Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Utvalda

Utvecklingsråd, ITSAM och Litteraturnod

Utvecklingsråd

Igår var det dags för årets sista utvecklingsråd. Fyra gånger per år träffas ledande politiker och tjänstepersoner från samtliga kommunens nämnder och förvaltningar. Denna gång var temat "Ny folkhälsoplan". Vi förde en dialog kring hur vi förhåller oss till den nya folkhälsopolitiken som riksdagen beslutade om i juni 2018. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Under eftermiddagen hade vi workshops där vi bl a kunde knyta ihop arbetet inom folkhälsoområdet med vårt SLUS-arbete/Allas Vimmerby.
Våra medarbetare på utvecklingsavdelningen hade planerat och höll i trådarna på ett föredömligt sätt. Till vår hjälp hade vi besök och handledning av två tjänstepersoner från landstinget i Kalmar. På bilden ovan ser ni beskrivningen bakom mål 2. Nedan kan ni också översiktligt se alla åtta målområden.

1. Det tidiga livets…

Senaste inläggen

Ny barn- och utbildningschef, Seniormässa och Smålandslunch

Budget 2019

Ledarprogram 10 samt aktuella frågor kring företag i kommunen samt interna bolag

Kontraster

Skapa arbetsglädje

Veckans aktuella ledningsfrågor