Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Räddningstjänsten,bolagsstämmor, Itsam och avslut ledarprogram 9

Förra veckans besök i Krakow blev fantastiskt. Jag kan verkligen rekommendera ett besök där. En mycket vacker stad, bra mat, prisvärt och väldigt vackert. Men ett besök i Auschwitz - Birkenau är också ett måste. Det är otroligt svårt att ta in allt vi fick ta del av där.

Räddningstjänsten

Varmt grattis räddningstjänsten till andraplaceringen i landet i undersökningen Insikt. Ett fantastiskt resultat.

Bolagsstämmor

Vid den här tidpunkten infinner sig alltid bolagstämmor. De har alla avlöpt väl. Våra bolag har gjort ett mycket bra arbete med tillhörande resultat 2018. Det känns också överlag som att vi är inne i en god fas när det gäller att utveckla dialogen och samarbetet inom kommunkoncernen för att skapa mer nytta och mervärde för våra kommuninvånare.

Itsam

I onsdags var mina kollegor från övriga Itsamkommuner på kommunchefsberedning i Vimmerby. Ett bra och konstruktivt möte kring gemensamma utvecklingsfrågor. Samt genomgång och beredning av ärenden som kommer upp på nästa direktionsm…

Senaste inläggen

Krisberedskapsveckan, budgetarbete, Glokala Sverige och ny VD till Vimarhem

Lite om veckan som gått, utbildning i kompetensbaserad rekrytering samt söktrycket till Vimmerby Gymnasium

Introduktionsdag och länsstyrelsen

Föreläsning, utvecklingsdag och ägardialog

Räddningstjänst, Infrastruktur, ITSAM och ledarforum

Koncernledningens utvecklingsdagar