onsdag 19 december 2012

Ingen nedräkning direkt den här veckan. Jag har som vanligt lyckas fylla varje vaken stund. Veckan började inget bra. Jag var på mitt favortitpass på Friskis i söndags kväll och klev rakt på mina glasögon som blev ett enda mos.

Måndagen avslutades med årets sista kommunfullmäktige. Vi har nu en styrmodell med vision fastställd i kommunfullmäktige. Den segslitna frågan kring Ceos fick ett avslut och vi får använda kvarvarande medel till att byta möblemang i sammanträdesrummen. Frågorna på ett politiskt sammanträde kan verkligen vara av olika karaktär!

I tisdags hade vi ledningsgrupp med bl a utvärdering av ledarforum i fredags och plan för nya träffar 2013. Vi hann också med en första redovisning av resursfördelning, redovisning av tjänster utförda av företagshälsovård och planering för hur vi går vidare med utkastet kring nytt samverkansavtal.

Nu är det mer nära än någonsin att vi kommer till skott med en gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. I dag har jag färdigställt tjänsteskrivelsen som kommer att kompletteras med förslag på avtal. Politisk behandling sker i januari.

Idag har vi haft Industriråd på VEMAB i de nya lokalerna som nu är färdigställda. Det blev riktigt bra.

Jag tänker inte ge mig på någon sammanfattning av året. Jag har skrivit så ofta och så många gånger om organisationöversyn, effektiviseringar och rekryteringar som tagit mångas energi under året som gått så nu får de stora dragen vara avklarade inom kommunstyrelseförvaltningen. Ständig omorganisation hindrar framgång. Nu går vi in i nästa fas.

Nu tänker jag istället lyfta fram något som jag läst i tidningen Kvalitetsmagasinet, nr 5 2012 -
Så blir förändringar bestående. Joseph Genny är en amerikansk entreprenör och konsult inom beteendeförändring och ledarskap.
"Den enkla modellen för framgångsrik beteendeförändring delar in påverkansstrategierna i sex kategorier. All förändring bygger på att det finns motivation och förmåga att göra det som krävs. Motivation och förmåga kan främjas ur tre olika perspektiv: personliga, sociala och strukturella. Anledningen till att en verksamhet inte lyckas med sitt förändringsinitiativ är oförmåga att påverka vanor och beteenden. Det handlar inte om att förändra alla tänkbara beteenden utan om att identifiera de få situationer där medarbetarnas beteende är direkt avgörande för det det önskade utfallet. Beteende i dessa få avgörande situationer kallas nyckelbeteenden och det är just dessa som behövs för att säkerställa framgång. När minst fyra av de sex källorna till påverkan utnyttjas för att främja nyckelbeteenden ökar verksamhetens chanser att lyckas."

Vilka är då de sex källorna till beteendeförändring:
1. Personlig motivation - Gillar jag att göra det?
2. Personlig förmåga - Kan jag göra det?
3. Social motivation - Motiverar andra mig att göra det?
4. Social förmåga - Gör andra det möjligt?
5. Strukturell motivation - Motiverar systemet mig att göra det?
6. Strukturell förmåga - Gör systemet det möjligt?

Kräver en del tankearbete...

Nu ser jag framåt och nästa år har vi en massa saker att ägna oss åt som kommer att märkas mer externt. Vår nya förskola färdigställs, byggnation av äldreboende påbörjas, färdig industrimark finns till förfogande och fiberutbyggnaden kommer igång, ÖP-arbetet kommer igång, destinationsarbetet tar form, vi bygger nytt infocenter i stadshusets entré och fortsätter det inslagna samverkansspåret med våra grannkommuner. Dessutom ska en satsning ske på att utveckla arbetsformer för att fånga upp barn och unga på glid samt tillskapa en arbetsmarknadsenhet.

