torsdag 13 oktober 2016

Sitter just nu på tåget och väntar utanför Stockholm. Ett trasigt tåg står visst fast framför oss på spåret meddelar man. Jag brukar ofta hamna på tåg där något strular. Jag vet inte om det beror på otur eller om det är en frekvent företeelse.

Den här veckan har vi haft möte i advisory board inom ramen för projektet som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Ett givande möte med högt engagemang. Vi var denna gång i Gottes lada i Tuna. Vilket fint ställe! Uthyrningen av stugorna i stugbyn ligger på 60% på helår vilket är mycket bra! Vi blev väl omhändertagna, ett varmt bemötande och god mat, vilket gör att man mycket väl förstår de fina betygen man får av sina gäster. Engagemanget i Tuna är ju stort och det smittar av sig. Klart vi ska vara ambassadörer för vad som finns att göra och upptäcka i hela vår kommun. Extra stolt blir jag naturligtvis också över det som Ingemar Eklund berättar skett och sker på min egen bostadsort, Södra Vi som också präglas av många eldsjälar med ett fantastiskt engagemang. Södra Vi ska vi dessutom besöka nästa gång när vi ses i december. Sakta, men säkert, processar vi som sitter i advisory bord fram strategier för hur vi ska jobba vidare. Jag tror att det kommer att visa sig genom fler dialoger inom en rad olika mötesforum nästa år, där medborgare, företagare och ideella föreningar samtalar och "gör verkstad" inom flera olika områden tillsammans med oss på Vimmerby kommun.

I morgon är det dags för avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Det ser jag fram emot.

I slutet av nästa vecka åker jag först på Kommundirektörsföreningens dagar i Stockholm. På dagordningen finns nyanländas etablering, samverkan mellan arbetsförmedling och kommun där både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och GD Mikael Sjöberg deltar. Dessutom kommer Olle Wästberg, som nu senast haft ett uppdrag i demokratiutredningen, och reflekterar över hur vi påverkas av det amerikanska valet, Samt direktören för SIEPS, Eva Sjögren hur vi påverkas av Brexit. Katarina Barrling, fil dr i statskunskap ger sin bild över rådande partikulturer. Ja, detta blir spännande! Därefter åker jag direkt på semester. Återkommer i mitten av november.

söndag 9 oktober 2016

Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika nya och föränderliga statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer av större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!


Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer att större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över den inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!


fredag 23 september 2016

Igår var jag tillsammans med övriga kommunchefer och kommunalråd inom ITsam i Malexander. Vi inledde arbetet som ska leda fram till ett förslag till uppdaterad förbundsordning och avtal.


Idag har vi haft ledarforum där kommunens chefer deltar. Jag ser alltid fram emot dessa möten bl a fick vi idag en genomgång av kartstödet Geosecma som har många användningsområden.


Ikväll väntar premiären av KENT:s avskedsturné i Linköping med dottern. Härlig fredag!

lördag 10 september 2016

I måndags kväll var jag på en intressant föreläsning på Fokushuset om värdegrund och mångfald. Ylva Sandström berättade om invandringens omfattning över tid, varför vi har invandring, kulturkrockar och om vad integration och mångfald kan ge. Alla medborgare borde få ta del av grundläggande fakta inom området. Det jag ändå bär med mig som den starkaste känslan efter föreläsningen är hur Ylva pratar kring våra grundläggande värderingar och vår demokratiska värdegrund där hon aldrig (och vi andra aldrig) ska kompromissa vad gäller jämlikhet mellan individer.

I slutet av veckan har jag varit med när den sjätte gruppen avslutade basdelen i Vimmerby kommuns ledarutvecklingsprogram. En grupp ledare från kommunens olika förvaltningar och bolag som kännetecknas av såväl kompetens, ansvar och mod. Stolt över att få vara en del av detta.

fredag 2 september 2016

Jag kommer precis från möte med länets kommunchefer, landstingsdirektör och regiondirektör. Denna gång har vi varit i Västervik på vackra Gränsö. Ett riktigt bra möte med mycket jämförelser, diskussioner och framtidsspaning. Bland annat diskussioner om kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte kring budgetprocesser i olika kommuner i länet samt angreppsätt för att minska sjukfrånvaron i våra verksamheter. Dessutom strategi för att hantera uppstartsarbetet kring en ny regional utvecklingsstrategi i länet s k RUS.
Samtidigt startar vi i Vimmerby upp tankearbetet för ett långsiktigt visonsarbete som handlar om vår egen kommun. Viktigt att det finns en röd tråd och att vi hittar en väl avvägd balans mellan enkelhet men ändå så specifikt så att det speglar den plats där vi bor och verkar. Arbetet ska landa in i något som känns hanterbart och begripligt så att det känns levande och meningsfullt. Den politiska ledningen har ett stort, viktigt och ansvarsfullt arbete framför sig och vi tjänstemän ska stötta det arbetet så mycket vi kan.


Just nu mycket fokus på vår ekonomi. Vi gör ett delårsbokslut efter åtta månader samtligt som vi håller på med detaljbudget inför 2017. En viktig del av budgetarbetet handlar om behov av investeringar där tuffa prioriteringsdiskussioner väntar. Därtill krävs goda årliga resultat  d v s att vi minst håller verksamheten inom beslutade budgetramar. Det i sig kräver också prioriteringsdiskussioner vad gäller den löpande driften. Omvärldens förväntningar ökar ständigt och i ökad takt exempelvis krav på ökad digitalisering. Inom andra delar måste ambitionsnivån minska eller helt prioriteras bort för att skapa detta utrymme. Mina tankar kretsar här kring hur vi kan skapa en kultur med högt mått av delaktighet och engagemang bland såväl medborgare, företagare, föreningar som anställda. Vi har i närtid erfarenheter där vi lyckats mindre bra med att kommunicera och förankra vilka förutsättningar vi har utifrån ett hållbart helhetsperspektiv. Som väl är så är vi redan igång med en del arbete inom SLUS som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften.


Nu ska jag hem och rusta för helgens kräftskiva då vi är ett 40-tal personer som ska träffas hemma hos oss.

fredag 26 augusti 2016

Semestern är slut, men inte sommarvädret. Vilken högsommarvärme! Jag har nu jobbat ett par veckor efter en fantastiskt fin semester. Semestern har var lugn och jag och familjen har bara varit i närområdet förutom ett par vändor till Göteborg.
Det känns bra att vara tillbaka på jobbet. Här har allt startat upp igen med ledningsgrupper av olika slag och politiska sammanträden. Förra veckan var jag på KOMMEK i Malmö tillsammans med ekonomichefen och ett gäng andra medarbetare som alla har olika uppdrag kopplade till ekonomi från olika förvaltningar i kommunen. Innehållsmässigt är jag mycket nöjd med vad jag fick med mig. Dessutom bekräftelse på att vi är på rätt spår där en del andra kommuner redan fått kvitton på framgångsrika resultat av olika slag. Förutom det hade vi det väldigt trevligt tillsammans.
Den här veckan har jag och kommunalråden träffat både chef och teamledare från Migrationsverket i Högsby och den lokala kommunpolisen för diverse avstämningar om läget. Bra möten!