torsdag 17 maj 2018

Förra veckan var det åter dags för "unga möter beslutsfattare". Vi i tjänstemannaledningen och den politiska ledningen var på Näs och vi träffade där barnpiloterna, samt elevråd från gymnasiet och högstadiet. Bra och värdefulla samtal där.

Den här veckan har jag haft besök av den nye förbundschefen, Johan Engdahl som ska leda det nya kommunförbundet i Kalmar län, med formell start vid årsskiftet. Viktigt att diskussioner förs med alla involverade för att nå en bred samsyn kring frågor och arbetssätt. Inte minst gränssnittet mot den nya regionen som bildas samtidigt.

Igår hade administrationen inom kommunstyrelseförvaltningen en mycket bra eftermiddag. Vi hade en gemensam utvecklingsdag. Vi var på vår fina kulturskola i Vimmerby och fick därför också ta del av en del kulturella inslag under eftermiddagen. Tack till er alla och varmt tack till er på utvecklingsavdelningen som planlagt denna eftermiddag.

Nu ser jag mycket fram emot morgondagens föreläsningar på mässhallarna. Vi börjar ledarforum med Richard Mårtensson som ska prata kring ämnet -  kränkande särbehandling. Sedan kommer ju Thomas Erikson (Omgiven av idioter) och pratar kommunikation. Spännande!

Nu blir det ett par veckors uppehåll här på bloggen p g a en semesterresa.

onsdag 9 maj 2018

Det är nog fler än jag som tycker att tiden går väldigt fort. Det är många korta arbetsveckor den här tiden på året samtidigt som mycket arbete/många uppdrag ska avklaras, helst innan midsommar. Här på kommunstyrelseförvaltningen hanterar vi just nu ett antal förändringar på bemanningssidan p g a av vakanser, nyrekryteringar som kommer in varefter och även någon som gått på föräldraledighet. Vi säkrar upp så gott det går. Vi vill inte tappa allt för mycket tempo i vårt arbete enligt grunduppdragen men inte heller i vårt ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs inom samtliga avdelningar. Jag är imponerad av hur bra det flyter på! Det finns så många kompetenta, ansvarsfulla, positiva och drivna medarbetare runt omkring mig som det är en fröjd att få arbeta tillsammans med varje dag.

Förra veckan publicerades "Öppna jämförelser" inom området företagsklimat. Det är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service för företagare där man haft verkliga ärenden med kommunen. Vimmerby hamnar på plats 59.  Den visar att många företagare är nöjda. Hos oss här i Vimmerby hamnar brandskydd på en femte placering i landet. Det tycker jag är fantastiskt! Känn er stolta och glada för den fina placeringen! Även socialförvaltningen utmärker sig på plats 25 när det gäller serveringstillstånd vilket även det är en otroligt fin placering. När det gäller bygglov så ligger vi i mitten, alltså på en godkänd nivå vilket kan vara bra att ha med sig. Främsta förbättringsområden har vi inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Oavsett var man ligger i rankingen så är analysen viktig av dem som bedriver själva arbetet som kontinuerligt jämförs. Där vi är starka - finns områden där vi ytterligare kan vässa våra styrkor? Där undersökningen visar på förbättringspotential - analys av orsaker, hitta strategier och utvärdera. Vi kan aldrig luta oss tillbaka eftersom alla kommunala organisationer ständigt utvecklas, den kommunen som slår sig till ro kommer snabbt att hamna på efterkälken...

