fredag 29 juni 2012

Jag har varit på utbildning i Stockholm måndag till onsdag. Jag åkte redan på söndagen. Utbildningen ägde rum på Värmdö.  Jag fick möjligheten att hänga på p g a goda kontakter och fick under dagarna förmånen att utbildas tillsammans med delar av den nya kongressvalda förbundsstyrelsen i Byggnads. Det är LO:s femte största förbund med förbundsordföranden Johan Lindholm i spetsen. En facklig organisation som tar ledarskapsfrågorna på största allvar, spännande!  

Det var första gången utbildningskonceptet användes utanför en militär kontext. Kursen omfattade verktyg och träning i att leda samtal. Begreppet ”Vägledande” samtal bygger på ett coachande förhållningsätt och är i grunden inriktat för att stödja personlig utveckling. Det handlar om att leda utvecklande, stödjande, utforskande och konfronterande samtal. Ett effektivt verktyg för chefer, ledare och annan personal som hanterar mellanmänskliga relationer. Vi använde oss av JTI för att reflektera över den egna personligheten och de preferenser vi har som påverkar vårt beteende. JTI bygger på Jungs teorier. Kursen är inriktad på att höja den praktiska förmågan att leda olika typer av samtal.
Kurskonceptet bygger på den norska utbildningen ”Veileder 1” och är resultatet av ett samarbete mellan Markstridsskolan, Militärhögskolan Karlberg och Krigsskolen i Oslo. Kursen har dock ingen militär koppling utan är inriktad på att träna den generella förmågan att leda samtal mellan människor.
Efter tre dagars träning är man lite matt och har behov av att låta den nya kunskapen skjunka in.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt kommunalråds och kommunchefers nätverksträff i Eksjö. Temat denna gång var "Pragmatiskt beslutsfattande - vad är det i ett kommunalt sammanhang?" Statsvetaren Martin Lundin besökte oss. Vi fick även veta vilka idéer och visioner som finns för Linköpings universitet av dess ledning.
Vi hade också avslutning av ledarskapsprogrammet "Ledarskap i kommuner" där bl a min adept som jag haft sedan i höstas nu avslutat sin utbildning. Vimmerby kommun hade ingen deltagare med denna gång.
Förutom dessa pass hann vi med att få se och veta mycket om Eksjö. Värdskapet höll högsta klass och inte kan Eksjö vara Sveriges tråkigaste stad som kommunalrådet berättade för oss var omdömet i en del artiklar. Det tycker inte jag.

torsdag 21 juni 2012

Den här veckan har varit tung tycker jag. Flera människor har ryckts undan alldeles för tidigt p g a olycka och sjukdomar. Torsten Andersson, konstnären från Södra Vi där jag bor hade förvisso formellt slutat jobba på stadshuset innan jag började men han har gjort en hel del jobb efteråt som är så bra för man kan så lätt få en bild av hur förändringen i tex stadsbilden skulle bli i verkligheten. Han kommer att vara saknad av många, det hör jag här.
Det har dessutom varit intensivt med jobb som ska klaras av innan en del nu börjar sin semester.

Det var positivt att bli inbjuden till styrgruppen för destinationsarbetet i måndags. Micael Glennfalk och jag var på rådhuset och träffade Patrik Kinnbom, Kjell-Åke Hansson, Ulf Bergh, Anders Eriksson och Carina Östh. Den här gruppen kommer att bli mycket viktig när det gäller att hålla ihop det fortsatta arbetet. Det finns en grupp till som leds av Patrik där man specifikt arbetar med de 10 miljoner vi nu fått tillgång till via staten för att göra Vimmerby till en mer exportmogen destination. Där kommer en del viktiga företrädare från olika företag och bolag finnas med så att vi ska arbeta åt samma håll och skapa förändringar som märks. Gränsen mellan dessa grupper är grå så vissa personer måste vara delaktiga i båda för att en röd tråd ska kunna hållas.

I onsdags "invigde" vi våra nya möbler på innegården på stadshuset. Tänk vad lite möbler och några blommor kan göra för att det genast ska se mer trivsamt ut.

Jag vill önska er alla en riktigt härlig midsommarhelg! För min egen del ska den firas hemma med släkten. Det är nog bäst att ta tag i alla förberedelser nu...!

fredag 15 juni 2012


I lördags var jag på Vernissage på Näktergalen. Erik Carlssons utställning om "Brott och Straff från förr i Vimmerbytrakten" hade premiär. Intressant utställning och försäljning av den nya årsskriften. Erik har naturligtvis stått för det imponerande grundmaterialet. Jag vill också passa på att säga att vår egen kultur- och fritidsförvaltning, speciellt Gunilla Gustafsson gjort ett fantastiskt fint jobb. Utställningen är väl värd ett besök.

Måndag, inbjuden gäst till Rotary. Jag har fått en hel del mail efteråt där man tyckte att budskapet var klart och tydligt och gav inspiration. Det gjorde i sin tur mig glad. En närvarande person som dessutom skrev en insändare i gårdagens tidning verkade dock mycket misstänksam till vår kommunala verksamhet. Jag tycker om dialog och brukar tro att det är möjligt att lösa det mesta. När det gäller den typ av kritik som framfördes om ständiga kafferaster och dålig arbetskapacitet inom kommunal verksamhet i den tonen så är jag tveksam till om det går att påverka i positiv riktning. Vi går vidare och fortsätter bygga upp en stolthet för vårt offentliga uppdrag! För min del är jag övertygad om att det inte alls är sämre ställt hos oss än på andra arbetsplatser. För min egen del ska jag försöka bli bättre på att ta fikapauser som i princip varit obefintliga det sista året. Det är min ambition.

