onsdag 24 maj 2017

Idag har vi diskuterat framtida organisation för fiberutbyggnad. Bra möte mellan kommunledning och VD samt styrelse på VEMAB.


Annars har veckan som vanligt varit välfylld med olika möten. Många spännande sådana, men inte sällan av komplex art där olika intressen strider mot varandra. Kommunen är inne i en mycket expansiv utvecklingsfas och vi diskuterar planprogram, detaljplaner, etableringar och markförsäljning för såväl bostäder som handel/industri. Vår roll är att lösa upp knutar och "rulla röd matta" så mycket vi bara kan samtidigt som vi vara garanten för att lagar och regler efterföljs och att medborgare och företagare behandlas lika.

fredag 19 maj 2017

Sitter på tåget hem från Stockholm. Där har jag varit på SKL i två dagar och träffat kollegor i kommundirektörsnätverket. Där finns någon med från varje län samt vi som finns med i kommundirektörsföreningens styrelse också blir inbjudna. Vesna Jovic, ny VD på SKL fanns på plats i sin nya roll. Hon utstrålade kompetens och ödmjukhet och jag tror att hon kommer att göra ett mycket gott arbete när det gäller att leda SKL i det viktiga uppdraget att stötta medlemmarna d v s landets kommuner och landsting i sina uppdrag. Vi fick en uppdatering inom områden som ekonomi, arbetsgivarfrågor, samhällsbyggnadsfrågor, vård och omsorg, barn- och utbildning, IT-säkerhet samt integrationsfrågor. Dessutom information om den pågående kommunutredningen som handlar om att stärka kapaciteten för att möta samhällsutvecklingen samt frågor kring digitalisering. Utöver viktig information fanns utrymme för många och trevliga samtal med kollegor från hela landet i ett Stockholm som för övrigt visade sin vackraste sida med ett strålande varmt och härligt väder.

På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning av representanter från en projektgrupp som jobbat med att ta fram underlag kring hur vi på Vimmerby kommun ska utveckla ett infocenter/kommuncenter. Gruppen har haft med representanter från de flesta av våra avdelningar och förvaltningar. De har verkligen gjort ett gediget arbete med såväl omvärldsanalys som nulägesbeskrivning samt där också beskrivit tankar om framtida utformning. Det var för övigt ett ämne som vi pratade om i kommundirektörsnätverket där det verkade vara en fråga som finns på många kommuners agenda. Dessa samtal med andra, stärkte bilden av att vi med det underlag vi fått presenterat för oss i ledningsgruppen verkligen är på rätt väg. Nu fortsätter processen med diskussioner om underlaget på berörda APT, samtal med facken och med politiken.

För övrigt har den här veckan bjudit på en bra och nyttig utbildning inom området avtalsrätt genomförd av vår kommunjurist.

torsdag 11 maj 2017

Förra veckan var kommunstyrelsen, näringslivsenheten och jag ute på vår årliga resa till företagen i kommunen. Det blev en mycket bra dag och vi fick till oss mycket information och många intryck! Vi besökte Storebrolyan, Älö Trä, Näs, Polyform och STG. Alla förmedlade stor framtidstro. Jag vet att många med mig kände en stolthet över de fina och värdefulla företag vi har i kommunen. Orosmolnet inom näringslivet liknar våra inom offentliga sektor d v s hur vi ska klara kompetensförsörjningen.

I måndags hade vi introduktionsdag för nyanställda. Jag hade första passet och pratade om vår organisation, värdegrund, övergripande mål och vilka förväntningar vi har på våra medarbetare och ledare som verkar inom kommunen. Det är alltid lika inspirerande att träffa nya medarbetare. Välkomna!

I eftermiddag ska vi ha utvecklingsdag med kommunstyrelseförvaltningens administration. Vi ska vara i Brunnsparken Södra Vi. Det ser jag fram emot.

I morgon väntar besök från Eksjö kommun kring Filmbyn Småland samt samrådsmöte med Hultsfreds kommun innan helgen och värmen förhoppningsvis kommer...

lördag 6 maj 2017

Den senaste veckan har det handlat mycket om att öka vår krisberedskap. Vimmerbys koncernledning har tillsammans med koncernledningen i Hultsfreds kommun haft ett par heldagar på Fredensborg där länstyrelsen höll i trådarna. Vi fick med oss ett antal utvecklingsområden som vi nu kommer att arbeta vidare med på hemmaplan.
Dessutom hade vi ledarforum med alla kommunens chefer i fredags och där hade vi också ett pass kring kommunens säkerhetsarbete. Desstom där inslag av ekonomi- och HR-frågor och info kring ett ESF-projekt inom kommunen som vänder sig till utlandsfödda kvinnor. Jag själv informerade kring den uppdaterade ledarskapsmodellen av "utvecklande ledarskap" som beskrivs som " modellernas modell" som vårt program i Vimmerby vilar på inkl den senaste forskning kring effekter av utvecklande ledarskap och UGL.