Internt implementerar vi styrmodellen, jobbar med budget för 2014 och 2015, fördjupar koncernsamverkan, genomför en ny medarbetarenkät, kommer igång med vårt ledarskapsprogram, skapar ordning och reda - ökar den interna kontrollen och fortsätter arbetet med att implementera och införa IT-stöd för att möjliggöra ovanstående förändringsarbete.
Vi står" i startblocken" för i princip alla ovanstående projekt.

Tack för alla goda arbetsinsatser under 2012!

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla, återkommer efter helgerna igen med fler tankar i denna blogg.

Ps Förra året fördelade kommunalrådet "julklappar" i sin blogg till mig, vice ordföranden i KS och oppositionsrådet. Kommunalrådet önskade mig en Fiat Panda i julklapp p g a att det är trångt i garaget. (eller så är han rädd för att jag ska backa på hans bil...?)
Jag missade TV-inslaget där han visst var med och pratade frukter i samband med det nya förslaget till länsindelning. Han är förtjust i apelsiner. Jag önskar honom en apelsin så här till jul! ;)

fredag 14 december 2012

Idag har vi haft ledarforum i Plenisalen på stadshuset. Tur att det var ett mycket bra innehåll för det var kallt! Värmen inomhus hänger inte riktigt med när det är så kallt ute som det var under natten. De flesta ledare i kommunen var på plats, CESAM, oppositionsråd och några medarbetare som går programmet  - Ledarutveckling över gränserna. (ledarskapsprogram med 7 andra kommuner).

Vår första gäst var Johan Graffman som berättade om processen inför den turismstrategi där kommunfullmäktige också fattat ett beslut om inriktning. Därefter fortsatte Patric Engqvist att berätta om vårt destinationsprojekt. Det är nu viktigt att kommunens förvaltningar tänker till om vi kan genomföra några utvecklingsprojekt inom kommunen för att utveckla destinationen Vimmerby. Den kommunala organisationen måste gå i takt med näringslivet, i det här fallet besöksnäringen. Vi är alla viktiga ambassadörer!
Det ambassadörskapet har Bertram Stenlund och Martin Snickars skött alldeles exemplariskt. De har som ni kan se på kommunens hemsida vunnit ett fantastiskt fint pris som blivit nationellt uppmärksammat på ett sätt som svårt att förstå vidden av för många av oss.

Sedan var det dags för retorikexperten, Elaine Eksvärd. Hon höll en mycket inspirerande föreläsning om vikten av tonläge, kroppspråk, balans mellan ethos, logos och pathos samt härskartekniker. Här behövs träning och åter träning, det är uppenbart.

Den här veckan har jag träffat min nya adept som går ledarprogrammet inom ramen för CKS. Vi fick en god kontakt. Det ska bli inspirerande och roligt att ses ett antal gånger under våren.

Jag har varit och hämtat min "Gods och Gårdar" i veckan. När jag började jobba i Vimmerby behandlades detta ärende, d v s att kommunen skulle stödja projektet som handlar om att inventera och dokumentara just gods och gårdar i Kalmar Län. Jag har just köpt ett exemplar privat och jag tycker den ser kanonfin ut. Jag har även den tidigare versionen från år 1939, så det var verkligen dags igen, en kulturskatt.

För övrigt är nu Springsteen biljetterna säkrade till två koncerter i maj - härligt! Det är nog också svårt för någon "ej initierad" att förstå vilken pärs det innebär när dessa biljetter släpps... :)

I morgon blir det ett besök på Näs!

fredag 7 december 2012

Vi planerar just nu för att byta möblemang i våra mest använda sammanträdesrum på stadshuset. Den ena stolen efter den andra går sönder. Vi får bara hoppas att inget händer innan vi har det nya på plats. Samtidigt ser vi också över så vi får tekniska, tidsenliga och säkra lösningar. Vi är i behov av ett fungerande trådlöst nätverk i huset. Det här har inte varit den högst prioriterade uppgiften bland alla andra men nu är det en absolut nödvändighet. Det ska bli skönt när det blir klart.

