tisdag 17 juli 2018

Sista arbetsveckan före min semester. Det var härligt att läsa i Vimmerby tidning att "Vimmerby får högt betyg av turisterna". Undersökningen (gjord av destinationsnätverket SND-MO) visar att 65% skulle besöka Vimmerby igen. Före oss ligger Stockholm, Göteborg och Öland. Trevligt att hamna så högt och att både vi och Öland hamnar på de främsta fyra placeringarna. Det känns otroligt viktigt för att vi ska kunna behålla och ytterligare förbättra vårt läge att vi alla tänker på att ha ett trevligt bemötande att vi fortsätter utveckla den "goda atmosfär" som vi har enligt våra besökare, att vi upplevs som promenadvänliga och att vi tillsammans jobbar för att locka hit flera.

Tillitsdelegationen har nu kommit med sitt huvudbetänkande. Där framförs flera förslag på hur stat, kommun och landsting kan utveckla styrning och ledning i välfärdssektorn. Delegationen har arbetet i ca två år. Utredningen tillsattes då av regeringen för att komma tillrätta med avigsidorna med New public management som är ett samlingsnamn för styrning av offentlig sektor efter marknadsprincipen. Ofta förknippas den typen av styrning med detaljstyrning och överkontroll. Målet är att verka för att ledarskapet istället ska präglas av tillit där medarbetarnas kunskap tas tillvara. Förslagen handlar bl a om att möjliggöra olika typer av "policylabb" d v s testmiljöer där man får testa att jobba under friare former, att huvudprincipen blir generella statsbidrag och att minska på de riktade statsbidragen som innebär mycket administrativ hantering och får en ryckighet som konsekvens. Samt större fokus på sammanhållen styrning, fokus på ledarskap och kultur- och värdegrundsfrågor.
 I Vimmerby kommun startade det utvecklingsarbetet upp redan när jag anställdes. Det fanns en klart uttalad politisk vilja att det arbetet skulle starta upp här. I praktisk handling visade det sig bl a år 2012 när vårt ledarskapsprogram startade upp, som fortfarande pågår. Den första tiden präglades, som vid all annan förändring/utvecklingsarbete, av en hel del motkrafter. Den fasen är passerad sedan länge. Nu handlar det om att hålla i och att varje chef, på varje nivå, fortsätter att varje dag träna utifrån den grund vi lagt. Att tydliggöra var och ens roller och ansvar är av största vikt. Andra viktiga faktorer är att chefer lever som de lär, bra beteenden smittar... Att avsätta tid för reflektion för sig själv och med sina medarbetare och att ha en god feedbackkultur är också avgörande.
I januari 2017 befäste Harvard Business Review att framgångsrika företag till stor del bygger på hög tillit mellan medarbetarna. När medarbetare och chefer trivs med varandra skapas god trivsel och god stämning. Forskningen visar att stressnivån är lägre och att produktiviteten högre och engagemanget större! Goda ambassadörer är alltså en förutsättning för att lyckas. Vi kan ta mitt första exempel här idag som handlar vår utveckling som besöksort. Till att som i mitt andra exempel leda till att medarbetare som trivs i sina yrkesroller berättar det för vänner och bekanta. Det är den bästa marknadsföring vi kan få för att behålla de medarbetare som redan arbetar hos oss men även för att locka till oss fler duktiga medarbetare. Men det är skört och det gäller att ständigt hålla i... Varje rekrytering är mycket viktig. I Dagens Industri idag står det att läsa att "Mardrömschefer kostar miljarder". Artikeln handlar i princip om det jag beskrivit ovan men också att " Företag med ett högt ledarskapsindex, ett mått på chefers förmåga att leda en arbetsgrupp hade i genomsnitt en avkastning på 49 procent på eget kapital. Motsvarande för företag med lågt ledarskapsindex var 12 procent". När vi fick förra resultatet av vår medarbetarenkät så kunde vi konstatera att chefer/ledare på Vimmerby kommun fick ett högt betyg för ledarskapet men också för motivation och styrning. Det gör mig så glad. Jag har följt de flesta chefers/ledares utvecklingsresor eftersom jag möter alla både i början och slutet av programmet. Jag säger bara var stolta över er själva och fortsätt så... Jag känner också att det är en alldeles nödvändig bas som är lagd i vår organisation för att vi klara att ta oss an framtida utmaningar inom framförallt områden som budget i balans och kompetensförsörjning. Ledarskapet ställs framförallt på prov i komplexa och utmanande tider. Jag känner mig därför också glad för att vi kommit i gång med arbetet att på ett ännu tydligare sätt satsa på att stärka medarbetskapet inom vår organisation som sträcker i sig i en enda lång röd tråd till vårt SLUS-projekt som handlar om att stärka attraktionskraften totalt sett i vår kommun. Hoppas att ni alla vill vara med och bidra på den fortsatta resan! Tack för alla goda insatser under våren 2018 och välkomna tillbaka allt eftersom.

