fredag 27 april 2018

Spännande med aprilväder... Vilken temperaturskillnad det är idag om jag jämför med förra fredagen.

Det har redan gått en vecka sedan vi hade ledarforum med alla kommunens chefer samlade. Denna gång med två tema. Dels GDPR där ny lagstiftning träder i kraft nu i maj och som får så stor påverkan på oss. Känner mig tacksam för att Vimmerby sedan lång tid tillbaka haft god ordning på regelverket kring personuppgiftslagen. Nu förstärks kraven på oss och vi jobbar på att sprida kunskap om den nya lagen, bl a så finns en Web-baserad utbildning. Vi kommer också att skicka ut informationsmaterial som tex kan användas på APT o dylikt.
Det andra temat handlade om SLUS, stärkt medarbetarskap, samverkan och ledarskap. Vi har fått projektmedel från Tillväxtverket som ska stödja framtagandet av en handlingsplan och implementering av SLUS:en i den kommunala organisationen. Som grund finns också resultatet på vår medarbetarenkät i höstas där vi i ledningen analyserat resultatet. Vi ser behov av att jobba vidare inom områden som stärkt medarbetarskap, förbättrad fysisk arbetsmiljö, koppling prestation-lön samt att vi behöver implementera vår rutin mot kränkande särbehandling där nolltolerans råder. Vi kommer också uppdatera samverkansavtalet som vi har med fackliga organisationer under hösten. Nästa steg sker den 18/5 då vi har vår första inspirationsföreläsning. Då kommer Thomas Eriksson till oss som bl a skrivit "Omgiven av idioter" och "Omgiven av psykopater" som båda finns högt upp på försäljningslistorna. Vi har som tydlig avsikt att stärka medarbetarskapet i organisationen och hoppas att det här blir ett tillfälle ska ge oss input att reflektera vidare kring på våra olika arbetsplatser. Om vi lyckas stärka medarbetarskapet så kommer det få en positiv påverkan på kommunens SLUS-arbete i stort. Omkring 700 medarbetare får möjlighet att gå nu i maj. Nästa tillfälle blir den 12/10 då Christina Stielli kommer till oss för ett liknande upplägg. Hon är också en erkänt duktig föreläsare och pratar mycket kring arbetsglädje och det egna ansvaret.

Trevlig valborg

torsdag 19 april 2018


Händelserik vecka det här...

Här kommer några bilder:

I tisdags påbörjade koncernledningen arbetet som ska leda fram till en övergripande digitaliseringsstrategi. Vi hade också besök av Martin Ek från socialförvaltningen som informerade om att några medarbetare inom koncernen nu ska gå en instruktörsutbildning som heter MHFA (Mental Health First Aid) d v s Första hjälpen till psykisk hälsa. Vi kommer därefter att satsa på att alla medarbetare i någon form ska få en generell kunskapshöjning inom området. Vi ska även nå kommunens medborgare med information. Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar och vi behöver därför alla lära mer för att på olika sätt kunna stötta varandra. Martin passade också på att påminna om Vimmerby kommuns arbete med "Våld i nära relationer" VNR. Jag har skrivit om det förut här på bloggen, men det tål att upprepas. Det är ingen socialtjänstfråga, utan berör alla. Tveka inte att kontakta socialförvaltningen för att boka upp information/utbildningstillfälle på just din arbetsplats, oavsett om den finns inom den kommunala verksamheten eller utanför. Det finns också mycket bra skriftliga informationsbroschyrer där det finns bra och lättillgänglig information.

Igår var det en inplanerad introduktionsdag i regi av vår HR-avdelning för våra nyanställda. Denna gång träffade vi 19 stycken nya medarbetare från våra olika förvaltningar. Jag känner mig alltid glad och inspirerad när jag möter nya medarbetare. Jag hoppas att ni känner er välkomna och att ni kommer att trivas i era uppdrag.

Under eftermiddagen igår så hade kommunens utvecklingsråd besök av 6 medarbetare från länsstyrelsens enhet för social hållbarhet i Kalmar. Vi fick för ett tag sedan en förfrågan om att de ville komma ut till respektive kommun i länet för att diskutera " Ett hållbart socialt samhälle". Det var alltså ett tillfälle för vår kommuns politiska ledning, tjänstemannaledning och en rad expertfunktioner som finns hos oss att samlat möta varandra utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Ett rättighetsperspektiv med mänskliga rättigheter som grund inom områden som exempelvis integration, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa samt brott- och drogprevention. Jag känner mig uppriktigt stolt över den samlade kompetens som finns här och det resultat vi tillsammans åstadkommer i vardagen. Våra besökare från länsstyrelsen framförde många gånger under eftermiddagen att vi i Vimmerby jobbar på mycket bra inom dessa områden. Det finns naturligtvis alltid förbättringspotential. Dagen avslutades med en bild som jag tror att den politiska ledningen kan ha nytta av i sitt prioriteringsarbete framöver så vi verkligen riktar tillgängliga resurser till det som politiken bedömer som viktigast.

Om en liten stund är det dags för samrådsmöte med Hultsfreds kommun och i morgon ledarforum med GDPR och "internt SLUS-arbete" på agendan. Sedan är det helg, igen...

 

fredag 13 april 2018

Härligt att solen skiner och att lite ledighet väntar.

Vi i koncernledningsgruppen har precis avslutat våra strategidagar där vi tränar och utvecklar vårt ledarskap. Denna gång med en efterlängtad nystart där bolagens VD:ar, kommunens nye utvecklingschef och kommunens blivande HR-chef deltog för första gången. Igår lade vi därför grunden genom att gå igenom hur kommunens stöd för ledare är uppbyggt med en genomtänkt röd tråd. Vi lade också krut på att lära känna varandra på ett djupare plan. Alla deltagande chefer bjöd verkligen på sig själva. Jag känner mig både motiverad och inspirerad att fortsätta arbetet tillsammans med dem där vi tillsammans ska utveckla kommunens tjänster på ett så kostnadseffektivt sätt som vi kan utifrån lagda uppdrag. Det ska vi göra genom ett ansvarsfullt och modigt ledarskap där vi tar tillvara på varje medarbetares förmåga och kreativitet.

Tillsammans stärker vi attraktionskraften i Vimmerby kommun.

onsdag 4 april 2018

Sedan i somras så har vi haft en del frånvaro i ledningsgruppen där jag nu kan konstatera att läget ser allt bättre ut efter perioder av sjukskrivningar och vakanser. Det gör att vi nu åter kan ta upp tråden om hur vår digitaliseringsstrategi ska tas fram på strategisk nivå.

Idag har vår tillfällige HR-chef, Richard Mårtensson introducerats in i en massa frågor i ett snabbt tempo. Det känns som att vi med Richards arbete här kommer att få nödvändigt stöd i HR-frågor och ett kreativt samarbete i utvecklingsfrågor som "redan ligger på bordet" i väntan på att vår nya HR-chef Marie Halldén börjar i juni.

Glad och stolt är jag över våra duktiga elever som går dansprofil på Vimmerby gymnasium med lärare på vår kulturskola. Tänk att få så fina omdömen vid besök på balettakademin i Stockholm!
Lika glad och stolt är jag naturligtvis över att Vimmerby gymnasium fortsätter att imponera med fina resultat när SKL nu släppt rapporten "Öppna jämförelser gymnasieskola 2018" Mycket bra jobbat!