fredag 26 januari 2018

Jag hoppas att elever i klass 5, Djursdala skola med personal känner sig mycket nöjda med den finfina prestationen och resultatet i "Vi i femman". Det är verkligen roligt för alla när vår kommun lyfts fram i så här positiva, underhållande och spännande evenemang. Det förgyller vardagen.

Den här veckan har vi haft APT på utvecklingsavdelningen. Jag fick en bra blid över läget inom kultur- och fritid och näringsliv. Vi gjorde ett "gemensamt bokslut" över förra året. Ett par av medarbetarna byter nu avdelning inom kommunstyrelseförvaltningen så det ville vi naturligtvis uppmärksamma. Vi är dock överens om att gränssnittet "är grått" och fortsatt samarbete och samverkan är nödvändig för att vi ska lyckas med uppdragen. Vi passade också på att tacka Bertil Westerlund för en jättebra insats med att stötta mig och avdelningen i väntan på vår nya utvecklingschef. Min upplevelse var att stämningen var mycket god och att den också präglades av nyfikenhet inför vad som kommer att hända under 2018.

I onsdags var ITSAM:s förbundsdirektör, Mattias Bly på besök på koncernledningsgruppens sammanträde. Bra ömsesidig information och lyhördhet präglade mötet. På agendan fanns organisatoriska förändringar på ITSAM, hur vi ska få bort diverse energitjuvar som påverkar vår vardag, vikten av en transparent ekonomisk redovisning, diverse gränssnittsfrågor, framtida behov och digitaliseringstakt. Samt naturligtvis, som alltid i alla frågor, vikten av kommunikation åt båda håll där vi förvissar oss om att mottagaren faktiskt förstår budskapet.
På det temat kan jag tipsa om en bok som säkert de flesta hört talas om, men som fler säkert borde läsa. Den heter "Omgiven av idioter" och är skriven av Thomas Eriksson. Speciellt rekommenderar jag alla som ofta känner att man tappar energi i mötet med vissa personer eller som ofta uppfattar det som att man inte blir förstådd eller förstår andra, att läsa boken. Jag har numera själv ganska få sådana inslag i mitt liv. Med olika "ögonöppnare" där den här boken är ett exempel, så kan vi alla träna på att minska den typen av inslag. Om man själv vill alltså. Det är också ett val.

Jag fick precis den glada nyheten att vi beviljats att starta en YH-utbildning i CNC-teknik. Oerhört värdefullt utifrån det stora behov vi har inom vårt näringsliv. Det här är absolut inget som sköter sig självt så jag vill lyfta fram och tacka alla er som uthålligt kämpat och som nu får ett kvitto på att det lönar sig! Nu får vi hjälpas åt att sprida budskapet för att väcka intresse för utbildningen. Framtidsutsikterna för att få arbete inom branschen är mycket, mycket goda.

fredag 19 januari 2018


Just nu handlar många av mina tankar om rekryteringar. I länet tillhör jag en grupp som för närvarande håller på att rekrytera en förbundschef till det kommunförbund som ska bildas under året. Vi är två kommunalråd och två kommundirektörer/kommunchefer som finns med i denna grupp. Vi känner naturligtvis att vi fått ett ansvarsfullt uppdrag som vi nu försöker hantera på allra bästa sätt. På hemmaplan ligger naturligtvis HR-chefsrekryteringen på hög prioritet. En mycket viktig funktion för mig och övriga chefer. Under Monicas ledning har HR-avdelningen utvecklats på ett mycket positivt sätt i kommunen och den utvecklingen vill vi ska fortsätta. Annonsen ligger ute nu så tipsa gärna om tjänsten när ni har tillfälle och möjlighet.
På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning kring status på den nya hemsidan som lanseras i mars. Jag lär återkomma till det senare. Men vi kan redan nu konstatera att den grupp som jobbat med den nya hemsidan från våra olika förvaltningar gjort och gör ett fantastiskt fint arbete med Stefan Malmborg i spetsen.
I onsdags var jag på Björkbacken på God Morgon Vimmerby. Som vanligt koordinerade Patric Engqvist tillställningen på ett mycket bra vis. En panel medverkade med olika typer av lokala aktörer som ger oss kommuninvånare/besöksnäringen så mycket mervärde. Jag är säker på att fler än jag kände stolthet, ödmjukhet och glädje över att vi har dessa starka, drivande och fantastiska aktörer i vår kommun. Björkbackens nye köksmästare presenterade sig och vi fick också möjlighet att ta del av en välsmakande frukost.
Idag har vi planerat för kommundirektörföreningens vår- och höstkonferens samtidigt som vi uppdaterat vår verksamhetsidé och målsättning med indikatorer. Som vanligt ger dessa träffar med kollegor input och nyttigt erfarenhetsutbyte.

fredag 12 januari 2018

Nu är vi ordentligt igång igen efter helgerna och det känns bra. Idag skulle det bli en kontorsdag men det blev inte riktigt som planerat, men det blir det ju inte alltid.
Jag har under dagen haft många värdefulla samtal både per telefon men också i form av små trevliga besök med olika typer av inspel. Härligt att få gå hem en fredag med känslan att så många vill vara med och utveckla både vårt egna interna arbete men naturligtvis också kommunens utveckling i stort.

Igår träffades chefer och controllers/ekonomer för en genomgång av samtliga verksamheter utifrån förvaltningens budgetläge 2018. Jag känner mig uppriktigt stolt över det arbete som hittills genomförts kring att få kostnadskontroll och som fortsätter med syfte att arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Visst har vi orosmoln, men där läggs inte vårt huvudfokus. Istället är vi medvetna om dem, men vi "parkerar" dem för det vi vet av erfarenhet är att allt det som framkommit vid vår gemensamma riskbedömning kommer i alla fall inte inträffa. Däremot kan vi vara lika säkra på att andra saker ( både positiva som negativa) kommer att inträffa som är omöjliga att förutse.

Nu börjar en tid med många arbetsinsatser kring olika typer av årsberättelser/redovisningar och bokslut. Den första jag fått i min hand är kring "våld i nära relationer" där man föredömligt snabbt och lättförståeligt visar på utförda insatser under 2017. Jag vill verkligen flagga upp för att vi inom det här området i vår kommunen har en stark resurs i form av medarbetare med hög kompetens. Tveka inte att kontakta kommunen när ni upptäcker behov inom området!