fredag 23 december 2016

Välfylld arbetsvecka övergår snart till lite jul och nyårsledighet. Till den här veckans största händelser lägger jag genomgången av resultatet av höstens kostutredning. Sammanfattningsvis pekar den för mig åter på vårt grundproblem d v s stora investeringsbehov, nu även uppmärksammade i många av kostens verksamhetslokaler, som till antalet är totalt är 31 stycken. Dessutom tydliggörs det i vilken mån strukturen påverkar vår driftsekonomi eftersom varje plats har behov av bemanning för att klara av sitt uppdrag. Det som framkom, som gör mig glad, är att vi har engagerade, duktiga och ansvarsfulla medarbetare trots att det brister i arbetsmiljön.


En trevlig julfest har vi hunnit med också den här veckan inom kommunstyrelseförvaltningens administration. Trevlig underhållning, god mat och en skön stämning tar jag med mig från den kvällen. Speciellt tack naturligtvis till er som höll i trådarna!


God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla!

fredag 16 december 2016

Många höjdpunkter den här veckan!


- Vimmerby kommun har tillsammans med Torsås kommun och Ljungby kommun fått beviljade projektmedel för att jobba med att minska sjukfrånvaron och ohälsan, särskilt den psykiska ohälsan och diffus snärtproblematik. Detta ska uppnås genom att utveckla en hållbar arbetsstruktur genom tydlig arbetsfördelning i samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Region Kronoberg, Kalmar läns landsting, Ljungby kommun, Torsås kommun och Vimmerby kommun som arbetsgivare. På individnivå är det fokus på tidiga sjukskrivningar. Viktigt att se könsperspektivet då det är en stor majoritet kvinnor som har ohälsa. Det här känns som ett mycket viktigt projekt eftersom vi som arbetsgivare är väl medvetna om att våra anställda i kommunen är vår viktigaste resurs. Om vi kan utveckla metoder och arbetssätt för att medarbetare ska må bra och ha en hanterbar situation så är det ovärderligt ur många perspektiv.


- I onsdags var vi i Södra Vi i Brunnsalongen där Ingmar Eklund stod värd för vårt möte i advisory board inom ramen för SLUS projektet. Bra dialog om medborgarundersökningens resultat och hur vi ska jobba för att öka det förtroende som resultatet visar brist på. Vi genomförde också en workshop som syftade till att vägleda oss hur kommunens hemsida bästa ska utvecklas för att motsvara medborgarnas, företagarnas och föreningarnas behov och önskemål. Under besöket fick vi också veta vilket rikt utbud och innehåll Södra VI IF erbjuder samt Södra Vi hembygdsförening. Vi besökte också och fick en utmärkt presentation av Agne Lindblads museum.


-  Jag besökte idag Plenisalen här i stadshuset och spanade in hur Astrid Lindgrens skola, årskurs 9 jobbar på sin temavecka. Ett otroligt inspirerande program, kolla...  framtiden.wixsite.com/2016 


Grattis Amanda Karlsson som vunnit pris för sin "mordpodd" som nu ytterligare stärker Vimmerbys position på den nationella arenan. Härligt jobbat!

fredag 9 december 2016

Igår var jag i Kalmar på kommunchefsmöte. Frågor som fanns på agendan var informationssäkerhet och den nya dataskyddsförordningen. Dessutom diskuterades hur arbetet fortskrider med den regionala utvecklingsstrategin, den så kallade RUS:en. "Friskare arbetsplatser" fanns också med på agendan samt att vi nu ska förbereda processen för att ett kommunförbund ska bildas i Kalmar län.


Om en stund tänker jag åka ut till julmarkanden på Näs som alltid brukar vara värd ett besök! Hoppas att vädret håller i sig även i morgon.

fredag 2 december 2016

I början av veckan klubbade kommunfullmäktige budgeten för 2017. Jag känner mig glad och tacksam över att debattklimatet förbättrats sedan föregående budgetprocess.
På tisdagens koncernledningsgrupp besöktes vi av Vimmerby Turistbyrås chef, Peter Göransson. Vi fick en inspirerande dragning om läget i turismbranschen och fick veta mera om Vimmerbys starka position.
I tisdags var vi på ett viktigt och trevligt företagsbesök på Åbro Bryggeri. Till det företaget finns den här veckan också en helt annan koppling, när vi nu idag offentliggör att Diggiloo kommer hit till Vimmerby, sommaren 2017. Initiativtagare är Åbro Bryggeri som sedan tidigare samarbetar med Diggiloo. Stort tack för det Åbro och stort tack till Stefan Bragsjö, Vimmerby IF som bidragit till att det hela gått i lås. Tack också till er medarbetare som håller i trådarna här på näringslivsenheten på Vimmerby kommun! Med den glada nyheten så är det dags att önska alla en skön och trevlig helg!