Med hopp om fortsatt vackert väder, och att Astrid Lindgrens Värld får en kanonstart på säsongen, så vill jag önska alla er en riktigt härlig helg!torsdag 3 maj 2018

Jag ska alldeles strax åka till Västervik för ett par dagar med kommunalråd och kommunchefer i Kalmar län. På agendan denna gång upphandling där vi får besök från SKL och sedan information och dialog kring söktrycket till länets gymnasieutbildningar. Vi får även besök av den nye förbundschefen för kommunförbundet i Kalmar län, Johan Engdahl.
I morgon träffas kommunalråd och kommunchefer var för sig. På vår agenda finns bl a ett arbetsmarknadsprojekt, handlingsplaner för den digitala agendan samt regional fysisk planering. Även denna dag finns det nya kommunförbundet med på agendan. Ser fram emot att mötas och utbyta tankar och erfarenheter.

fredag 27 april 2018

Spännande med aprilväder... Vilken temperaturskillnad det är idag om jag jämför med förra fredagen.

Det har redan gått en vecka sedan vi hade ledarforum med alla kommunens chefer samlade. Denna gång med två tema. Dels GDPR där ny lagstiftning träder i kraft nu i maj och som får så stor påverkan på oss. Känner mig tacksam för att Vimmerby sedan lång tid tillbaka haft god ordning på regelverket kring personuppgiftslagen. Nu förstärks kraven på oss och vi jobbar på att sprida kunskap om den nya lagen, bl a så finns en Web-baserad utbildning. Vi kommer också att skicka ut informationsmaterial som tex kan användas på APT o dylikt.
Det andra temat handlade om SLUS, stärkt medarbetarskap, samverkan och ledarskap. Vi har fått projektmedel från Tillväxtverket som ska stödja framtagandet av en handlingsplan och implementering av SLUS:en i den kommunala organisationen. Som grund finns också resultatet på vår medarbetarenkät i höstas där vi i ledningen analyserat resultatet. Vi ser behov av att jobba vidare inom områden som stärkt medarbetarskap, förbättrad fysisk arbetsmiljö, koppling prestation-lön samt att vi behöver implementera vår rutin mot kränkande särbehandling där nolltolerans råder. Vi kommer också uppdatera samverkansavtalet som vi har med fackliga organisationer under hösten. Nästa steg sker den 18/5 då vi har vår första inspirationsföreläsning. Då kommer Thomas Eriksson till oss som bl a skrivit "Omgiven av idioter" och "Omgiven av psykopater" som båda finns högt upp på försäljningslistorna. Vi har som tydlig avsikt att stärka medarbetarskapet i organisationen och hoppas att det här blir ett tillfälle ska ge oss input att reflektera vidare kring på våra olika arbetsplatser. Om vi lyckas stärka medarbetarskapet så kommer det få en positiv påverkan på kommunens SLUS-arbete i stort. Omkring 700 medarbetare får möjlighet att gå nu i maj. Nästa tillfälle blir den 12/10 då Christina Stielli kommer till oss för ett liknande upplägg. Hon är också en erkänt duktig föreläsare och pratar mycket kring arbetsglädje och det egna ansvaret.

Trevlig valborg

torsdag 19 april 2018


Händelserik vecka det här...

Här kommer några bilder:

I tisdags påbörjade koncernledningen arbetet som ska leda fram till en övergripande digitaliseringsstrategi. Vi hade också besök av Martin Ek från socialförvaltningen som informerade om att några medarbetare inom koncernen nu ska gå en instruktörsutbildning som heter MHFA (Mental Health First Aid) d v s Första hjälpen till psykisk hälsa. Vi kommer därefter att satsa på att alla medarbetare i någon form ska få en generell kunskapshöjning inom området. Vi ska även nå kommunens medborgare med information. Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar och vi behöver därför alla lära mer för att på olika sätt kunna stötta varandra. Martin passade också på att påminna om Vimmerby kommuns arbete med "Våld i nära relationer" VNR. Jag har skrivit om det förut här på bloggen, men det tål att upprepas. Det är ingen socialtjänstfråga, utan berör alla. Tveka inte att kontakta socialförvaltningen för att boka upp information/utbildningstillfälle på just din arbetsplats, oavsett om den finns inom den kommunala verksamheten eller utanför. Det finns också mycket bra skriftliga informationsbroschyrer där det finns bra och lättillgänglig information.