Många bra och nödvändiga möten den här veckan. Jag tänker främst på ett arbetsmöte med facken i onsdags där vi tillsammans uppdaterar vårt samverkansavtal. Bra diskussioner. Grunden i samverkansavtalet är arbetsplatsträffen. Det är ett högt prioriterat utvecklingområde. Det är så många saker som hänger ihop med att det ska bli välfungerade. Ledarskap, gruppstorlek, frekvens, att de fylls med ett innehåll som är meningsfullt och att det finns en grundläggande känsla av att man som medarbetare kan påverka på riktigt. Det man ska veta också är att det är allas ansvar att se till att det blir så, det är inget ensidigt arbetsgivaransvar. Vi har nu gjort ett utkast klart som ska processas i ledningen för att sedan åter föras tillbaka till facken och sedan till sist få en politisk förankring. Jag själv känner mig så grundad i arbetssättet att jag istället får tänka till ordentligt när MBL ska användas så all formalia blir rätt.

Kommunstyrelseförvaltningens medarbetare var ute och åt tillsammans i onsdags kväll, trevligt!

Torsdag och fredag - kommunchefsträff i Söderköping. Denna gång var det sociala medier och medborgarprotester i samband med skolnedläggningar på agendan. Alltid nyttig information och diskussion, dessutom trevligt.

På hemvägen reflektion över att jag varit med länge och haft väldigt många kompetenta underställda chefer. Jag är referensperson ofta, så även denna eftermiddag. En av dom har jag dessutom nu fått som kollega - Andreas Capilla i Åtvidaberg. Det är roligt att nu få tillfällen att träffas igen. Det är så med en del personer att det har inte så stor betydelse om det går några år. När man väl ses så känns det som om det var förra månaden...söndag 2 december 2012

Intensiv vecka där det inte har funnits några luckor i kalendern.

Måndag, interna möten och kommunfullmäktige på kvällen. Det mötet var dock ovanligt kort.

Tisdag kommunstyrelse. Därefter resa till Stockholm med delar av styrgruppen för destinationsarbetet - Kjell-Åke Hansson, Patrik Kinnbom, Patric Engqvist och jag representerade destination Vimmerby denna gång. På tisdagen tidig morgon med flyg till Östersund och sedan bil till Åre. Som jag skrivit om tidigare så är de utvalda - Vimmerby, Kiruna, Bohuslän, Stockholms skärgårdar och så Åre som denna gång vad värd.
Lunch till lunch med ett intensivt program. Först busstur med visning av destinationen. Därefter genomgång av nuläge av projekten i respektive destination.
Jag blev imponerad av vilken drivkraft och samverkan det verkar finnas mellan alla aktörer och befolkningen i Åre. Värdpersonerna var dessutom mycket proffsiga, erfarna och målinriktade.
Under hemresan var vi uppfyllda med idéer och spånade om framtidstankar. Det känns dessutom större än någonsin att ha blivit utvald av Tillväxtverket. Det som också gör det extra spännande är även att andra statliga verk ska bidra med stöd och hjälp för att gynna vår utveckling.

Fredagen ägnades åt utbildning med Axel Danielsson. Betoning på hur vi ska få till ett effektivt och fungerande samspel mellan politik och förvaltning. Vad är politikens uppdrag och vad är förvaltningens? Skillnader när det gäller "demokratibranschen och kapitalistbranschen" Styrning av kommunala bolag m m.
Axel Danielsson är med sin juristbakgrund och 35-åriga erfarenhet nog landets mest erkända proffs på detta område och han körde hårt med oss under dagen... Han levererade ett antal klara budskap vad som är prioriterat för oss att utveckla. Viktigt att få till "ett styrsystem som gynnar tillit" och "där vi skickliggör varandra". "
Kort slutsats av Axel D - politiken ska ange mål, riktlinjer och möjligöra förutsättningar för en god uppföljning samt ha koll på produktivitet och effektivitet.
Förvaltningen ska leverera utifrån ovanstående och ska ges utrymme för att göra det utifrån sin profession.