fredag 25 november 2016


Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss. Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem, där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i tisdags var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

Just avslutat kommunchefsdagar i Åtvidaberg.  Denna gång fokuserade vi bl a på strategisk planering och hantering av kommunala anläggningstillgångar. Utifrån pågående och avslutad forskning tog Robert Jonsson, biträdande lektor på CKS, upp frågor om hur kommuner kan organisera och styra för att kunna investera och sköta dessa tillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning.  Alltså, ett mer aktuellt tema kan man knappast få utifrån den situation där vi befinner oss i Vimmerby. Vi har behov av nyproduktion, behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar som sedan kopplas till vår ekonomiska förmåga. En högst aktuell fråga för oss Jag fick med mig många tankar och omvärldbilder. Som vanligt också trevlig samvaro med kollegor och nyttigt erfarenhetsutbyte om stort och smått.


I tisdags lyssnade KS och jag till ett webbseminarium om statens styrning av kommunerna. Det finns numera en tillitsdelegation som ska se över statens styrformer där vi nu ser en öppning i att minska detaljstyrningen från statens sida. Det här ser vi fram emot kan jag lova. Men några snabba kvitton kan vi nog inte räkna med... Jag sa till kommunstyrelsen i tisdags att vi i Vimmerby startade vår "egen tillitsdelegation" 2011. Det skedde efter den konsultrapport som då tydligt visade på behov av förändrad styrning och ledning i kommunen. Sedan dess har vi sakta, uthålligt men målmedvetet fortsatt på den linjen. Numera får vi allt fler kvitton i vardagen på positiva effekter. Det kan handla om att enskilda medarbetare tar egna initiativ och under eget ansvar löser frågor som leder till ökad nöjdhet för våra medborgare. Eller när någon ger feedback till någon för något man gjort bra, över avdelnings- och förvaltningsgränser. Eller att man helt enkelt kan "känna på" stämningen att öppenheten och tranparensen ökat. Inte minst att vi försöker fånga dom viktigaste styrprocesserna som gör skillnad och fokusera på dem där många görs delaktiga och får bidra med sitt engagemang istället för att ha fokus på att granska och hitta fel på varandras arbete. Mycket har gjorts och görs, men resan fortsätter...
Ett kvitto i veckan var när vår fantastiska kommunkör uppträdde och förgyllde stadshusets 40- årsfirande i tisdags. Det var så roligt att alla tidigare kommunalråd fanns på plats, Bengt Johansson, Leif Larsson, Carl-Axel Centerstig, PerÅke Svensson och Micael Glennfalk samt hela vår nuvarande kommunstyrelse. Therese Jigsved ordnade med guidade turer, Vår cafeteria fixade fikat och Gunilla Gustafsson hade fixat ett fint och informativt bildcollage. Tack även till Petra, Patric, Cornelia, Anna K, Bo, Lisa med kollegor från HR-avdelningen som också alla bidrog till ett lyckat firande och alla andra medarbetare som deltog!

fredag 18 november 2016

Södra Vi hemtjänst och Borghaga uppmärksammas nu välförtjänt där 100% är nöjda med det bemötande man får som brukare. Mycket bra jobbat alla!

Den här veckan har vi haft långväga besök. Vimmerby kommun stod som värd för ett möte med erfarenhetsutbyte mellan de pilotkommuner som ingår inom insatsen - Stärkt lokal attraktionskraft. Totalt ett 10-tal kommuner. Med fanns också tillväxtverket och CKS. På kvällen träffades vi och då fanns även vårt eget advisory board med. En trevlig kväll med mycket erfarenhetsutbyten och jämförelser. Tack till er i advisory board som verkligen hjälpte till att stärka ambassadörskapet för vår kommun och särskilt tack till styrgruppen för fin och proffsig planering och genomförande.

I måndags kväll var jag på miniseminarie nummer tre för min del på Fokushuset. Denna gång om våld och hot. Ulf Bowein från Hultsfred beskrev på ett enkelt och begripligt vis och ökade kunskapsnivån hos oss närvarande, både genom teoriavsnitt, men även där det visades på praktiska exempel på hur man bäst handskas i situationer som kan uppstå. Nyttigt!

För övrigt, bra kommunchefsmöte på itsam och möte med CESAM den här veckan och även diskussioner om fiber, ägardirektiv för våra bolag och säkerhetsfrågor på hemmaplan.

Inom ramen för CKS ledarskapsprogram ska jag åter bli mentor för en ny adept med början nästa vecka. Det ser jag fram emot.