Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Veckans koncernledningsgrupp och CKS kommunchefsnätverk

Koncernledningsgrupp
Den här gången hade vi besök av kommunens hållbarhetsstrateg. Arvid gick igenom det framtagna förslaget till hållbarhetspolicy. Vi kommer att föreslå att den skickas ut på remiss till kommunens nämnder och bolag. Vi uppdaterade varandra och förde resonemang kring årets ranking inom miljöområdet där vi mycket glädjande tagit ett rejält kliv till plats 52. Frågorna kan variera från år till år så det är ingen självklarhet att behålla det läget om vi inte fortsätter utveckla arbetet inom området. Vi diskuterade också bl a kring kommunens fordonsflotta, laddstolpar, biogas och solceller.

Vi hade även besök av ledningen från ITSAM för en avstämning kring IT och digitaliseringsfrågor. Här deltog också de flesta representanter från vår digitaliseringsgrupp där alla nämnder och bolag finns representerade.

CKS - nätverket
Denna gång träffades vi på Skänninge stadshotell i Mjölby kommun som syns på bilden. Hotellet
rustas nu upp av en driven entreprenör som gav oss fin info…

Senaste inläggen

Valet och avslutning för ledarprogram 8

Utvecklingsdag

Företagsbesök

Välkomna tillbaka!

Högt betyg

Planering inför hösten