Tills dess vill jag önska er alla en fortsatt riktigt skön sommar. Jag återkommer här i slutet av augusti.

torsdag 12 juli 2018

Den här veckan har antalet möten minskat. En del tid finns nu till att rensa och planera för hösten som i princip redan är uppbokad. I min roll så sitter man i många fasta möten i veckorna. Min gamla chef, Sven Carlsson i Hultsfred sa alltid att "i det här arbetet så sitter man fast i selen". Det var länge sedan jag förstod att mitt arbete i princip handlar om möten. Om att påverka så att olika processer hanteras, så att saker sker i linje med vad vår uppdragsgivare beslutat. Det är många parallella processer. Jag gillar det breda anslag som det här arbetet ger och ser en utmaning i när komplexiteten är hög och när vi tillsammans i organisationen åstadkommer resultat. Att jobba med samhällsutveckling/näringslivsutveckling samtidigt med intern organisationsutveckling är otroligt intressant.
Ikväll laddar jag för visfestivalen i Västervik. Jag har inte varit där på flera år och ser framförallt fram emot att få lyssna på Uno Svenningsson tillsammans med äldsta dottern.
Sedan blir det en helg i Stockholm med man och yngsta dottern som är den enda inplanerade resan den här sommaren.

fredag 6 juli 2018


I onsdags var jag i Almedalen för första gången. Företagarna i Vimmerby anordnade en resa över dagen. Allt fungerade mycket bra med buss och båtfärd m m. Medarbetarna på näringslivsenheten på utvecklingsavdelningen var också med och vi fick en trevlig dag tillsammans med övriga som hängt på Företagarnas fina erbjudande. Väl på plats i Almedalen träffade jag en hel del kollegor och andra som jag på olika sätt träffat/träffar i olika konstellationer under årens lopp. Jag lyssnade bl a på East Swedens seminarium om att utveckla besöksnäringen inom vår region. Marknads- och försäljningschef, Lena Möller från Astrid Lindgrens Värld gjorde en proffsig dragning kring framgångsfaktorer. 

Igår var utvecklingschef, Thomas Svärd och jag på företagsbesök på Gjuteribolaget AB i Vimmerby. Jag fick mycket input med mig tillbaka och känner mig både inspirerad och motiverad att jobba vidare med att utveckla näringslivsarbetet inom framförallt områden som kommunikation. Sedan har vi naturligtvis vår gemensamma utmaning som handlar om kompetensförsörjningen framöver. Där behöver vi samverka och vara kreativa tillsammans. 

Annars sätter jag mig nu in i de förbättringsområden och de slutsatser som finns beskrivna i den utvärderingsrapport av Vimarhem som blev klar i veckan. Jag har bestämt möte med utvärderarna efter min semester för att jag som VD för moderbolaget ska få kompetensutveckling och vägledning kring min roll och ansvar och roller i allmänhet inom den kommunala bolagskoncernen.

Jag vill också ge ett lyssnartips. Coachen, Johan Berger har en podd som jag lyssnade på i veckan där han i ett avsnitt intervjuar vårdföretagaren, Marcus Hamlin bl a om ledarskap och drivkrafter. Företaget som Marcus byggt upp heter Lansen Omsorg AB och har en hel del utvecklingsplaner. 

Sedan håller vi ju alla tummar vi kan för ytterligare framgångar i fotbolls-VM i morgon! Jag som är måttligt fotbollsintresserad i vanliga fall är främst fascinerad av att studera Janne Anderssons ledarskap och lagets starka vi-känsla med tydliga roller och ansvar. Ett lag där man visar enormt stor tillit till varandra, backar upp varandra i motgång och gläds tillsammans i medgång och vad dessa ingredienser tillsammans kan leda till när det gäller synliga resultat. Det finns inget som imponerar mer på mig, inom idrottens värld eller inom arbetslivet.

torsdag 28 juni 2018

För tredje året i rad är Vimmerby kommun bas för midnattsolsrallyt. Igår kväll invigdes rallyt i strålande solsken samtidigt som Sverige gick vidare i fotbolls-VM. Det var en härlig stämning i depån, på våra uteserveringar och längs den sträcka som kördes under onsdagskvällen. Ledningen inom KAK (Kungliga automobilklubben) rosade samarbetet med oss och lyfte särskilt fram Bo Palmér på utvecklingsavdelningen för ovärderliga insatser.