Sista ledningsgruppsmötet innan sommaren hade vi i tisdags. Vi fortsatte diskutera former för styrmodell och hade besök av Helené Gustavsson, projektledare för ledarskapsprojektet som jag berättade om förra veckan. Birgitha Sahlin berättade också för oss andra om utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det är verkligen en bra grund man lagt inom förvaltningen och riktningen är tydlig och klar, riktigt bra!

Onsdag Stockholm, nyttig handledning

Torsdag inbjuden till Hultsfred, festivalen ligger mig varm om hjärtat. Det började med en liten föreläsning av Jan Torege från SKL som gjorde en genomgång för oss om vad som är viktigt för att skapa lokal utveckling bl.a. enl Kairos Future. Ni blir säkert inte förvånade - skickligt ledarskap, ambition, samverkan och samförstånd, gemensam agenda, tydlig varumärkesstrategi och omvärldsbevakning. Jag tycker att vi börjar ta in dessa aspekter i vår vardag. De finns ständigt närvarande i mina tankar. Ledarskap handlar om att få alla att "ro i samma riktning" när det gäller hur vi handlar i vardagen. Någon sa till mig den här veckan att det "är som att gå i trapporna på Gröna Lund ibland går det bakåt också". Det är så svårt att förstå varför det hakar upp sig ibland. Det gäller att få alla att förstå att bäst resultat åstadkommer man i team, med olika kompetenser och personligheter. I grunden krävs tillit och förtroende.
I Hultsfred fick vi även möjlighet till ett studiebesök på RockCity och imponerande Svenskt Rockarkiv. På festivalområdet rundvandring med FKP Scorpio. Hoppas att årets festival blir mycket lyckad!

Nu startar vi med  intervjuer till de vakanta tjänsterna. Spännande! Det lär jag återkomma till varefter processen fortskrider.


fredag 8 juni 2012

Intensiv vecka med många positiva förtecken. Dels handlar det naturligvis om att Vimmerby kommun är en  av utvalda turistmagneter som nu fått 60 miljoner av regeringen att dela på. Vimmerby tillsammans med Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård och Åre är utvalda pilotdestinationer. Det känns stort!

Därutöver var det roligt att få träffa utvalda personer till det nya ledarskapsprojektet. Projektledare Helené Gustavsson var här och vi hade en liten kick-off i all enkelhet i måndags. Ledarskapsprojektet sker tillsammans med Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner och är ett ESF-projekt (Europeiska sociala fonden).
För mig är ledarskapet centralt om vi ska lyckas med att utveckla verksamheten i rätt riktning d v s skapa framgång i vårt uppdrag men också att vi för den enskilde ledaren eller medarbetaren ska kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats där man kan utvecklas och där man har ett faktiskt inflytande. För att skapa dessa förutsättningar krävs skickliga ledare. Det är mycket positivt att intresset varit så stort för våra 10 platser. Stort lycka till önskar jag er som nu ingår i programmet!
Jag vill hälsa Liselott Frejd som nu ska arbeta som kommunsekreterare på kommunstyrelseförvaltningen välkommen.
Jag har haft många RUS-samtal med chefer den här veckan, alla bra!

fredag 1 juni 2012

Vilken bredd det har varit på frågorna den här veckan. För att ta några exempel. I måndags hade vi besök av Linköpings universitet som gör en studie om olika beslutsfattares rum, alltså fysiska rum där man har sitt kontor och vilka sammanträdesrum som används o s v. Vimmerby var den 14:e kommunen man besökte. Det ska bli spännande att se vad man kommer fram till, d v s har de fysiska rummen och dess placering i sig någon betydelse?

På tal om rum har vi haft ett annat möte och där pratat kommunal ledningsplats. MSB (myndigheten för samhällsberedskap) besökte oss i onsdags och vi har nu fått en massa "läxor" att göra på hemmaplan. Det handlar om strömförsörjning, IT och hur vi utrustar våra sammanträdesrum för att kunna hantera kriser o s v.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på studieresa till den norra kommundelen. Vi började på VTAB, åkte sedan till Djursdala, Gullringen för en fika och ett besök på Skanska. Vi fortsatte till Söderhult för en lunch och sedan Ljunghälls i Södra Vi. Vi passade också upp att kolla in våra nya industriområden. Jag uppfattade att alla var mycket nöjda. Vi har verkligen professionella företag i vår kommun!

I onsdags hade vi ledningsgrupp för invandrarfrågor. Vi fick där en levande beskrivning om en delegationsresa till Iran med Migrationsverket. Mats Lundberg som jobbar på kommunens integrationsenhet var själv deltagare på resan. Han visade många bilder och berättade om kvotflyktingars situation.
Kerstin Merkel besökte oss också och berättade om hur vi i Vimmerby arbetar med Samhällsorientering för nyanlända i Vimmerby. Det verkar vara ett ganska komplicerat uppdrag men som man hanterar på ett mycket bra sätt utifrån de förutsättningar vi har.

På kommunfullmäktigemötet i måndags antog man de förslag till organisationsförändringar som politiskt processats fram under våren 2012. KF besöktes också av våra kommunala bolag som redogjorde för sina årsredovisningar 2011 och framtidsplaner. KF beslutade också om medlemskap i IT- SAM och IT-SAM Arkiv.

Jag har den här veckan börjat testa vårt nya material om RUS-samtal (resultat och utvecklingsamtal). Jag tycker om att få "egen stund" med varje chef. Det finns inte så mycket tid i vardagen till spontana möten, den tiden finns inte.

Vi hade en spännande avdelningschefsträff på kommunstyrelseförvaltningen igår. Vi ägnade en del tid åt att reflektera över hur vi kan bli mer effektiva i vår vardag.