fredag 2 december 2016

I början av veckan klubbade kommunfullmäktige budgeten för 2017. Jag känner mig glad och tacksam över att debattklimatet förbättrats sedan föregående budgetprocess.
På tisdagens koncernledningsgrupp besöktes vi av Vimmerby Turistbyrås chef, Peter Göransson. Vi fick en inspirerande dragning om läget i turismbranschen och fick veta mera om Vimmerbys starka position.
I tisdags var vi på ett viktigt och trevligt företagsbesök på Åbro Bryggeri. Till det företaget finns den här veckan också en helt annan koppling, när vi nu idag offentliggör att Diggiloo kommer hit till Vimmerby, sommaren 2017. Initiativtagare är Åbro Bryggeri som sedan tidigare samarbetar med Diggiloo. Stort tack för det Åbro och stort tack till Stefan Bragsjö, Vimmerby IF som bidragit till att det hela gått i lås. Tack också till er medarbetare som håller i trådarna här på näringslivsenheten på Vimmerby kommun! Med den glada nyheten så är det dags att önska alla en skön och trevlig helg!

fredag 25 november 2016


Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss. Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem, där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i tisdags var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra, över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i veckan var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande i tisdags. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

fredag 18 november 2016

Södra Vi hemtjänst och Borghaga uppmärksammas nu välförtjänt där 100% är nöjda med det bemötande man får som brukare. Mycket bra jobbat alla!

Den här veckan har vi haft långväga besök. Vimmerby kommun stod som värd för ett möte med erfarenhetsutbyte mellan de pilotkommuner som ingår inom insatsen - Stärkt lokal attraktionskraft. Totalt ett 10-tal kommuner. Med fanns också tillväxtverket och CKS. På kvällen träffades vi och då fanns även vårt eget advisory board med. En trevlig kväll med mycket erfarenhetsutbyten och jämförelser. Tack till er i advisory board som verkligen hjälpte till att stärka ambassadörskapet för vår kommun och särskilt tack till styrgruppen för fin och proffsig planering och genomförande.

I måndags kväll var jag på miniseminarie nummer tre för min del på Fokushuset. Denna gång om våld och hot. Ulf Bowein från Hultsfred beskrev på ett enkelt och begripligt vis och ökade kunskapsnivån hos oss närvarande, både genom teoriavsnitt, men även där det visades på praktiska exempel på hur man bäst handskas i situationer som kan uppstå. Nyttigt!

För övrigt, bra kommunchefsmöte på itsam och möte med CESAM den här veckan och även diskussioner om fiber, ägardirektiv för våra bolag och säkerhetsfrågor på hemmaplan.

Inom ramen för CKS ledarskapsprogram ska jag åter bli mentor för en ny adept med början nästa vecka. Det ser jag fram emot.

fredag 11 november 2016

Har nu jobbat en vecka efter min semester. Veckan började med problem kopplade till snöovädret. Vi kan konstatera att vi behöver se över våra rutiner, vilket nu har inletts, kring viss krisberedskap kopplade till strömbortfall på kommunala verksamheter.
Jag har fått till mig att flytten för våra ensamkommande ungdomar som flyttat från Vimmerby till Locknevi, trots helgens strömbortfall, har fungerat bra och att man funnit sig väl tillrätta utifrån nya förutsättningar och rutiner. En stor eloge till alla berörda medarbetare som tagit ansvar för, planerat och genomfört hela proceduren, bra jobbat!
I tisdags ägnade kommunstyrelsen hela förmiddagen till frågeställningar kring framtida investeringar. Diskussioner om vilka behov som föreligger, vilka förutsättningar som finns rent geografiskt samt naturligtvis kopplat till kommunens ekonomiska förmåga. Det är komplicerat, men jag har god förhoppning om att vi kan processa oss framåt så vi kan lösa upp vissa viktiga knutar inom snar framtid.
Under min semester tog jag del av en del positiva artiklar kring kommunens kostverksamhet. Det var roligt att läsa om matmässan som ägt rum här i Vimmerby och "finbesöket" vi har haft av TV-bagaren, Sebastian. Hoppas att det ger verksamheten inspiration som spiller av sig på hela den kommunala verksamheten.
Idag har vi haft ledarforum med kommunens chefer, även ledningen från VEMAB deltog och kommunalrådet, Helen Nilson samt en representant från styrelsen i kommunal. Ni ska alltid känna er välkomna! På dagordningen idag - Nya förutsättningar för upphandling inkl. avtalstrohet, samt HR-frågor av olika slag med mest fokus på kompetensförsörjningsfrågan. Vi passade på, att för Vimmerby kommuns del, tacka Ulla Öhrn som är chef för inköpssamverkan, som nu går i pension. Jag vill samtidigt passa på att hälsa hennes ersättare Leif Johansson varmt välkommen.

torsdag 13 oktober 2016

Sitter just nu på tåget och väntar utanför Stockholm. Ett trasigt tåg står visst fast framför oss på spåret meddelar man. Jag brukar ofta hamna på tåg där något strular. Jag vet inte om det beror på otur eller om det är en frekvent företeelse.

Den här veckan har vi haft möte i advisory board inom ramen för projektet som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Ett givande möte med högt engagemang. Vi var denna gång i Gottes lada i Tuna. Vilket fint ställe! Uthyrningen av stugorna i stugbyn ligger på 60% på helår vilket är mycket bra! Vi blev väl omhändertagna, ett varmt bemötande och god mat, vilket gör att man mycket väl förstår de fina betygen man får av sina gäster. Engagemanget i Tuna är ju stort och det smittar av sig. Klart vi ska vara ambassadörer för vad som finns att göra och upptäcka i hela vår kommun. Extra stolt blir jag naturligtvis också över det som Ingemar Eklund berättar skett och sker på min egen bostadsort, Södra Vi som också präglas av många eldsjälar med ett fantastiskt engagemang. Södra Vi ska vi dessutom besöka nästa gång när vi ses i december. Sakta, men säkert, processar vi som sitter i advisory bord fram strategier för hur vi ska jobba vidare. Jag tror att det kommer att visa sig genom fler dialoger inom en rad olika mötesforum nästa år, där medborgare, företagare och ideella föreningar samtalar och "gör verkstad" inom flera olika områden tillsammans med oss på Vimmerby kommun.

I morgon är det dags för avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Det ser jag fram emot.

I slutet av nästa vecka åker jag först på Kommundirektörsföreningens dagar i Stockholm. På dagordningen finns nyanländas etablering, samverkan mellan arbetsförmedling och kommun där både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och GD Mikael Sjöberg deltar. Dessutom kommer Olle Wästberg, som nu senast haft ett uppdrag i demokratiutredningen, och reflekterar över hur vi påverkas av det amerikanska valet, Samt direktören för SIEPS, Eva Sjögren hur vi påverkas av Brexit. Katarina Barrling, fil dr i statskunskap ger sin bild över rådande partikulturer. Ja, detta blir spännande! Därefter åker jag direkt på semester. Återkommer i mitten av november.

söndag 9 oktober 2016

Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika nya och föränderliga statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer av större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!