I måndags var flera av oss från kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen på Scania i Oskarshamn. På dagordningen stod "Näringslivet om dagens stora utmaning-kompetensförsörjning" samt "Bakgrund, erfarenheter och resultat av satsningen Mot nya höjder för mellanstadieelever. Hur kan vi förstärka och utveckla vårt arbete inom området? Ja, det är den stora frågan som vi behöver ta på djupaste allvar och jobba vidare med.

I morgon blir det en resa till Hultsfreds kommun för ett inplanerat avstämningsmöte i samverkansfrågor, sedan är det helg, igen.


 

 
 

torsdag 21 juni 2018

Jag vill lyfta fram flera positiva saker den här veckan. Dels vår nya hemsida. Ett mycket fint exempel på samarbete mellan kommunens olika förvaltningar som dessutom är ett riktigt stort projekt och som har pågått under lång tid. Nu kan vi alltså se resultatet och jag tycker att hemsidan känns mycket lättnavigerad. Framförallt så har ju alla som ingått i arbetsgruppen lagt mycket energi på att det ska vara enkelt för den som söker att hitta och ta del av aktuell information. Mycket bra jobbat Stefan och ni andra som ingått i arbetsgruppen!
En annan positiv nyhet är att vi fått 500 000 kr från Statens kulturråd för att utveckla arbetet med livsbefrämjande aktiviteter och biblioteket som mötesplats. Stort tack till Annika på biblioteket och till er övriga involverade som gjort vårt fortsatta utvecklingsarbete inom området möjligt.
Igår hade vi ett trevligt studiebesök här i Vimmerby. Vår förre utvecklingschef, Patrik Kinnbom som nu jobbar i Vaggeryds kommun tog med sig kommundirektören, HR-chefen och socialchefen från samma kommun för ett besök här. Från oss fanns vår socialchef samt HR-chef med samt Erica som är ledarskapscoach i ledarskapsprogrammet. Syftet med besöket var just att ta del av vårt ledarskapsprogram. Dels var det både givande och roligt att ta del av hur saker förhåller sig i Vaggeryds kommun. Det finns stora likheter men naturligtvis också sådant som skiljer oss åt. Men det har också en annan effekt när vi fick möjligt att berätta om vår resa. För mig som ständigt strävar framåt blir det lätt så att jag tappar bort hur långt fram och hur målmedvetet vi faktiskt jobbat inom området under flera år. Vi reflekterade över tillsammans hur mycket som faktiskt hänt sedan år 2012. Då mötte vi på en hel del motkrafter. Idag har hela samhällsutvecklingen fört med sig att vi kollektivt har en mycket högre medvetenhet kring ledarskapets betydelse.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommar!

lördag 16 juni 2018

Den här veckan har Advisory board inom SLUS-projektet haft ett möte, bra information av vår ekonomichef Mattias Karlsson och bra efterföljande dialog om kommunens ekonomiska situationen. Projektet avslutas i höst och då kommer arbetet att inkluderas i vårt ordinarie utvecklingsarbete. Advisory board kommer istället bli en referensgrupp till det fortsatta arbetet med "Allas Vimmerby" där alla kommunens tätorter ingår. Parallellt fortsätter vi implementeringen inom vår egen organisation. Där vi i år har ett par inspirationsföreläsningar för våra medarbetare. Nu senast Thomas Erikson. Thomas hade två mycket uppskattade föreläsningar här i Vimmerby i mitten av maj. Vår avsikt med föreläsningarna är att öka intresset kring att reflektera över hur jag själv fungerar och hur mottagaren fungerar. Med en ökad medvetandegrad kring kommunikationens betydelse kan vi nå mycket längre i vår resultatutveckling och med betydligt mindre energispill. Varje nämnd/förvaltningsområde ska fortsättningsvis inkludera SLUS i sitt arbete med mål och budget.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt CKS kommundirektörsnätverk. Denna gång har vi varit i vackra Askersund. Tack för ett mycket bra värdskap Madeleine Andersson. Under torsdagen hade vi ett par pass kring aktuell forskning inom området arbetsmarknad, etablering, integration m m. Under fredagen fick vi en dragning av Johan Wänström som föreläste om koalitionsbildningsprocesser d v s olika typer av politiska styren bl a kring minoritetsstyren. Minoritetsstyren är ganska vanligt förekommande och fungerar ofta bra om man har goda relationer. En annan form som Johan redogjorde kring är blocköverskridande styren som vi för närvarande har hos oss. Detta i koppling till vad olika former betyder och innebär för oss som tjänstemän.
Därefter var Lennart Kågström på besök hos oss och pratade om CKS ledarskapsprogram. Dels det som avslutades under dagen med en fin avslutning med diplomutdelning. Men också hur man finslipat för det kommande programmet som startar i höst. Adm chef, Anna Erlandsson Karlsson kommer då att delta från Vimmerby kommun.

