torsdag 29 mars 2018

Jag vill varmt gratulera alla värdiga pristagare som på Vimmerbygalan i fredags kväll fick ta emot olika utmärkelser! Det var en mycket trevlig kväll som hade organiserats på ett alldeles utmärkt sätt av  "Företagarna". Bra stämning och många värdefulla samtal! Vi är lyckligt lottade att det här finns så många duktiga företagare och engagerade medborgare som vill vara med att göra Vimmerby kommun till ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Nu ska ska bli härlig med lite påskledighet!

Jag vill önska er alla en riktigt Glad Påsk!

fredag 23 mars 2018

Nu sitter jag på tåget hem från Stockholm. Igår när jag åkte upp så var det riktigt körigt med både trasiga tåg och signalfel så tyvärr missade jag ett inplanerat styrelsemöte. Jag hann i alla fall fram tills dess att kommundirektörsdagarna startade. I går vad det traditionsenligt SKL:s dag. Det innebär att vi i ett snabbt tempo får den nyaste information från den nationella arenan inom områden som kostnadsutjämningen, de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner, tillgång till personal/kompetensförsörjning, vård och omsorg, civilt försvar och digitaliseringen inom skolan samt digitaliseringen i stort. Det är både värdefullt och tidseffektivt att få ta del av denna information på detta sätt. Idag har vi haft två ämnen på agendan. Dels inspel/diskussioner och erfarenhetsutbyte kring instruktionen för kommundirektörer som varje kommun måste besluta om enligt den nya kommunallagen. Därefter besök av Peter Santesson som är chef för opinionsanalys på Demoskop och Katarina Barrling, docent Uppsala universitet. Föredragshållarna gav oss ett intressant pass kring utveckling och trender bland väljare, hur står det till med partiernas hälsotillstånd, det förändrade medielandskapet samt reflektioner över om vi kan få ett "Trumpeffekt"  i valet. För oss som har den här rollen så är det här mycket intressanta frågor, där utfallet på djupet påverkar vår vardag.

Tidigare i veckan har dagarna ägnats åt budgetberedning där både drift och investeringar har diskuterats igenom. Nu fortsätter dialogen inom partierna. Om inget oförutsett inträffar så kommer medvetna, öppna prioriteringar bli alldeles nödvändiga. Behoven och önskemålen överskrider långt det utrymme som finns till förfogande.

I onsdags träffade jag åter igen våra duktiga indirekta ledare på mellanchefsnivå. Ett framgångsrikt ledarskap som vi haft en plan och genomförande för i Vimmerby kommun sedan 2012,  som framöver kommer att behövas mer än någonsin. Jag skriver det bl a av de anledningar som beskrivs ovan. Ett gott ledarskap är inget man "bara" ägnar sig åt i goda tider. Det är på riktigt en förutsättning för att klara uppdragen med bästa möjliga resultat utifrån de rådande förutsättningar som vi har framför oss med sämre ekonomiska förutsättningar och brist på medarbetare.

Nästa vecka så ska vi avtacka vår HR-chef, Monica Bergh. Monica och jag har jobbat ihop under mina samtliga 8 år i kommunen. Vi kom ungefär samtidigt och har under dessa år upplevt otroligt många saker tillsammans. Monica har dessutom varit min ställföreträdare och har varit en mycket viktig person för mig i min ledning. Monica har också varit en uppskattad chef på HR-avdelningen och under hennes ledning har avdelningen utvecklats och moderniserat sitt arbetssätt inom olika områden. Monica har också varit en mycket uppskattad kollega i ledningsgruppen där chefer ofta uttrycker att man är nöjd med det stöd man får från vår HR-avdelning. Stort tack Monica och varmt lycka till i ditt nya uppdrag som HR-chef i Oskarshamns kommun.
Under det glapp som uppstår tills dess att vår nya HR-chef, Marie Halldén börjar i juni så kommer Richard Mårtensson att gå in som tillfällig chef. Richard har bl a tidigare varit HR-chef i Västerviks kommun. Välkommen till oss Richard.

torsdag 15 mars 2018

Veckan har bestått av många interna avstämningar av olika slag. Framförallt pågår intensiva diskussioner och sammanställning av underlag kring budgetläget inför 2019. Det handlar om såväl driftsbudget som investeringsbudgeten för kommunkoncernen. Måndag och tisdag nästa vecka väntar budgetberedning.
I morgon fredag ser jag fram emot God Morgon Vimmerby med vår nye utvecklingschef Thomas Svärd som gäst.
Vintern verkar inte ge sig ännu på ett tag... Nu känner jag för lite värme!

torsdag 8 mars 2018

Idag torsdag väntar presentation och genomgång av budgetförutsättningar inför 2019. Strax ska både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen få en bild över läget. Därefter åker Tomas Peterson och jag till Söderköping för gemensamt nätverksmöte med övriga kommunalråd och kommundirektörer som finns knutna kring CKS på Linköpings universitet. Denna gång är temat "Medborgarreaktioner på  kontroversiella kommunala politiska beslut" Jag ser fram emot att få ta del av aktuell forsning inom området. I morgon kommer David Ekholm, postdoktor på CKS att presentera sin forskning om hur olika slags idrottsverksamheter kan bedrivas för att bidra till inkludering som ett sätt att möta sociala problem. Statsvetare, Jenny Madestam kommer också och pratar politiskt ledarskap, spännande program alltså denna gång.

Snön fortsätter att falla utanför fönstret och jag upprepar mitt inlägg från förra veckan. Ett stort tack till alla er som utifrån de förutsättningar ni har gör ett fantastiskt jobb. Med anledning av vädersituationen förra veckan tog vi  tillfället i akt till att träna lite krisledning i kommunen. Det känns som att vi efter varje tillfälle utvecklar vårt arbete inom området lite till.

Igår hade vi troligtvis det sista sammanträdet i "Ledningsgruppen för invandrarfrågor". Vi är på väg att ta ett helhetsgrepp i flera koncernövergripande frågor när det gäller vår ledning och styrning med en tydlig struktur. Istället kommer en samverkansgrupp för integration- och inkluderingsfrågor att tillskapas med representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Där ska frågor tas upp som är av operativ karaktär. De och de andra samverkansgrupper som vi kommer att tydliggöra framöver rapporterar till koncernledningsgruppen, som har det övergripande tjänstemannaansvaret. Koncernledningsgruppen bereder sedan frågor som ska tas upp på de utvecklingsråd som äger rum fyra gånger per år där både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen finns med. Formella beslut fattas dock inom ordinarie beslutsstruktur (befintliga nämnder). Varmt tack till alla er som under årens lopp bidragit till att vi lagt grunden för den goda samverkan vi har inom vår kommun i denna ledningsgrupp. Nu gör vi en omstart med syfte att bli ännu mer effektiva och tillsammans skapa ännu bättre resultat för de vi finns till för.

Gladast den här veckan är jag över att vi nu kan presentera vår nya HR-chef, Marie Halldén. Du ska känna dig varmt välkommen hit i början av juni, Marie!