fredag 29 januari 2016

Det har varit en mycket händelserik vecka med en massa olika frågeställningar, möten, avstämningar och starka känslor i omlopp. Det har bl a handlat om vårt ekonomiska läge, kommande folkomröstning och kommunfullmäktigesammanträdet i måndags.
I eftermiddag har jag i alla fall gjort något så ovanligt som att jag har stängt in mig på mitt rum. Min dörr är annars öppen, i princip alltid, när jag är på plats. Det finns just nu en hel del administrativa uppgifter som måste hanteras och det var därför nödvändigt att ta tag i dessa.


Jag vill hälsa alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen varmt välkomna till kommunstyrelseförvaltningen! Kultur och fritidsförvaltningen har haft ansvaret för många viktiga verksamhetsområden. Dessutom har man varit och är mycket framgångsrika inom flera områden. Jag tror att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla verksamheten och framöver skapa ännu mer nytta för kommunens invånare nu när vi skapar nya kontaktytor.


Jag vill också hälsa Torbjörn Swahn, ny VD på VEMAB, varmt välkommen till koncernledningsgruppen framöver!

fredag 22 januari 2016

Stärkt lokal attraktionskraft
I veckan har vi haft det första mötet i ett alldeles nybildat Advisory board. Deltagarna är en mix av politiker, tjänstemän, medborgare och företagare. Alla tillfrågade har tackat Ja till att vara med. Alla som är med har på olika vis uttryckt att de har en stark vilja att Vimmerby kommun ska utvecklas i en positiv riktning. Upptakten var mycket intressant där en extern utredare - Ola Granholm redogjorde för sina reflektioner kring genomförda djupintervjuer med politiker i kommunen. Näringslivsavdelningen samordnar det kommande arbetet med Carina Östh som projektledare.
Daniel Nestor


Vi håller nu alla tummar vi har för att Daniel Nestor som redan har en så bred erfarenhet av ledarskap, vinner Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendie "Kompassrosen". Dels finns "Frammis" i hans CV men också mixen av egen företagare/samhällsutvecklare och politiker. Jag och förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen, Birgitha Sahlin träffade Daniel redan för ett antal år sedan, då även med Lisa Blom. Jag kommer ihåg att vi båda var mycket imponerade av deras klokskap och vilja till utveckling både för egen del, men också för verksamheten. Båda finns nu representerade i Vimmerby kommuns kommunfullmäktige och det tycker jag är mycket roligt! Oavsett om det blir vinst i form av ett pris eller inte så är den typen av driv som Daniel, Lisa m fl besitter avgörande för utvecklingen i kommunen.


Fortfarande högaktuellt...


Idag blev jag taggad i ett inlägg på facebook av en f d kollega från Hultfred, Cynthia Runefjärd som numera finns i Göteborg. Hon påminde mig om ett gammalt blogginlägg jag skrev år 2011. Läs gärna hennes blogginlägg via denna länk.


http://cynthiareflekterarimajornalinne.se/2016/vi-ar-val-medvetna-om-att-detta-tar-kraft-och-kraver-stor-forandringsvilja-av-oss-alla

fredag 15 januari 2016

Ekonomi i balans, prioritet 1


Redan fredag...och nu är det full fart igen. Vi har en del energi- och resurskrävande åtgärder som ska hanteras i början av året som verkställighet av fattade poliska beslut få att få en ekonomi i balans samt folkomröstning.


Utveckling internt och externt


Samtidigt ser jag fram emot att få jobba med att vidareutveckla olika delar som kommer att höja kvaliteten och effektiviteten på våra tjänster. Ledare och medarbetare runt omkring mig diskuterar och funderar mycket kring hur vi på bästa sätt svarar upp till de krav och förväntningar som finns på oss såväl externt som internt inom organisationen.
När det gäller kommunstyrelseförvaltningens avdelningar så känns det mycket hoppfullt. Vi har mycket bra medarbetare och har också lyckats väl i rekryteringar. Jag känner mig mycket tacksam och nöjd över den utveckling som sker.
Externt händer det också mycket bra saker. Det händer och sker mycket inom olika företag i kommunen.