fredag 23 september 2016

Igår var jag tillsammans med övriga kommunchefer och kommunalråd inom ITsam i Malexander. Vi inledde arbetet som ska leda fram till ett förslag till uppdaterad förbundsordning och avtal.


Idag har vi haft ledarforum där kommunens chefer deltar. Jag ser alltid fram emot dessa möten bl a fick vi idag en genomgång av kartstödet Geosecma som har många användningsområden.


Ikväll väntar premiären av KENT:s avskedsturné i Linköping med dottern. Härlig fredag!

lördag 10 september 2016

I måndags kväll var jag på en intressant föreläsning på Fokushuset om värdegrund och mångfald. Ylva Sandström berättade om invandringens omfattning över tid, varför vi har invandring, kulturkrockar och om vad integration och mångfald kan ge. Alla medborgare borde få ta del av grundläggande fakta inom området. Det jag ändå bär med mig som den starkaste känslan efter föreläsningen är hur Ylva pratar kring våra grundläggande värderingar och vår demokratiska värdegrund där hon aldrig (och vi andra aldrig) ska kompromissa vad gäller jämlikhet mellan individer.

I slutet av veckan har jag varit med när den sjätte gruppen avslutade basdelen i Vimmerby kommuns ledarutvecklingsprogram. En grupp ledare från kommunens olika förvaltningar och bolag som kännetecknas av såväl kompetens, ansvar och mod. Stolt över att få vara en del av detta.

fredag 2 september 2016

Jag kommer precis från möte med länets kommunchefer, landstingsdirektör och regiondirektör. Denna gång har vi varit i Västervik på vackra Gränsö. Ett riktigt bra möte med mycket jämförelser, diskussioner och framtidsspaning. Bland annat diskussioner om kompetensförsörjning, erfarenhetsutbyte kring budgetprocesser i olika kommuner i länet samt angreppsätt för att minska sjukfrånvaron i våra verksamheter. Dessutom strategi för att hantera uppstartsarbetet kring en ny regional utvecklingsstrategi i länet s k RUS.
Samtidigt startar vi i Vimmerby upp tankearbetet för ett långsiktigt visonsarbete som handlar om vår egen kommun. Viktigt att det finns en röd tråd och att vi hittar en väl avvägd balans mellan enkelhet men ändå så specifikt så att det speglar den plats där vi bor och verkar. Arbetet ska landa in i något som känns hanterbart och begripligt så att det känns levande och meningsfullt. Den politiska ledningen har ett stort, viktigt och ansvarsfullt arbete framför sig och vi tjänstemän ska stötta det arbetet så mycket vi kan.


Just nu mycket fokus på vår ekonomi. Vi gör ett delårsbokslut efter åtta månader samtligt som vi håller på med detaljbudget inför 2017. En viktig del av budgetarbetet handlar om behov av investeringar där tuffa prioriteringsdiskussioner väntar. Därtill krävs goda årliga resultat  d v s att vi minst håller verksamheten inom beslutade budgetramar. Det i sig kräver också prioriteringsdiskussioner vad gäller den löpande driften. Omvärldens förväntningar ökar ständigt och i ökad takt exempelvis krav på ökad digitalisering. Inom andra delar måste ambitionsnivån minska eller helt prioriteras bort för att skapa detta utrymme. Mina tankar kretsar här kring hur vi kan skapa en kultur med högt mått av delaktighet och engagemang bland såväl medborgare, företagare, föreningar som anställda. Vi har i närtid erfarenheter där vi lyckats mindre bra med att kommunicera och förankra vilka förutsättningar vi har utifrån ett hållbart helhetsperspektiv. Som väl är så är vi redan igång med en del arbete inom SLUS som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften.


