torsdag 24 mars 2016

Nu känns det att det börjar närma sig storhelg! Många har tagit ledigt eller jobbar del av dag idag.


I samband med koncernledningsmötet i tisdags tackade vi Roger Carlsson, VD på VEMAB för finfina insatser och gott samarbete. Roger har varit anställd sedan 1968. Det för stor respekt med sig. Under åren har han bytt arbetsuppgifter. Han har varit chef sedan 1985 och VD på VEMAB sedan år 1994. När man ska prata om insatser som skett under Rogers ledning så lyfte jag naturligtvis särskilt fram Kraftvärmeverket samt utbyggnad av fjärr- och närvärme i kommunen. Andra mjukare delar som ska framhållas är Rogers fingertoppkänsla för kundnöjdhet! Stort tack Roger för ditt arbete!


Nästa vecka ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med efterföljande samtal kring stärkt lokal attraktionskraft.


Jag vill önska alla en skön Påskhelg!

fredag 18 mars 2016

Jag har varit i Stockholm i slutet av veckan på vårkonferensen för kommundirektörer. Där valdes jag för övrigt in i styrelsen och kommer därför att framöver få finnas med och planera för kommande aktiviteter inom kommundirektörsföreningen. Föreningen har ca 260 medlemmar och många prioriterar att åka på de nationella konferenserna som genomgående håller hög kvalitet med aktuella, pålästa och professionella föreläsare. Det känns som det här blir ett spännande och intressant uppdrag.
På årets vårkonferens fick vi ta del av strategiska och dagsaktuella frågor från SKL. Bl a annat fanns "den kommunalekonomiska framtiden, den demografiska utvecklingen, infrastruktursatsningar, regionfrågan och flyktingmottagandet på agendan igår. Idag har vi fått ta del av "hur vi kan utveckla en likvärdig skola - politik eller pedagogik" samt "makt och ansvar för den digitala revolutionen".

söndag 13 mars 2016

Redan söndag... Den här veckan gläds jag åt goda omdömen för medarbetare som arbetar inom socialförvaltningens beroendeenhet och kring förbättrade resultat för räddningstjänsten i Vimmerby kommun. Dessutom hamnar Vimmerby som geografisk plats på en mycket bra placering när man bedömer hur "rolig" olika städer är när man jämför utbud i förhållande till befolkning. Härligt!

Nystart för kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags. Politiken organiserar sig utifrån hur de själva anser det bäst utan inblandning från oss tjänstemän. Jag ser i alla fall fram emot att utskottet som form är tillbaka. Min förhoppning är att det underlättar fortsatt dialog för att lösa uppdragen framöver.

I tisdags hade vi bra diskussioner kring viktiga, aktuella arbetsmiljöfrågor och attraktivitet med facken på CESAM. Det kändes mycket viktigt att få lyfta och diskutera frågor kring de anonyma kommentarer som cirkulerar bl a kring att det råder en "tystnadskultur" m m.
I en bilaga till Dagens Industri den här veckan fanns en artikel med socialpsykologen, Bosse Angelöw som just nu är aktuell med boken "Mera arbetsglädje". "Stöttande ledare är det allra viktigaste följt av en kreativ och dymnamisk arbetsmiljö". Människor som känner arbetsglädje kan utföra underverk" Något som jag otaliga gånger själv sett under årens lopp. Enligt Bosse Angelöws så förbättrar ökad arbetsglädje både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Dessutom påverkas hälsan positivt! Chefen är dock inte ensam ansvarig utan det finns "Mycket som du som medarbetare kan bidra med". Han  säger dock att det är "Högsta ledningens ansvar är att skapa förutsättningar, strukturer och rutiner för att man ska kunna jobba med frågan". I Vimmerby kommun jobbar ledningen mycket målmedvetet med dessa frågor sedan ett par år tillbaka utifrån ett helhetsperspektiv.

fredag 4 mars 2016Ägardialog med Hultsfred
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Lennart Davidsson och förvaltningschef Anders Helgeé informerade idag kommunstyrelseledningarna i Hultsfred och Vimmerby om att man har ett väl fungerande samarbete. Förvaltningen levererar ett gott ekonomiskt resultat för 2015. Anders beskrev också på vilket sätt man arbetar med mål och nyckeltal med fokus på vad man presterar gentemot invånarna. Man är noga med och är uppmärksam på att man presterar mot olika grupper i båda kommunerna. Förvaltningen jobbar hårt med att få till förbättrade hemsidor, blanketter m m. Anders berättade också om hur verksamheten fungerar i stort och kring förändringar som kommer att ske på medarbetarsidan.
Efter miljö- och bygg var det dags för våra två räddningschefer att berätta om läget när det gäller samverkan inom räddningstjänsten. Sedan januari har vi en gemensam ledningsorganisation där det i princip har fungerat mycket bra så här långt. 
Vi passade också på att träffa kommunernas gemensamme säkerhetssamordnare.Tack Roger och välkommen Torbjörn!
Senare i mars kommer vi i koncernledningen att avtacka VEMAB:s VD, Roger Carlsson. Men så länge vill jag i alla fall varmt tacka för alla arbetsinsatser under alla år!
Idag har jag träffat den nye VD:n Torbjörn Swahn. Ett trevligt inledande samtal. Jag ser fram emot fortsatt samarbete. Åter igen varmt välkommen till koncernledningen i Vimmerby!