fredag 27 september 2013

I tisdags invigdes Lundens förskola " Den naturligt kreativa förskolan". Det bjöds på underhållning av barn och personal och de fina lokalerna visades upp. Innehållet ska präglas av " Vi gör vårt bästa!, Vi lär oss massor!, Vi lyckas!, Tillsammans når vi toppen" . Varmt lycka till!

I torsdags träffade jag den första gruppen som nu är klara inom projekt " Ledarskap över gränserna" jag har skrivit om det förut. Det är ett samverkansprojekt som omfattar 8 kommuner. Mitt pass handlade om " att vara chef i en politiskt styrd organisation". Det ger alltid energi att träffa medarbetare med högt driv och stort engagemang.

Idag har vi haft ledarforum i plenisalen. Dagens tema var kommunens lotsarbete, samverkansavtal och några andra personalfrågor samt inköpssamverkan/upphandling/avtalstrohet.
Bra diskussioner, kloka frågor och inlägg.
Det är inspirerande att se hur ledarskapet stärks i kommunen!

När Mats Tyrstrup, författare och doktor i företagsekonomi får frågan om det finns några särskilda drag som skiljer morgondagens ledare från gårdagens?
- vi ser ett allt större behov av ledare som inte bara får oss att utföra sysslor utan även får oss att känna engagemang och entusiasm
Känns som vårt eget ledarskapsprogram ligger mitt i prick!

I rapport nr 20 om Individers betydelse för att uppnå kommunal framgång på www.natkom.se finns intressant läsning. James C Collins bok " Good to Great"  är en av de mest kända managementböckerna genom tiderna. Det har visat sig att modellen är överförbar på små svenska kommuner och att människor gör stor skillnad.  Det visar sig att mjuka värden när man talar om styrning i kommuner har mycket stor betydelse tex för ekonomiska resultat. Det här är något jag
alltid själv trott på och tycker att det är bra varje gång det lyfts fram inom forskningens värld.fredag 20 september 2013

Idag har vi haft utbildning i Plenisalen. Kommunjuristen Peter Olson gick igenom " Avtalsrätt för kommuner". Bra innehåll och begripligt för oss som inte dagligdags sysslar med avtalsjuridik. Vi fick en dos av  - Hur träffas avtal, vad kan ett avtal innehålla, vad gäller om parterna inte är överens om avtalsinnehållet och vad händer vid avtalsbrott m m?


fredag 13 september 2013

Jag har precis kommit hem från Tranås där vi startat upp den andra deltagargruppen i ledarskapsprogrammet.  Ett härligt gäng som gett mig många signaler om vår verksamhet i Vimmerby kommun. Vi har reflekterat och påbörjat resan som till att börja med handlar om att dela bilder om det egna ledarskapets betydelse för utfall av arbetsprestationer och resultat.

I tisdags nyttig utbildning i " Intern kontroll" med Roland Svensson i Plenisalen. Många politiker, revisorer och tjänstemän närvarande. Nu startar " verkstan" där vi ska säkra våra viktigaste processer/ kritiska punkter. Vi gör en del saker redan idag, nu ska vi förädla, systematisera och fokusera på det som är viktigast.
Som kärntrupp och stöd finns Anna Erlandsson Karlsson från kommunstyrelseförvaltningen, Mia Gustavsson på barn och utbildningsförvaltningen och Hanna Alsér på socialförvaltningen.
Det är viktigt att vi har transparens och att alla känner ansvar att signalera när något inte är som det ska. Vi kommer aldrig nå läget där vi har styrdokument som tydliggör allt, Där alla har koll på allt och alla dessutom följer allt. Det handlar istället mycket om att skapa trygghet, tillit och en tydlig riktning utifrån vår värdegrund och ledare som agerar som goda förebilder.

I tisdags hade vi besök av Conny Ohlsson från Alamanco på CESAM. Han presenterade bl a olika verktyg som kan användas till stöd för att skapa " Den goda arbetsplatsen".
Vi har nu ett alldeles färskt, uppdaterat samverkansavtal. Vi har också tagit fram en populärversion som framöver kommer att nå alla medarbetare inom kommunen. Framförallt ska vi fokusera på att utveckla arbetsplatsträffar inom de delar i organisationen där det finns ett behov. Kanske kan något av verktygen som Conny visade underlätta det arbetet även om det också handlar om att skapa praktiska förutsättningar tex vad gäller gruppstorlek och lämplig tidsintervall mellan inplanerade mötestillfällen.


fredag 6 september 2013


Dagarna flyger iväg. Mitt jobb handlar till stor del om möten. Ofta med politiker och chefer på hemmaplan. Men också ofta olika samverkansmöten med grannkommunerna. För en vecka sedan träffades vi sex kommuner som tillhör inköpsamverkan i Västervik. Ett bra möte. Gemensamma planer diskuterades för hur vi går vidare med att säkra processer kring inköp. Jag fick med mig tankar på hur vi ska arbeta vidare med avtalstrohet på hemmaplan.

Annars har det varit ett möte i Vimmerby om att vi behöver effektivisera klimatarbetet i Kalmar län.  I Vimmerby har det genomförts många åtgärder och det finns många planer inom koncernen, inte minst ett nytt kraftvärmeverk.

Kommunens jurist, Peter Olson har haft en utbildningsinsats för politik och tjänstemän om gällande konkurrenslagstiftning. Nyttigt!

Roligt att förskollärutbildningen nu är igång i Vimmerby på Fokushuset.
På Industrirådets möte i veckan fick vi en genomgång om vilka möjligheter det finns att stötta studier av olika slag.
Vi hade också besök från kommunens nystartade arbetsmarknadsenhet.  Tobias Ragnarsson som är ny samordnare har varit igång ca en månad. Jag tror själv mycket på det presenterade upplägget, välkommen till Vimmerby!