Nu ska jag hem och rusta för helgens kräftskiva då vi är ett 40-tal personer som ska träffas hemma hos oss.

fredag 26 augusti 2016

Semestern är slut, men inte sommarvädret. Vilken högsommarvärme! Jag har nu jobbat ett par veckor efter en fantastiskt fin semester. Semestern har var lugn och jag och familjen har bara varit i närområdet förutom ett par vändor till Göteborg.
Det känns bra att vara tillbaka på jobbet. Här har allt startat upp igen med ledningsgrupper av olika slag och politiska sammanträden. Förra veckan var jag på KOMMEK i Malmö tillsammans med ekonomichefen och ett gäng andra medarbetare som alla har olika uppdrag kopplade till ekonomi från olika förvaltningar i kommunen. Innehållsmässigt är jag mycket nöjd med vad jag fick med mig. Dessutom bekräftelse på att vi är på rätt spår där en del andra kommuner redan fått kvitton på framgångsrika resultat av olika slag. Förutom det hade vi det väldigt trevligt tillsammans.
Den här veckan har jag och kommunalråden träffat både chef och teamledare från Migrationsverket i Högsby och den lokala kommunpolisen för diverse avstämningar om läget. Bra möten!

fredag 8 juli 2016

Veckan har präglats av diverse avstämningar inför att många nu går på semester. Överlag känns det bra konstaterar vi i våra samtal, allt som oftast. Tjänstemannaorganisationen har till stor del fått stå för kontinuiteten när det varit turbulent inom politiken. Vi kan nu lägga till folkomröstning i erfarenhetsbanken med den konsekvensen att vi fått hantera två års budgetprocesser under våren. Höstens tillströmning av nyanlända har haft stark påverkan. Även interna omorganisationer som kultur- och fritidsnämndens och förvaltnings avveckling samt återtagande av "gata" till kommunal förvaltning har påverkat. Jag tycker att vi klarat det riktigt bra och är glad över att vi sedan tidigare var "ihopjobbade" och tränade för den ledarskapsutmaning det har inneburit.
Förutom dessa avstämningar så har jag den här veckan tagit tag i en del "surdegar". Det känns ändå bra när man i en fråga märker att vi tillsammans förflyttar oss framåt med relativt snabba steg. För mig personligen, som generalist, är det ibland lite befriande att jobba med riktigt konkreta frågeställningar där en del resultat kan avläsas direkt.
Efter semestern fortsätter vår gemensamma utvecklingsresa tillsammans med politiken där arbetet med förtydligande av ansvar och roller fortsätter. Vi fortsätter arbetet med att stärka den lokala attraktionskraften och kopplar förhoppningsvis till ett visions och målarbete för kommunen. Men innan dess lär vi omedelbart efter semestern få hugga tag i detaljbudgetarbetet för att inrymma varje förvaltnings verksamhet inom respektive nämnds budgetram.


Vill önska alla en riktigt skön sommar och semester!

fredag 1 juli 2016

Kommunfullmäktige fattade i måndags kväll beslut om en avsiktsförklaring där Astrid Lindgrens Näs framöver ej längre kommer att bedrivas inom vår kommunkoncern. Processen så här långt känns mycket bra och resultatet, tror jag, blir mycket framgångsrikt vad gäller utvecklingsmöjligheter för verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade också om budgetramar för år 2017 för respektive nämnd. Samtliga nämnder får tillskott vilket möjliggjorts genom statliga välfärdsmedel och som en effekt av skattehöjningen.
Nu är det snart dags för att bege sig till depåområdet för midnattssolsrallyt. Hela veckan har präglats av arrangemanget. Jag har den här veckan träffat så många engagerade och positiva människor från företag, föreningar och medarbetare i kommunen och medborgare som alla på ett fantastiskt bra sätt bidrar till att rallyförare, medresenärer, kommuninvånare och övriga tillresta nu får en mycket fin helhetsupplevelse i Vimmerby kommun. Hoppas att vi ses där...

tisdag 21 juni 2016

Verkligheten överträffade de högt uppställda förväntningarna. Jag har sedan sist jag skrev haft så många postitva upplevelser i Vimmerby. Invigning av tredje kapitlet på Näs och den helt magiska föreställningen på invigningen av Bröderna Lejonhjärta på Astrids Lindgrens värld. För alla som har möjlighet rekommenderas starkt ett eller flera besök på båda anläggningarna.

Nu laddar vi för Midnattsolsrallyt nästa vecka. En liten "uppvärmning" skedde redan på senaste God Kväll Vimmerby där Patric Engqvist höll en intressant intervju med Stig Blomqvist, som dessutom tillhör mina barndomsminnen.

Grattis också till vår egna kommunala arbetsmarknadsenhet som fått 8,7 miljoner i EU-medel. Projektet kommer att inriktas på att utrikes födda kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommarhelg. Till er som påbörjar semestertider så hoppas jag att ni får riktigt sköna och vilsamma veckor!