbyte.

fredag 12 januari 2018

Nu är vi ordentligt igång igen efter helgerna och det känns bra. Idag skulle det bli en kontorsdag men det blev inte riktigt som planerat, men det blir det ju inte alltid.
Jag har under dagen haft många värdefulla samtal både per telefon men också i form av små trevliga besök med olika typer av inspel. Härligt att få gå hem en fredag med känslan att så många vill vara med och utveckla både vårt egna interna arbete men naturligtvis också kommunens utveckling i stort.

Igår träffades chefer och controllers/ekonomer för en genomgång av samtliga verksamheter utifrån förvaltningens budgetläge 2018. Jag känner mig uppriktigt stolt över det arbete som hittills genomförts kring att få kostnadskontroll och som fortsätter med syfte att arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Visst har vi orosmoln, men där läggs inte vårt huvudfokus. Istället är vi medvetna om dem, men vi "parkerar" dem för det vi vet av erfarenhet är att allt det som framkommit vid vår gemensamma riskbedömning kommer i alla fall inte inträffa. Däremot kan vi vara lika säkra på att andra saker ( både positiva som negativa) kommer att inträffa som är omöjliga att förutse.

Nu börjar en tid med många arbetsinsatser kring olika typer av årsberättelser/redovisningar och bokslut. Den första jag fått i min hand är kring "våld i nära relationer" där man föredömligt snabbt och lättförståeligt visar på utförda insatser under 2017. Jag vill verkligen flagga upp för att vi inom det här området i vår kommunen har en stark resurs i form av medarbetare med hög kompetens. Tveka inte att kontakta kommunen när ni upptäcker behov inom området!