Igår var det en inplanerad introduktionsdag i regi av vår HR-avdelning för våra nyanställda. Denna gång träffade vi 19 stycken nya medarbetare från våra olika förvaltningar. Jag känner mig alltid glad och inspirerad när jag möter nya medarbetare. Jag hoppas att ni känner er välkomna och att ni kommer att trivas i era uppdrag.

Under eftermiddagen igår så hade kommunens utvecklingsråd besök av 6 medarbetare från länsstyrelsens enhet för social hållbarhet i Kalmar. Vi fick för ett tag sedan en förfrågan om att de ville komma ut till respektive kommun i länet för att diskutera " Ett hållbart socialt samhälle". Det var alltså ett tillfälle för vår kommuns politiska ledning, tjänstemannaledning och en rad expertfunktioner som finns hos oss att samlat möta varandra utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Ett rättighetsperspektiv med mänskliga rättigheter som grund inom områden som exempelvis integration, jämställdhet, våld i nära relationer, folkhälsa samt brott- och drogprevention. Jag känner mig uppriktigt stolt över den samlade kompetens som finns här och det resultat vi tillsammans åstadkommer i vardagen. Våra besökare från länsstyrelsen framförde många gånger under eftermiddagen att vi i Vimmerby jobbar på mycket bra inom dessa områden. Det finns naturligtvis alltid förbättringspotential. Dagen avslutades med en bild som jag tror att den politiska ledningen kan ha nytta av i sitt prioriteringsarbete framöver så vi verkligen riktar tillgängliga resurser till det som politiken bedömer som viktigast.

Om en liten stund är det dags för samrådsmöte med Hultsfreds kommun och i morgon ledarforum med GDPR och "internt SLUS-arbete" på agendan. Sedan är det helg, igen...

 

fredag 13 april 2018

Härligt att solen skiner och att lite ledighet väntar.

Vi i koncernledningsgruppen har precis avslutat våra strategidagar där vi tränar och utvecklar vårt ledarskap. Denna gång med en efterlängtad nystart där bolagens VD:ar, kommunens nye utvecklingschef och kommunens blivande HR-chef deltog för första gången. Igår lade vi därför grunden genom att gå igenom hur kommunens stöd för ledare är uppbyggt med en genomtänkt röd tråd. Vi lade också krut på att lära känna varandra på ett djupare plan. Alla deltagande chefer bjöd verkligen på sig själva. Jag känner mig både motiverad och inspirerad att fortsätta arbetet tillsammans med dem där vi tillsammans ska utveckla kommunens tjänster på ett så kostnadseffektivt sätt som vi kan utifrån lagda uppdrag. Det ska vi göra genom ett ansvarsfullt och modigt ledarskap där vi tar tillvara på varje medarbetares förmåga och kreativitet.

Tillsammans stärker vi attraktionskraften i Vimmerby kommun.

onsdag 4 april 2018

Sedan i somras så har vi haft en del frånvaro i ledningsgruppen där jag nu kan konstatera att läget ser allt bättre ut efter perioder av sjukskrivningar och vakanser. Det gör att vi nu åter kan ta upp tråden om hur vår digitaliseringsstrategi ska tas fram på strategisk nivå.

Idag har vår tillfällige HR-chef, Richard Mårtensson introducerats in i en massa frågor i ett snabbt tempo. Det känns som att vi med Richards arbete här kommer att få nödvändigt stöd i HR-frågor och ett kreativt samarbete i utvecklingsfrågor som "redan ligger på bordet" i väntan på att vår nya HR-chef Marie Halldén börjar i juni.

Glad och stolt är jag över våra duktiga elever som går dansprofil på Vimmerby gymnasium med lärare på vår kulturskola. Tänk att få så fina omdömen vid besök på balettakademin i Stockholm!
Lika glad och stolt är jag naturligtvis över att Vimmerby gymnasium fortsätter att imponera med fina resultat när SKL nu släppt rapporten "Öppna jämförelser gymnasieskola 2018" Mycket bra jobbat!