torsdag 17 maj 2018

Förra veckan var det åter dags för "unga möter beslutsfattare". Vi i tjänstemannaledningen och den politiska ledningen var på Näs och vi träffade där barnpiloterna, samt elevråd från gymnasiet och högstadiet. Bra och värdefulla samtal där.

Den här veckan har jag haft besök av den nye förbundschefen, Johan Engdahl som ska leda det nya kommunförbundet i Kalmar län, med formell start vid årsskiftet. Viktigt att diskussioner förs med alla involverade för att nå en bred samsyn kring frågor och arbetssätt. Inte minst gränssnittet mot den nya regionen som bildas samtidigt.

Igår hade administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen en mycket bra eftermiddag. Vi hade en gemensam utvecklingsdag. Vi var på vår fina kulturskola i Vimmerby och fick därför också ta del av en del kulturella inslag under eftermiddagen. Tack till er alla och varmt tack till er på utvecklingsavdelningen som planlagt denna eftermiddag.

Nu ser jag mycket fram emot morgondagens föreläsningar på mässhallarna. Vi börjar ledarforum med Richard Mårtensson som ska prata kring ämnet -  kränkande särbehandling. Sedan kommer ju Thomas Erikson (Omgiven av idioter) och pratar kommunikation. Spännande!

Nu blir det ett par veckors uppehåll här på bloggen p g a en semesterresa.

onsdag 9 maj 2018

Det är nog fler än jag som tycker att tiden går väldigt fort. Det är många korta arbetsveckor den här tiden på året samtidigt som mycket arbete/många uppdrag ska avklaras, helst innan midsommar. Här på kommunstyrelseförvaltningen hanterar vi just nu ett antal förändringar på bemanningssidan p g a av vakanser, nyrekryteringar som kommer in varefter och även någon som gått på föräldraledighet. Vi säkrar upp så gott det går. Vi vill inte tappa allt för mycket tempo i vårt arbete enligt grunduppdragen men inte heller i vårt ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom samtliga avdelningar. Jag är imponerad av hur bra det flyter på! Det finns så många kompetenta, ansvarsfulla, positiva och drivna medarbetare runt omkring mig som det är en fröjd att få arbeta tillsammans med varje dag.

Förra veckan publicerades "Öppna jämförelser" inom området företagsklimat. Det är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service för företagare där man haft verkliga ärenden med kommunen. Vimmerby hamnar på plats 59.  Den visar att många företagare är nöjda. Hos oss här i Vimmerby hamnar brandskydd på en femte placering i landet. Det tycker jag är fantastiskt! Känn er stolta och glada för den fina placeringen! Även socialförvaltningen utmärker sig på plats 25 när det gäller serveringstillstånd vilket även det är en otroligt fin placering. När det gäller bygglov så ligger vi i mitten, alltså på en godkänd nivå vilket kan vara bra att ha med sig. Främsta förbättringsområden har vi inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Oavsett var man ligger i rankingen så är analysen viktig av dem som bedriver själva arbetet som kontinuerligt jämförs. Där vi är starka - finns områden där vi ytterligare kan vässa våra styrkor? Där undersökningen visar på förbättringspotential - analys av orsaker, hitta strategier och utvärdera. Vi kan aldrig luta oss tillbaka eftersom alla kommunala organisationer ständigt utvecklas, den kommunen som slår sig till ro kommer snabbt att hamna på efterkälken...

Med hopp om fortsatt vackert väder, och att Astrid Lindgrens Värld får en kanonstart på säsongen, så vill jag önska alla er en riktigt härlig helg!



torsdag 3 maj 2018

Jag ska alldeles strax åka till Västervik för ett par dagar med kommunalråd och kommunchefer i Kalmar län. På agendan denna gång upphandling där vi får besök från SKL och sedan information och dialog kring söktrycket till länets gymnasieutbildningar. Vi får även besök av den nye förbundschefen för kommunförbundet i Kalmar län, Johan Engdahl.
I morgon träffas kommunalråd och kommunchefer var för sig. På vår agenda finns bl a ett arbetsmarknadsprojekt, handlingsplaner för den digitala agendan samt regional fysisk planering. Även denna dag finns det nya kommunförbundet med på agendan. Ser fram emot att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.