Varmt tack till alla er som arbetat för att vi ska få en förskolelärarutbildning till Vimmerby. Det är ett viktigt genombrott och en arbetsseger för er som gjort det möjligt. Mycket viktigt främst för att säkra framtida kompetensförsörjning.

fredag 8 juni 2018

Efter en veckas härlig ledighet på Sicilien har nu också ännu en arbetsvecka passerat. Den har varit mycket händelserik!
Naturligtvis är jag speciellt glad över att nu ha vår nya HR-chef Marie Halldén på plats. Varmt välkommen! Varmt och stort tack till Richard Mårtensson som varit tillfällig HR-chef som idag avslutat sitt uppdrag. Jag har haft mycket bra och värdefull uppbackning inom HR-området under det gap som uppstod tidsmässigt. Tack! Idag hade vi även besök av en "gammal bekanting" som för några år sedan hade ett liknande tillfälligt uppdrag, som Richard haft i vår organisation, nämligen Håkan Illestrand. Han var för 4 år sedan tillfällig ekonomichef i väntan på att Mattias Karlsson rekryterades och började sin tjänst i kommunen. Ett mycket trevligt återseende!
Sedan är jag naturligtvis uppfylld av invigningen av den nya utställningen "#ingenlitenlort" på Astrid Lindgrens Näs. Som vanligt var det ett mycket välordnat arrangemang. Tal av bl a Mark Levengood som berörde Astrid Lindgrens tal "Aldrig våld". I samband med att jag efteråt mötte Mark Levengood, så fanns då även ett par medarbetare med från kommunen, som i sitt arbete jobbar med och för att höja kunskapsnivån kring våld i nära relationer. Jag har flera gånger skrivit om det arbetat förut för det är verkligen något som jag känner mig riktigt stolt över. Deras engagemang och inriktning på sitt arbete på Vimmerby kommun passade utställningens tema alldeles perfekt!

Igår var jag och ytterligare ett par medarbetare i Kalmar på Kalmar läns museum. Alla länets kommuner plus en massa andra organisationer var inbjudna av "Krissamverkan Kalmar län" med landshövding, Thomas Carlzon i spetsen. Temat var "Sant eller falskt i medier och omvärld". En mycket intressant dag om propaganda och falska nyheter. Det kräver både träning och kunskap, för alla, utifrån hur vårt samhälle har utvecklats.

På kommunstyrelsens sammanträde i tisdags fattades beslut om en instruktion för mitt uppdrag. Sedan årsskiftet när kommunallagen ändrades så finns det nu krav på att alla kommuner ska fatta beslut om en instruktion för kommunens högsta tjänsteman. Jag tycker att vi haft bra och tydliggörande diskussioner under ett par månader där nu kommunstyrelsen fattade ett helt enigt beslut om vilket uppdrag som gäller. Sammanlagt fanns ett 30-tal ärenden på ärendelistan och timmen blev sen innan sammanträdet var avklarat. Bl a annat så finns nu förslag på fördelning av ekonomiska ramar inför 2019. Dagens höjdpunkt var i alla fall invigningen av det nya statliga servicekontoret. Vi hade besök av civilminister Ardalan Shekarabi som var den som skötte själva invigningen. Servicekontoret finns nu i bottenplanet på stadshuset. Tanken är att vi nu ska fortsätta att utveckla vårt kommunala kontaktcenter både fysiskt men inte minst utveckla samarbetet för att ännu bättre och snabbare svara upp till kommuninvånarnas behov och önskemål. Jag är djupt imponerad av fastighetskontoret och administrativa avdelningen som på så kort tid i samråd med många statliga instanser och funktioner samordnat och färdigställt lokalen på rekordtid. Dessutom under denna tid planerat om vårt interna arbete främst på biblioteket så att våra medborgare berörts minimalt utifrån vilken stor förändring som genomförts. Snyggt jobbat säger jag!
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med sin handlingsplan. Inte minst jobbar ledningen på med att utforma lämpligt stöd för medarbetare med chefsfunktion. De behöver ha stöd för att få rimliga förutsättningar att hantera uppdragen kring ekonomiskt resultat, resultatutvecklingen för våra elever med ökade volymer. Igår offentliggjordes att barn- och utbildningsförvaltningens chef, Birgitha Sahlin bestämt sig för att gå i pension nästa år. Vi kommer att påbörja rekryteringsarbetet efter sommaren.